Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z materiálů sestavil a přeložil:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z materiálů sestavil a přeložil:"— Transkript prezentace:

1 Z materiálů sestavil a přeložil:
IMPERIALISMUS Z materiálů sestavil a přeložil: Vít Zahradníček

2 Úvod Imperialismus = společenské, ekonomické a politické ovládání jednoho národa druhým 19. stol. bylo „věkem impérií“ Imperialismus = společnské, ekonomické a politické ovládání jednoho národa druhým: Ve 2. pol. 20. stol. Tzv. neoimperialismus – otevřená kontrola vystřídána skrytějšími variantami (finance, hospodářská a vojenská pomoc až závislost výměnou za ústupky apod.) 19. stol. bylo „věkem impérií“: Mezi lety 1815–1914 západ zvýšil svou kontrolu světové pevniny z 35% na 85%: 1

3 Úvod Imperialismus západu nebyl nový; Evropané dobývali části světa od 15. století Koncem 19. století však zesílila jeho agresivita Koncem 19. století však nabral na agresivitě: mluvíme o tzv. „novém imperialismu“ Kolonie v Africe roku 1880 Kolonie v Africe roku 1914

4 Úvod Imperialismus zůstává jedním z nejkontroverznějších počinů západního světa Moc a bohatství Západu X rasismus, války Moc a bohatství Západu X rasismus, války: Ačkoli dominance západu byla ohromující a imperialismus přinesl Západu moc a bohatství, přinášel i četné negativní aspekty: krveprolití, otroctví, rasové předsudky vůči domorodému obyvatelstvu. Joseph Conrad: Anglický spisovatel Joseph Conrad ve své novele Heart of darknes (1902): Obchodník se slonovinou, který začal sahat kvůli hamižnosti k násilí – a totéž se dělo v imperialismu na úrovni národů - na smrtelné posteli: „Dobytí země, jež především znamená odebrání jí těm, kdo mají jinou barvu pleti či poněkud více ploché nosy než my, není příliš pěkná věc, když se jí více zaobíráte.“ Joseph Conrad

5 Příčiny kolonialismu v 19. stol.
Nacionalismus Potřeba surovin Misie a ochrana křesťanů Ekonomické Příčiny kolonialismu v 19. stol. Odbytiště výrobků Námořní Základny Sociální Darwinismus Pocit nadřazenosti Emigrace Rozvoj vědy a techniky „Břemeno bílého muže“

6 Příčiny imperialismu Ekonomické
Masová produkce po průmyslové revoluci potřebovala levné suroviny, které mohly být získávány z dobytých území. Průmysl potřeboval odbytiště svého zboží Masová produkce po průmyslové revoluci potřebovala levné suroviny, které mohly být získávány z dobytých území: Průmyslová revoluce dala nejen prostředky (lodě, železnice, zbraně) k dobytí vzdálených území, ale také poskytla důvody, proč kolonizovat. Z dobytých území se mohly levně dováže levné suroviny, které potřeboval západní průmysl.(lidé byli nuceni pracovat za směšnou mzdu či téměř v otrockých podmínkách či výměnou za zboží, které nebylo schopno domorodé obyvatelstvo vyrábět). Průmysl potřeboval odbytiště svého zboží: Zaostalé početné domorodé obyvatelstvo si nedokázalo vyrábět mnohé zboží, které tak nakupovalo od své koloniální mocnosti. Průmysl té které západní země nemohl vyvážet do cizích kolonií, proto tlačil na vládu své země, aby kolonie rozšířila.

7 Příčiny imperialismu Nacionalismus
Vzrůst nacionalismu v 19. století vede ke snaze získat prestiž ovládnutím kolonií

8 Příčiny imperialismu Misie a ochrana křesťanů Misie
Upřímné přesvědčení křesťanských misionářů hlásajících víru domorodým národům Zásluhy na zrušení otroctví, mrzačení apod. Snaha zaručit křesťanským menšinám svobodu

