Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Glen Canyon Dam na řece Colorado ve Spojených státech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Glen Canyon Dam na řece Colorado ve Spojených státech"— Transkript prezentace:

1 Glen Canyon Dam na řece Colorado ve Spojených státech

2 V místech, kde řeka Colorado protéká úzkým hlubokým kaňonem nedaleko od současného města Page je její proud přehrazen velikou hrází nazývanou Glen Canyon Dam. Hráz je pojmenována po původním kaňonu, který poskytl ideální podmínky pro vybudování tak rozsáhlého vodního díla. Přehrada byla dokončena po několika letech plánování, příprav a stavby v roce 1963, její hráz se zdvihá do výšky 213 metrů nad původní hladinu řeky. Přehrazením Colorada vzniklo jezero Lake Powell pojmenované po válečném veteránovi a známém průzkumníkovi amerického jihozápadu. John Weslley Powell tudy vedl v roce 1869 první vědeckou výpravu plující na několika dřevěných lodích mapující proud Colorada v do té doby neprobádaných částech amerického západu.

3 Po dokončení hráze v roce 1963, trvalo ještě celých 17 let než se přehrada naplnila. Maximální úrovně své hladiny dosáhla poprvé v roce Vzniklé jezero se rozkládá do neuvěřitelné délky 298 km, jeho pobřeží tvoří rozsáhlý systém různě velkých zátok vzniklých zatopením členitého terénu, celkem měřící km. Přehrada reguluje průtok v Coloradu, zabraňuje jarním povodním a zajišťuje celoroční stálý přísun vody do oblastí po proudu. Voda z Lake Powell je využívána k rozsáhlému zavlažování celé oblasti, dále je energie vodní masy využívána k výrobě elektřiny. Zdejší elektrárna má 8 generátorů s maximální kapacitou 1,32 gigawatů, patří tak k hlavním dodavatelům energie do oblasti celého jihozápadu US.

4 Přímo u hráze se klene přes soutěsku Glen Canyon kovový most, sloužící již v době stavby přehrady. Byl postaven v letech , jeho ocelový oblouk je umístěn ve výšce 213 metrů nad hladinou řeky, je 388 metrů dlouhý a celková cena stavby činila 5 milionů dolarů. Je to 2. nejvyšší ocelový obloukový most v US. Na západním okraji kaňonu je postaveno přímo nad hrází Visitor Center mapující stavbu přehrady a její současnou činnost. Nepřehlédnutelným exponátem je vystavený sádrový model celé oblasti Lake Powell, kde může každý návštěvník z ptačí perspektivy prohlédnout členitost zdejší krajiny a množství zátok a zálivů, které tvoří klikaté pobřeží jezera.

5 Samotná hráz je pro veřejnost přístupná, ale i když se prohlídky konají každý den ve více časech, bývá tu hlavně v turistické sezóně dost rušno je proto vhodné si zařídit rezervaci předem. Těm, kdo si zajistí potřebný permit včas, se otvírá cesta k několika výtahům vedoucích nejen na korunu samotné hráze, ale i do jejího vnitřku. Průvodce skupiny vysvětlí stručně historii místa a zodpoví i všechny případné dotazy. Hráz se zdá být při pohledu od jejího úpatí vzhůru snad ještě větší než z mostu či od Visitor Center. Trasa prohlídky vede i do samotné elektrárny, kde 8 generátorů vyrábí elektřinu jejíž množství tu od samotného počátku zaznamenávají digitální hodiny.

6 Přes most nad přehradou vede Hwy 89, což je nyní jedna z nejdůležitějších turistických tras spojující oblast severní Arizony a jižního Utahu, i díky tomu se zde zastavují tisíce turistů každý rok. Z terasy za Visitor Center, z mostu, ale i z vyhlídky kus dál po proudu řeky je nádherný výhled na hráz, která se tolik podepsala na proměně zdejší krajiny.

7

8

9

10 Satelitní snímek.

11 Letecký snímek. Letecký snímek přehrady.

12 Glen Canyon Dam byla dostavěna ve stejnojmenném kaňonu v roce 1963
Glen Canyon Dam byla dostavěna ve stejnojmenném kaňonu v roce Následujících 17 let trvalo napuštění jezera Lake Powell na jeho maximální možnou úroveň hladiny.

13 Hráz přehrady se zdvihá do výšky 213 metrů nad původní hladinu řeky,
zadržuje jezero dlouhé 298 km.

14 v době stavby. Je 388 metrů dlouhý a celková cena jeho stavby činila
Přímo u hráze se klene přes soutěsku Glen Canyon kovový most, sloužící již v době stavby. Je 388 metrů dlouhý a celková cena jeho stavby činila 5 milionů dolarů. Je to druhý nejvyšší ocelový obloukový most v US.

