Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy první pomoci při sportu SOFTBALL Pro ČSA MUDr. Pavel Kasal

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy první pomoci při sportu SOFTBALL Pro ČSA MUDr. Pavel Kasal"— Transkript prezentace:

1 Základy první pomoci při sportu SOFTBALL Pro ČSA MUDr. Pavel Kasal
MUDr. Vladimír Šimeček březen 2013

2 Osnova Jak si počínat při zajištění první pomoci
při sportu ( během zápasu, při tréninku) Nejčastější možné úrazy a stavy při softballu a 1. pomoc při nich Základy samotné kardiopulmonální resuscitace - KPR

3 … jsem přítomen poškození zdraví… Co nejdříve ?
Neztrácet čas a hlavu, zhodnotit situaci a rozhodnout, zda je potřeba lékařská pomoc volat RZP , je –li potřeba Zorganizovat záchranářské práce a ihned začít s pomocí postiženému

4 Vždy volám RZP když . . . Postižený zkolabuje Nedýchá nebo má lapavé dýchání Při úrazu hlavy (úder do hlavy) Silném krvácení Úderu do hrudníku ( srážka hráčů) Otevřené zlomenině končetin Tedy při stavech , které bezprostředně ohrožují život … ! …nebo mohou dospět do kritické situace … !

5 Základní kroky k záchraně
Zhodnotit situaci ! Rychlost reakce na situaci má zásadní vliv na celý další život postiženého Co je bezprostřední ohrožení života ? zástava krevního oběhu nejzřetelnější známkou je bezvědomí ( stav kdy postižený nereaguje na vnější podněty) porucha dýchání (dlouhé intervaly mezi dechy, lapá po dechu, modrá barva v obličeji ) Terminální lapavé dýchání je jistou známkou zástavy oběhu po chvíli … úplná zástava dechu a oběhu

6 Základní kroky k záchraně
Pokud nepozorujeme žádné projevy života ( žádný pohyb, kuckání, křeče atd.) nebo pokud si nejsme jisti, považujeme stav za zástavu oběhu

7 Organizace zásahu . . . Vždy určit velitele zásahu
1. Osoba (trenér, coach, vedoucí družstva, organizátor) - zhodnotí situaci , rozdělí úkoly ostatním zachráncům a koordinuje záchranné práce - zahájí resuscitaci postiženého Zhodnotit situaci ! Volat RZP 155 nebo 112 Zorganizovat záchranu postiženého : Vždy určit velitele zásahu

8 Organizace zásahu . . . 2. osoba - druhý zachránce při resuscitaci
- bezprostředně zahájí resuscitaci - event. stabilizovaná poloha postiženého - kontrola vitálních funkcí

9 Organizace zásahu . . . - v klidu a jednoduše popsat :
3. Osoba – volat RZP 155 nebo popřípadě 112 - očekávat spoustu dotazů od dispečerky … - v klidu a jednoduše popsat : a. situaci a způsob úrazu - priority: srdeční zástava, zástava vitálních funkcí neztišitelné krvácení, otevřená zlomenina b. místo zásahu co nejpřesněji adresu nebo orientační bod popis místa - hřiště, přístupové cesty k místu Jsme na hřišti (heliport) - nabídnout variantu letecké záchrany ( města – čísla na lampách pouličního osvětlení v úrovní očí.. )

10 T A N R Organizace zásahu . . .
je telefonická asistovaná neodkladná resuscitace Po zavolání na číslo 155 se ozve dispečerka vyškolená k telefonické pomoci zachránci - dává přesné pokyny, jak postupovat při záchraně postiženého … … proto po oznámení úrazu ihned nezavěšujte , pokud si nejste úplně jisti , jak postupovat … POKUD NEVÍTE , CO SI POČÍT, DRŽTE TELEFON , POSLOUCHEJTE A JEDNEJTE PODLE POKYNŮ …

11 Organizace zásahu . . . 4. osoba - poslat naproti RZP
nebo lépe - vytvořit řetěz spojek …

12 Organizace zásahu . . . 5. osoba - poslat pro lékárničku, dlahy, obvazy, AED …

13 A E D je automatický externí defibrilátor
Organizace zásahu . . . A E D je automatický externí defibrilátor Je snahou vybavit tímto přístrojem všechna sportoviště,velká centra a veřejné budovy s velkou koncentrací lidí- obchodní sportovní a kulturní centra,úřady Místa jsou označena tímto logem

14 Organizace zásahu . . . … typy a modely přístrojů
Přístroj sám dává zachránci přesné pokyny , jak postupovat Výboj by se měl aplikovat ideálně do 3 minut po kolapsu … !

