Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AT péče v ČR pokus o zmapování stavu v roce 2011 MUDr.Dušan Randák MUDr.Petr Popov Oddělení léčby závislostí VFN Praha 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AT péče v ČR pokus o zmapování stavu v roce 2011 MUDr.Dušan Randák MUDr.Petr Popov Oddělení léčby závislostí VFN Praha 2."— Transkript prezentace:

1 AT péče v ČR pokus o zmapování stavu v roce 2011 MUDr.Dušan Randák MUDr.Petr Popov Oddělení léčby závislostí VFN Praha 2

2 Cíle a východiska  Pokus o zmapování ambulantní psychiatrické péče o osoby se závislostí a problémovým užíváním návykových látek v ČR  Pokus o získání přehledu o těchto službách v jednotlivých regionech  Zjištění povědomí o těchto službách na úrovni krajských koordinátorů i poskytovatelů služeb  Rozpor mezi realitou (tlak na ambulance a klientelou presentovaná nedostupnost ambulantní péče) a presentovanou dostatečnou sítí AT ambulancí

3 Důvody  Zvědavost  Kontrast prezentovaného množství „AT ambulancí“ s běžnou denní realitou a poptávkou po přijetí do ambulantní péče v ambulanci OLZ VFN Praha 2

4 AT ambulance, jak byly definovány v rámci dotazování u krajských koordinátorů  zdravotnické ambulance, které se věnují léčbě problémového užívání návykových látek a závislostí a to jak na nealkoholových drogách, tak i na alkoholu a neopomíjejí i patologické hráčství.  1/ ambulance vedené lékařem se specializací v oboru Léčení alkoholismu a jiných toxikománií či nyní nově Návykové nemoci.  2/ ambulance vedená psychiatrem, která se prakticky (nikoliv formálně) věnuje alkoholikům, toxikomanům a gamblerům (eventuelně i jejich rodinným příslušníkům třeba v rámci nějakých specifických programů) a je schopna pro ně v rámci ambulantního programu zajistit i specifické programy (např. skupiny), součástí AT ambulance by měla být i eventuelní medikace specifická pro tuto klientelu (např. Antabus, Subutex, Suboxon).  3/ ambulance vedená adiktologem, která se opět reálně věnuje alkoholikům, toxikomanům a gamblerům (eventuelně i jejich rodinným příslušníkům třeba v rámci nějakých specifických programů) a je schopna pro ně v rámci ambulantního programu zajistit i specifické programy (např. skupiny), součástí AT ambulance by měla být i eventuelní medikace specifická pro tuto klientelu (Antabus, eventuelně Subutex, Suboxon). Lékař je v této ambulanci smluvně zajištěn.

5 AT ambulance - histrorie  1)  1963–1980 : 165 - 180 zařízení 1)  1982 : ČSSR: 233 OAT 2) ČSR: 117 OAT ČSR: 117 OAT –počet evidovaných pacientů: ČSSR: 215 643 ČSR: 126 995 2) ČSR: 126 995 2)  1984 : Praha: 10 OAT –Počet evidovaných pacientů: cca 25 00 2)  1)  do r. 1993 : kolem 177 ordinací 1) Zdroje: 1) Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2009, nespecifikováno zda v ČSR nebo ČSSR 2) Skála: Závislost na alkoholu a jiných drogách, 1998 2) Skála: Závislost na alkoholu a jiných drogách, 1998

6 AT ambulance teorie nyní  1)  1993 až 2005: maximum 403 zařízení 1) 1) AT péči začaly vykazovat všechny psychiatrické ordinace, které v daném roce léčily aspoň jednoho pacienta užívajícího návykové látky 1)  1)  2009: vykázalo ambulantní léčbu uživatelů legálních i nelegálních drog celkem 346 ambulantních zdravotnických zařízení oboru psychiatrie, což je o 3 méně než v r. 2008 1) – – 298 ordinací léčilo aspoň jednoho uživatele nelegálních drog – –331 ordinací léčilo aspoň jednoho uživatele alkoholu – –Od r. 2005 dochází k poklesu počtu těchto ambulancí  2008: „Značně přibyl počet pracovišť zabývajících se léčbou závislostí (tzv. AT), v roce 2008 jich bylo 357“. 2) Zdroje: 1) Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2009 2) Čes a slov Psychiatrie 2010;106(6): 366 -371

