Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT."— Transkript prezentace:

1 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. II. WORKSHOP projektu POSTA 1. 11. 2012 9:00 - 16:00 1. 11. 2012 9:00 - 16:00

2 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Partnerství a sítě mezi UPa (DFJP), STU Bratislava a State Educational Institution of Higher Education, Izhevsk State Technical University Libor Beneš DFJP-KMMČS

3 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Úvod, společná platforma •Ve Vysokých Tatrách se ve dnech 15.-17. května 2012 uskutečnil již 3. roč. série mezinárodních vědeckých konferencí „ENERGETIKA 2012“ pod záštitou Ministra hospodárstva SR. •Členství ve vědeckém výboru konference + příspěvek ve sborníku + aktivní vystoupení •Členství ve vědeckém výboru konference + příspěvek ve sborníku + aktivní vystoupení. •Souběžně s touto akcí proběhla také vědecká rozprava - kolokvium ukončeného grantového projektu KEGA č.3-7285-09 s názvem Integrácia obsahu a tvorba VŠ-učebnice „Špecializované robotické systémy“ písemnou, interaktivní multimediální formou pro TU Zvolen, TnUAD Trenčín a STU Bratislava.

4 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Kolokviu za kulatým stolem předsedal hlavní autor VŠ-učebnice „Špecializované robotické systémy“ doc. Ing. Pavol Božek, CSc. z Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky, Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity, který úvodem přivítal všechny účastníky této akce.

5 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Specifikace zahraniční aktivity •Hlavním cílem kolokvia bylo zhodnotit a doplnit výsledky projektu o poznatky i jiných, zahraničních univerzit a vysokých škol. Dále, navázání a prohloubení spolupráce, výměna zkušeností a informací mezi pedagogy ze Slovenska i ze zahraničí (ČR, RU, Litva). •Kolokvium formou přednášek, presentací a hlavně bohaté diskuse přispělo k dalšímu rozvoji spolupráce v oblasti pedagogiky související s výukou odborných předmětů za podpory prostředků informačních a komunikačních technologií (IKT).

6 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 •Zahraniční členové programového výboru z Ruské federace, z Litvy i z ČR projevili podporu takovéto formě podání probíraného složitého učiva a vyslovili zájem o spolupráci v oblasti aplikací IKT ve výuce. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

7 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 •V rámci kolokvia proběhla diskuse s doc. Ellou Sosnovitchovou, z Iževské Státní technické univerzity. Poukázala na potřeby zvýšení komunikace mezi studentem a učitelem s neustále rostoucím procentem využívání IKT. •Pak následovaly přednášky dalších účastníků kolokvia, Dr. Navickas Kestutis, ředitel inovačního centra Šaulajské univerzity v Litvě poukázal na požadovanou úroveň managementu projektů VaV. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

8 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 •Děkan FS-VŠB TU v Ostravě, doc. Ing. Ivo Hlavatý, PhD. upozornil na nutnost propojení univerzit s požadavky praxe. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

9 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 Prof. Aleksander Ivanovič Koršunov, DrSc. z Iževskej štátnej technickej univerzity hovořil o transferu výsledků nejen na vědeckých fórech, ale i do praxe. Prorektor Šaulajské univerzity z Litvy, prof. Teodoras Tamosiunas, DrSc. projevil zájem o spolupráci a podpořil společně podávanými projekty. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

10 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 •Po přednáškách následovala diskuse za kulatým stolem. Odborná a otevřená diskuse obohatila pedagogy o nové zkušenosti a výsledky univerzit podobného zaměření. •Příprava a průběh této akce byla podporovaná Slovenským výborem Světové energetické rady a jeho generálním ředitelem, prof. Ing. Františkom Janíčkom, PhD. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

11 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

12 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

13 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 Kalašnikov AK-47 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

14 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 •Michail Kalašnikov, otec proslulého samopalu, si postěžoval na rekordní snížení výroby v továrně na legendární útočně zbraně, které se po něm jmenují. •V otevřeném dopise odsoudil špatné vedení podniku, které dává zaměstnancům směšně nízkou mzdu, oni odcházejí a samopaly pak nemá kdo vyrábět. •"Byla zcela zastavena výroba sportovních a loveckých zbraní a mnoho vývozních kontraktů bylo zrušeno," napsal Kalašnikov spolu se zaměstnanci zbrojovky Ižmaš v Iževsku, který vyrábí slavné zbraně. •"Je už zcela jasné, že všechny státní zakázky na výrobu těchto střelných zbraní nebudou dodrženy," uvádí se v dopise adresovaném ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který byl zveřejněn v místních médiích. •"Kvalifikovaný personál opouští podnik, protože jeho mzdy nepřekračují 10 000 rublů (šest tisíc korun)," vysvětlují autoři dopisu. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

15 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 •V polovině října demonstrovalo před zbrojovkou na dvě stě jejích zaměstnanců proti směšně nízkým mzdám. Ižmaš, založený v roce 1807, je stále jedním z hlavních výrobců ruských střelných zbraní, mimo jiné i samopalů AK-47 a jeho dalších verzí. •Samopal AK-47 byla zařazena do sovětské výzbroje po druhé světové válce a i díky své odolnosti a prosté obsluze se stala jednou z nejrozšířenějších zbraní ve světě. Původní předobraz byl sice časem modernizován a upravován, ale v zásadě se konstrukce oproti původnímu dílu nezměnila. •Dvaadevadesátiletý Kalašnikov, jeden z nejznámějších Rusů ve světě a nositel mnoha ruských vyznamenání, nikdy nedostal peníze z prodeje miliónů samopalů nosících jeho jméno. Používají je armády více než 80 zemí a vyskytuje se ve znaku několika států. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

16 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Popis výstupu KA •Kromě odborné části (přednesení vyzvaného příspěvku s názvem PRESUMPTION OF USE FOR FLY ASH IN ALKALI ACTIVATION - Minář, L., Beneš, L.) byl v presentaci uveden odkaz a poděkování v souvislosti s projektem POSTA.

17 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Popis výstupu KA •Se zahraničními kolegy proběhlo jednání na téma spolupráce v oblasti stáží, plus spolupráce na budoucích (plánovaných) projektech (svařování dopr.prostř.) a o vydání společné publikace, výměnných pobytech - pro studenty a akademické pracovníky; •jmenování členem the Scientific Committee's Member (této konference);

18 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Specifikace monitorovacích indikátorů •počet účastí: 3 •počet podpořených osob: 3 •počet úspěšně podpořených osob: 3

19 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Záměry další spolupráce •reciproční účast ve vědeckých výborech mezinárodních konferencí; •příprava společného projektu v rámci navázané spolupráce; •reciproční výměnné pobyty; •společné publikace (kapitoly v monografii); •přednášky a laboratorní úlohy pro studenty

20 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Závěr - poděkování…


Stáhnout ppt "Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT."

Podobné prezentace


Reklamy Google