Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pro ČSA MUDr. Pavel Kasal MUDr. Vladimír Šimeček Základy první pomoci Základy první pomoci při sportu při sportu SOFTBALL SOFTBALL březen 2013 březen 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pro ČSA MUDr. Pavel Kasal MUDr. Vladimír Šimeček Základy první pomoci Základy první pomoci při sportu při sportu SOFTBALL SOFTBALL březen 2013 březen 2013."— Transkript prezentace:

1 Pro ČSA MUDr. Pavel Kasal MUDr. Vladimír Šimeček Základy první pomoci Základy první pomoci při sportu při sportu SOFTBALL SOFTBALL březen 2013 březen 2013

2 Osnova Osnova 1. Jak si počínat při zajištění první pomoci při sportu ( během zápasu, při tréninku) při sportu ( během zápasu, při tréninku) 2. Nejčastější možné úrazy a stavy při softballu a 1. pomoc při nich při softballu a 1. pomoc při nich 3. Základy samotné kardiopulmonální resuscitace - KPR resuscitace - KPR

3 … jsem přítomen poškození zdraví… Co nejdříve ?  Neztrácet čas a hlavu, zhodnotit situaci a rozhodnout, zda je potřeba lékařská pomoc a rozhodnout, zda je potřeba lékařská pomoc  volat RZP, je –li potřeba  Zorganizovat záchranářské práce a ihned začít s pomocí postiženému

4 Vždy volám RZP když... Vždy volám RZP když...  Postižený zkolabuje  Nedýchá nebo má lapavé dýchání  Při úrazu hlavy (úder do hlavy)  Silném krvácení  Úderu do hrudníku ( srážka hráčů)  Otevřené zlomenině končetin Tedy při stavech, které bezprostředně ohrožují život … ! život … ! …nebo mohou dospět do kritické situace … ! …nebo mohou dospět do kritické situace … !

5 Základní kroky k záchraně 1. Zhodnotit situaci ! Rychlost reakce na situaci má zásadní vliv na celý další život postiženého Rychlost reakce na situaci má zásadní vliv na celý další život postiženého Co je bezprostřední ohrožení života ? Co je bezprostřední ohrožení života ? zástava krevního oběhu zástava krevního oběhu nejzřetelnější známkou je bezvědomí nejzřetelnější známkou je bezvědomí ( stav kdy postižený nereaguje na vnější podněty) ( stav kdy postižený nereaguje na vnější podněty) porucha dýchání (dlouhé intervaly mezi dechy, lapá po dechu, porucha dýchání (dlouhé intervaly mezi dechy, lapá po dechu, modrá barva v obličeji ) modrá barva v obličeji ) Terminální lapavé dýchání je jistou známkou zástavy oběhu Terminální lapavé dýchání je jistou známkou zástavy oběhu po chvíli … úplná zástava dechu a oběhu po chvíli … úplná zástava dechu a oběhu

6 Pokud nepozorujeme žádné projevy života Pokud nepozorujeme žádné projevy života ( žádný pohyb, kuckání, křeče atd.) ( žádný pohyb, kuckání, křeče atd.) nebo pokud si nejsme jisti, nebo pokud si nejsme jisti, považujeme stav za zástavu oběhu považujeme stav za zástavu oběhu Základní kroky k záchraně

7 Organizace zásahu... Organizace zásahu... 1. Osoba (trenér, coach, vedoucí družstva, organizátor) 1. Osoba (trenér, coach, vedoucí družstva, organizátor) - zhodnotí situaci, rozdělí úkoly ostatním - zhodnotí situaci, rozdělí úkoly ostatním zachráncům a koordinuje záchranné práce zachráncům a koordinuje záchranné práce - zahájí resuscitaci postiženého - zahájí resuscitaci postiženého  Vždy určit velitele zásahu 1. Zhodnotit situaci ! 2. Volat RZP 155 nebo 112 3. Zorganizovat záchranu postiženého :

8 Organizace zásahu... Organizace zásahu... 2. osoba - druhý zachránce při resuscitaci - bezprostředně zahájí resuscitaci - bezprostředně zahájí resuscitaci - event. stabilizovaná poloha postiženého - event. stabilizovaná poloha postiženého - kontrola vitálních funkcí - kontrola vitálních funkcí