7 AT ambulance – realita?  Oslovení krajských protidrogových koordinátorů  Dotaz na existenci AT ambulancí  Oslovení psychiatrů z celostátního a každoročně aktualizovaného adresáře psychiatrů Psychiatrického centra Praha  http://www3.pcp.lf3.cuni.cz/psyweb/ http://www3.pcp.lf3.cuni.cz/psyweb/  Strukturovaný dotazník  Oslovení AT ambulancí registrovaných v databázi  http://www.drogy-info.cz/index.php/map/ http://www.drogy-info.cz/index.php/map/  Strukturovaný dotazník  Neoslovena byla substituční centra

8 Osloveni byli krajští koordinátoři  Osloveno 14 krajských protidrogových koordinátorů  Žádána informace o existenci AT ambulantní péče viz. předchozí definice –Zdroj el. adres na koordinátory: http://www.drogy-info.cz/index.php/map/

9 Osloveni byli psychiatři a ambulance uvedené na www.drogy-info.cz  Adresář psychiatrů Psychiatrického centra Praha: databáze 639 psychiatrů, aktualizováno 1x ročně  Osloveno: 412 psychiatrů s emailovou adresou  Drogy-Info: databáze 65 AT ambulancí  Osloveno: 44 ambulancí  Celkem osloveno: 456 psychiatrů a ambulancí

10 Výsledky  Překonaly očekávání  Tristní –V množství –V kvalitě

11 Krajští koordinátoři  7 odpovědí –Jihočeský kraj, Hradecký kraj, Pardubický kraj, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj –Odpovědi od komplexních jmenných přehledů a poskytovaných služeb po odkaz, že dotaz byl přeposlán na jednu AT ambulanci…  7x bez odpovědi –Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Vysočina, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj  Proč bez odpovědi?

12 Výsledky od krajských koordinátorů  Validita údajů je různá  V některých krajích velmi kvalitní spolupráce na zjišťování sítě ambulantních služeb  (např. ve spolupráci s pojišťovnami či po kontaktování jednotlivých zařízení)  Jihočeský kraj, Hradecký kraj, Pardubický kraj, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj - děkuji  V 7 krajích, ze kterých přišla odpověď je podle koordinátorů ambulantní péče uživatelům návykových látek poskytována: –celkem v 51 ambulancích –Z toho 20 ambulancí vnímají koordinátoři 7 krajů jako AT ambulance (mají AT v registraci, nebo službu primárně provádějí)

13 Psychiatři ČR a Mapa pomoci  Adresář psychiatrů: databáze 639 psychiatrů, aktualizováno 1x ročně  Osloveno: 412 psychiatrů s emailovou adresou  Drogy-Info: databáze 65 AT ambulancí  Osloveno: 44 ambulancí  Celkem osloveno: 456 psychiatrů a ambulancí  Odpovědi celkem: 91 ( návratnost 20%)  Odpovědi s vyplněným dotazníkem: 50 (11%)  Kvalita a vypovídající hodnota dotazníků: různorodá

14 dotazník  Poskytování AT péče  Smlouva ze ZP na úhradu péče  Velikost úvazku na AT péči  Poskytovaná péče dle typu užívaných látek, specifická farmakoterapie, psychoterapie, substituční léčba, NRRULISL, ochranné léčby  Zná oslovený psychiatr někoho k kolegů, kdo AT péči poskytuje?

15 Příklady z několika krajů  Liberecký – ani koordinátor, ani služby  Pardubický – koordinátor ano, služby ne  Plzeňský – koordinátor ví méně, než je zjištěná realita  Jihomoravský – koordinátor ví a služby odpověděly

16 Liberecký kraj  Koordinátor: bez odpovědi  Osloveno: 11 osob - zařízení –Odpověď: 0 osoby  Potvrzená poskytovaná péče: –Vypadá to, že v Libereckém kraji neexistuje …  Zajímavé zjištění: –… a pokud existuje, tak je dobře utajena –Nikdo ze seznamu na Mapě pomoci nepotvrdil, že AT péči poskytuje

17 Pardubický  Koordinátor: –2 AT ambulance (Pardubice, Svitavy) –5 dalších psychiatrických ambulancí v kraji poskytuje v rámci psychiatrické péče prostor pro léčbu závislostí  Osloveno: 18 osob - zařízení –Odpověď: 0 osoba  Potvrzená poskytovaná péče: 0  Zajímavé zjištění: –Nikdo ze seznamu na Mapě pomoci nepotvrdil, že AT péči poskytuje

18 Plzeňský  Koordinátor: –1 AT ambulance (Plzeň)  Osloveno: 25 osob - zařízení –Odpověď: 10 osoby  Potvrzená poskytovaná AT péče: 4 osoby  Zajímavé zjištění: –Ambulantní péči pro osoby závislé provádí více osob, než je známo krajské protidrogové koordinátorce

