Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Věra Pavlátová Biskupské gymnázium a Základní škola Bohosudov [17] [15]

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Věra Pavlátová Biskupské gymnázium a Základní škola Bohosudov [17] [15]"— Transkript prezentace:

1

2 Mgr. Věra Pavlátová Biskupské gymnázium a Základní škola Bohosudov [17] [15]

3 Autor:Mgr. Věra Pavlátová Anotace:Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Přírodopis, Neživá příroda. Netradičním a zábavným způsobem se zde opakují jednotlivé učební celky tématu ENDODYNAMIKA. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Žák objasní vznik vnitřní stavby Země, rozlišuje příčiny a důsledky vnitřních geologických dějů. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci opakování, délka aktivity minut. Žák, naplňuje zde KK k řešení problémů, k učení, komunikativní, sociální a personální. Základní vzdělávání – druhý stupeň. Typická věková skupina: 14 – 15 let, 9. třída KLIKNĚTE NA F 5

4  Soutěží 2 až 3 hráči (nebo skupiny), vybírají si otázky, za správnou odpověď se body přičtou, za špatnou se odečtou, limit na odpověď je sekund (záleží na vyučujícím a na schopnostech žáků, dle toho se stanoví limit).  Přepneme na F5 – prezentace. Základem je tabulka na slidu číslo 4, z ní si soutěžící vybere otázku z příslušné oblasti za určitý počet bodů.  Učitel klikne na body, objeví se otázka, soutěžící má po přečtení otázky s na rozmyšlení, pak odpoví.  Na každé stránce je i řešení, zobrazuje se po kliknutí.  Kliknutím na čtverec s domečkem se prezentace vrátí zpět na tabulku, sama se vymaže zodpovězená otázka a vybírá se dál. Soutěž končí vybráním všech otázek. Je mezi nimi 1 zlatá cihlička = body zadarmo. Body se sečtou, vyhrává soutěžící, který dosáhl vyššího počtu bodů.  Učiteli pomáhají žáci: časoměřič, zapisovatel, sčítač bodů, ověřovatelé správnosti odpovědí.

5 GEOLOGICKÉ VĚDY STAVBA ZEMĚ TEKTONICKÉ PORUCHY SOPKY A JEJICH DŮSLEDKY ZEMĚTŘESENÍ ZDE SI BUDETE VYBÍRAT OBLASTI, ZE KTERÝCH JSOU OTÁZKY. ČÍM VYŠŠÍ ČÍSLO, TÍM SLOŽITĚJŠÍ ODPOVĚĎ NA OTÁZKU 

6 [1][2] Je to věda o minerálech = nerostech. Studuje jejich chemické složení, vnitřní stavbu a změny. ŘEŠENÍ - KLIKNĚTE

7 [3] Je to věda o horninách (petra znamená řecky skála). Zkoumá jejich popis, složení i způsob vzniku. ŘEŠENÍ

8 Paleontologie studuje organismy minulých geologických období, vznik a vývoj života na Zemi, vztahy mezi fosiliemi a horninami, ve kterých se zkameněliny nacházejí. [4][5] ŘEŠENÍ

9 [6] Zabývá se vyhledáváním a využitím ložisek nerostných surovin, například ložisek zlata, soli, uhlí, ropy, železných rud. ŘEŠENÍ

10 [7] Je to věda zabývající se rozmístěním a chováním chemických prvků v zemském tělese. ŘEŠENÍ

11 [8] Biosféra je „živý obal Země“ = všechny živé organismy na Zemi. ŘEŠENÍ

12 [9] 6378 km (šetři se osle) ŘEŠENÍ

13 A B C A = zemská kůra, B = zemský plášť, C = zemské jádro ŘEŠENÍ [10]

14 [11] Rotace kolem Slunce (365 dní 5 hodin 48 minut 45,7 sekund, roční období) a rotace kolem své osy (23 hodin, 56 minut a 4,091 sekund, den a noc) ŘEŠENÍ