9 Organizace zásahu... 3. Osoba – volat RZP 155 nebo popřípadě 112 3. Osoba – volat RZP 155 nebo popřípadě 112 - očekávat spoustu dotazů od dispečerky … - očekávat spoustu dotazů od dispečerky … - v klidu a jednoduše popsat : - v klidu a jednoduše popsat : a. situaci a způsob úrazu a. situaci a způsob úrazu - priority: srdeční zástava, zástava vitálních funkcí - priority: srdeční zástava, zástava vitálních funkcí neztišitelné krvácení, otevřená zlomenina neztišitelné krvácení, otevřená zlomenina b. místo zásahu b. místo zásahu co nejpřesněji adresu nebo orientační bod co nejpřesněji adresu nebo orientační bod popis místa - hřiště, přístupové cesty k místu popis místa - hřiště, přístupové cesty k místu Jsme na hřišti (heliport) - nabídnout variantu letecké záchrany Jsme na hřišti (heliport) - nabídnout variantu letecké záchrany ( města – čísla na lampách pouličního osvětlení v úrovní očí.. ) ( města – čísla na lampách pouličního osvětlení v úrovní očí.. )

10 T A N R je telefonická asistovaná neodkladná resuscitace Po zavolání na číslo 155 se ozve dispečerka vyškolená k telefonické pomoci zachránci - dává přesné pokyny, jak postupovat při záchraně postiženého … … proto po oznámení úrazu ihned nezavěšujte, pokud si nejste úplně jisti, jak postupovat … POKUD NEVÍTE, CO SI POČÍT, DRŽTE TELEFON, POSLOUCHEJTE A JEDNEJTE PODLE POKYNŮ … Organizace zásahu... Organizace zásahu...

11 4. osoba - poslat naproti RZP nebo lépe - vytvořit řetěz spojek … nebo lépe - vytvořit řetěz spojek …

12 Organizace zásahu... Organizace zásahu... 5. osoba - poslat pro lékárničku, dlahy, obvazy, AED … AED …

13 Organizace zásahu... Organizace zásahu... A E D je automatický externí defibrilátor Je snahou vybavit tímto přístrojem všechna sportoviště,velká centra a veřejné budovy s velkou koncentrací lidí- obchodní sportovní a kulturní centra,úřady Místa jsou označena tímto logem

14 … typy a modely přístrojů Přístroj sám dává zachránci přesné pokyny, jak postupovat Výboj by se měl aplikovat ideálně do 3 minut po kolapsu … !

15 6. osoba - zvládnout kolemstojící dav - zajistit prostor a klid na záchranu - zajistit prostor a klid na záchranu

16 Základní kroky k záchraně Rychlá a kvalitní organizace Rychlá a kvalitní organizace zásahu na místě má zásahu na místě má pro záchranu postiženého pro záchranu postiženého a jeho další život a jeho další život zásadní význam ! zásadní význam !

17 Nejčastější možné úrazy a stavy při softballu a 1. pomoc při nich v 80% úrazy s možnými smrtelnými v 80% úrazy s možnými smrtelnými komplikacemi komplikacemi - úder pálkou, zásah letící částí pálky - úder pálkou, zásah letící částí pálky - zásah míčem - zásah míčem - srážka hráčů - srážka hráčů - náraz do pevných součástí hřiště - náraz do pevných součástí hřiště Umět vyhodnotit mechanismus úrazu Umět vyhodnotit mechanismus úrazu a adekvátně zasáhnout … a adekvátně zasáhnout …

18 Úraz hlavy  Hlava - úder pálkou do hlavy chytače - úder pálkou do hlavy chytače - úder letící pálkou - úder letící pálkou - úder míčem - úder míčem prasklá orbita, zlomená čelist horní, dolní, zlomený nos... prasklá orbita, zlomená čelist horní, dolní, zlomený nos... obličej a čelo vydrží hodně – dobrá prognóza obličej a čelo vydrží hodně – dobrá prognóza při bezvědomí riziko, že přestane dýchat – cizí předmět, jazyk při bezvědomí riziko, že přestane dýchat – cizí předmět, jazyk Postup: zajistit,aby nedošlo k aspiraci krve – aby krev tekla ven - zotavovací (stabilizovaná ) poloha - zotavovací (stabilizovaná ) poloha

