Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AT péče v ČR pokus o zmapování stavu v roce 2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AT péče v ČR pokus o zmapování stavu v roce 2011"— Transkript prezentace:

1 AT péče v ČR pokus o zmapování stavu v roce 2011
MUDr.Dušan Randák MUDr.Petr Popov Oddělení léčby závislostí VFN Praha 2

2 Cíle a východiska Pokus o zmapování ambulantní psychiatrické péče o osoby se závislostí a problémovým užíváním návykových látek v ČR Pokus o získání přehledu o těchto službách v jednotlivých regionech Zjištění povědomí o těchto službách na úrovni krajských koordinátorů i poskytovatelů služeb Rozpor mezi realitou (tlak na ambulance a klientelou presentovaná nedostupnost ambulantní péče) a presentovanou dostatečnou sítí AT ambulancí

3 Důvody Zvědavost Kontrast prezentovaného množství „AT ambulancí“ s běžnou denní realitou a poptávkou po přijetí do ambulantní péče v ambulanci OLZ VFN Praha 2

4 AT ambulance, jak byly definovány v rámci dotazování u krajských koordinátorů
zdravotnické ambulance, které se věnují léčbě problémového užívání návykových látek a závislostí a to jak na nealkoholových drogách, tak i na alkoholu a neopomíjejí i patologické hráčství. 1/ ambulance vedené lékařem se specializací v oboru Léčení alkoholismu a jiných toxikománií či nyní nově Návykové nemoci. 2/ ambulance vedená psychiatrem, která se prakticky (nikoliv formálně) věnuje alkoholikům, toxikomanům a gamblerům (eventuelně i jejich rodinným příslušníkům třeba v rámci nějakých specifických programů) a je schopna pro ně v rámci ambulantního programu zajistit i specifické programy (např. skupiny), součástí AT ambulance by měla být i eventuelní medikace specifická pro tuto klientelu (např. Antabus, Subutex, Suboxon). 3/ ambulance vedená adiktologem, která se opět reálně věnuje alkoholikům, toxikomanům a gamblerům (eventuelně i jejich rodinným příslušníkům třeba v rámci nějakých specifických programů) a je schopna pro ně v rámci ambulantního programu zajistit i specifické programy (např. skupiny), součástí AT ambulance by měla být i eventuelní medikace specifická pro tuto klientelu (Antabus, eventuelně Subutex, Suboxon). Lékař je v této ambulanci smluvně zajištěn.

5 AT ambulance - histrorie
1963–1980 : zařízení 1) 1982 : ČSSR: 233 OAT 2) ČSR: OAT počet evidovaných pacientů: ČSSR: ČSR: ) 1984 : Praha: 10 OAT Počet evidovaných pacientů: cca ) do r : kolem 177 ordinací 1) Zdroje: 1) Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2009, nespecifikováno zda v ČSR nebo ČSSR 2) Skála: Závislost na alkoholu a jiných drogách, 1998

6 AT ambulance teorie nyní
1993 až 2005: maximum 403 zařízení 1) AT péči začaly vykazovat všechny psychiatrické ordinace, které v daném roce léčily aspoň jednoho pacienta užívajícího návykové látky 1) 2009: vykázalo ambulantní léčbu uživatelů legálních i nelegálních drog celkem 346 ambulantních zdravotnických zařízení oboru psychiatrie, což je o 3 méně než v r ) 298 ordinací léčilo aspoň jednoho uživatele nelegálních drog 331 ordinací léčilo aspoň jednoho uživatele alkoholu Od r dochází k poklesu počtu těchto ambulancí 2008: „Značně přibyl počet pracovišť zabývajících se léčbou závislostí (tzv. AT), v  roce 2008 jich bylo 357“. 2) Zdroje: 1) Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce ) Čes a slov Psychiatrie 2010;106(6):

7 AT ambulance – realita? Oslovení krajských protidrogových koordinátorů
Dotaz na existenci AT ambulancí Oslovení psychiatrů z celostátního a každoročně aktualizovaného adresáře psychiatrů Psychiatrického centra Praha Strukturovaný dotazník Oslovení AT ambulancí registrovaných v databázi Neoslovena byla substituční centra

