Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOUTĚŽ„RISKUJ“ NA TÉMA: ENDODYNAMIKA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOUTĚŽ„RISKUJ“ NA TÉMA: ENDODYNAMIKA"— Transkript prezentace:

1 SOUTĚŽ„RISKUJ“ NA TÉMA: ENDODYNAMIKA
Mgr. Věra Pavlátová Biskupské gymnázium a Základní škola Bohosudov [17] [15]

2 Autor: Mgr. Věra Pavlátová Anotace: Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Přírodopis, Neživá příroda. Netradičním a zábavným způsobem se zde opakují jednotlivé učební celky tématu ENDODYNAMIKA. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Žák objasní vznik vnitřní stavby Země, rozlišuje příčiny a důsledky vnitřních geologických dějů. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci opakování, délka aktivity minut. Žák, naplňuje zde KK k řešení problémů, k učení, komunikativní, sociální a personální. Základní vzdělávání – druhý stupeň. Typická věková skupina: 14 – 15 let, 9. třída KLIKNĚTE NA F 5

3 SOUTĚŽ „RISKUJ“ – PRAVIDLA:
Soutěží 2 až 3 hráči (nebo skupiny), vybírají si otázky, za správnou odpověď se body přičtou, za špatnou se odečtou, limit na odpověď je sekund (záleží na vyučujícím a na schopnostech žáků, dle toho se stanoví limit). Přepneme na F5 – prezentace. Základem je tabulka na slidu číslo 4, z ní si soutěžící vybere otázku z příslušné oblasti za určitý počet bodů. Učitel klikne na body, objeví se otázka, soutěžící má po přečtení otázky s na rozmyšlení, pak odpoví. Na každé stránce je i řešení, zobrazuje se po kliknutí. Kliknutím na čtverec s domečkem se prezentace vrátí zpět na tabulku, sama se vymaže zodpovězená otázka a vybírá se dál. Soutěž končí vybráním všech otázek. Je mezi nimi 1 zlatá cihlička = body zadarmo. Body se sečtou, vyhrává soutěžící, který dosáhl vyššího počtu bodů. Učiteli pomáhají žáci: časoměřič, zapisovatel, sčítač bodů, ověřovatelé správnosti odpovědí.

4 SOPKY A JEJICH DŮSLEDKY
GEOLOGICKÉ VĚDY 1000 2000 3000 4000 5000 STAVBA ZEMĚ 1000 2000 3000 4000 5000 TEKTONICKÉ PORUCHY 1000 2000 3000 4000 5000 SOPKY A JEJICH DŮSLEDKY 1000 2000 3000 4000 5000 ZEMĚTŘESENÍ 1000 2000 3000 4000 5000 ZDE SI BUDETE VYBÍRAT OBLASTI, ZE KTERÝCH JSOU OTÁZKY. ČÍM VYŠŠÍ ČÍSLO, TÍM SLOŽITĚJŠÍ ODPOVĚĎ NA OTÁZKU 

5 Čím se zabývá mineralogie?
[1] [2] Je to věda o minerálech = nerostech. Studuje jejich chemické složení, vnitřní stavbu a změny. ŘEŠENÍ - KLIKNĚTE

6 ČÍM SE ZABÝVÁ PETROLOGIE?
[3] Je to věda o horninách (petra znamená řecky skála). Zkoumá jejich popis, složení i způsob vzniku. ŘEŠENÍ

7 ČÍM SE ZABÝVÁ PALEONTOLOGIE?
[4] [5] Paleontologie studuje organismy minulých geologických období, vznik a vývoj života na Zemi, vztahy mezi fosiliemi a horninami, ve kterých se zkameněliny nacházejí. ŘEŠENÍ

8 Čím se zabývá ložisková geologie?
[6] ŘEŠENÍ Zabývá se vyhledáváním a využitím ložisek nerostných surovin, například ložisek zlata, soli, uhlí, ropy, železných rud.

9 ČÍM SE ZABÝVÁ GEOCHEMIE?
[7] ŘEŠENÍ Je to věda zabývající se rozmístěním a chováním chemických prvků v zemském tělese.

10 Biosféra je „živý obal Země“ = všechny živé organismy
CO JE TO BIOSFÉRA? [8] ŘEŠENÍ Biosféra je „živý obal Země“ = všechny živé organismy na Zemi.

11 KOLIK JE POLOMĚR ZEMĚ? [9] ŘEŠENÍ 6378 km (šetři se osle)

12 Poznejte geosféry: ŘEŠENÍ A B C [10]
A = zemská kůra, B = zemský plášť, C = zemské jádro

13 JAKÉ POHYBY VYKONÁVÁ ZEMĚ? UVEĎTE NÁZEV, DOBU A DŮSLEDEK.
[11] ŘEŠENÍ Rotace kolem Slunce (365 dní 5 hodin 48 minut 45,7 sekund, roční období) a rotace kolem své osy (23 hodin, 56 minut a 4,091 sekund , den a noc)

14 Kde leží mohorovičičova plocha nestability (diskontinuity)?
[9] ŘEŠENÍ Leží mezi zemskou kůrou a svrchním zemským pláštěm.