19 Úraz hlavy Úraz hlavy velké riziko je úraz v oblasti temene a zadní části hlavy – reflexní zástava dýchání i oběhu velké riziko je úraz v oblasti temene a zadní části hlavy – reflexní zástava dýchání i oběhu krvácení do zadní jámy lební utlačuje mozkový kmen a tím krvácení do zadní jámy lební utlačuje mozkový kmen a tím i vitální funkce – dýchání, srdeční frekvence – jde o čas i vitální funkce – dýchání, srdeční frekvence – jde o čas ! Důležité popsat mechanismus úrazu ! ! Důležité popsat mechanismus úrazu ! pozor na úrazy v oblasti spánkové pozor na úrazy v oblasti spánkové - zprvu bez příznaků, příznaky až později – vždy kontrola lékařem a observace NEPODCENIT ! NEPODCENIT ! Obecně: úraz hlavy – vždy kontrola lékařem ! Obecně: úraz hlavy – vždy kontrola lékařem !

20 Úraz hrudníku a břicha Úraz hrudníku a břicha úder do hrudníku nervus vagus (bloudivý) hrozí reflexní zástava oběhu – obtížná resuscitace nervus vagus (bloudivý) hrozí reflexní zástava oběhu – obtížná resuscitace Postup: ihned zahájit KPR Postup: ihned zahájit KPR úder do břicha – nebývá častý úder do břicha – nebývá častý počítat s možným krvácením vnitřních orgánů počítat s možným krvácením vnitřních orgánů Postup: nepodávat tekutiny,rychle transport Postup: nepodávat tekutiny,rychle transport

21 Úraz genitálií Úraz genitálií  Vždy kontrola – není na místě stud hrozí natržení moč. trubice, varlat hrozí natržení moč. trubice, varlat - nekompromisně prohlédnout – trvat na tom - nekompromisně prohlédnout – trvat na tom u opačného pohlaví ( jeli trenérem muž ) u opačného pohlaví ( jeli trenérem muž ) kontrola hráčky mezi sebou, matka, divačka… kontrola hráčky mezi sebou, matka, divačka… Hledáme: otok, modřinu, bolestivost, jestli močí, jestli močí krev ! POZOR na menses – snížená srážlivost zvýšená krvácivost zvýšená krvácivost Postup: vypodložit, stavět krvácení, transport

22 Úraz končetin  Při otevřené zlomenině dlouhých kostí VŽDY volat RZP  Dlaha a škrtidlo by měly být součástí zdravotní výbavy  Zjistit, kdy naposledy jedl a pil. Nepodávat tekutiny kvůli možné následné anestesii  Krvácivé rány – zástava krvácení tlakovým obvazem  Tepenné krvácení ( stříká a pulsuje jasná krev) –škrtidlo na část končetiny nejblíže k tělu nebo stisknout rukou přímo na část končetiny nejblíže k tělu nebo stisknout rukou přímo v ráně – zapsat čas zaškrcení a volat RZP v ráně – zapsat čas zaškrcení a volat RZP Absolutní přednost v ošetření Absolutní přednost v ošetření Použít třeba i provizorní pomůcky - pásek jako škrtidlo Použít třeba i provizorní pomůcky - pásek jako škrtidlo

23 Úraz končetin Ostatní zlomeniny – fixovat 2 klouby (pod a nad zlomeninou), Není-li dlaha – provizorní pomůcky - pálky, pásky, nohy k sobě … Pouze 4 T Teplo – Tišení bolestí – Ticho – Transport bez Tekutin!

24 Úraz páteře  Důležitá fixace hlavy  Při manipulaci vždy trakce hlavy – mírný tah ve směru podélné osy těla, tím fixace ve směru podélné osy těla, tím fixace  Vždy více zachránců  1 velitel – drží hlavu – dává povel  3 další zvedají najednou hrudník – pánev – nohy hrudník – pánev – nohy ! I vleže fixace hlavy – batohy, ručníky,bundy,helmy ! I vleže fixace hlavy – batohy, ručníky,bundy,helmy

25 Nejčastější možné choroby a stavy  Epilepsie  Astma bronchiale a alergický záchvat  Diabetes mellitus (cukrovka)  Postižení srdce – kardiaci,vrozené poruchy srdce, nepoznané srdeční vady srdce, nepoznané srdeční vady  Drogy

26 Nejčastější možné choroby a stavy Nejčastější možné choroby a stavy  Vždy vědět o zdravotním stavu hráčů co nejvíce, nepočítat, že jsou plně zdrávi … informace od samotných hráčů, rodičů, ze zdravotní ch zpráv od lékaře…  Cílené dotazy na užívané léky, pomůcky, prodělané choroby, zdravotní omezení  Fyzické zatížení a psychické vypětí mohou nastartovat patologický stav nastartovat patologický stav  Některé nemoci se manifestují až v pubertě …