15 Pod hrází přehrady je vybudovaná elektrárna jejíž 8 generátorů s maximální kapacitou
1,32 gigawatů patří k hlavním dodavatelům energie do oblasti celého jihozápadu US.

16 dovnitř se nesmí nosit žádná zavazadla ani fotobrašny a větší kabelky.
Visitor Center přináší kompletní informace o přehradě a její stavbě. Dá se zde zajistit potřebný permit pro návštěvu samotné hráze a elektrárny. V posledních letech prošlo průčelí budovy rekonstrukcí, se zvyšujícím se požadavkem na udržení bezpečnosti zde byly instalovány bezpečnostní rámy, které mají odhalit případné zbraně. Každý návštěvník zde nyní prochází bezpečnostní kontrolou, dovnitř se nesmí nosit žádná zavazadla ani fotobrašny a větší kabelky.

17 Hlavním zdejším exponátem je detailně vypracovaný sádrový model okolí Lake Powell.
Na něm se může každý přesvědčit jak členitá zdejší krajina je a kolik jednotlivých zálivů a soutěsek vzniklo vytvořením jezera ve zdejší jedinečné krajině.

18 Kruhová budova Visitor Center je umístěna na samotný okraj soutěsky nad přehradou.
Odtud je nádherný výhled jak na původní kaňon, tak i na celou hráz a elektrárnu pod ní.

19 Jedna z mnoha chodeb vedoucí skrz hráz k elektrárně.

20 Hráz se zdá být při pohledu od jejího úpatí vzhůru snad ještě větší než z mostu či od
Visitor Center.

21 digitální hodiny zaznamenávající množství zde vyrobené elektřiny.
Elektrárna má 8 generátorů s maximální kapacitou 1,32 gigawatů,patří tak k hlavním dodavatelům energie oblasti celého jihozápadu. Trasa prohlídky vede na zasklenou rampu odkud jsou generátory vidět a kde jsou umístěny digitální hodiny zaznamenávající množství zde vyrobené elektřiny.

22

23 Jasně modrá voda v Lake Powell ostře kontrastuje s převážně do červena zbarvenými skalními bloky, lemující celou přehradu. Ve zdejší suché poušti je velká vodní nádrž vítaným a oblíbeným místem využívaným pro odpočinek, rekreaci a vodní sporty, ročně sem zavítají 3 miliony návštěvníků. Ve třech hlavních přístavištích - Wahweap, Halls Crossing a Bullfrog Marina se dá vypůjčit veškeré vybavení od vodních lyží, přes motorové čluny až po velké luxusní houseboats. Záleží jen na množství času a peněz, které zde jednotliví návštěvníci chtějí utratit. Mezi naprosto nezapomenutelné zážitky patří let malým letadlem nad zdejší uchvacující krajinou.

24 Pohled na Lake Powell a navažskou tepelnou elektrárnu z vyhlídky nad jezerem.

25 Na podzim 2003 klesla hladina jezera na své dlouhodobé minimum, mnoho
zatopených míst se stalo opět souší. Na skalách byla díky bílé vrstvě vápenatých usazenin velice zřetelně vidět úroveň původního napuštění jezera.

26 konce vodních ramen Navajo a Antelope Canyon.
Na prozkoumávání členitosti zdejšího pobřeží je nejvýhodnějším přibližovadlem motorový člun. I díky němu jsme měli možnost zajet až na úplně opuštěné konce vodních ramen Navajo a Antelope Canyon.

27 Opuštěná vodní plocha v klikatícím se dlouhém ramenu Navajo Canyon.

28 Great Dome Rock se tyčí nad modrou hladinu Lake Powell.

29 nezapomenutelným zážitkem vyhlídkový let nad touto nádhernou krajinou.
Po několika dnech užívání si na hladině Lake Powell a v jeho okolí je jistě nezapomenutelným zážitkem vyhlídkový let nad touto nádhernou krajinou.

30 Až teprve ze vzduchu vyniknou některé pravidelné skalní útvary, do ruda zbarvené skály
kontrastují se zelenou hladinou a světlým páskem vzniklým poklesem hladiny.

31 Přístaviště vypadá z výšky jak dětská hračka umístěná na velký model krajiny. Dobře
jsou vidět jednotlivé rovnoběžné vrstvy, které vznikaly poklesem hladiny v jezeře.

