Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU Dnes bude Všeználek vypravovat o českých zemích v pravěku. VY_08_Vla4_36p GP OP VK Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU Dnes bude Všeználek vypravovat o českých zemích v pravěku. VY_08_Vla4_36p GP OP VK Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu,"— Transkript prezentace:

1 ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU Dnes bude Všeználek vypravovat o českých zemích v pravěku. VY_08_Vla4_36p GP OP VK Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, registrační číslo CZ.1.07/1.1.02/03.0064

2 PRAVĚK Obdobím pravěku nazýváme období od vzniku člověka do doby vzniku prvních států. Z této doby se nedochovaly žádné písemné památky. Dovídáme se o něm z archeologických vykopávek. Období pravěku dělíme podle materiálu, ze kterého si člověk vyráběl zbraně:  Doba kamenná (starší a mladší doba kamenná)  Doba bronzová  Doba železná

3 DOBA KAMENNÁ je nejstarším obdobím pravěku. Pravěcí lidé používali jako nástroj opracovaný kámen – pěstní klín. Rozdělujeme ji na starší a mladší dobu kamennou. Rozdíl je ve způsobu obživy lidí. Obrázek 1: pěstní klín[1]

4 Starší doba kamenná – doba lovců a sběračů Trvala asi 2 – 3 miliony let. Na našem území začali lidé dnešního typu žít asi před 40 000 lety. Živili se sběrem lesních plodů a lovem zvěře. Žili v jeskyních, později v chatrčích z větví, kostí a kůží. Žili v tlupách. Nástrojem k řezání a jako zbraň byl pěstní klín. Objevem této doby byl oheň, který je chránil před zimou, zvěří a sloužil k přípravě potravy. Jak vypadal život pravěkého člověka dokazují nálezy sošek. Nejznámější je Věstonická venuše.

5 Pravěcí lovci nejdříve lovili drobnou zvěř. Dorozumívali se posuňky. Později začala vznikat lidská řeč, protože člověk žil v tlupě a hledal lepší způsob dorozumívání. Obrázek 2: pravěký lovec[2]

6 Díky jednoduché řeči se tlupy mohly mezi sebou dorozumívat a pravěcí lidé začali lovit větší zvířata – dokonce obrovské mamuty. Obrázek 3: mamut[3]

7 Věstonická venuše ZAJÍMAVOST Lovci mamutů žili i na našem území u obce Dolní Věstonice. Bylo zde nalezeno tábořiště lovců mamutů, ohniště, pozůstatky kostí mamutů, šperky a sošky. Nejznámější z nich je Věstonická venuše. Obrázek 4: Věstonická venuše[4]

8 Mladší doba kamenná V průběhu tisíciletí se měnily přírodní podmínky (asi před 10 tisíci lety skončila doba ledová) a způsob života lidí. Začali kácet a vypalovat pralesy a získávali tak půdu k pěstování obilí. Hlavním zdrojem obživy se stalo zemědělství. Nástroje pro práci zhotovovali ze dřeva, z kamene nebo kostí. Zjistili, že volně žijící zvířata mohou držet doma pro mléko, vlnu a maso a tak se z nich stala domácí zvířata. Pravěcí lidé se naučili vyrábět z hlíny nádobí – hrnčířství jedno z nejstarších řemesel.

9 DOBA BRONZOVÁ Dlouhou dobu lidem trvalo, než se naučili zpracovávat kov. Podle první slitiny – bronzu se období nazývá doba bronzová. Pravěcí lidé z bronzu začali vyrábět zbraně, nástroje a šperky. DOBA ŽELEZNÁ Je období pravěku, kdy lidé začali vyrábět zbraně, nástroje a nářadí ze železa.

10 Člověk si nedokázal vysvětlit, co se mnohdy kolem něho děje a vymyslel si bohy. Věřil, že jim pomohou ovlivnit úspěch v lovu nebo v boji, ochránit dobytek, nezničit úrodu. Lidé uctívali bohy vod, lesů, větrů, slunce. Přinášeli jim dary a oběti na posvátná místa. Bohové a jiné nadpřirozené bytosti Zajímavost Eduard Štorch - Lovci mamutů příběhy z období pravěku

11 Co si máme zapamatovat? Období pravěku dělíme na dobu kamennou (mladší a starší), dobu bronzovou a železnou. Naše území jako první osídlily tlupy pravěkých lovců asi před 40 000 lety. Pravěký člověk žil v tlupách v jeskyních nebo chýších z kůže ulovených zvířat. Živil se sběrem lesních plodů a lovem divoké zvěře. Vyráběl nástroje z kamene a kostí. Objevem doby byl oheň. Asi před 10 000 – 5 000 lety se zde lidé trvale usídlili a začali se zabývat zemědělstvím (pole, zvířata). Začali zpracovávat kov (zbraně, nástroje a šperky) a hlínu (hrnčířství). Byli závislí na počasí, proto věřili v bohy (oběti).

12 Použité zdroje: [1] Biface Silex Venerque MHNT PRE.2009.0.194.1 Fond. In: DESCOUENS. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2010 [cit. 2012-01-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Biface_Silex_Venerque_MHNT_PRE_.2009.0.19 4.1_Fond.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Biface_Silex_Venerque_MHNT_PRE_.2009.0.19 4.1_Fond.jpg [2] HARNA, Josef. Vlastivěda: Obrazy ze starších českých dějin. Pardubice: Alter,s.r..o., Všeň, 1996. ISBN 80-85775-44-1, str. 3 [3]Lovci mamutu mammoth. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2012-01-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lovci_mamutu_mammoth.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lovci_mamutu_mammoth.jpg [4]Vestonicka venuse edit. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2012-01-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vestonicka_venuse_edit.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vestonicka_venuse_edit.jpg HARNA, Josef. Vlastivěda: Obrazy ze starších českých dějin. Pardubice: Alter,s.r..o., Všeň, 1996. ISBN 80-85775-44-1 STŘÍBRNÁ A KOLEKTIV, Iva. Vlastivěda 4: Hlavní události nejstarších českých dějin. třetí vydání. tiskárna Nový Malín: Nová škola s. r. o., 2011. ISBN 978-80-7289-299-0. Klipart Office. Com


Stáhnout ppt "ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU Dnes bude Všeználek vypravovat o českých zemích v pravěku. VY_08_Vla4_36p GP OP VK Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu,"

Podobné prezentace


Reklamy Google