9 Příčiny imperialismu Námořní základny
Západní státy potřebovaly udržovat základny a uhelné stanice po celém světě Vývoj a industrializace umožnily Západu vlastnit dokonalejší zbraně: Námořní flotily (schopné ovládnout oceány a dopravit kamkoli vojsko) Moderní pušky a dělostřelectvo (rychlopalné, s větším dostřelem, účinnější munice) Domorodé obyvatelstvo se jen málokdy ubránilo Západní státy potřebovaly udržovat základny a uhelné stanice po celém světě: Mocnosti potřebovaly pro vlastní obchodní a válečné loďstvo uhelné stanice (a také místa, kde by se mohly lodě opravovat) a nechtěly být závislé pro případ války na stanicích cizí mocnosti. Port Arthur

10 Příčiny imperialismu Emigrace
Rychlý růst evropské populace v 19. století Emigrace do Ameriky a do kolonií                                                                                                                                                                                                            

11 Příčiny imperialismu Rozvoj vědy a techniky
Prostředkem umožňující Západu kolonizovat Které vynálezy umožnily dobývání a kolonizaci? Prostředkem umožňující Západu kolonizovat: Vědění je moc. Vývoj a industrializace umožnily Západu vlastnit dokonalejší zbraně: Námořní flotily (schopné ovládnout oceány a dopravit kamkoli vojsko) Moderní pušky a dělostřelectvo (rychlopalné, s větším dostřelem, účinnější munice) Domorodé obyvatelstvo se jen málokdy ubránilo Které vynálezy umožnily dobývání a kolonizaci?: komunikace, dopravní prostředky, zbraně, zeměpisné objevy, léky proti tropickým nemocem. Kůra stromu sinčona, původem z Jižní Ameriky obsahuje alkaloidy chininu, který pomáhá léčit symptomy malárie a žluté zimnice. Hiram Maxim

12 Příčiny imperialismu Pocit nadřazenosti Břemeno bílého muže
Rudyard Kipling Příčiny imperialismu Pocit nadřazenosti Břemeno bílého muže Pocit kulturní nadřazenosti na Západě, ale také upřímné přesvědčení, že je povinností bílých učit barevné „primitivní“ obyvatele Afriky a Asie Anglický spisovatel Rudyard Kipling: „Břemeno bílého muže“ Euroameričtí doktoři, vědci a koloniální úředníci udělali pro kolonie často mnoho dobrého Euroameričtí doktoři, vědci a koloniální úředníci udělali pro kolonie často mnoho dobrého: ovšem často s pocitem blahosklonnosti a nadřazenosti a často pošlapávali zvyky a tradice místních White Man’s Burden: Take up the White Man’s Burden-- Send forth the best ye breed-- Go bind your sons to exile To serve your captive’s need; To wait in heavy harness, On fluttered folk and wild-- Your new-caught sullen peoples, Half-devil and half-child. Take up the White Man’s Burden The savage wars of peace Fill full the mouth of famine And bid the sickness cease; And when you goal is nearest The end for others sought, Watch sloth and heathen folly Bring all your hopes to naught --Kipling, 1899

13 Příčiny imperialismu Pocit nadřazenosti Rasismus
Předsudky teorie sociálního darwinismu Chybná aplikace „přežití nejlepších a přírodní selekce“ Bílá rasa považována za nejpokročilejší a oprávněnou podmanit si ostatní „primitivní“ Cecil Rhodes Předsudky teorie sociálního darwinismu: Charles Darwin vyvinul teorii přírodní selekce, která založila evoluční teorii. Přírodní efekty vedou k různým stupňům úspěšnosti v reprodukci organismů. Přírodní selekce tíhne k protěžování těch adaptací organismu, které jsou důležité pro přežití. (1859, On the Origin of Species by Means of Natural Selection). Sociální darwinismus rozšiřuje teorii na různé typy ras a společností, a chybně interpretuje selekci jako násilný boj. Mylné je, ale především vyvozování morální oprávněnosti podmanit si „nižší“ rasy. Cecil Rhodes: Cecil Rhodes, britský imperialista (který zbohatl na těžbě diamantů v Africe a rozšířil britské panství v Africe): „Jsem přesvědčen, že jsme nejlepší rasou na světě a čím více osídlíme, tím lépe.“ Charles Darwin

14 Formy imperialismu Rysy imperialismu
Paternalismus – Evropané se starají o domorodce, ale negarantují práva Asimilace – přebírání kultury od dominantní civilizace