19 Plzeňský kraj alkohol 417 pacientů 4 ambulance Nelegální návykové látky 128 pacientů 3 ambulance Patologické hráčství 45 pacientů 3 ambulance tabák 24 pacientů 2 ambulance Substituční léčba buprenorfinem 0 pacientů 0 ambulancí Léková závislost 74 pacientů 3 ambulance Ochranná léčba 1 pacient 2 ambulance

20 Jihomoravský  Koordinátor: –4 AT ambulance (3x Brno, 1x Hodonín) –14 ambulancí se věnuje, byť nespecificky, AT pacientům  Osloveno: 54 osob - zařízení –Odpověď: 13 osob  Potvrzená poskytovaná AT péče: 8 osob  Zajímavé zjištění: –Informace od koordinátorky a odpovídající kolegové se částečně překrývají –Kolegové psychiatři poskytující AT péči o sobě vzájemně vědí a jsou o své práci informováni…

21 Jihomoravský kraj alkohol 1004 pacientů 7 ambulancí Nelegální návykové látky 368 pacientů 5 ambulancí Patologické hráčství 41 pacientů 6 ambulancí tabák 2 pacienti 2 ambulance Substituční léčba buprenorfinem 39 pacientů 3 ambulance Léková závislost 45 pacientů 6 ambulancí Ochranná léčba 24 pacientů 6 ambulancí

22 Časté odpovědi  Má psychiatrická ordinace se na léčbu závislostí nespecializuje. V současné době mám v péči 4 klienty se závislostí na alkoholu ve stadiu doléčování. Další uživatelé psychotropních látek jsou pro naší péči kontraindikovaní.  moje ambulance neposkytuje specializovanou péči osobám závislým na návykových látkách, proto dotazník neodesílám.  pokud jde o vlastní AT péči, tak pacienty odkazuji dále.  Vážený pane, v mé ordinaci AT péči neposkytuji.

23 Zajímavé odpovědi  AT ambulance v PL Šternberk je od l.l.2011 zrušena  Nezlobte se,ošetřuji 30-50 klientů denně. Problematika alkoholu,drog,patol. hráčství je u nás spíše periferní a doplňková služba. Nemám čas, a ani energii,abych spolupracoval s vědci při sběru dat,jejichž praktický dopad nevidím. Místo vědecké práce ať jde někdo do terénu,a sám si sbírá tyto data.

24 A ještě nějaké zajímavé odpovědi  Prosím nekontaktujte mě.  posílám vám vyplněný dotazník, ale upřímně řečeno - pročpak nevyužíváte data ÚZIS a zdravotních pojišťoven? chápu, že máte nějakou práci, které se věnujete, ale...pročpak si myslíte, že pro vás budou kolegové pracovat zdarma? Osobně to dělám jen z kolegiality a naposled.  Údaje poskytuji i statistice. Myslím si, že by se o tato data měly zajímat pojišťovny, min. zdravotnictví, soudy. Jak to ale funguje nevím, zmatky předpokládám, jsou již dlouho a zvykla jsem si.

25 Závěr 1.  Z 456 oslovených psychiatrů či zařízení jich: –Většina oslovených neodpověděla: 374 psychiatrů –Z odpovídajících psychiatrů a ambulancí:  27 % AT péči poskytuje  22 % AT péči poskytuje okrajově  51 % AT péči neposkytuje  Neexistence dostupných informací o reálné síti ambulantních služeb pro uživatele návykových látek i tam, kde bych se dala očekávat (koordinátoři).  Jak se v této nejistotě může orientovat pacient? Klient? Soudce při nařizování léčby? Praktický či jiný lékař? Adiktolog v kontaktním centru? …

26 Závěr 2.  Nezájem a neochota sdílet informace…  Mělo to vůbec smysl?  Nebude-li jasná síť, potom můžeme žít v „pojišťovenské“ iluzi, že je služeb dostatek  Jak se k těmto výsledkům postaví psychiatři?  Jak se k těmto výsledkům postaví pojišťovny?  Alkohol. problematika v ambulancích převládá  Tabák. problematika není standardní součástí portfolia AT ambulancí

27 Poděkování …  … za pozornost  … za následující diskusi  … všem, kteří se aktivně podíleli na poskytnutí dat a podkladů


Stáhnout ppt "AT péče v ČR pokus o zmapování stavu v roce 2011 MUDr.Dušan Randák MUDr.Petr Popov Oddělení léčby závislostí VFN Praha 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google