Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Věra Pavlátová Biskupské gymnázium a Základní škola Bohosudov [17] [15]

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Věra Pavlátová Biskupské gymnázium a Základní škola Bohosudov [17] [15]"— Transkript prezentace:

1

2 Mgr. Věra Pavlátová Biskupské gymnázium a Základní škola Bohosudov [17] [15]

3 Autor:Mgr. Věra Pavlátová Anotace:Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Přírodopis, Neživá příroda. Netradičním a zábavným způsobem se zde opakují jednotlivé učební celky tématu ENDODYNAMIKA. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Žák objasní vznik vnitřní stavby Země, rozlišuje příčiny a důsledky vnitřních geologických dějů. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci opakování, délka aktivity 25 - 30 minut. Žák, naplňuje zde KK k řešení problémů, k učení, komunikativní, sociální a personální. Základní vzdělávání – druhý stupeň. Typická věková skupina: 14 – 15 let, 9. třída KLIKNĚTE NA F 5

4  Soutěží 2 až 3 hráči (nebo skupiny), vybírají si otázky, za správnou odpověď se body přičtou, za špatnou se odečtou, limit na odpověď je 10 - 15 sekund (záleží na vyučujícím a na schopnostech žáků, dle toho se stanoví limit).  Přepneme na F5 – prezentace. Základem je tabulka na slidu číslo 4, z ní si soutěžící vybere otázku z příslušné oblasti za určitý počet bodů.  Učitel klikne na body, objeví se otázka, soutěžící má po přečtení otázky 10 - 15 s na rozmyšlení, pak odpoví.  Na každé stránce je i řešení, zobrazuje se po kliknutí.  Kliknutím na čtverec s domečkem se prezentace vrátí zpět na tabulku, sama se vymaže zodpovězená otázka a vybírá se dál. Soutěž končí vybráním všech otázek. Je mezi nimi 1 zlatá cihlička = body zadarmo. Body se sečtou, vyhrává soutěžící, který dosáhl vyššího počtu bodů.  Učiteli pomáhají žáci: časoměřič, zapisovatel, sčítač bodů, ověřovatelé správnosti odpovědí.

5 GEOLOGICKÉ VĚDY STAVBA ZEMĚ TEKTONICKÉ PORUCHY SOPKY A JEJICH DŮSLEDKY ZEMĚTŘESENÍ 10005000 1000 200030004000 2000 1000 40003000 2000 500040003000 5000 40003000 500040003000 ZDE SI BUDETE VYBÍRAT OBLASTI, ZE KTERÝCH JSOU OTÁZKY. ČÍM VYŠŠÍ ČÍSLO, TÍM SLOŽITĚJŠÍ ODPOVĚĎ NA OTÁZKU 

6 [1][2] Je to věda o minerálech = nerostech. Studuje jejich chemické složení, vnitřní stavbu a změny. ŘEŠENÍ - KLIKNĚTE

7 [3] Je to věda o horninách (petra znamená řecky skála). Zkoumá jejich popis, složení i způsob vzniku. ŘEŠENÍ

8 Paleontologie studuje organismy minulých geologických období, vznik a vývoj života na Zemi, vztahy mezi fosiliemi a horninami, ve kterých se zkameněliny nacházejí. [4][5] ŘEŠENÍ

9 [6] Zabývá se vyhledáváním a využitím ložisek nerostných surovin, například ložisek zlata, soli, uhlí, ropy, železných rud. ŘEŠENÍ

10 [7] Je to věda zabývající se rozmístěním a chováním chemických prvků v zemském tělese. ŘEŠENÍ

11 [8] Biosféra je „živý obal Země“ = všechny živé organismy na Zemi. ŘEŠENÍ

12 [9] 6378 km (šetři se osle) ŘEŠENÍ

13 A B C A = zemská kůra, B = zemský plášť, C = zemské jádro ŘEŠENÍ [10]

14 [11] Rotace kolem Slunce (365 dní 5 hodin 48 minut 45,7 sekund, roční období) a rotace kolem své osy (23 hodin, 56 minut a 4,091 sekund, den a noc) ŘEŠENÍ

15 [9] Leží mezi zemskou kůrou a svrchním zemským pláštěm. ŘEŠENÍ

16 Tektonické poruchy rozdělujeme na plastické (vrásy) a křehké (zlomy). [12] ŘEŠENÍ

17 [13] A B C A = osa vrásy, B = sedlo – antiklinála, C = koryto = synklinála ŘEŠENÍ

