Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KULTURA A VĚDA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ. ROZKVĚT KULTURY V EVROPĚ A VE SVĚTĚ  všeobecný vzestup civilizační úrovně a rozkvět vědy, umění, kultury a vzdělanosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KULTURA A VĚDA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ. ROZKVĚT KULTURY V EVROPĚ A VE SVĚTĚ  všeobecný vzestup civilizační úrovně a rozkvět vědy, umění, kultury a vzdělanosti."— Transkript prezentace:

1 KULTURA A VĚDA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ

2 ROZKVĚT KULTURY V EVROPĚ A VE SVĚTĚ  všeobecný vzestup civilizační úrovně a rozkvět vědy, umění, kultury a vzdělanosti  Spisovatelé: Franz Kafka, James Joyce, Virginia Woolfová, Marcel Proust, Guillaume Apollinaire, Erich Maria Remarque, Ernest Hemingway…

3 ROZKVĚT KULTURY V EVROPĚ A VE SVĚTĚ  Skladatelé: Arnold Schönberg, Paul Hindemith, Arthur Honegger, Benjamin Britten, Béla Bartók, Igor Stravinskij…  Výtvarníci: Pablo Picasso, Georges Braque, Salvador Dalí…  Sochaři: Henry Moore  Herci: Charlie Chaplin, René Clair, Sergej Ejzenštejn

4 PABLO PICASSO

5 ROZKVĚT KULTURY V EVROPĚ A VE SVĚTĚ  Architektura Výmarská škola Bauhaus (Walter Gropius) - snaha sblížit umění s vědou a technologií (funkcionalismus) - Le Corbusier, Frank Lloyd Wright  Avantgardní umění - snaha zachytit spol. poměry v nichž bude zajištěna svoboda umělce - hledání cesty, jak zapomenout na válku - dadaismus, surrealismus, futurismus… - dadaismus, surrealismus, futurismus…

6 ROZKVĚT KULTURY V EVROPĚ A VE SVĚTĚ  umělci vystupují na obranu demokracie, základních lidských práv a svobod  snaha zabránit válce  Mezinárodní mírové kongresy – r. 1936 – v Bruselu a v Ženevě - Heinrich Mann, André Malraux, Jean-Richard Bloch, Paul Langevin  Umělci vytvořili páteř mezinárodního mírového hnutí = Světové sdružení pro mír

7 Kulturní vzestup v ČSR  Kulturně vyspělý stát - zřizování knihoven - úcta ke vzdělání a k představitelům kultury a vědy - kultura německá i maďarská se postupně ztrácela - Podkarpatská Rus prožívala své Národní obrození

8 KULTURA NA SLOVENSKU  vymanění se z maďarského vlivu  založení Slovenského národního divadla  obnovená činnost Matice slovenské - centrum kulturně-osvětové i vědecké a dokumentární práce  proti čechoslovakismu - proti vytváření jednotné národní kultury

9 VLIV CIZÍCH KULTUR  vzor: Francie  oslabení vlivu z Německa  vliv anglické a americké literatury, filmu z Hollywoodu  nový jev: JAZZ

10 ROZVOJ VĚDY  podpora, reprezentace vědy: - Karlova univerzita, Královská česká společnost nauk, Česká akademie věd a umění a také Česká matice technická  zakládání výzkumných ústavů - přírodovědecké a technické obory

11 ROZVOJ VĚDY  František Běhounek, Josef Pelnář, Josef Švejcar, Arnold Jirásek, Zdeněk Mysliveček, Vilém Laufberger, Stanislav Bechyně  Jaroslav Heyrovský – 1. Čechoslovák, který získal Nobelovu cenu – r. 1958 - vynalezl polarograf

12 SPOLEČENSKÉ VĚDY  Dějepisectví: Gollova škola - Josef Pekař, Josef Šusta, Jan Slavík, Zdeněk Kalista  Filozofie: František Krejčí, Emanuel Rádl, Josef Ladislav Fischer, František Drtina Josef Pekař Zdeněk Kalista František Drtina Emanuel Rádl

13 SPOLEČENSKÉ VĚDY  Náboženští myslitelé: J.B. Kozák, Josef Hromádka, Josef Kratochvíl  Sociologové: Arnošt Bláha, Emanuel Chalupný, Josef Král, Josef Tvrdý  Lingvisté: Vilém Mathesius, Jan Mukařovský, Bohuslav Havránek  Orientalisté: Jan Rypka, Jaroslav Průšek, Vincenc Lesný

