Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAROVĚKÝ EGYPT http://pinhigh.info/AdventureTravel/egypt/NileRiverSunset.jpg.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAROVĚKÝ EGYPT http://pinhigh.info/AdventureTravel/egypt/NileRiverSunset.jpg."— Transkript prezentace:

1 STAROVĚKÝ EGYPT

2 Zpracovala Mgr. Jana Říhová ZŠ Brno, Kamínky 5
Kontakt:

3 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY Území starověkého Egypta se rozprostíralo podél Nilu, druhé největší řeky na světě (6695 km). Záplavy trvaly po 3 měsíce a hladina řeky stoupala až o 7 m. Po opadnutí záplav zůstal kolem řeky široký pás úrodného tmavého bahna a zemědělci mohli sít obilí. Řeka se využívala jako zásobárna vody, k rybolovu i k dopravě. Úkoly: Kam ústí Nil? Ukaž na mapě nilskou deltu. Proč se jí tak říká? Ukaž, kde leží Horní Egypt a kde Dolní Egypt. Co se rozkládá na západním břehu řeky? 1) Nil ústí do Středozemního moře 2 a 3) Nilská delta - má tvar řeckého písmene delta – na mapě je otočeno o 180° Δ 5) Na západním břehu Nilu se rozkládá Sahara 4) Horní Egypt leží na jihu = na horním toku Nilu 4) Dolní Egypt leží na severu = na dolním toku Nilu

4 Oslavná báseň z 20. století př.n.l.
HYMNUS NA NIL Oslavná báseň z 20. století př.n.l. Buď pozdraven, ó Nile, jenž prýštíš ze země a plyneš, abys živil Egypt! Ó tajemný, jenž jsi průvodcem temnotou k jasnému dni jásotu a zpěvu, kdy lučiny jsou pod vodou! Ty, kterého Slunce stvořilo, aby všechen brav mohl žít, ty, jenž napájíš i vzdálenou poušť svou rosou z nebes padající, příteli matky Země, jenž dozíráš na obilí a působíš, že dílna Stvořitele vzkvétá, pane ryb, jenž přivádíš vodní ptáky, když ostatní ptactvo odletělo na jih, tvůrce ječmene, roditeli pšenice, jenž chrámům dovoluješ, aby mohly pořádat slavnosti. Ty když nedáš dostatečnou záplavu, nosu se nedostává dechu života a každý je chuďasem, tu i bohům ubývá obětí a lidstvo - hyne!

5 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY Mezi hlavní plodiny patřila pšenice a ječmen, z luštěnin se pěstoval hrách a fazole. Zelenina byla zastoupena cibulí, česnekem, okurkami, ovoce pak vinnou révou, datlemi, fíky nebo granátovými jablky. Úkol: Poznáš exotické ovoce a druh obilí? datle papyrus fíky meloun

6 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY Subtropy jsou na jedné straně krásné bujnou a pestrou vegetací a rozmanitými druhy živočichů, ale na druhé straně se v tomto podnebném pásmu skrývá více nebezpečí. Úkol: Pojmenuj následující druhy živočichů.

7 SJEDNOCENÍ EGYPTA Kolem roku 3100 př.n.l. připojil vládce Horního Egypta MENI (další jeho možná jména – NARMER, AHA) ke svému knížectví Dolní Egypt, který dobyl. Sídlil v Cinewu, ale nechal stavět nové sídelní město MENNOFER (tzn.“krása trvá“, řecky: Memfis) v Dolním Egyptě. Stal se pravděpodobně zakladatelem 1. dynastie. Meni byl prý rozsápán hrochem při lovu. Úkol: Symbolem sjednoceného Egypta je dvoubarevná královská koruna. Poznáš z reliéfu tzv. Narmerovy palety, který z králů je Meni? Mé jméno je MENI.