18 [14] POKLES = posun souvrství (působením tlaku) podél roviny zlomu dolů. ŘEŠENÍ

19 [14] PŘESMYK = posun souvrství (působením tlaku) podél roviny zlomu vzhůru. ŘEŠENÍ

20 [15] aktivní příkopová propadlina = aktivní rift ŘEŠENÍ

21 [16] Magma je směs roztavených hornin pod povrchem Země, láva vzniká výstupem magmatu na povrch. ŘEŠENÍ

22 [17] magmatický krb, sopouch, kráter, žíla, lávové proudy, sopečné plyny, sopečný kužel ŘEŠENÍ

23 [18] Je to vývěr horkého pramene bohatého na minerální látky a plyny. Vystřikuje pod tlakem v určitých intervalech. Př. Island, Karlovy Vary (Vřídlo). ŘEŠENÍ

24 Sopečný výbuch může mít za následek i vznik ohromné vlny - tsunami. Může dosahovat výšky až 30 metrů. [19] [20] ŘEŠENÍ

25 NAPLÁNOVALI JSME VÝLET NA BOŘEŇ. [21] ETNA ŘEŠENÍ

26 [22] Je to ohnisko zemětřesení ležící pod povrchem Země. ŘEŠENÍ

27 [23] Je to bod na povrchu Země ležící nad hypocentrem. ŘEŠENÍ

28 [24] SEISMOGRAF ŘEŠENÍ

29 [25] RICHTEROVU ŠKÁLU = MÍSTNÍ MAGNITUDO ZEMĚTŘESENÍ ŘEŠENÍ

30 ZLATÁ CIHLIČKA!!!

31  ŠVECOVÁ, M.; MATĚJKA, D. Přírodopis 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2007. ISBN 9788072385874.  CÍLEK, V.; MATĚJKA, D. Přírodopis IV pro 9. ročník základní školy. 1. vyd. Praha : Scientia, s. r. o., pedagogické nakladatelství, 2000. ISBN 8071832049.  [cit. 2011-09-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 1.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diamond_Cubic- F_lattice_animation.gif> 1.  [cit. 2011-09-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 2.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diamond.jpg  [cit. 2011-09-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 3.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diorite.jpg  [cit. 2011-09-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 4.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amonite_Cropped.jpg  [cit. 2011-09-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 5.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trilobites_NT.jpg

32  [cit. 2011-09-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 6.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nodding_donkey_- _geograph.org.uk_-_263305.jpg  [cit. 2011-09-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 7.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carbon_Cycle- animated_forest.gif  [cit. 2011-09-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 8.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Animals.gif  [cit. 2011-09-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 9.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pr%C5%AF%C5%99ez_Zem%C3% AD.png?uselang=cs  [cit. 2011-09-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 10.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jordens_inre.jpg  [cit. 2011-09-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 11.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Rotating_earth _%28large%29.gif

33  [cit. 2011-09-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 12.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tectonic_plate_boundaries.pn g  [cit. 2011-09-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 13.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Antecline_%28P SF%29.png  [cit. 2011-09-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 14.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fault_types.svg  [cit. 2011-09-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 15.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mid- ocean_ridge_topography.gif  [cit. 2011-09-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 16.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aa_large.jpg  [cit. 2011-09-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 17.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spaccato_vulcano_i18.png  [cit. 2011-09-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 18.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Strokkur,_Iceland.jpg

34  [cit. 2011-09-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 19.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2004_Indonesia_Tsunami_100p x.gif  [cit. 2011-09-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 20.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tsunami_animation.gif  [cit. 2011-09-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 21.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EtnaAvi%C3%B3.JPG  [cit. 2011-09-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 22.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Epicenter.png> 22.  [cit. 2011-09-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 23.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Epicenter.gif  [cit. 2011-09-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 24.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kinemetrics_seismograph.jpg  [cit. 2011-09-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 25.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/1906_San_Fran cisco_earthquake_seismograph.gif


Stáhnout ppt "Mgr. Věra Pavlátová Biskupské gymnázium a Základní škola Bohosudov [17] [15]"

Podobné prezentace


Reklamy Google