Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Ohrožené druhy živočichů I. ( bezobratlí, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci )

2 Ohrožení živočichové I. ( bezobratlí, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci ) „ Planeta je ohrožena. V průběhu našeho života mohou být ztraceny stovky druhů, a to v důsledku našich vlastních činů. Činů nás lidí! “

3 Proč jsou živočichové v ohrožení nebo vymírají?  ničení přirozeného prostředí  znečišťování  lov a odchyt zvířat  vysazování živočichů  změna klimatu

4 Ničení přirozeného prostředí Člověk zabírá stále větší plochu na úkor jiných organismů, čímž působí jejich zánik!  Odlesňování  Ničení přirozených stepí, močálů, luk  Stavba přehrad, měst

5 Znečišťování Průmyslový rozvoj vážně znečišťuje vzduch, vodu, půdu.  chemikálie  spalování paliv  jedovaté plyny  kyselé deště

6 Lov a odchyt zvířat  odchyt pro obchod ( opice, papoušci… )  sloni zabíjeni pro kly  nosorožci pro rohy  tygři pro kožešinu  velryby pro maso …

7 Vysazování živočichů  vnášení cizích druhů do přirozeného prostředí jiných  narušena rovnováha v místních podmínkách  vysazení živočichové loví místní druhy, sbírají jim potravu, obsazují jejich území

8 Změna klimatu  na povrchu planety dochází se značnou rychlostí k oteplování  oteplování je způsobeno spalováním paliv ( uhlí, ropa ), uvolňuje se oxid uhličitý

9 Vyhynulí živočichové Některá zvířata již z volné přírody zcela vymizela! Nejznámější zástupce:  Blboun nejapný – o jeho vyhynutí se postaral člověk  Kůň Převalského – žije pouze v zoo

10 Stav ryb ! V současné době je ohroženo 56 % všech jezerních a říčních druhů ryb, mořské ryby jsou na tom o něco lépe ! Ohroženi jsou například jeseter, losos, pstruh, sumec, žralok, tuňák…

11 Stav obojživelníků ! V současné době hrozí vymření každému třetímu obojživelníkovi ! Ohrožuje je především:  vysychání bažin  rozšíření smrtící plísně, které způsobil člověk

12 Stav ptáků ! V současné době je ohrožena osmina ptáků ! Ohrožuje je:  kácení lesů  odchyt pro obchod  znečišťování

13 Stav savců ! Ohrožena čtvrtina savců ! Ohrožuje je:  Mýcení lesů  Činnost pytláků  Obchod  Masivní úhyn jejich potravy  Únik ropy, lov – mořští savci

14 Varování  Během let 1970 – 2005 zmizela z povrchu zemského více než ¼ živočišných druhů !  Za 35 let přišla Země o 25% suchozemských zvířat, 28% mořských tvorů, 29% sladkovodních tvorů !  Odhaduje se, že do roku 2100 vymizí více než ½ dnešních známých živočichů a rostlin !

15 Červená kniha ohrožených druhů Červená kniha ( Red Data Book ) přináší seznamy ohrožených druhů zvířat a rostlin. Stanovuje stupně ohrožení ( mimo jiné ) na :  vyhubený v přírodě ( Blboun nejapný )  kriticky ohrožený ( Zmije obecná )  silně ohrožený ( Mlok skvrnitý )  ohrožený ( Otakárek fenyklový )

16 Bezobratlí ( kriticky ohrožení ) Rak říčníModrásek černoskvrnný Roháček jedlový Tesařík alpský

17 Bezobratlí ( silně ohrožení ) Škeble rybničná Žluťásek borůvkový Ohniváček černočarý Střevlík hrbolatý

18 Rak říční ( sladkovodní korýš )  dorůstá až 25 cm, dožívá se 15 – 20 let  tělo – srostlá hlavohruď ( 5 párů končetin, tykadla – čich, hmat )  1. pár končetin končí klešťovými klepety  plave nebo vyráží pozpátku úderem ocasu  roste a svléká krunýř  živí se larvami, červy, hmyzem…  žije v tekoucí vodě, je citlivý na znečištění