8 Osloveni byli krajští koordinátoři
Osloveno 14 krajských protidrogových koordinátorů Žádána informace o existenci AT ambulantní péče viz. předchozí definice Zdroj el. adres na koordinátory:

9 Osloveni byli psychiatři a ambulance uvedené na www.drogy-info.cz
Adresář psychiatrů Psychiatrického centra Praha: databáze 639 psychiatrů, aktualizováno 1x ročně Osloveno: 412 psychiatrů s ovou adresou Drogy-Info: databáze 65 AT ambulancí Osloveno: 44 ambulancí Celkem osloveno: 456 psychiatrů a ambulancí

10 Výsledky Překonaly očekávání Tristní V množství V kvalitě

11 Krajští koordinátoři 7 odpovědí 7x bez odpovědi Proč bez odpovědi?
Jihočeský kraj, Hradecký kraj, Pardubický kraj, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj Odpovědi od komplexních jmenných přehledů a poskytovaných služeb po odkaz, že dotaz byl přeposlán na jednu AT ambulanci… 7x bez odpovědi Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Vysočina, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj Proč bez odpovědi?

12 Výsledky od krajských koordinátorů
Validita údajů je různá V některých krajích velmi kvalitní spolupráce na zjišťování sítě ambulantních služeb (např. ve spolupráci s pojišťovnami či po kontaktování jednotlivých zařízení) Jihočeský kraj, Hradecký kraj, Pardubický kraj, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj - děkuji V 7 krajích, ze kterých přišla odpověď je podle koordinátorů ambulantní péče uživatelům návykových látek poskytována: celkem v 51 ambulancích Z toho 20 ambulancí vnímají koordinátoři 7 krajů jako AT ambulance (mají AT v registraci, nebo službu primárně provádějí)

13 Psychiatři ČR a Mapa pomoci
Adresář psychiatrů: databáze 639 psychiatrů, aktualizováno 1x ročně Osloveno: 412 psychiatrů s ovou adresou Drogy-Info: databáze 65 AT ambulancí Osloveno: 44 ambulancí Celkem osloveno: 456 psychiatrů a ambulancí Odpovědi celkem: ( návratnost 20%) Odpovědi s vyplněným dotazníkem: 50 (11%) Kvalita a vypovídající hodnota dotazníků: různorodá

14 dotazník Poskytování AT péče Smlouva ze ZP na úhradu péče
Velikost úvazku na AT péči Poskytovaná péče dle typu užívaných látek, specifická farmakoterapie, psychoterapie, substituční léčba, NRRULISL, ochranné léčby Zná oslovený psychiatr někoho k kolegů, kdo AT péči poskytuje?

15 Příklady z několika krajů
Liberecký – ani koordinátor, ani služby Pardubický – koordinátor ano, služby ne Plzeňský – koordinátor ví méně, než je zjištěná realita Jihomoravský – koordinátor ví a služby odpověděly

16 Liberecký kraj Koordinátor: bez odpovědi Osloveno: 11 osob - zařízení
Odpověď: 0 osoby Potvrzená poskytovaná péče: Vypadá to, že v Libereckém kraji neexistuje … Zajímavé zjištění: … a pokud existuje, tak je dobře utajena Nikdo ze seznamu na Mapě pomoci nepotvrdil, že AT péči poskytuje

17 Pardubický Koordinátor: Osloveno: 18 osob - zařízení
2 AT ambulance (Pardubice, Svitavy) 5 dalších psychiatrických ambulancí v kraji poskytuje v rámci psychiatrické péče prostor pro léčbu závislostí Osloveno: 18 osob - zařízení Odpověď: 0 osoba Potvrzená poskytovaná péče: 0 Zajímavé zjištění: Nikdo ze seznamu na Mapě pomoci nepotvrdil, že AT péči poskytuje

18 Plzeňský Koordinátor: Osloveno: 25 osob - zařízení
1 AT ambulance (Plzeň) Osloveno: 25 osob - zařízení Odpověď: 10 osoby Potvrzená poskytovaná AT péče: 4 osoby Zajímavé zjištění: Ambulantní péči pro osoby závislé provádí více osob, než je známo krajské protidrogové koordinátorce

