Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

•Společnost BEAUTY EXPO, pořadatel veletrhů kosmetiky, kadeřnictví a zdravého životního stylu, plánuje 9. a 10. kosmetický veletrh na termíny 18. a 19.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "•Společnost BEAUTY EXPO, pořadatel veletrhů kosmetiky, kadeřnictví a zdravého životního stylu, plánuje 9. a 10. kosmetický veletrh na termíny 18. a 19."— Transkript prezentace:

1

2 •Společnost BEAUTY EXPO, pořadatel veletrhů kosmetiky, kadeřnictví a zdravého životního stylu, plánuje 9. a 10. kosmetický veletrh na termíny 18. a 19. 3. 2010 a 17. a 18. 9. 2010, opět na pražském Výstavišti v Holešovicích. •Veletrhy jsou pořádány ve všech třech částech čelní budovy Průmyslového paláce na Výstavišti. Vystavovatelé jsou na ploše řazeni dle oborů: profesionální kosmetika má místo v Pravém křídle, kosmetika pro prodej i v křídle levém, kde jsou také kadeřníci a nehtová péče. •Usilujeme o to, aby veletrhy sloužily jako centrum setkání zájemců o obor. Aby zde vystavovatelé (výrobci i dovozci) předvedli své novinky, cíle, záměry, aby tu mohli být v osobním kontaktu se zákazníky, i s těmi, kteří se teprve pro obchod s nimi rozhodují, aby mohli přesvědčit a poradit v rámci svých produktů tak, aby si zákazní vybral právě ten produkt, s nímž by mohl být spokojen. Je tu možnost přiblížení produktu spotřebiteli, vyzkoušení produktu, bezprostřední komunikace a zpětné vazby mezi vystavovatelem a jeho klientem. •Veletrhy by měly sloužit především malým a středním firmám jako jedna z nejlevnějších a nejúčinnějších forem propagace, neboť velké koncerny zahrnují spotřebitele televizní a rozhlasovou reklamou, která je pro menší subjekty příliš nákladná. •Nedílnou součástí našich veletrhů je program pořádaný za účasti řady odborníků a odborných sdružení.

3

4

5 •Na základě mnohaleté spolupráce se sdružením PROKOS připravuje pořadatel veletrhu pro členy PROKOSu každoročně výstavní slevu 10% a také společně s tímto sdružením organizuje soutěž produktů BEAUTY EXPO & PROKOS PRODUCTS AWARD.

6 Pro oblast kosmetiky je předsedou poroty RNDr. Soběslav Fiker, pro oblast přístrojů Vladimír Rafaj.

7 Soutěž má prověřit produkty, zda mají všechny náležitosti, které vyžaduje legislativa, ale především představit tyto produkty návštěvníkům a vyzdvihnout jejich mimořádné vlastnosti - přímo na veletrhu ve vitrínách, dále ve zprávách o veletrhu v časopisech a na webu, dále produkty získají ocenění - plaketu a možnost používat v materiálech i na obalech razítko „výrobek dobré kvality”.

8 SITUACE V PRAZE •V současné době má hl.m. Praha problém s výstavními areály. •Veletržní areál Letňany - řeší problémy, mezi současnými nájemci a nedochází ke shodě, otázkou je budoucnost tohoto místa jako výstavního areálu vhodného pro tento druh veletrhu. •Veletržní palác - prostory malé bez nutné insfrastruktury (možnosti parkování, návozu ap) - spíše pro nekomerční akce •Kongresové centrum Praha - veletrhy kosmetiky tam společnost BEAUTY EXPO již pořádala - prostředí je to krásné a důstojné, ale problém je v nedostačující kapacitě plochy, výšce stropů a dalších obslužných kapacitách. Návozy jsou komplikovanější, pro návštěvníky je dostupnost dobrá. •Další možnosti - jednáme, kapacitně se do nabízených prostor nevejde celý veletrh jak jsme zvyklí.

9

10 Současný výstavní areál Výstaviště Praha 7 - Holešovice •Je historickým výstavním areálem od konce 19. století, od Všeobecné světové výstavy. •Od r. 2001 jej má v nájmu Incheba Praha, za minimální roční nájem (pro srovnání: nájem je ve výši roční platby nájmu a služeb naší firmy, takže všechny příjmy od ostatních podnájemců i vlastních veletrhů zůstávájí Inchebě) •Za tento nízký nájem se Incheba smluvně zavázala investovat do areálu vysoké částky k jeho zvelebení, což mělo ke konci roku 2007 činit 300 mil.Kč, dále do r. 2015 dalších 700 mil. Kč.