15 Organizace zásahu . . . 6. osoba - zvládnout kolemstojící dav
- zajistit prostor a klid na záchranu

16 Základní kroky k záchraně
Rychlá a kvalitní organizace zásahu na místě má pro záchranu postiženého a jeho další život zásadní význam !

17 Nejčastější možné úrazy a stavy při softballu a 1. pomoc při nich
v 80% úrazy s možnými smrtelnými komplikacemi - úder pálkou , zásah letící částí pálky - zásah míčem - srážka hráčů - náraz do pevných součástí hřiště Umět vyhodnotit mechanismus úrazu a adekvátně zasáhnout …

18 Úraz hlavy Hlava - úder pálkou do hlavy chytače - úder letící pálkou
- úder míčem prasklá orbita, zlomená čelist horní, dolní , zlomený nos . . . obličej a čelo vydrží hodně – dobrá prognóza při bezvědomí riziko, že přestane dýchat – cizí předmět, jazyk Postup: zajistit ,aby nedošlo k aspiraci krve – aby krev tekla ven - zotavovací (stabilizovaná ) poloha

19 Úraz hlavy velké riziko je úraz v oblasti temene a zadní části hlavy – reflexní zástava dýchání i oběhu krvácení do zadní jámy lební utlačuje mozkový kmen a tím i vitální funkce – dýchání, srdeční frekvence – jde o čas ! Důležité popsat mechanismus úrazu ! pozor na úrazy v oblasti spánkové - zprvu bez příznaků, příznaky až později – vždy kontrola lékařem a observace NEPODCENIT ! Obecně: úraz hlavy – vždy kontrola lékařem !

20 Úraz hrudníku a břicha úder do hrudníku nervus vagus (bloudivý) hrozí reflexní zástava oběhu – obtížná resuscitace Postup: ihned zahájit KPR úder do břicha – nebývá častý počítat s možným krvácením vnitřních orgánů Postup: nepodávat tekutiny ,rychle transport

21 Úraz genitálií Vždy kontrola – není na místě stud
hrozí natržení moč. trubice, varlat - nekompromisně prohlédnout – trvat na tom u opačného pohlaví ( jeli trenérem muž ) kontrola hráčky mezi sebou, matka, divačka… Hledáme: otok, modřinu, bolestivost, jestli močí, jestli močí krev ! POZOR na menses – snížená srážlivost zvýšená krvácivost Postup: vypodložit, stavět krvácení, transport

22 Úraz končetin Při otevřené zlomenině dlouhých kostí VŽDY volat RZP
Dlaha a škrtidlo by měly být součástí zdravotní výbavy Zjistit, kdy naposledy jedl a pil. Nepodávat tekutiny kvůli možné následné anestesii Krvácivé rány – zástava krvácení tlakovým obvazem Tepenné krvácení ( stříká a pulsuje jasná krev) –škrtidlo na část končetiny nejblíže k tělu nebo stisknout rukou přímo v ráně – zapsat čas zaškrcení a volat RZP Absolutní přednost v ošetření Použít třeba i provizorní pomůcky - pásek jako škrtidlo

23 Úraz končetin bez Tekutin!
Ostatní zlomeniny – fixovat 2 klouby (pod a nad zlomeninou), Není-li dlaha – provizorní pomůcky - pálky, pásky, nohy k sobě … Pouze 4 T Teplo – Tišení bolestí – Ticho – Transport bez Tekutin!

24 Úraz páteře Důležitá fixace hlavy
Při manipulaci vždy trakce hlavy – mírný tah ve směru podélné osy těla, tím fixace Vždy více zachránců 1 velitel – drží hlavu – dává povel 3 další zvedají najednou hrudník – pánev – nohy ! I vleže fixace hlavy – batohy, ručníky,bundy,helmy

25 Nejčastější možné choroby a stavy
Epilepsie Astma bronchiale a alergický záchvat Diabetes mellitus (cukrovka) Postižení srdce – kardiaci,vrozené poruchy srdce, nepoznané srdeční vady Drogy

26 Nejčastější možné choroby a stavy
Vždy vědět o zdravotním stavu hráčů co nejvíce, nepočítat, že jsou plně zdrávi … informace od samotných hráčů, rodičů, ze zdravotní ch zpráv od lékaře… Cílené dotazy na užívané léky, pomůcky, prodělané choroby, zdravotní omezení Fyzické zatížení a psychické vypětí mohou nastartovat patologický stav Některé nemoci se manifestují až v pubertě …

