Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

•Společnost BEAUTY EXPO, pořadatel veletrhů kosmetiky, kadeřnictví a zdravého životního stylu, plánuje 9. a 10. kosmetický veletrh na termíny 18. a 19.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "•Společnost BEAUTY EXPO, pořadatel veletrhů kosmetiky, kadeřnictví a zdravého životního stylu, plánuje 9. a 10. kosmetický veletrh na termíny 18. a 19."— Transkript prezentace:

1

2 •Společnost BEAUTY EXPO, pořadatel veletrhů kosmetiky, kadeřnictví a zdravého životního stylu, plánuje 9. a 10. kosmetický veletrh na termíny 18. a a 17. a , opět na pražském Výstavišti v Holešovicích. •Veletrhy jsou pořádány ve všech třech částech čelní budovy Průmyslového paláce na Výstavišti. Vystavovatelé jsou na ploše řazeni dle oborů: profesionální kosmetika má místo v Pravém křídle, kosmetika pro prodej i v křídle levém, kde jsou také kadeřníci a nehtová péče. •Usilujeme o to, aby veletrhy sloužily jako centrum setkání zájemců o obor. Aby zde vystavovatelé (výrobci i dovozci) předvedli své novinky, cíle, záměry, aby tu mohli být v osobním kontaktu se zákazníky, i s těmi, kteří se teprve pro obchod s nimi rozhodují, aby mohli přesvědčit a poradit v rámci svých produktů tak, aby si zákazní vybral právě ten produkt, s nímž by mohl být spokojen. Je tu možnost přiblížení produktu spotřebiteli, vyzkoušení produktu, bezprostřední komunikace a zpětné vazby mezi vystavovatelem a jeho klientem. •Veletrhy by měly sloužit především malým a středním firmám jako jedna z nejlevnějších a nejúčinnějších forem propagace, neboť velké koncerny zahrnují spotřebitele televizní a rozhlasovou reklamou, která je pro menší subjekty příliš nákladná. •Nedílnou součástí našich veletrhů je program pořádaný za účasti řady odborníků a odborných sdružení.

3

4

5 •Na základě mnohaleté spolupráce se sdružením PROKOS připravuje pořadatel veletrhu pro členy PROKOSu každoročně výstavní slevu 10% a také společně s tímto sdružením organizuje soutěž produktů BEAUTY EXPO & PROKOS PRODUCTS AWARD.

6 Pro oblast kosmetiky je předsedou poroty RNDr. Soběslav Fiker, pro oblast přístrojů Vladimír Rafaj.

7 Soutěž má prověřit produkty, zda mají všechny náležitosti, které vyžaduje legislativa, ale především představit tyto produkty návštěvníkům a vyzdvihnout jejich mimořádné vlastnosti - přímo na veletrhu ve vitrínách, dále ve zprávách o veletrhu v časopisech a na webu, dále produkty získají ocenění - plaketu a možnost používat v materiálech i na obalech razítko „výrobek dobré kvality”.

8 SITUACE V PRAZE •V současné době má hl.m. Praha problém s výstavními areály. •Veletržní areál Letňany - řeší problémy, mezi současnými nájemci a nedochází ke shodě, otázkou je budoucnost tohoto místa jako výstavního areálu vhodného pro tento druh veletrhu. •Veletržní palác - prostory malé bez nutné insfrastruktury (možnosti parkování, návozu ap) - spíše pro nekomerční akce •Kongresové centrum Praha - veletrhy kosmetiky tam společnost BEAUTY EXPO již pořádala - prostředí je to krásné a důstojné, ale problém je v nedostačující kapacitě plochy, výšce stropů a dalších obslužných kapacitách. Návozy jsou komplikovanější, pro návštěvníky je dostupnost dobrá. •Další možnosti - jednáme, kapacitně se do nabízených prostor nevejde celý veletrh jak jsme zvyklí.

9

10 Současný výstavní areál Výstaviště Praha 7 - Holešovice •Je historickým výstavním areálem od konce 19. století, od Všeobecné světové výstavy. •Od r jej má v nájmu Incheba Praha, za minimální roční nájem (pro srovnání: nájem je ve výši roční platby nájmu a služeb naší firmy, takže všechny příjmy od ostatních podnájemců i vlastních veletrhů zůstávájí Inchebě) •Za tento nízký nájem se Incheba smluvně zavázala investovat do areálu vysoké částky k jeho zvelebení, což mělo ke konci roku 2007 činit 300 mil.Kč, dále do r dalších 700 mil. Kč.