27 Epilepsie Epilepsie  I první záchvat v životě může proběhnout na hřišti…  Většinou to postižení vědí a poznají začátek  Záchvat - křeče celého těla a pak strnutí  Někdy ale jen změny chování a nepozornost, neadekvátní chování a reakce Postup: nechat křeče odeznít bez zásahu – i několik minut, jen stabilizovaná poloha pro prevenci úrazů, pokousání vždy volat RZP i po proběhlém záchvatu vždy volat RZP i po proběhlém záchvatu nutné neurologické vyšetření nutné neurologické vyšetření

28 Astma bronchiale a alergický záchvat Astma bronchiale a alergický záchvat  enormně stoupá počet alergiků,  sportujeme venku – velká šance potkat alergeny nebo bodnutí hmyzem nebo bodnutí hmyzem  vědět dopředu, jaké bere léky- spraye a kde je má  nervozita před zápasem může být spouštěčem Postup: volat RZP nahlásit : astmatický záchvat, více není třeba zachovat dýchací cesty, čerstvý vzduch, podat medikaci zachovat dýchací cesty, čerstvý vzduch, podat medikaci alergici – adrenalinové pero, spray ( vždy u sebe) alergici – adrenalinové pero, spray ( vždy u sebe)

29 Diabetes – cukrovka Diabetes – cukrovka  Vědět, že je diabetik – diabetes I.typu od dětství  Vědět, co a jak často užívá, dietní návyky- jak často jí…  Vědět, jak se zastavuje insulinová pumpa  Hypoglykemie – nedostatek cukru v krvi - u sportu při zátěži velmi vysoké riziko - u sportu při zátěži velmi vysoké riziko někdy změna chování – zvýšená agrese slovní i fyzická … ! někdy změna chování – zvýšená agrese slovní i fyzická … ! Postup: podat cukr v jakékoliv formě- sladké nápoje… volat RZP volat RZP  Hyperglykemie – zvýšená hladiny cukru v krvi projevy stejné, pach acetonu, nastupuje pomalu, často při viroze,průjmech projevy stejné, pach acetonu, nastupuje pomalu, často při viroze,průjmech Postup: neřešit, volat RZP

30 Postižení srdce kardiaci,vrozené poruchy srdce, nepoznané srdeční vady Postižení srdce kardiaci,vrozené poruchy srdce, nepoznané srdeční vady  Nejčastější příčina poruchy vědomí a zástavy oběhu v populaci – 82,4 % v populaci – 82,4 % Prioritou je prevence – rozpoznat časné varovné příznaky Prioritou je prevence – rozpoznat časné varovné příznaky  Často nerozpoznané, první projevy až při sportu, při zátěži nebo psychickém vypětí  Často se manifestují v pubertálním věku, potíže může zakrývat – stud před spoluhráči  Často nečekaně – běží a padne Hrozí prodleva - může to vypadat jako legrácky, blbnutí …. - může to vypadat jako legrácky, blbnutí …. Postup: volat RZP okamžitě zahájit KPR okamžitě zahájit KPR co nejrychlejší transport co nejrychlejší transport

31 Drogy  Stoupající % mládeže – více než 40% má zkušenost s drogou s drogou  Vyšší výskyt endokarditid  Abstinenční příznaky – neadekvátní jednání, agrese, nespolehlivost  Snížená odolnost na zátěž  Snížené reflexy a reakční čas – vyšší riziko úrazu (marihuana) (marihuana)  I alkohol je droga... ! Postup: dobré vědět, pozorovat na tréninku i mimo něj i mimo něj

32  S nepřímým drážděním sympatiku je spjato rozšíření zornic, tachykardie, pocení, stažení cév a následně vzestup krevního tlaku, sucho v ústech, zvýšená tělesná teplota, s vyšší dávkou bledost, třes, hypertenze a riziko dehydratace. Zvýšené napětí žvýkacího svalstva se často projevuje bruxismem (skřípáním zubů). Jako vedlejší účinek se mohou vyskytnout i závratě, nystagmus nevolnost, zvracení, průjem, bušení srdce nebo zimomřivost střídaná pocitem horka.  Po odeznění účinků nastává, týká se to zejména opakovaných dávek, vlivem deplece (vyčerpání) zúčastněných neurotransmiterů, velmi nepříjemný stav zvaný dojezd, který se projevuje celkovým vyčerpáním, obtížemi s usínáním a nekvalitním spánkem, depresivním laděním, úzkostmi, často i nutkáním opakovat dávku. Velmi často hypertensní krize, arytmie, infarkt Velmi často hypertensní krize, arytmie, infarkt myokardu, epilepsie, kóma a smrt. myokardu, epilepsie, kóma a smrt. Drogy – Pervitin (amfetaminy) Drogy – Pervitin (amfetaminy)