19 Plzeňský kraj alkohol 417 pacientů 4 ambulance
Nelegální návykové látky 128 pacientů 3 ambulance Patologické hráčství 45 pacientů tabák 24 pacientů 2 ambulance Substituční léčba buprenorfinem 0 pacientů 0 ambulancí Léková závislost 74 pacientů Ochranná léčba 1 pacient

20 Jihomoravský Koordinátor: Osloveno: 54 osob - zařízení
4 AT ambulance (3x Brno, 1x Hodonín) 14 ambulancí se věnuje, byť nespecificky, AT pacientům Osloveno: 54 osob - zařízení Odpověď: 13 osob Potvrzená poskytovaná AT péče: 8 osob Zajímavé zjištění: Informace od koordinátorky a odpovídající kolegové se částečně překrývají Kolegové psychiatři poskytující AT péči o sobě vzájemně vědí a jsou o své práci informováni…

21 Jihomoravský kraj alkohol 1004 pacientů 7 ambulancí
Nelegální návykové látky 368 pacientů 5 ambulancí Patologické hráčství 41 pacientů 6 ambulancí tabák 2 pacienti 2 ambulance Substituční léčba buprenorfinem 39 pacientů 3 ambulance Léková závislost 45 pacientů Ochranná léčba 24 pacientů

22 Časté odpovědi Má psychiatrická ordinace se na léčbu závislostí nespecializuje. V současné době mám  v péči 4 klienty se závislostí na alkoholu ve stadiu doléčování. Další uživatelé psychotropních látek jsou pro naší péči kontraindikovaní. moje ambulance neposkytuje specializovanou péči osobám závislým na návykových látkách, proto dotazník neodesílám. pokud jde o vlastní AT péči, tak pacienty odkazuji dále. Vážený pane, v mé ordinaci AT péči neposkytuji.

23 Zajímavé odpovědi AT ambulance v PL Šternberk je od l.l.2011 zrušena
Nezlobte se,ošetřuji klientů denně. Problematika alkoholu ,drog,patol. hráčství je u nás spíše periferní a doplňková služba. Nemám čas, a ani energii ,abych spolupracoval s vědci při sběru dat,jejichž praktický dopad nevidím. Místo vědecké práce ať jde někdo do terénu,a sám si sbírá tyto data.

24 A ještě nějaké zajímavé odpovědi
Prosím nekontaktujte mě. posílám vám vyplněný dotazník, ale upřímně řečeno - pročpak nevyužíváte data ÚZIS a zdravotních pojišťoven? chápu, že máte nějakou práci, které se věnujete, ale...pročpak si myslíte, že pro vás budou kolegové pracovat zdarma? Osobně to dělám jen z kolegiality a naposled. Údaje poskytuji i statistice. Myslím si, že by se o tato data měly zajímat pojišťovny, min. zdravotnictví , soudy. Jak to ale funguje nevím, zmatky předpokládám, jsou již dlouho a zvykla jsem si.

25 Závěr 1. Z 456 oslovených psychiatrů či zařízení jich:
Většina oslovených neodpověděla: 374 psychiatrů Z odpovídajících psychiatrů a ambulancí: 27 % AT péči poskytuje 22 % AT péči poskytuje okrajově 51 % AT péči neposkytuje Neexistence dostupných informací o reálné síti ambulantních služeb pro uživatele návykových látek i tam, kde bych se dala očekávat (koordinátoři). Jak se v této nejistotě může orientovat pacient? Klient? Soudce při nařizování léčby? Praktický či jiný lékař? Adiktolog v kontaktním centru? …

26 Závěr 2. Nezájem a neochota sdílet informace… Mělo to vůbec smysl?
Nebude-li jasná síť, potom můžeme žít v „pojišťovenské“ iluzi, že je služeb dostatek Jak se k těmto výsledkům postaví psychiatři? Jak se k těmto výsledkům postaví pojišťovny? Alkohol. problematika v ambulancích převládá Tabák. problematika není standardní součástí portfolia AT ambulancí

27 Poděkování … … za pozornost … za následující diskusi
… všem, kteří se aktivně podíleli na poskytnutí dat a podkladů


Stáhnout ppt "AT péče v ČR pokus o zmapování stavu v roce 2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google