Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT."— Transkript prezentace:

1 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. II. WORKSHOP projektu POSTA : : : :00

2 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Partnerství a sítě mezi UPa (DFJP), STU Bratislava a State Educational Institution of Higher Education, Izhevsk State Technical University Libor Beneš DFJP-KMMČS

3 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Úvod, společná platforma •Ve Vysokých Tatrách se ve dnech května 2012 uskutečnil již 3. roč. série mezinárodních vědeckých konferencí „ENERGETIKA 2012“ pod záštitou Ministra hospodárstva SR. •Členství ve vědeckém výboru konference + příspěvek ve sborníku + aktivní vystoupení •Členství ve vědeckém výboru konference + příspěvek ve sborníku + aktivní vystoupení. •Souběžně s touto akcí proběhla také vědecká rozprava - kolokvium ukončeného grantového projektu KEGA č s názvem Integrácia obsahu a tvorba VŠ-učebnice „Špecializované robotické systémy“ písemnou, interaktivní multimediální formou pro TU Zvolen, TnUAD Trenčín a STU Bratislava.

4 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Kolokviu za kulatým stolem předsedal hlavní autor VŠ-učebnice „Špecializované robotické systémy“ doc. Ing. Pavol Božek, CSc. z Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky, Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity, který úvodem přivítal všechny účastníky této akce.

5 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Specifikace zahraniční aktivity •Hlavním cílem kolokvia bylo zhodnotit a doplnit výsledky projektu o poznatky i jiných, zahraničních univerzit a vysokých škol. Dále, navázání a prohloubení spolupráce, výměna zkušeností a informací mezi pedagogy ze Slovenska i ze zahraničí (ČR, RU, Litva). •Kolokvium formou přednášek, presentací a hlavně bohaté diskuse přispělo k dalšímu rozvoji spolupráce v oblasti pedagogiky související s výukou odborných předmětů za podpory prostředků informačních a komunikačních technologií (IKT).

6 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ •Zahraniční členové programového výboru z Ruské federace, z Litvy i z ČR projevili podporu takovéto formě podání probíraného složitého učiva a vyslovili zájem o spolupráci v oblasti aplikací IKT ve výuce. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

7 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ •V rámci kolokvia proběhla diskuse s doc. Ellou Sosnovitchovou, z Iževské Státní technické univerzity. Poukázala na potřeby zvýšení komunikace mezi studentem a učitelem s neustále rostoucím procentem využívání IKT. •Pak následovaly přednášky dalších účastníků kolokvia, Dr. Navickas Kestutis, ředitel inovačního centra Šaulajské univerzity v Litvě poukázal na požadovanou úroveň managementu projektů VaV. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

8 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ •Děkan FS-VŠB TU v Ostravě, doc. Ing. Ivo Hlavatý, PhD. upozornil na nutnost propojení univerzit s požadavky praxe. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

9 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ Prof. Aleksander Ivanovič Koršunov, DrSc. z Iževskej štátnej technickej univerzity hovořil o transferu výsledků nejen na vědeckých fórech, ale i do praxe. Prorektor Šaulajské univerzity z Litvy, prof. Teodoras Tamosiunas, DrSc. projevil zájem o spolupráci a podpořil společně podávanými projekty. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

10 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ •Po přednáškách následovala diskuse za kulatým stolem. Odborná a otevřená diskuse obohatila pedagogy o nové zkušenosti a výsledky univerzit podobného zaměření. •Příprava a průběh této akce byla podporovaná Slovenským výborem Světové energetické rady a jeho generálním ředitelem, prof. Ing. Františkom Janíčkom, PhD. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

11 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

12 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

13 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ Kalašnikov AK-47 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

14 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ •Michail Kalašnikov, otec proslulého samopalu, si postěžoval na rekordní snížení výroby v továrně na legendární útočně zbraně, které se po něm jmenují. •V otevřeném dopise odsoudil špatné vedení podniku, které dává zaměstnancům směšně nízkou mzdu, oni odcházejí a samopaly pak nemá kdo vyrábět. •"Byla zcela zastavena výroba sportovních a loveckých zbraní a mnoho vývozních kontraktů bylo zrušeno," napsal Kalašnikov spolu se zaměstnanci zbrojovky Ižmaš v Iževsku, který vyrábí slavné zbraně. •"Je už zcela jasné, že všechny státní zakázky na výrobu těchto střelných zbraní nebudou dodrženy," uvádí se v dopise adresovaném ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který byl zveřejněn v místních médiích. •"Kvalifikovaný personál opouští podnik, protože jeho mzdy nepřekračují rublů (šest tisíc korun)," vysvětlují autoři dopisu. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

15 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ •V polovině října demonstrovalo před zbrojovkou na dvě stě jejích zaměstnanců proti směšně nízkým mzdám. Ižmaš, založený v roce 1807, je stále jedním z hlavních výrobců ruských střelných zbraní, mimo jiné i samopalů AK-47 a jeho dalších verzí. •Samopal AK-47 byla zařazena do sovětské výzbroje po druhé světové válce a i díky své odolnosti a prosté obsluze se stala jednou z nejrozšířenějších zbraní ve světě. Původní předobraz byl sice časem modernizován a upravován, ale v zásadě se konstrukce oproti původnímu dílu nezměnila. •Dvaadevadesátiletý Kalašnikov, jeden z nejznámějších Rusů ve světě a nositel mnoha ruských vyznamenání, nikdy nedostal peníze z prodeje miliónů samopalů nosících jeho jméno. Používají je armády více než 80 zemí a vyskytuje se ve znaku několika států. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

16 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Popis výstupu KA •Kromě odborné části (přednesení vyzvaného příspěvku s názvem PRESUMPTION OF USE FOR FLY ASH IN ALKALI ACTIVATION - Minář, L., Beneš, L.) byl v presentaci uveden odkaz a poděkování v souvislosti s projektem POSTA.

17 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Popis výstupu KA •Se zahraničními kolegy proběhlo jednání na téma spolupráce v oblasti stáží, plus spolupráce na budoucích (plánovaných) projektech (svařování dopr.prostř.) a o vydání společné publikace, výměnných pobytech - pro studenty a akademické pracovníky; •jmenování členem the Scientific Committee's Member (této konference);

18 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Specifikace monitorovacích indikátorů •počet účastí: 3 •počet podpořených osob: 3 •počet úspěšně podpořených osob: 3

19 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Záměry další spolupráce •reciproční účast ve vědeckých výborech mezinárodních konferencí; •příprava společného projektu v rámci navázané spolupráce; •reciproční výměnné pobyty; •společné publikace (kapitoly v monografii); •přednášky a laboratorní úlohy pro studenty

20 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Závěr - poděkování…


Stáhnout ppt "Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT."

Podobné prezentace


Reklamy Google