32 Největší přírodní kamenný most na světě fascinoval svými rozměry všechny návštěvníky, kteří k němu měli možnost v průběhu času zavítat. Ať už to byli původní Indiáni, kteří si zde vytvořili posvátné místo pro své rituály nebo první bílí průzkumníci divokého Západu, kteří tento jedinečný kamenný oblouk popsali v roce Netrvalo déle než 1 rok a místo bylo oficiálně vyhlášeno Národním Monumentem, což mělo zajistit ochranu této neobyčejné lokality. V roce 1963 byla dokončena hráz přehrady Glen Canyon Dam, která změnila jednou pro vždy ráz zdejší krajiny. Celých dalších 17 let trvalo napuštění přehrady, jezero Powell dosáhlo prvně svého maxima v roce 1980, hladina tehdy sahala až pod Rainbow Bridge. Rainbow Bridge vznikl erozí z masívu Kayenta a Navajo pískovce, které zde začaly vznikat v období před více než 100 miliony lety. Kamenný oblouk byl vytvořen postupným proražením ostrého meandru, který do zdejších pískovců zařízl jeden z přítoků řeky Colorado. Se svojí výškou 88 metrů a rozpětím 83 metrů most drží světové prvenství a rozměry mu nemůže konkurovat žádná jiná skalní brána.

33 V současnosti toto místo navštíví na 300 tisíc návštěvníků každý rok, většina z nich přijede lodí z 50 mil vzdálených přístavišť Wahweap Marina nebo Halls Crossing a Bullfrog Marina. Cesta lodí trvá přibližně 3 hodiny. Vzhledem k tomu, že hladina jezera je nyní více než 20 metrů pod svým maximem, čeká na všechny zájemce ještě 0,5 mil dlouhá pěší trasa vedoucí od lodi pod kamenný oblouk. Pod samotný skalní oblouk a za něj se vstupovat nesmí, původní Indiáni Navajo zde mají stále své posvátné místo jim garantované vládou. Spatřit most z druhé strany, odkud není výhled na něj rušen nepříjemným protisvětlem se podaří jen málokomu a to jen několikrát za rok v doprovodu místních Indiánů. Rainbow Bridge doplňuje i tak už krásnou zdejší přírodu, kde se nyní odvěká vyprahlá skalnatá pustina setkává díky modernímu zásahu člověka s chladivou hladinou jezera Powell.

34 znamená celodenní výlet.
V současné době je nejčastějším způsobem jak se dostat k Rainbow Bridge cesta lodí z přístavišť Wahweap nebo Halls Crossing a Bullfrog Marina. 50 mil k monumentu zvládne loď zhruba za 3 hodiny, což s časem u kamenné brány a cestou zpět znamená celodenní výlet.

35 Po počáteční plavbě po otevřené ploše jezera je nutné se ještě dostat skrz spleť úzkých
soutěsek vedoucí do přístaviště, které ustupuje od monumentu tím víc jak hladina jezera klesá.

36 Plovoucí molo na konci úzké zátoky slouží k pohodlnému vystoupení z lodí na břeh. Na
okolních skalách je díky světlejšímu pruhu jasně vidět, kam ještě nedávno dosahovala hladina vody.

37 V současnosti vede pod skalní most ještě 0,5 míle dlouhá trasa,
kterou musí všichni zájemci překonat pěšky.

38 maximální úrovně hladiny sahala voda jezera až pod most.
Příchozí cesta od přístaviště vede ze severu, což znamená že výhled na most celý den komplikuje přímé sluneční protisvětlo. Rainbow Bridge je opravdový gigant, jeho 88 metrům výšky a rozpětí 83 metrů nemůže konkurovat žádná jiná skalní brána na celém světě. V roce 1980, když jezero Powell dosáhlo prvně své maximální úrovně hladiny sahala voda jezera až pod most.

39 Skalní brána je neobyčejně pravidelná, v nejvyšším místě je silná téměř 13 m.

40 Na druhou stanu za most se za normálních okolností nesmí, zdejší Indiáni zde mají své
posvátné místo dodnes využívané k jejich rituálům. Pouze vyjímečně se zde podaří zastihnout sdílného Indiána, který provede jejich územím. Právě z jižní strany je kamenný oblouk nádherně nasvícen poledním sluncem. Teprve když pod ním člověk vidí ostatní návštěvníky z výpravy dokáže si porovnat tak obrovské rozměry.

41 Indiány tolik důležité místo.
Dvě velké kovové plakety zasazené do pískovcové stěny označují pro místní Indiány tolik důležité místo.

42 Jak postupuje slunce po obloze, tak se část kaňonu, ve kterém je nyní vybudované
přístaviště, dostává do stínu. Díky tomu je více zřetelná světlá vrstva na pískovcových stěnách označující původní maximální dosaženou úroveň hladiny jezera.

43 Po projetí několika úzkých soutěsek zbývá už jen vydržet další 3 hodiny plavby po
jezeře zpátky do přístaviště. Ve Wahweap je vybudované pěkné a obsáhlé Visitor Center, přímo u Rainbow Bridge není kromě přístavního mola a toalet vybudované žádné jiné zařízení či obchody.

44 Konec


Stáhnout ppt "Glen Canyon Dam na řece Colorado ve Spojených státech"

Podobné prezentace


Reklamy Google