8 STARÁ ŘÍŠE vláda 3. – 6. dynastie (2700 – 2270)
po ukončení vlády 2. dynastie se dějiny Egypta dělí na Starou, Střední a Novou říši stavby velkých pyramid vznik písma DŽÓSER schopný vojevůdce, který uskutečnil tažení: na jih do Núbie (získal zlato, dřevo, slonovinu, otroky) na východ na Sinajský poloostrov (měď, nerosty) na sever do Palestiny (cedr) jeho ministrem byl Imhotep (vynikající stavitel, učenec, kněz, spisovatel, lékař) Džóserova stupňovitá pyramida – 6 stupňů, v = 60 m (jeho mumie byla nalezena)

9 STARÁ ŘÍŠE vláda 3. – 6. dynastie (2700 – 2270) pyramidy v Gíze
největší pyramida Cheopsova (řecky – CHEOPS, egyptsky – CHUFU) prostřední pyramida se Sfingou – Chafrenova (egyptsky – RACHEF) – zdá se nejvyšší, protože leží na vyvýšeném místě Menkaureova pyramida se třemi satelitními pyramidami

10 STARÁ ŘÍŠE vláda 3. – 6. dynastie (2700 – 2270) vznik písma
Egypťané psali obrázkovým písmem – hieroglyfy (každý předmět byl vyjádřen svým obrázkem) později začal obrázek odpovídat konkrétní hlásce vyzkoušej si psaní hlásek v podobě hieroglyfů: hieroglyfy se psaly buď inkoustem na papyrus (druh rákosu), nebo se tesaly do kamene jméno faraóna se vpisovalo do oválného ozdobného tvaru zvaného kartuš napiš své jméno do kartuše:

11 STŘEDNÍ ŘÍŠE vláda 11. – 12. dynastie (2070 – 1970)
v tomto období se rozšířilo používání bronzu po zániku Staré říše trval v zemi politický chaos pořádek nastolil a říši zase sjednotil MENTUHOTEP I. centrum říše se přesouvá více na jih – hlavní město VESET = THÉBY

12 STŘEDNÍ ŘÍŠE vláda 11. – 12. dynastie (2070 – 1970)
příčinou zániku Střední říše se staly útoky Hyksósů – kmenů z Asie na rozdíl od Egypťanů měli Hyksósové jezdectvo, díky němuž byli schopni provést bleskové útoky ovládli Egypt, ale Veset nedobyli

13 NOVÁ ŘÍŠE AHMOS I. THUTMÓSE III.
vláda 18. – 20. dynastie (1580 – 1090) Významní panovníci AHMOS I. přezbrojil egyptskou armádu – vybavil ji válečnými vozy, sekerami místo mečů vybudoval vojenské loďstvo definitivně vyhnal Hyksósy z Egypta THUTMÓSE III. za jeho vlády měl Egypt největší území – až k Eufratu se svou nevlastní matkou HATŠEPSUT byl pohřben v chrámovém komplexu DÉR EL BAHRÍ

14 ACHNATON – AMENHOTEP IV.
NOVÁ ŘÍŠE vláda 18. – 20. dynastie (1580 – 1090) Významní panovníci ACHNATON – AMENHOTEP IV. omezil moc kněží (vzal jim půdu) a zavedl uctívání jediného boha ATONA = bůh slunce nechal si budovat nové hlavní město Achenaton - jeho manželkou byla NEFERTITI (symbol ženské krásy)

15 NOVÁ ŘÍŠE TUTANCHAMÓN vláda 18. – 20. dynastie (1580 – 1090)
Významní panovníci TUTANCHAMÓN významný spíše pro nás svou velkolepou hrobkou (zemřel velmi mladý) jeho jméno napovídá, že po smrti Achnatóna, se navrátily staré pořádky – obnovilo se původní náboženství – víra v boha Amóna - zhlédni práci archeologů: Nové objevy, pradávné záhady - Ztracené hrobky z Théb 1 H. Carter Údolí králů – hrobky

16 LITERATURA Bednaříková, J., Kysučan L., Fejfušová M.: Dějepis – pravěk a starověk, Nová škola, Brno 2007


Stáhnout ppt "STAROVĚKÝ EGYPT http://pinhigh.info/AdventureTravel/egypt/NileRiverSunset.jpg."

Podobné prezentace


Reklamy Google