27 Epilepsie I první záchvat v životě může proběhnout na hřišti…
Většinou to postižení vědí a poznají začátek Záchvat - křeče celého těla a pak strnutí Někdy ale jen změny chování a nepozornost, neadekvátní chování a reakce Postup: nechat křeče odeznít bez zásahu – i několik minut, jen stabilizovaná poloha pro prevenci úrazů, pokousání vždy volat RZP i po proběhlém záchvatu nutné neurologické vyšetření

28 Astma bronchiale a alergický záchvat
enormně stoupá počet alergiků, sportujeme venku – velká šance potkat alergeny nebo bodnutí hmyzem vědět dopředu, jaké bere léky- spraye a kde je má nervozita před zápasem může být spouštěčem Postup: volat RZP nahlásit : astmatický záchvat, více není třeba zachovat dýchací cesty, čerstvý vzduch, podat medikaci alergici – adrenalinové pero, spray ( vždy u sebe)

29 Diabetes – cukrovka Vědět, že je diabetik – diabetes I.typu od dětství
Vědět, co a jak často užívá, dietní návyky- jak často jí… Vědět, jak se zastavuje insulinová pumpa Hypoglykemie – nedostatek cukru v krvi - u sportu při zátěži velmi vysoké riziko někdy změna chování – zvýšená agrese slovní i fyzická … ! Postup: podat cukr v jakékoliv formě- sladké nápoje… volat RZP Hyperglykemie – zvýšená hladiny cukru v krvi projevy stejné, pach acetonu, nastupuje pomalu, často při viroze,průjmech Postup: neřešit, volat RZP

30 Postižení srdce kardiaci,vrozené poruchy srdce, nepoznané srdeční vady
Nejčastější příčina poruchy vědomí a zástavy oběhu v populaci – 82,4 % Prioritou je prevence – rozpoznat časné varovné příznaky Často nerozpoznané, první projevy až při sportu , při zátěži nebo psychickém vypětí Často se manifestují v pubertálním věku , potíže může zakrývat – stud před spoluhráči Často nečekaně – běží a padne Hrozí prodleva - může to vypadat jako legrácky, blbnutí …. Postup: volat RZP okamžitě zahájit KPR co nejrychlejší transport

31 Drogy Postup: dobré vědět, pozorovat na tréninku i mimo něj
Stoupající % mládeže – více než 40% má zkušenost s drogou Vyšší výskyt endokarditid Abstinenční příznaky – neadekvátní jednání, agrese, nespolehlivost Snížená odolnost na zátěž Snížené reflexy a reakční čas – vyšší riziko úrazu (marihuana) I alkohol je droga ! Postup: dobré vědět, pozorovat na tréninku i mimo něj

32 Drogy – Pervitin (amfetaminy)
S nepřímým drážděním sympatiku je spjato rozšíření zornic, tachykardie, pocení, stažení cév a následně vzestup krevního tlaku, sucho v ústech, zvýšená tělesná teplota, s vyšší dávkou bledost, třes, hypertenze a riziko dehydratace. Zvýšené napětí žvýkacího svalstva se často projevuje bruxismem (skřípáním zubů). Jako vedlejší účinek se mohou vyskytnout i závratě, nystagmus nevolnost, zvracení, průjem, bušení srdce nebo zimomřivost střídaná pocitem horka. Po odeznění účinků nastává, týká se to zejména opakovaných dávek, vlivem deplece (vyčerpání) zúčastněných neurotransmiterů, velmi nepříjemný stav zvaný dojezd, který se projevuje celkovým vyčerpáním, obtížemi s usínáním a nekvalitním spánkem, depresivním laděním, úzkostmi, často i nutkáním opakovat dávku. Velmi často hypertensní krize, arytmie, infarkt myokardu, epilepsie, kóma a smrt.

33 Pauza … …dáme jim, Karle 10 minut

34 Základy kardiopulmonální resuscitace - KPR
Pokud nepozorujeme žádné projevy života ( žádný pohyb, kuckání, křeče atd.) nebo pokud si nejsme jisti, považujeme stav za zástavu oběhu . . . a tedy bezprostřední ohrožení života bezvědomí stav kdy postižený nereaguje na vnější podněty - oslovení, facka, štípnutí do ucha, nad klíčkem – sleduji reakci porucha dýchání (dlouhé intervaly mezi dechy, lapá po dechu, modrá barva v obličeji ) a po chvíli … úplná zástava dechu