33 Pauza … Pauza … …dáme jim, Karle 10 minut …dáme jim, Karle 10 minut

34 Základy kardiopulmonální resuscitace - KPR Základy kardiopulmonální resuscitace - KPR Pokud nepozorujeme žádné projevy života Pokud nepozorujeme žádné projevy života ( žádný pohyb, kuckání, křeče atd.) ( žádný pohyb, kuckání, křeče atd.) nebo pokud si nejsme jisti, nebo pokud si nejsme jisti, považujeme stav za zástavu oběhu považujeme stav za zástavu oběhu... a tedy bezprostřední ohrožení života... a tedy bezprostřední ohrožení života bezvědomí stav kdy postižený nereaguje na vnější podněty bezvědomí stav kdy postižený nereaguje na vnější podněty - oslovení, facka, štípnutí do ucha, nad klíčkem – sleduji reakci - oslovení, facka, štípnutí do ucha, nad klíčkem – sleduji reakci porucha dýchání (dlouhé intervaly mezi dechy, lapá po dechu, porucha dýchání (dlouhé intervaly mezi dechy, lapá po dechu, modrá barva v obličeji ) a po chvíli … modrá barva v obličeji ) a po chvíli … úplná zástava dechu úplná zástava dechu

35 Základy KPR …co dělat nejdřív a co potom… Základy KPR …co dělat nejdřív a co potom…  Neztrácet  Neztrácet čas a hlavu, zhodnotit situaci a rozhodnout se  Určením  Určením diagnózy bychom neměli ztratit více než 10 sekund  1.  1. Nejdříve volat RZP absolutní přednost má jen zástava tepenného krvácení !  2.  2. Zahájit resuscitaci resuscitaci – nepřímá srdeční masáž, dýchání z plic do plic … ale přesto: Bezpečnost zachránců je prioritou prioritou - pokud už má někdo umřít, snažme se, abychom to nebyli my … Méně je někdy více více – dělejme pořádně základní věci spíš, než nepořádně složitosti nebo to, co neumíme …

36 Základy KPR …co dělat nejdřív a co potom…  Bezvědomí – nehýbe se,popelavá barva, nereaguje na štípnutí  Zjistit, zdá dýchá – pohyb hrudníku, hřbet ruky k nosu a ústům  Hmatáním tepu kdekoliv se nezdržujeme,ztráta času  Uvolnit dýchací cesty – záklon hlavy (zpravidla stačí) event.předsunutí čelisti event.předsunutí čelisti

37 Základy KPR …co dělat nejdřív a co potom…  Vyčistit dutinu ústní, jen pokud se tím nezdržíme Nejsme - li toho schopni, nezdržujeme se tím Nejsme - li toho schopni, nezdržujeme se tím  Pokud postižený při vědomí a dusí se … … opakovaně úder mezi lopatky nebo zezadu obejmeme … opakovaně úder mezi lopatky nebo zezadu obejmeme a prudce stiskneme nadbřišek a prudce stiskneme nadbřišek  Pokud i tak nedýchá... zahájit KPR, zahájit KPR, tedy nepřímou srdeční masáž tedy nepřímou srdeční masáž a dýchání z plic do plic a dýchání z plic do plic

38 když provádí vyškolený zachránce. (tedy nyní i my) když provádí vyškolený zachránce. (tedy nyní i my) Kombinovat Kombinovat 30 stlačení hrudníku : 2 vdechy 30 stlačení hrudníku : 2 vdechy ( v délce 1 sekundy) ( v délce 1 sekundy) Frekvence 100-120 stlačení/minutu Frekvence 100-120 stlačení/minutu 2 zachránci – výměna po 1-2 min 2 zachránci – výměna po 1-2 min ( prevence vyčerpání ) ( prevence vyčerpání ) KPR – klasická

