Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GP OP VK Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, registrační číslo CZ.1.07/1.1.02/03.0064 VY_08_Vla4_55p Všeználek představuje krále Karla.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GP OP VK Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, registrační číslo CZ.1.07/1.1.02/03.0064 VY_08_Vla4_55p Všeználek představuje krále Karla."— Transkript prezentace:

1 GP OP VK Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, registrační číslo CZ.1.07/1.1.02/03.0064 VY_08_Vla4_55p Všeználek představuje krále Karla IV. KAREL IV.

2 Karel IV. - císař a král Byl synem Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Jmenoval se Václav a byl vychováván ve Francii. Jméno Karel přijal podle svého kmotra francouzského krále. Byl velice vzdělaný, uměl číst a psát, ovládal několik jazyků. Na přání české šlechty v 17 letech odjel do Čech, aby v zemi obnovil pořádek. Jeho otec Jan Lucemburský ho jmenoval markrabím moravským a spravoval Čechy, Moravu, Slezsko, další území v německé říši, Lucemburské vévodství. Obrázek 1: Karel IV.[1]

3 České království bylo zchudlé. Po příjezdu začal Karel uvádět vše do pořádku (platil otcovy dluhy, trestal loupeživé bandy, které se potulovaly kolem cest, vykupoval zastavěné královské statky). Zemi si oblíbil a rozhodl se z ní udělat vyspělou zemi Evropy. Sjednal s papežem povýšení pražského biskupství na arcibiskupství. Dal opravit zanedbaný Pražský hrad. Ještě za života svého otce se stal v roce 1346 římským císařem. Po smrti svého otce byl v roce 1347 korunován českým králem (označení Karel IV. se užívá proto, že na českém trůně byl prvním vladařem Karel, ale na římskoněmeckém trůně čtvrtým panovníkem). Obrázek 2: pečeť[2]

4 Karel IV. – otec vlasti Dokázal udržet mír, vyhýbal se válkám, spory řešil jednáním, byl výborný diplomat. Za jeho vlády se Praha stala největším městem ve střední Evropě. Podporoval stavitelství, malířství, sochařství a literaturu. Nechal postavit gotickou katedrálu sv. Víta. Břehy Vltavy nechal spojit kamenným mostem – Karlův most. Nechal postavit Nové Město pražské. V Praze se stavěly nové domy, kostely, kláštery, přibývalo nových řemeslníků a obchodníků.

5 Karlštejn Sloužil jako místo k odpočinku krále a jeho hostů. Byly zde uloženy korunovační klenoty a důležité písemnosti. Obrázek 3: Karlštejn[3]

6 Korunovační klenoty Karel IV. si vážil české historie a nechal zhotovit korunovační klenoty. Královská koruna je nazývána svatováclavská podle patrona české země. Obrázek 4: korunovační klenoty[4]

7 Karlova univerzita Karel IV. si uvědomoval nutnost vzdělání a v roce 1348 založil v Praze univerzitu. Byla to první vysoká škola ve střední Evropě. Univerzita měla čtyři fakulty (artistická dnes filosofická, právnická, lékařská a teologická). Studium teologie (náboženství) představovalo vrchol vzdělanosti. Obrázek 5: Karlova univerzita[5]

8 Český stát za vlády Karla IV. Karel IV. byl nejvýznamnějším panovníkem v historii, panoval do roku 1378. Byl pohřben do královské hrobky v Chrámu sv. Víta a při jeho pohřbu nazván Otcem vlasti. Obrázek 6: Český stát za vlády Karla IV.[6]

9 Co si budeme pamatovat? Karel IV. byl velice vzdělaný, uměl číst a psát. Vrátil se v 17 letech, aby převzal zchudlé a neklidné království. Stal se českým králem a německým císařem. Zřídil pražské arcibiskupství, podporoval stavitelství - gotický sloh (katedrála svatého Víta, kamenný most, Nové Město pražské, Karlštejn). Založil univerzitu. Nechal zhotovit korunovační klenoty českých králů. Vyhýbal se válkám, spory řešil jednáním, zajistil mír. Nazýváme ho Otec vlasti.

10 Zajímavosti! Roku 1357 položil Karel IV. základní kámen k novému, kamennému mostu, na místě poškozeného Juditina mostu. Obrázek 7: základní kámen[7]

11 Smrt Karla IV. v roce 1378. Obrázek 8: smrt Karla IV.[8]

12 HARNA, Josef. Vlastivěda: Obrazy ze starších českých dějin. Pardubice: Alter,s.r..o., Všeň, 1996. ISBN 80-85775-44-1 STŘÍBRNÁ A KOLEKTIV, Iva. Vlastivěda 4: Hlavní události nejstarších českých dějin. třetí vydání. tiskárna Nový Malín: Nová škola s. r. o., 2011. ISBN 978-80-7289-299-0. Klipart Office. Com Obrázek 1: Karel IV.[1], Obrázek 2: pečeť[2] STŘÍBRNÁ A KOLEKTIV, Iva. Vlastivěda 4: Hlavní události nejstarších českých dějin. třetí vydání. tiskárna Nový Malín: Nová škola s. r. o., 2011. ISBN 978-80-7289-299-0, str. 25 Obrázek 3: Karlštejn[3] Burgkarlstein02. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005 [cit. 2011-03-15]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Burgkarlstein02.jpg Obrázek 4: korunovační klenoty[4] Czech crown jewels. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 20 [cit. 2011-03-15]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Czech_crown_jewels.jpg Obrázek 5: Karlova univerzita[5] Prague Charles University. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2011-03-15]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prague_Charles_University.JPG Obrázek 6: Český stát za vlády Karla IV.[6] STŘÍBRNÁ A KOLEKTIV, Iva. Vlastivěda 4: Hlavní události nejstarších českých dějin. třetí vydání. tiskárna Nový Malín: Nová škola s. r. o., 2011. ISBN 978-80-7289-299-0, str. 27 Obrázek 7: základní kámen[7] Josef Mathauser - Karel IV. pokládá zákadní kámen k novému mostu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2009 [cit. 2011-03-15]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_Mathauser_- _Karel_IV._pokl%C3%A1d%C3%A1_z%C3%A1kadn%C3%AD_k%C3%A1men_k_nov%C3%A9mu_mostu.jpg Obrázek 8: smrt Karla IV.[8] Věnceslav Černý - Smrt Karla IV. v roce 1378. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2009 [cit. 2012-04-15]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:V%C4%9Bnceslav_%C4%8Cern%C3%BD_-_Smrt_Karla_IV._v_roce_1378.jpg


Stáhnout ppt "GP OP VK Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, registrační číslo CZ.1.07/1.1.02/03.0064 VY_08_Vla4_55p Všeználek představuje krále Karla."

Podobné prezentace


Reklamy Google