15 NA JAKÉ DVĚ SKUPINY ROZDĚLUJEME TEKTONICKÉ PORUCHY?
[12] Tektonické poruchy rozdělujeme na plastické (vrásy) a křehké (zlomy). ŘEŠENÍ

16 POPIŠTE ČÁSTI VRÁSY: B A C ŘEŠENÍ [13]
A = osa vrásy, B = sedlo – antiklinála, C = koryto = synklinála

17 JAK SE NAZÝVÁ TENTO TYP ZLOMU A JAKÝM ZPŮSOBEM VZNIKÁ?
[14] ŘEŠENÍ POKLES = posun souvrství (působením tlaku) podél roviny zlomu dolů.

18 JAK SE NAZÝVÁ TENTO TYP ZLOMU A JAKÝM ZPŮSOBEM VZNIKÁ?
[14] ŘEŠENÍ PŘESMYK = posun souvrství (působením tlaku) podél roviny zlomu vzhůru.

19 JAK SE NAZÝVÁ MÍSTO VZNIKU NOVÉ OCEÁNSKÉ ZEMSKÉ KŮRY?
[15] ŘEŠENÍ aktivní příkopová propadlina = aktivní rift

20 Jaký je rozdíl mezi magmatem a lávou?
[16] Magma je směs roztavených hornin pod povrchem Země, láva vzniká výstupem magmatu na povrch. ŘEŠENÍ

21 POPIŠTE SOPKU (ALESPOŇ 3 ČÁSTI).
[17] magmatický krb, sopouch, kráter, žíla, lávové proudy, sopečné plyny, sopečný kužel ŘEŠENÍ

22 CO JE TO GEJZÍR? UVEĎTE PŘÍKLAD VÝSKYTU (ZEMĚ NEBO MĚSTO).
ŘEŠENÍ Je to vývěr horkého pramene bohatého na minerální látky a plyny. Vystřikuje pod tlakem v určitých intervalech. Př. Island, Karlovy Vary (Vřídlo). [18]

23 Jak se nazývá tento důsledek sopečného výbuchu?
[19] [20] Sopečný výbuch může mít za následek i vznik ohromné vlny - tsunami. Může dosahovat výšky až 30 metrů. ŘEŠENÍ

24 NAJDĚTE VE VĚTĚ NÁZEV SOPKY
NAPLÁNOVALI JSME VÝLET NA BOŘEŇ. [21] ŘEŠENÍ ETNA

25 CO JE TO HYPOCENTRUM? ŘEŠENÍ [22]
Je to ohnisko zemětřesení ležící pod povrchem Země.

26 CO JE TO EPICENTRUM? ŘEŠENÍ [23]
Je to bod na povrchu Země ležící nad hypocentrem.

27 JAK SE NAZÝVÁ PŘÍSTROJ NA MĚŘENÍ ZEMĚTŘESNÝCH VLN?
[24] ŘEŠENÍ SEISMOGRAF

28 JAKOU STUPNICI POUŽÍVÁME PŘI POPISU ZEMĚTŘESENÍ?
[25] ŘEŠENÍ RICHTEROVU ŠKÁLU = MÍSTNÍ MAGNITUDO ZEMĚTŘESENÍ

29 ZLATÁ CIHLIČKA!!!

30 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 23. 10. 2011 mezi 8. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a , DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS ŠVECOVÁ, M.; MATĚJKA, D. Přírodopis 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň : Fraus, ISBN CÍLEK, V.; MATĚJKA, D. Přírodopis IV pro 9. ročník základní školy. 1. vyd. Praha : Scientia, s. r. o., pedagogické nakladatelství, ISBN [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < F_lattice_animation.gif> 1. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 2. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 3. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 4. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 5.

31 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 23. 10. 2011 mezi 8. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a , DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < _geograph.org.uk_-_ jpg> 6. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < animated_forest.gif> 7. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 8. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < AD.png?uselang=cs> 9. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < _%28large%29.gif> 11.

32 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 23. 10. 2011 mezi 8. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a , DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < g> 12. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < SF%29.png> 13. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < ocean_ridge_topography.gif> 15. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <

33 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 23. 10. 2011 mezi 8. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a , DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < x.gif> 19. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < cisco_earthquake_seismograph.gif> 25.


Stáhnout ppt "SOUTĚŽ„RISKUJ“ NA TÉMA: ENDODYNAMIKA"

Podobné prezentace


Reklamy Google