14 ČESKOSLOVENSKÁ KULTURA  Architektura: - Josef Gočár, Jan Kotěra, Josef Chochol, Jaroslav Fragner, Pavel Janák - prvky konstruktivismu a funkcionalismu – důraz na technicko-konstrukční stránku staveb i na účel - Veletržní palác, budova Elektrických podniků, Penzijní palác, Radiopalác v Praze, tovární a obytné objekty ve Zlíně

15 Ludvík Mies van der Rohe Adolf Loos Otakar Nejedlý Jan Zrzavý Bohumil Kafka

16 ČESKOSLOVENSKÁ KULTURA  Sochařství: - Bohumil Kafka (socha Jana Žižky), Jan Štursa, Otakar Španiel, Oto Gutfreund  Malířství: - Max Švabinský, Alfons Mucha, Otakar Nejedlý, Václav Rabas, Josef Lada, Vojtěch Sedláček - Emil Filla, Bohumil Kubišta, Josef Čapek, Vincenc Beneš, Jan Zrzavý, Otakar Kremlička

17 DIVADLO  Národní divadlo, Vinohradské divadlo  Režiséři: Jaroslav Kvapil, Karel Hugo Hilar  Herci, herečky : Václav Vydra, Zdeněk Štěpánek, Hugo Hass, Ladislav Pešek, Hana Kvapilová, Eva Vrchlická, Zdeňka Baldová Jaroslav Kvapil

18 DIVADLO  Dramatici: Karel Čapek  Avantgardní divadlo: Osvobozené divadlo - Jiří Frejka, Jindřich Honzl - Jan Werich, Jiří Voskovec (spolupráce se skladatelem Jaroslavem Ježkem)  Kabarety: Červená sedma (Eduard Bass, Saša Rašilov…) Lucerna: Karel Hašler

19 HUDBA  žáci Antonína Dvořáka: Josef Suk, Vítězslav Novák  Josef Bohuslav Foerster, Otakar Ostrčil, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů  Česká filharmonie - dirigent: Václav Talich Bohuslav Martinů

20 HUDBA  Opery: Národní divadlo, Stavovské divadlo, v Ostravě, Olomouci, Českých Budějovicích  větší možnost šíření: rozhlas, gramofon  taneční hudba R. A. Dvorského

21 LITERATURA  Jaroslav Seifert, Vítězslav Nezval, František Halas, Karel Čapek, Jaroslav, Vladimír Holan  Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka  Max Brod, Franz Kafka, Egon Ervín Kisch, Leo Perutz  Karel Poláček, Jiří Orten  Literární kritika: František Xaver Šalda

22 BOJ O DEMOKRACII  Česká kultura vedla zápas na obranu demokracie a republiky - proti nástupu Hitlera v Německu - proti Občanské válce ve Španělsku  Vytvořil se široký, vnitřně diferencovaný demokratický proud - r. 1934 – protifašistický manifest spisovatelů

23 BOJ O DEMOKRACII  Květen 1938 – manifest Věrni zůstaneme - podepsalo 300 představitelů kultury: 1,5 milionů občanů (chtějí zůstat věrni odkazu TGM)  V umělecké rovině reaguje nejrychleji slovesné umění, a to divadlo a poezie - Karel Čapek, V+W, Jaroslav Seifert, František Halas, Josef Hora

24 MÓDA

25 Prameny P.Bělina a kol., Dějiny zemí Koruny české II, Praha 1992 Kol. autorů, Dějiny Československa II (1648-1918), Praha 1990 Z.Kalista, Stručné dějiny československé, Praha 1992 Kol. autorů, Přehled dějin Československa I/2, Praha 1982 J.Pekař, Dějiny československé, Praha 1991

26 Autor: Lenka Katolická Režie: Režie: Lenka Katolická Scénář: Scénář: Lenka Katolická Produkce: Produkce: Lenka Katolická Výroba Výroba Lenka Katolická ©


Stáhnout ppt "KULTURA A VĚDA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ. ROZKVĚT KULTURY V EVROPĚ A VE SVĚTĚ  všeobecný vzestup civilizační úrovně a rozkvět vědy, umění, kultury a vzdělanosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google