15 Co můžeš vyvodit z této kresby?

16 Impéria evropských mocností
Británie vlastnila daleko největší impérium Druhá byla Francie. Významná impéria měly též Holandsko, Portugalsko, Německo Pouze několik kolonií zůstalo Belgii, Španělsku a Itálii

17

18

19 ©2003 Wadsworth, a division of Thomson Learning, Inc
©2003 Wadsworth, a division of Thomson Learning, Inc. Thomson Learning™ is a trademark used herein under license. Asia, 1914

20 JV Asie Nizozemí: Indonésie Francie: Indočína
©2004 Wadsworth, a division of Thomson Learning, Inc. Thomson Learning™ is a trademark used herein under license. Nizozemí: Indonésie Francie: Indočína Velká Británie: Barma, Malajsko, Austrálie USA: Filipíny získány v roce 1898 po válce se Španělskem Francie: Indočína: Skládá se z dnešního Vietnamu, Laosu a Kambodži. Získána na Číně za Napoleona III.

21 Indie ©2004 Wadsworth, a division of Thomson Learning, Inc. Thomson Learning™ is a trademark used herein under license. Po vytlačení Francouzů v 18. stol. Nejdříve ovládána Britskou Východoindickou společností, po násilnostech roku 1857 přímá britská kontrola „Perla“ britských kolonií Indie: Součástí i dnešní Pákistán, Bangladéš

22 Čína Slabá centrální vláda
Po porážkách v opiových válkách sféry vlivu a koncese mnohých mocností (vč. Japonska a Ruska) Nikoli přímo kolonizována (až na několik přístavů např. Hong-Kong) Boxerské povstání (1900) 1912 Čína republikou Boxerské povstání (1900): Na konci 19. století v Číně sílila nenávist vůči Japonsku a Západu kvůli jejich ekonomickému a politickému pronikání do Číny a ponižujícím porážkám. Tajná společnost Číňanů nazývaná Boxeři (znakem zaťatá pěst) začala terorizovat křesťanské misionáře tyto akce kulminovaly v násilné povstání Boxerů v Pekingu, které stálo život mnoha cizinců i Číňanů. Západní mocnosti okupovaly město a vzpouru potlačili.

23 Sféry vlivu v Číně ?

24 ©2003 Wadsworth, a division of Thomson Learning, Inc
©2003 Wadsworth, a division of Thomson Learning, Inc. Thomson Learning™ is a trademark used herein under license. Japanese Expansion

25 „NEMOCNÝ MUŽ NA BOSPORU“
Úpadek Osmanské Říše Od konce středověku ovládala Blízký východ a Balkán Úpadek Osmanské říše vytvořil mocenské vakuum Vznik Východní otázky Británie Egypt, Kuvajt, Kypr „NEMOCNÝ MUŽ NA BOSPORU“ Itálie Lybie Tunisko Francie Balkán Egypt: Asi nejdůležitější území v oblasti. V 80. letech britským protektorátem vybudován Suezský kanál – jeho kontrola klíčovou pro ovládnutí plavby do Indického oceánu Rusko – Moldávie Rakousko – Bosna Vznik Černé Hory, Řecka, Srbska, Rumunska, Bulharska, Albánie

26 Balkán po Berlínském kongresu 1878
©2003 Wadsworth, a division of Thomson Learning, Inc. Thomson Learning™ is a trademark used herein under license. Balkán po Berlínském kongresu 1878

27 Afrika Ve 2. pol. 19. stol. převážila nad kolonizací kvůli zlatu a obchodu s otroky snaha o získání území Vícekrát hrozila kvůli Africe válka mezi mocnostmi Afrika: nejbouřlivější kolonizace, často předmětem

28 1880 1914 1914: Pouze Etiopie a Libérie nezávislé

29 Búrská válka Konflikt mezi Británií a nezávislými Búry (potomky Nizozemců) v Jižní Africe Není třeba si dělat další poznámky o Búrské válce.