39 Nevyškolený laický zachránce Nevyškolený laický zachránce Při neochotě provádět dýchání (strach,neschopnost) Při neochotě provádět dýchání (strach,neschopnost) Při TANR Při TANR Pouze srdeční masáž Pouze srdeční masáž bez přerušení bez přerušení a bez dýchání a bez dýchání Počítá se se zbytkovým obsahem kyslíku v těle Počítá se se zbytkovým obsahem kyslíku v těle Lepší srdeční masáž,než nic… Lepší srdeční masáž,než nic… KPR – srdeční masáž ( hands only CPR )

40 KPR – srdeční masáž KPR – srdeční masáž Kde ? Uprostřed hrudní kosti Kde ? Uprostřed hrudní kosti

41 KPR – srdeční masáž KPR – srdeční masáž Jak? Jak? napjaté paže - spojené ruce napjaté paže - spojené ruce propletené prsty - hřbetem dlaně propletené prsty - hřbetem dlaně  nezvedat ruce z hrudníku  stlačovat hrudník 5 cm !

42 Dýchání z plic do plic Dýchání z plic do plic 1. Záklon hlavy 2. Ucpat nos a vdech v délce 1 sec. 3. Nádech stranou

43 Děti do 1 roku – masáž dvěma nataženými prsty …nebo lépe … masáž dvěma palci,kdy dlaně obejmou hrudník U dětí starších 1 roku můžeme bezpečně užít AED KPR dětí – srdeční masáž KPR dětí – srdeční masáž

44 Zotavovací (stabilizovaná) poloha Zotavovací (stabilizovaná) poloha Pokud postižený dýchá, ale trvá Pokud postižený dýchá, ale trvá bezvědomí … a nepředcházel úraz … bezvědomí … a nepředcházel úraz … uložíme do zotavovací polohy uložíme do zotavovací polohy … při úrazu pokud možno s potiženým … při úrazu pokud možno s potiženým nehýbáme nehýbáme

45 Základy KPR …co dělat nejdřív a co potom…  Pokud jsme si jisti, že postižený normálně dýchá a je v zotavovací poloze, a je v zotavovací poloze, abychom udrželi volné dýchací cesty a předešli vdechnutí zvratků, abychom udrželi volné dýchací cesty a předešli vdechnutí zvratků, zamezíme ztrátám tepla – přikrývka, bundy… zamezíme ztrátám tepla – přikrývka, bundy… … a důsledně sledujeme jeho stav vědomí … a důsledně sledujeme jeho stav vědomí a dýchání až do příjezdu RZS a dýchání až do příjezdu RZS  Pokud přestane dýchat, opět zahájíme oživování !

46 Základy KPR..několik důležitých informací závěrem…  Nepočítejte s tím, že RZS dorazí dříve než za 10 minut. Dojezd je s maximem do 20 minut… za 10 minut. Dojezd je s maximem do 20 minut…  Naše úsilí je pro postiženého jedinou nadějí na přežití …  Rychlost naší reakce na situaci má vliv na celý další život postiženého …  Mozek vydrží bez přísunu kyslíku cca 5 minut …  Resuscitaci ale nesmím přerušit ani po 5 ti …20 ti nebo 40 ti minutách …

47 Základy KPR..několik důležitých informací závěrem… Účinnost dobře prováděné resuscitace Účinnost dobře prováděné resuscitace je kolem 40%, ale … je kolem 40%, ale … VŽDY TO MÁ CENU ! VŽDY TO MÁ CENU !

48 Základy KPR … kdy ukončit resuscitaci ?  Po příjezdu záchranné služby  Po obnově spontánního dýchání  Při úplném vyčerpání zachránce právní důsledky – obhájí, jen když nebyl schopen právní důsledky – obhájí, jen když nebyl schopen ! Ukončit resuscitaci nebo stanovit smrt může jen lékař ! může jen lékař !

49 Přejeme Vám... Přejeme Vám... …aby tato přednáška byla pouze teorií bez nutnosti praxe … a pokud ne, pak pevné nervy a hodně klidu a rozvahy při záchraně života... stálé zdraví... stálé zdraví autoři autoři

50 Děkuji za pozornost...


Stáhnout ppt "Pro ČSA MUDr. Pavel Kasal MUDr. Vladimír Šimeček Základy první pomoci Základy první pomoci při sportu při sportu SOFTBALL SOFTBALL březen 2013 březen 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google