11

12 •Jak Incheba investovala, všichni známe, nejvýznamnější „změnou” v areálu byl požár levého křídla, které bylo proza- tímně rekonstruováno jako stan, za nějž však Incheba požaduje nájem ve výši nájmu secesní budovy.

13

14

15

16 •Smutný pohled na areál vyřešil magistrát příslibem rekonstrukce celé budovy i okolí. Incheba Praha dostala dne podmínečné odstoupení od smlouvy k , potvrzené opět Městem v září. Radní Milan Richter zopakoval v článku do Práva v listopadu 2009, že vzhledem k nesplnění podmínky investice odstoupení je platné. •Společnost BEAUTY EXPO má s Inchebou jako současným pronájemcem Smlouvu o spolupráci platnou do konce r. 2010, kde je výpovědní lhůta 1 rok a je také vymezena exkluzivita BEAUTY EXPO pro kosmetické veletrhy.

17

18 •Pravdou je, že se Incheba snaží od začátku r tuto smlouvu soustavně hrubě porušovat, oslovovat sama vystavovatele, padaly výhrůžky týkající se zavření výstavy WORLD OF BEAUTY & SPA prý z „bezpečnostních důvodů”, a řada dalších provokací, řada nepravdivých tvrzení smyšlených důvodů pokračuje i nadále, včetně vypsání veletrhů kosmetiky v smluvních termínech BEAUTY EXPO i přes to, že tento akt je nekalou soutěží a sama Incheba má odstoupení od smlouvy městem a tudíž žádné právo k termínům. •Veletrhy chce INCHEBA pořádat jako slovenský subjekt, vystavovatelské podmínky jasně hovoří o slovenském právu a místem řešení sporů je Bratislava. Dále o okamžitých sankcích v případě nezaplacení v lhůtě splatnosti faktury, okamžitých vysokých storno poplatcích, takže vystavovatel po vyplnění přihlášky již nemá možnost „couvnout”, o nevracení platby vystavovateli v případě nerealizace veletrhu. •Stejně jako mnohým z Vás je nám líto, že Praha ztrácí jednu ze svých historických cenností - krásný a obdivovaný výstavní areál, který se mění v trosky. Ani výplata pojistek nepřiměla Inchebu cokoliv investovat - investuje totiž do vlastního areálu v Bratislavě. Tam chce také převést co nejvíce veletrhů a jejich vystavovatelů, aby areál vytížila, to je pochopitelné. Bohužel cena, kterou za to Praha a my jako daňoví poplatníci platíme, je nepřiměřená a zbytečná. •Naše společnost napsala pražskému magistrátu Otevřený dopis, v němž poukazujeme na neúnosnou situaci v areálu, jeho devastaci, poškozování výstavnictví a jeho subjektů v Praze jako hlavním městě a nutnost úpravy areálu a investic. •Náš dopis nezůstal bez odezvy. Za zasedání Zastupitelstva hl.m.Prahy dne proběhla interpelace na p. radního Milana Richtera, v níž se praví, že magistrát bude investovat 100 mil Kč jako prioritu do oprav, ale v žádném případě nelze strpět přítomnost Incheby v tomto areálu.

19

20 •Areál by měl být tedy v roce 2010 bez Incheby, do konce r opět rekonstruován v celé své kráse. Uděláme vše pro to, abychom tu společně s našimi tradičními i novými vystavovateli a magistrátem pořádali i v příštích letech úspěšné veletrhy WORLD OF BEAUTY & SPA, na které jsme zvyklí, a věříme, že vzácná secesní budova získá opět svoji atraktivitu. •Na závěr chceme sdružení PROKOS, jeho prezidentce paní Ing. Evě Štěpánkové i všem členům velmi poděkovat za významnou podporu a spolupráci a popřát hezký a úspěšný závěr roku. Lenka Konečná BEAUTY EXPO s.r.o.


Stáhnout ppt "•Společnost BEAUTY EXPO, pořadatel veletrhů kosmetiky, kadeřnictví a zdravého životního stylu, plánuje 9. a 10. kosmetický veletrh na termíny 18. a 19."

Podobné prezentace


Reklamy Google