30 Búrové byli potomci Nizozemských osadníků, kteří sem přicházeli od roku 1652

31 Shaka Zulu (1785 – 1828)

32 Bůrové bojovali s místními kmeny
Boer Farmer

33 Great Trek, Afrikánci

34 Neopracované diamanty
Diamatoé doly Diamantové doly: Objevení diamantů ve 2. polovině 19. století učinilo tento region ekonomicky významným. Neopracované diamanty

35 Stav před Búrskou válkou

36 Cecil Rhodes ( ) “Rhodský kolos”

37 Vzrůst Bůrsko britského nepřátelství
1877 – Británie anektovala Transvaal 1883 – Búrové poráží Brity Transvaalu a znovu získávají nezávislost - Paul Kruger se stává prezidentem 1877 – Británie anektovala Transvaal: anektovat = připojit Paul Kruger ( ) 80. léta – V Transvaalu nalezeno zlato

38 Búrská válka: Britové Búrové

39 Britský válečný korespondent a budoucí premiér
Winston Churchill Britský válečný korespondent a budoucí premiér

40 Sklizeň kaučuku

41 IMPERIALISMUS USA

42 Expanze v Latinské Americe
Cuba Expanze v Latinské Americe Cuba Panama Panama

43 Zkrácení plavby díky Panamskému průplavu
Původně: Boston - San Francisco 10,000 mil kolem Jižní Ameriky Chicago Boston San Francisco Nově: Boston - San Francisco 4,000 mil přes panamský průplav

44 Panama Karikatura panamské „autonomie“.
Loutky představující Panamskou vládu tahá strýček Sam, v popředí prezident Theodore Roosvelt The Public 6 ( ). Panama: příklad amerického imperialismu v Latinské Americe

45 Z dobové zprávy: Když se hustý, černý dým, který zahaloval bitvu, rozptýlil, uviděl španělskou flotilu, pod palbou a hořící. Bitva byla vyhraná. Osm námořníků utrpělo zranění na palubě Bostonu. Jeden muž zemřel z vedra před bitvou. Reprezentovali celkové ztráty flotily.

46 Ekonomické pronikání do Číny
Pacifická expanze China Filipíny Ekonomické pronikání do Číny

47 Na Filipínách proti Americké okupaci vypukla guerillová válka
Na Filipínách proti Americké okupaci vypukla guerillová válka. Odplata Američanů často dopadala na civilní domorodé obyvatelstvo. Americkým vojskům veleli důstojníci, kteří strávili většinu své kariéry potírání indiánských povstáních a tam rasisticky „osvědčené“ praktiky (např. masakry civilního obyvatelstva) používali i na Filipínách. Místo o desítkách tisíc civilistů vyvražděných při masakru v Balangiga se dnes v amerických učebnicích dočteme jen o desítkách tam padlých amerických vojáků.

48 Arthur Minkler, z kansaského pluku napsal domů v dopise: „Nebereme žádné zajatce. Alespoň 20. kansaský ne“.

49

50 Tato válka se ocitla v rozporu s některými americkými hodnotami.

51

52 „Příliš se zabýváš zahraničními věcmi, strýčku Same
„Příliš se zabýváš zahraničními věcmi, strýčku Same. Rozhlédni se po vlastní zemi.“

53 Odpor vůči imperialismu
Samori Toure - království Mandinkan v západní Africe (Francouzská Západní Afrika) Maji Maji povstání v německé Východní Africe (Tanzánii) Ethiopie (Menelik II bitva u Aduy 1896.) Obranná modernizace. V místech jako je Etiopie, Siam či Japonsko se státy rozhodly modernizovat, aby mohly čelit převzetí západními mocnostmi.

54 Současný imperialismus
Neo-imperialismus (ekonomický) v Latinské Americe Banánové republiky

55 Pozitivní důsledky Imperialismu
Kolonialismus zredukoval místní konflikty Zlepšení sociálního zabezpečení (vzdělání, zdravotnictví) Technologie přináší ekonomický růst Rozšíření misií

56 Negativní důsledky imperialismu
Ztráta politické svobody Rozšíření chorob Vykořisťování Kořenem mnohých konfliktů poslední doby (Rwanda, Střední a Blízký východ, Vietnam)

57 Rozšíření západní civilizace
Ve všech sférách života společnosti Je to pozitivní anebo negativní? ©


Stáhnout ppt "Z materiálů sestavil a přeložil:"

Podobné prezentace


Reklamy Google