15 [9] Leží mezi zemskou kůrou a svrchním zemským pláštěm. ŘEŠENÍ

16 Tektonické poruchy rozdělujeme na plastické (vrásy) a křehké (zlomy). [12] ŘEŠENÍ

17 [13] A B C A = osa vrásy, B = sedlo – antiklinála, C = koryto = synklinála ŘEŠENÍ

18 [14] POKLES = posun souvrství (působením tlaku) podél roviny zlomu dolů. ŘEŠENÍ

19 [14] PŘESMYK = posun souvrství (působením tlaku) podél roviny zlomu vzhůru. ŘEŠENÍ

20 [15] aktivní příkopová propadlina = aktivní rift ŘEŠENÍ

21 [16] Magma je směs roztavených hornin pod povrchem Země, láva vzniká výstupem magmatu na povrch. ŘEŠENÍ

22 [17] magmatický krb, sopouch, kráter, žíla, lávové proudy, sopečné plyny, sopečný kužel ŘEŠENÍ

23 [18] Je to vývěr horkého pramene bohatého na minerální látky a plyny. Vystřikuje pod tlakem v určitých intervalech. Př. Island, Karlovy Vary (Vřídlo). ŘEŠENÍ

24 Sopečný výbuch může mít za následek i vznik ohromné vlny - tsunami. Může dosahovat výšky až 30 metrů. [19] [20] ŘEŠENÍ

25 NAPLÁNOVALI JSME VÝLET NA BOŘEŇ. [21] ETNA ŘEŠENÍ

26 [22] Je to ohnisko zemětřesení ležící pod povrchem Země. ŘEŠENÍ

27 [23] Je to bod na povrchu Země ležící nad hypocentrem. ŘEŠENÍ

28 [24] SEISMOGRAF ŘEŠENÍ

29 [25] RICHTEROVU ŠKÁLU = MÍSTNÍ MAGNITUDO ZEMĚTŘESENÍ ŘEŠENÍ

30 ZLATÁ CIHLIČKA!!!

31  ŠVECOVÁ, M.; MATĚJKA, D. Přírodopis 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň : Fraus, ISBN  CÍLEK, V.; MATĚJKA, D. Přírodopis IV pro 9. ročník základní školy. 1. vyd. Praha : Scientia, s. r. o., pedagogické nakladatelství, ISBN  [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 1.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diamond_Cubic- F_lattice_animation.gif> 1.  [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 2.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diamond.jpg  [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 3.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diorite.jpg  [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 4.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amonite_Cropped.jpg  [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 5.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trilobites_NT.jpg

32  [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 6.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nodding_donkey_- _geograph.org.uk_-_ jpg  [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 7.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carbon_Cycle- animated_forest.gif  [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 8.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Animals.gif  [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 9.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pr%C5%AF%C5%99ez_Zem%C3% AD.png?uselang=cs  [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 10.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jordens_inre.jpg  [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 11.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Rotating_earth _%28large%29.gif

33  [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 12.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tectonic_plate_boundaries.pn g  [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 13.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Antecline_%28P SF%29.png  [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 14.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fault_types.svg  [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 15.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mid- ocean_ridge_topography.gif  [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 16.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aa_large.jpg  [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 17.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spaccato_vulcano_i18.png  [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 18.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Strokkur,_Iceland.jpg

34  [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 19.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2004_Indonesia_Tsunami_100p x.gif  [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 20.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tsunami_animation.gif  [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 21.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EtnaAvi%C3%B3.JPG  [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 22.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Epicenter.png> 22.  [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 23.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Epicenter.gif  [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 24.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kinemetrics_seismograph.jpg  [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 25.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/1906_San_Fran cisco_earthquake_seismograph.gif


Stáhnout ppt "Mgr. Věra Pavlátová Biskupské gymnázium a Základní škola Bohosudov [17] [15]"

Podobné prezentace


Reklamy Google