35 Základy KPR …co dělat nejdřív a co potom…
Neztrácet čas a hlavu, zhodnotit situaci a rozhodnout se Určením diagnózy bychom neměli ztratit více než 10 sekund 1. Nejdříve volat RZP absolutní přednost má jen zástava tepenného krvácení ! 2. Zahájit resuscitaci – nepřímá srdeční masáž, dýchání z plic do plic … ale přesto: Bezpečnost zachránců je prioritou - pokud už má někdo umřít, snažme se, abychom to nebyli my … Méně je někdy více – dělejme pořádně základní věci spíš, než nepořádně složitosti nebo to, co neumíme …

36 Základy KPR …co dělat nejdřív a co potom…
Bezvědomí – nehýbe se,popelavá barva , nereaguje na štípnutí Zjistit, zdá dýchá – pohyb hrudníku, hřbet ruky k nosu a ústům Hmatáním tepu kdekoliv se nezdržujeme,ztráta času Uvolnit dýchací cesty – záklon hlavy (zpravidla stačí) event.předsunutí čelisti

37 Základy KPR …co dělat nejdřív a co potom…
Vyčistit dutinu ústní , jen pokud se tím nezdržíme Nejsme - li toho schopni , nezdržujeme se tím Pokud postižený při vědomí a dusí se … … opakovaně úder mezi lopatky nebo zezadu obejmeme a prudce stiskneme nadbřišek Pokud i tak nedýchá . . . zahájit KPR, tedy nepřímou srdeční masáž a dýchání z plic do plic

38 KPR – klasická když provádí vyškolený zachránce . (tedy nyní i my)
Kombinovat 30 stlačení hrudníku : 2 vdechy ( v délce 1 sekundy) Frekvence stlačení/minutu 2 zachránci – výměna po 1-2 min ( prevence vyčerpání )

39 KPR – srdeční masáž ( hands only CPR )
Nevyškolený laický zachránce Při neochotě provádět dýchání (strach,neschopnost) Při TANR Pouze srdeční masáž bez přerušení a bez dýchání Počítá se se zbytkovým obsahem kyslíku v těle Lepší srdeční masáž,než nic…

40 KPR – srdeční masáž Kde ? Uprostřed hrudní kosti

41 KPR – srdeční masáž Jak? nezvedat ruce z hrudníku
stlačovat hrudník 5 cm ! Jak? napjaté paže - spojené ruce propletené prsty - hřbetem dlaně

42 Dýchání z plic do plic 1. Záklon hlavy
2. Ucpat nos a vdech v délce 1 sec. 3. Nádech stranou

43 KPR dětí – srdeční masáž
Děti do 1 roku – masáž dvěma nataženými prsty …nebo lépe … masáž dvěma palci ,kdy dlaně obejmou hrudník U dětí starších 1 roku můžeme bezpečně užít AED

44 Zotavovací (stabilizovaná) poloha
Pokud postižený dýchá, ale trvá bezvědomí … a nepředcházel úraz … uložíme do zotavovací polohy … při úrazu pokud možno s potiženým nehýbáme

45 Základy KPR …co dělat nejdřív a co potom…
Pokud jsme si jisti, že postižený normálně dýchá a je v zotavovací poloze, abychom udrželi volné dýchací cesty a předešli vdechnutí zvratků, zamezíme ztrátám tepla – přikrývka, bundy… … a důsledně sledujeme jeho stav vědomí a dýchání až do příjezdu RZS Pokud přestane dýchat, opět zahájíme oživování !

46 Základy KPR ..několik důležitých informací závěrem…
Nepočítejte s tím , že RZS dorazí dříve než za 10 minut . Dojezd je s maximem do 20 minut… Naše úsilí je pro postiženého jedinou nadějí na přežití … Rychlost naší reakce na situaci má vliv na celý další život postiženého … Mozek vydrží bez přísunu kyslíku cca 5 minut … Resuscitaci ale nesmím přerušit ani po 5 ti …20 ti nebo 40 ti minutách …

47 Základy KPR ..několik důležitých informací závěrem…
Účinnost dobře prováděné resuscitace je kolem 40% , ale … VŽDY TO MÁ CENU !

48 Základy KPR … kdy ukončit resuscitaci ?
Po příjezdu záchranné služby Po obnově spontánního dýchání Při úplném vyčerpání zachránce právní důsledky – obhájí, jen když nebyl schopen ! Ukončit resuscitaci nebo stanovit smrt může jen lékař !

49 Přejeme Vám . . . …aby tato přednáška byla pouze teorií bez nutnosti praxe … a pokud ne, pak pevné nervy a hodně klidu a rozvahy při záchraně života . . . stálé zdraví autoři

50 Děkuji za pozornost . . .


Stáhnout ppt "Základy první pomoci při sportu SOFTBALL Pro ČSA MUDr. Pavel Kasal"

Podobné prezentace


Reklamy Google