11

12 •Jak Incheba investovala, všichni známe, nejvýznamnější „změnou” v areálu byl požár levého křídla, které bylo proza- tímně rekonstruováno jako stan, za nějž však Incheba požaduje nájem ve výši nájmu secesní budovy.

13

14

15

16 •Smutný pohled na areál vyřešil magistrát příslibem rekonstrukce celé budovy i okolí. Incheba Praha dostala dne 31. 3. 2009 podmínečné odstoupení od smlouvy k 31. 12. 2009, potvrzené opět Městem v září. Radní Milan Richter zopakoval v článku do Práva v listopadu 2009, že vzhledem k nesplnění podmínky investice odstoupení je platné. •Společnost BEAUTY EXPO má s Inchebou jako současným pronájemcem Smlouvu o spolupráci platnou do konce r. 2010, kde je výpovědní lhůta 1 rok a je také vymezena exkluzivita BEAUTY EXPO pro kosmetické veletrhy.

17

18 •Pravdou je, že se Incheba snaží od začátku r. 2009 tuto smlouvu soustavně hrubě porušovat, oslovovat sama vystavovatele, padaly výhrůžky týkající se zavření výstavy WORLD OF BEAUTY & SPA prý z „bezpečnostních důvodů”, a řada dalších provokací, řada nepravdivých tvrzení smyšlených důvodů pokračuje i nadále, včetně vypsání veletrhů kosmetiky v smluvních termínech BEAUTY EXPO i přes to, že tento akt je nekalou soutěží a sama Incheba má odstoupení od smlouvy městem a tudíž žádné právo k termínům. •Veletrhy chce INCHEBA pořádat jako slovenský subjekt, vystavovatelské podmínky jasně hovoří o slovenském právu a místem řešení sporů je Bratislava. Dále o okamžitých sankcích v případě nezaplacení v lhůtě splatnosti faktury, okamžitých vysokých storno poplatcích, takže vystavovatel po vyplnění přihlášky již nemá možnost „couvnout”, o nevracení platby vystavovateli v případě nerealizace veletrhu. •Stejně jako mnohým z Vás je nám líto, že Praha ztrácí jednu ze svých historických cenností - krásný a obdivovaný výstavní areál, který se mění v trosky. Ani výplata pojistek nepřiměla Inchebu cokoliv investovat - investuje totiž do vlastního areálu v Bratislavě. Tam chce také převést co nejvíce veletrhů a jejich vystavovatelů, aby areál vytížila, to je pochopitelné. Bohužel cena, kterou za to Praha a my jako daňoví poplatníci platíme, je nepřiměřená a zbytečná. •Naše společnost napsala pražskému magistrátu Otevřený dopis, v němž poukazujeme na neúnosnou situaci v areálu, jeho devastaci, poškozování výstavnictví a jeho subjektů v Praze jako hlavním městě a nutnost úpravy areálu a investic. •Náš dopis nezůstal bez odezvy. Za zasedání Zastupitelstva hl.m.Prahy dne 26. 11. 2009 proběhla interpelace na p. radního Milana Richtera, v níž se praví, že magistrát bude investovat 100 mil Kč jako prioritu do oprav, ale v žádném případě nelze strpět přítomnost Incheby v tomto areálu.

19

20 •Areál by měl být tedy v roce 2010 bez Incheby, do konce r. 2011 opět rekonstruován v celé své kráse. Uděláme vše pro to, abychom tu společně s našimi tradičními i novými vystavovateli a magistrátem pořádali i v příštích letech úspěšné veletrhy WORLD OF BEAUTY & SPA, na které jsme zvyklí, a věříme, že vzácná secesní budova získá opět svoji atraktivitu. •Na závěr chceme sdružení PROKOS, jeho prezidentce paní Ing. Evě Štěpánkové i všem členům velmi poděkovat za významnou podporu a spolupráci a popřát hezký a úspěšný závěr roku. Lenka Konečná BEAUTY EXPO s.r.o. www.beautyexpo.cz


Stáhnout ppt "•Společnost BEAUTY EXPO, pořadatel veletrhů kosmetiky, kadeřnictví a zdravého životního stylu, plánuje 9. a 10. kosmetický veletrh na termíny 18. a 19."

Podobné prezentace


Reklamy Google