Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak jsme to rozjeli? Jak dál? - Žádosti. Informace o aktuálním stavu:  Ke dni konání porad s předsedy jsme měli zaneseno cca 21.500 jmen!!!  Znamená.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak jsme to rozjeli? Jak dál? - Žádosti. Informace o aktuálním stavu:  Ke dni konání porad s předsedy jsme měli zaneseno cca 21.500 jmen!!!  Znamená."— Transkript prezentace:

1 Jak jsme to rozjeli? Jak dál? - Žádosti

2 Informace o aktuálním stavu:  Ke dni konání porad s předsedy jsme měli zaneseno cca 21.500 jmen!!!  Znamená to, že máme databázi více než 82 % předpokládaného počtu celkového stavu aktivních členů!!! Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR23.6.2014

3 Informace o aktuálním stavu:  Každé jedno jméno představuje zaznamenání 10 položek, dohromady jsme tedy zaznamenali do našeho programu cca 215.000 položek  Velká část je zanesena ručně z důvodu obdržení seznamů v papírové podobě Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR23.6.2014

4 Nejčastější chyby a dotazy  Chybějící údaje (data narození, profese)  Špatně zaznamenané údaje (PN, MD, RD)  Nestačí udělat hvězdičku   Nesoulad údajů poskytnutých před časem o výborech ZO a aktuálním stavem do ZF Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR23.6.2014

5 Nejčastější chyby a dotazy  Platba za několik měsíců ! ! !  N E L Z E  Je to v rozporu se schválenou změnou finančního řádu a nelze to ani technicky vyřešit!  Platba za každý měsíc musí být provedena zvlášť! Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR23.6.2014

6 Nejčastější chyby a dotazy  Platba na příspěvkový účet! ! !  Prosím věnujte velkou pozornost tomuto problému  Pro ZF byl zřízen speciální účet, s pěkným číslem: 77 99 00 22 / 0800.  Pro správnou identifikaci je nutné správně uvádět variabilní symbol. Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR23.6.2014

7 Nejčastější chyby a dotazy  Platba nekorespondující s počtem členů! ! !  Program je nastavený tak, aby nám pomohl odstranit disproporce!  Prosíme dodržovat jednoduchý vzorec  Počet aktivních členů mínus členové a členky na PN,MD a RD krát deset. Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR23.6.2014

8 Přes všechny uvedené chyby:  Vám patří velké, ale opravdu velké poděkování  Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR23.6.2014

9 Jak dál? – evidence členů v systému ZF  Jmenné seznamy členů a následně hlášenky lze stále zasílat buď:  Elektronicky na adresu kucirkova.blanka@cmkos.cz  Nebo  Poštou na adresu: OSZSP ČR, Koněvova 54/1107, 130 00 Praha 3  Upřednostňujeme zasílání v ELEKTRONICKÉ PODOBĚ Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR23.6.2014

10 Malá rekapitulace - platby  první platba – byla provedena v měsíci srpnu 2013 a to nejpozději do 31. 8. 2013.  Odborová organizace zaplatily zpětně za měsíc červenec 2013  Vstup do ZF je tímto od 1. 7. 2013 a čerpání od 1.1.2014  Pro všechny ostatní platí čekací doba na čerpání, která je jeden rok od vstupu do ZF Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR23.6.2014

11 Malá rekapitulace - variabilní symbol  Při tvorbě variabilního symbolu (VS) pro platbu do zajišťovacího fondu (ZF) vychází odborová organizace z evidenčního čísla odborové organizace, kde dvojčíslí 22 na začátku bude nahrazeno kombinací čísla 5 a 6 a příslušného měsíce pro určení měsíce platby. Další identifikační čísla organizace zůstávají stejná.  51 - leden, 52 – únor, 53 – březen, 54 – duben, 55 – květen, 56 – červen, 57 – červenec, 58 – srpen, 59 – září, 60 – říjen, 61 – listopad, 62 - prosinec Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR23.6.2014

12 Na co nesmíme zapomenout!  Při každé následující platbě, která musí proběhnout nejpozději do posledního dne příslušného měsíce, odešlete spolu s platbou hlášenku, ve které prosím pečlivě vyplňte evidenci změn  platby probíhají za každý měsíc podle aktuálního počtu členů – proto nelze zřídit tzv. trvalý příkaz  nezapomeňte si pro vaše potřeby vždy pořídit kopii hlášenky! Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR23.6.2014