19 Ryby a kruhoústí Mihule potočníDrsek menší Vranka obecná Ouklejka pruhovaná

20 Jeseter velký  největší druh jesetera, dříve se vyskytující u nás, dnes vymírající druh  všežravec, dravec – živí se bezobratlými ze dna a rybami  průměrná délka 1 – 2 m  tělo připomíná tvarem žraloka, kryje ho 5 řad kostěných štítků nahoře vybíhajících v ostrý hrot  hlava vybíhá ve špičatý rypec, má 4 vousky, bezzubá ústa

21 Obojživelníci ( kriticky ohrožení ) Ropucha krátkonohá Čolek karpatský Čolek velký Skokan skřehotavý

22 Obojživelníci ( silně ohrožení ) Rosnička zelená Mlok skvrnitý Čolek obecný Čolek horský

23 Mlok skvrnitý ( Salamandra salamandra )  délka 15 – 20 cm  nápadné černožluté výstražné zbarvení těla  široká hlava, vypouklé oči, za nimi jedové žlázy ( obrana )  noční způsob života, objevuje se po dešti  živí se červy, slimáky, hmyzem  největší nepřítel - člověk

24 Plazi ( kriticky ohrožení ) Užovka stromováJeštěrka zelená Želva bahenníZmije obecná

25 Plazi ( silně ohrožení ) Ještěrka živorodáUžovka hladká Slepýš křehkýJeštěrka obecná

26 Zmije obecná  dorůstá 60 – 80 cm, dožívá se 20 – 25 let  zbarvení – bílá, žlutá, šedá či hnědá s černým klikatým pruhem na hřbetě  živí se hlodavci, ještěrkami …  jediný jedovatý had ČR, jed nebezpečný pouze pro alergiky, děti, staré lidi  plachý had, útočí pouze šlápneme-li na něj, bereme-li ho do ruky…

27 Ptáci ( kriticky ohrožení ) Puštík bělavý Tetřev hlušec Sokol stěhovavý Výreček malý Volavka červená

28 Ptáci ( silně ohrožení ) Čáp černýDudek chocholatý Kulíšek nejmenšíLedňáček říční

29 Ptáci ( ohrožení ) Vlaštovka obecná Výr velkýČáp bílýStrakapoud prostřední

30 Orel skalní  výška 75 – 90 cm, váha 3 - 6 kg  rozpětí křídel 2 – 2,2 m  výborný zrak, ostré drápy, hákovitý zobák  živí se ptáky, savci střední velikosti ( liška, zajíc…)  na kořist se vrhá střemhlav rychlostí 150km/h

31 Každý z nás se může zapojit do ochrany přírody. Jak můžeš pomoci ?  vydej se do lesa sbírat odpadky  nenič mraveniště, nekopej do hub  nesbírej mláďata a vajíčka z hnízd  pečuj o zeleň  třiď odpad, šetři vodou a elektřinou  nekupuj suvenýry z kůže, slonoviny, žraločích zubů …  podporuj boj proti obchodu s ohroženými zvířaty

32 Proč je nutné živočichy chránit? jjsou pro nás nepostradatelní pposkytují nám obživu ppomáhají při práci jjsou součástí rovnováhy na Zemi Přežití jednoho druhu je úzce spojeno s přežitím dalších a tím s fungováním celé přírody. Bez nich nepřežijeme ani my!

33 Téma: Ohrožené druhy živočichů I. - 3. - 5. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional PowerPoint Internet www.naturfoto.cz Literatura: Wetter Bernard, Ohrožená zvířata, 1. vydání, Fragment, 2006 Kolektiv autorů, Tématická encyklopedie Larousse 3. svazek: Vědy o životě – 1. české vydání, Albatros, 1999 Autor: Mgr. Eva Hocková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google