Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak jsme to rozjeli? Jak dál? - Žádosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak jsme to rozjeli? Jak dál? - Žádosti"— Transkript prezentace:

1 Jak jsme to rozjeli? Jak dál? - Žádosti
Zajišťovací fond Jak jsme to rozjeli? Jak dál? - Žádosti

2 Informace o aktuálním stavu:
Ke dni konání porad s předsedy jsme měli zaneseno cca jmen!!! Znamená to, že máme databázi více než 82 % předpokládaného počtu celkového stavu aktivních členů!!! Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR

3 Informace o aktuálním stavu:
Každé jedno jméno představuje zaznamenání 10 položek, dohromady jsme tedy zaznamenali do našeho programu cca položek Velká část je zanesena ručně z důvodu obdržení seznamů v papírové podobě Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR

4 Nejčastější chyby a dotazy
Chybějící údaje (data narození, profese) Špatně zaznamenané údaje (PN, MD, RD) Nestačí udělat hvězdičku  Nesoulad údajů poskytnutých před časem o výborech ZO a aktuálním stavem do ZF Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR

5 Nejčastější chyby a dotazy
Platba za několik měsíců ! ! ! N E L Z E Je to v rozporu se schválenou změnou finančního řádu a nelze to ani technicky vyřešit! Platba za každý měsíc musí být provedena zvlášť! Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR

6 Nejčastější chyby a dotazy
Platba na příspěvkový účet! ! ! Prosím věnujte velkou pozornost tomuto problému Pro ZF byl zřízen speciální účet, s pěkným číslem: / 0800. Pro správnou identifikaci je nutné správně uvádět variabilní symbol. Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR

7 Nejčastější chyby a dotazy
Platba nekorespondující s počtem členů! ! ! Program je nastavený tak, aby nám pomohl odstranit disproporce! Prosíme dodržovat jednoduchý vzorec Počet aktivních členů mínus členové a členky na PN,MD a RD krát deset. Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR

8 Přes všechny uvedené chyby:
Vám patří velké, ale opravdu velké poděkování Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR

9 Jak dál? – evidence členů v systému ZF
Jmenné seznamy členů a následně hlášenky lze stále zasílat buď: Elektronicky na adresu Nebo Poštou na adresu: OSZSP ČR, Koněvova 54/1107, Praha 3 Upřednostňujeme zasílání v elektronické podobě Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR

10 Malá rekapitulace - platby
první platba – byla provedena v měsíci srpnu 2013 a to nejpozději do Odborová organizace zaplatily zpětně za měsíc červenec 2013 Vstup do ZF je tímto od a čerpání od Pro všechny ostatní platí čekací doba na čerpání, která je jeden rok od vstupu do ZF Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR

11 Malá rekapitulace - variabilní symbol
Při tvorbě variabilního symbolu (VS) pro platbu do zajišťovacího fondu (ZF) vychází odborová organizace z evidenčního čísla odborové organizace, kde dvojčíslí 22 na začátku bude nahrazeno kombinací čísla 5 a 6 a příslušného měsíce pro určení měsíce platby. Další identifikační čísla organizace zůstávají stejná. 51 - leden, 52 – únor, 53 – březen, 54 – duben, – květen, 56 – červen, 57 – červenec, 58 – srpen, – září, 60 – říjen, 61 – listopad, 62 - prosinec Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR

12 Na co nesmíme zapomenout!
Při každé následující platbě, která musí proběhnout nejpozději do posledního dne příslušného měsíce, odešlete spolu s platbou hlášenku, ve které prosím pečlivě vyplňte evidenci změn platby probíhají za každý měsíc podle aktuálního počtu členů – proto nelze zřídit tzv. trvalý příkaz nezapomeňte si pro vaše potřeby vždy pořídit kopii hlášenky! Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR

13 Čerpání ze ZF Dar při hospitalizaci
Dar při dočasné pracovní neschopnosti Dar při narození dítěte Dar při úmrtí člena Dar při úmrtí člena nezaopatřenému dítěti Dar při živelné pohromě Dar členovi výboru odborové organizace (předsedovi) při skončení pracovního poměru pro výkon funkce. Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR

14 Čerpání ze ZF DAR PŘI HOSPITALIZACI
100,- Kč za každý den hospitalizace (???) Maximálně po dobu 7 dnů v kalendářním roce Lze i rozdělit a čerpat na několikrát Potřebné dokumenty: Příslušná žádost a faktura za hospitalizaci Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR

15 Čerpání ze ZF Dar při dočasné pracovní neschopnosti 500,- Kč
Při PN trvající 7 a více dnů Poskytuje se jedenkrát za kalendářní rok Potřebné dokumenty: Příslušná žádost a kopie dokladu o PN (neschopenka) Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR

16 Čerpání ze ZF Dar při narození dítěte 1.500,- za každé narozené dítě
Potřebné dokumenty: Příslušná žádost a kopie rodného listu dítěte Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR

17 Čerpání ze ZF DAR PŘI ÚMRTÍ ČLENA 15.000,- Kč Potřebné dokumenty:
příspěvek může žádat manžel /manželka, registrovaný partner/ registrovaná partnerka se kterými žil člen ve společné domácnosti, není – li jich, tak nezaopatřenému dítěti se kterým žil člen ve společné domácnosti Potřebné dokumenty: Příslušná žádost a kopie úmrtního listu, nebo smutečního oznámení a doklad o naplnění vztahu k zemřelému Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR

18 Čerpání ze ZF DAR PŘI ÚMRTÍ ČLENA NEZAOPATŘENÉMU DÍTĚTI 5.000,- Kč
O příspěvek žádá nezaopatřené dítě, které bylo na zemřelého odkázáno výživou a se kterým žil ve společné domácnosti; není – li zletilé, žádost podává jeho zákonný zástupce. Potřebné dokumenty: Příslušná žádost a kopie úmrtního listu, nebo smutečního oznámení a doklad o naplnění vztahu k zemřelému Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR

19 Čerpání ze ZF DAR PŘI ŽIVELNÉ POHROMĚ
ve výši 10% ze vzniklé škody, nejvýše však ,- Kč na člena Při škodě na domě, bytu nebo jeho zařízení nad ,- Kč v důsledku živelné pohromy (povodeň, vichřice, oheň atd.) Potřebné dokumenty: Příslušná žádost (ideálně doplněná fotografiemi a výčtem škod) Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR

20 Čerpání ze ZF DAR ČLENOVI VÝBORU ODBOROVÉ ORGANIZACE (PŘEDSEDOVI) PŘI SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PRO VÝKON FUNKCE 10.000,- Kč Potřebné dokumenty: Příslušná žádost, přílohou žádosti je kopie zápočtového listu a výpovědi z pracovního poměru Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR

21 Čerpání ze ZF – od kdy? Ve statutu zajišťovacího fondu je uvedena doba na uplatnění nároku na uvedené dary v době nejdéle do 3 měsíců od příslušné události POZOR! Čerpání z fondu je možné (i u ZO, které vstoupí do ZF později) jen u událostí, které se staly po čekací době Tedy po , resp. rok po vstupu do ZF Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR

22 A ještě jednou děkujeme za spolupráci a za vaši práci
Děkuji za pozornost A ještě jednou děkujeme za spolupráci a za vaši práci Ladislav Kucharský - místopředseda OSZSP ČR


Stáhnout ppt "Jak jsme to rozjeli? Jak dál? - Žádosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google