13 Čerpání ze ZF  Dar při hospitalizaci  Dar při dočasné pracovní neschopnosti  Dar při narození dítěte  Dar při úmrtí člena  Dar při úmrtí člena nezaopatřenému dítěti  Dar při živelné pohromě  Dar členovi výboru odborové organizace (předsedovi) při skončení pracovního poměru pro výkon funkce. Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR23.6.2014

14 Čerpání ze ZF  DAR PŘI HOSPITALIZACI  100,- Kč za každý den hospitalizace (???)  Maximálně po dobu 7 dnů v kalendářním roce  Lze i rozdělit a čerpat na několikrát  Potřebné dokumenty:  Příslušná žádost a faktura za hospitalizaci Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR23.6.2014

15 Čerpání ze ZF  DAR PŘI DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI  500,- Kč  Při PN trvající 7 a více dnů  Poskytuje se jedenkrát za kalendářní rok  Potřebné dokumenty:  Příslušná žádost a kopie dokladu o PN (neschopenka) Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR23.6.2014

16 Čerpání ze ZF  DAR PŘI NAROZENÍ DÍTĚTE  1.500,- za každé narozené dítě  Potřebné dokumenty:  Příslušná žádost a kopie rodného listu dítěte Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR23.6.2014

17 Čerpání ze ZF  DAR PŘI ÚMRTÍ ČLENA  15.000,- Kč  příspěvek může žádat manžel /manželka, registrovaný partner/ registrovaná partnerka se kterými žil člen ve společné domácnosti, není – li jich, tak nezaopatřenému dítěti se kterým žil člen ve společné domácnosti  Potřebné dokumenty:  Příslušná žádost a kopie úmrtního listu, nebo smutečního oznámení a doklad o naplnění vztahu k zemřelému Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR23.6.2014

18 Čerpání ze ZF  DAR PŘI ÚMRTÍ ČLENA NEZAOPATŘENÉMU DÍTĚTI  5.000,- Kč  O příspěvek žádá nezaopatřené dítě, které bylo na zemřelého odkázáno výživou a se kterým žil ve společné domácnosti; není – li zletilé, žádost podává jeho zákonný zástupce.  Potřebné dokumenty:  Příslušná žádost a kopie úmrtního listu, nebo smutečního oznámení a doklad o naplnění vztahu k zemřelému Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR23.6.2014

19 Čerpání ze ZF  DAR PŘI ŽIVELNÉ POHROMĚ  ve výši 10% ze vzniklé škody, nejvýše však 20.000,- Kč na člena  Při škodě na domě, bytu nebo jeho zařízení nad 50.000,- Kč v důsledku živelné pohromy (povodeň, vichřice, oheň atd.)  Potřebné dokumenty:  Příslušná žádost (ideálně doplněná fotografiemi a výčtem škod) Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR23.6.2014

20 Čerpání ze ZF  DAR ČLENOVI VÝBORU ODBOROVÉ ORGANIZACE (PŘEDSEDOVI) PŘI SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PRO VÝKON FUNKCE  10.000,- Kč  Potřebné dokumenty:  Příslušná žádost, přílohou žádosti je kopie zápočtového listu a výpovědi z pracovního poměru Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR23.6.2014

21 Čerpání ze ZF – od kdy?  Ve statutu zajišťovacího fondu je uvedena doba na uplatnění nároku na uvedené dary v době nejdéle do 3 měsíců od příslušné události  POZOR!  Čerpání z fondu je možné (i u ZO, které vstoupí do ZF později) jen u událostí, které se staly po čekací době  Tedy po 1.1.2014, resp. rok po vstupu do ZF Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR23.6.2014

22 A JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A ZA VAŠI PRÁCI 23.6.2014Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR


Stáhnout ppt "Jak jsme to rozjeli? Jak dál? - Žádosti. Informace o aktuálním stavu:  Ke dni konání porad s předsedy jsme měli zaneseno cca 21.500 jmen!!!  Znamená."

Podobné prezentace


Reklamy Google