Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj Windows Sidebar Gadgets Jaroslav Klíma, MFF UK 12.4.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj Windows Sidebar Gadgets Jaroslav Klíma, MFF UK 12.4.2007."— Transkript prezentace:

1 Vývoj Windows Sidebar Gadgets Jaroslav Klíma, MFF UK 12.4.2007

2 Vývoj Windows Sidebar Gadgets Co jsou to Microsoft Gadgets? Sidebar gadget overview Nástroje pro vývoj Hello World Lokalizace Manifest Windows Sidebar API Instalace COM interop

3 Co jsou to Microsoft Gadgets? Jednoduché jednoúčelové miniaplikace Na desktopu, na webu, na jiném zařízení V budoucnu: – Univerzální gadgety Nyní: – Windows SideShow gadgets – Web gadgets – Windows Sidebar gadgets

4 Device gadgets Windows SideShow (přídavný display na telefonu, na dálkovém ovládání a podobně)

5 Web gadgets někdy též Live Gadgets Windows Live Spaces – Live.com

6 Desktop gadgets Windows Sidebar

7 Sidebar gadget - přehled Postranní panel – Umístění vlevo/vpravo, na konkrétní monitor – Matoucí On top of other windows – Galerie gadgetů – Inteligentní umístění gadgetů

8 Instalace gadgetů Distribuce ve formě souboru *.gadget – Jde o *.zip nebo *.cab archiv s novou koncovkou – Po double kliknutí se automaticky nainstaluje Umístění souborů gadgetu C:\Program Files\Windows Sidebar\Gadgets\ nebo C:\Users\{profile}\AppData\Local\Microsoft\Windows Sidebar\Gadgets\

9 Přidání gadgetu do postranního panelu Galerie gadgetů – Systémové i uživatelské gadgety – Preview image – Detaily výrobce – Double-click / drag & drop

10 Stavy gadgetu Docked/undocked – V postranním panelu, nebo volně Flyout – Po kliknutí může gadget expandovat Settings – Panel nastavení gadgetu Více instancí – Každá má vlastní nastavení

11 Gadget z pohledu programátora DHTML soubor se styly a manifestem – Obsah v HTML – Skripty v JavaScriptu nebo VBscriptu – Styly CSS Popis gadgetu v manifestu – gadget.xml – Jméno, verze, autor, popis – HTML soubor s obsahem gadgetu

12 Nástroje pro vývoj Notepad, PSPad... Microsoft Visual Studio + IE – Syntax highlighting – IntelliSense (*) – Validace (*) – Debugging (*)

13 Hello world! Manifest – Jméno – Verze – Jméno souboru s obsahem – Platorma Obsah – HTML soubor

14 Lokalizace Jazyk podle jazykového balíčku OS :-/ Podadresáře v kořenovém adresáři – Všechny soubory s relativní cestou se hledají v pořadí: 1) \cs-CZ\path\file.ext 2) \cs\path\file.ext 3) \en-US\path\file.ext 4) \en\path\file.ext 5) \path\file.ext

15 Manifest Povinné elementy – Kódování souboru a verze XML -Jméno gadgetu -Verze gadgetu -Hostitelská aplikace -Jméno a verze -Typ a umístění souboru s obsahem -Požadované oprávnění

16 Nepovinné elementy: – Údaje o autorovi, www, logo (48x48) – Copyright – Popis gadgetu – Ikony – Náhled

17 Obsah gadgetu Používáme HTML, CSS a JavaScript Na renderování se použije Internet Explorer Rozdíly proti web stránce: – Gadget API – Nefunkční alert() Debugging – debugger;

18 Gadget je interaktivní – Vznikají události - events – Specifikujeme skripty které se pustí při vzniku událostí, například:

19 Windows Sidebar API System.Debug – Metoda outputString(string) System.Diagnostics – Metoda EventLog.writeEntry(string [, type]) type 0 = Success 1 = Error 2 = Warning 3 = Information System.Environment – Metoda getEnvironmentVariable(varName)

20 System.Machine – Properties: availableMemory, processorArchitecture, totalMemory – Kolekce CPUs – informace o procesorech jde o kolekci, nikoliv o pole – používáme.item(i) namísto indexeru vlastnosti name a usagePercentage – PowerStatus.* properties batteryCapacityRemaining batteryCapacityTotal batteryPercentRemaining batteryStatus enumBatteryStatus isBatteryCharging isPowerLineConnected – Událost PowerStatus.powerLineStatusChanged

21 System.Network.Wireless – Properties: address ipv6Address primaryDNSAddress secureConnection signalStrength ssid – Events: connectionChanged signalStrengthChanged

22 System.Shell – Metody: chooseFile(…), chooseFolder(…) - vrací System.Shell.Item drive(driveLetter) - vrací System.ShellDrive execute(...) - jako ShellExecute z Win API itemFromPath(path) – vrací System.Shell.Item knownFolder(path) – vrací System.Shell.Folder knownFolderPath(name) – vrací System.Shell.Folder refreshDesktop() – znovu načte ikony na desktop saveFileDialog(...) – vrací string, vybranou cestu

23 System.Shell – metoda itemFromFileDrop(…) – podpora Drag & Drop: function fileDragDropped(event) { var sFile; var i=0; try { while(System.Shell.itemFromFileDrop(event.dataTransfer, i).path) { sFile = System.Shell.itemFromFileDrop(event.dataTransfer, i).path; i++; } } catch(err) {} }

24 System.Shell.Folder – metody: copyHere(…) moveHere(…) newFolder(…) parse(path) – properties: Self – vrací System.Shell.Folder Parent – vrací string s cestou

25 System.Shell.Item – metody: invokeVerb(verb) – open, edit... metadata() – např. pro obrázky rozměry, dpi... – properties: isFile isFileSystem isFolder isLink link modifyDate name path SHFolder size type

26 Ostatní objekty Windows Sidebar API: – System.ContactManager – System.MessageStore – System.Shell.RecycleBin – event i metody – System.Sound – beep() a playSound() – System.Time – getLocalTime(), timeZones – System.Gadget...

27 Gadget API – System.Gadget události: – onDock, onUndock – onShowSettings, onSettingsClosing, onSettingsClosed – visibilityChanged

28 metody: – beginTransition() endTransition(transitionType, seconds) transitionType = System.Gadget.TransitionType.morph System.Gadget.TransitionType.none – close()

29 properties: – background – cesta k obrázku s pozadím docked- dock state (true nebo false) name – jméno gadgetu z manifestu opacity – průhlednost v procentech path – cesta k HTML s obsahem gadgetu platformVersion - verze OS settingsUI – cesta k HTML nastavení gadgetu version – verze gadgetu z manifestu visible – viditelnost gadgetu (true nebo false)

30 System.Gadget.Sidebar událost onDockSideChanged property dockSide

31 System.Gadget.Flyout události onHide a onShow properties: file – cesta k HTML s obsahem flyoutu document – vrací objekt HTML document show – indikuje jestli je flyout zobrazen

32 System.Gadget.Settings metody pro čtení a zápis persistentních nastavení nastavení jsou specifická pro každou instanci gadgetu write(name), writeString(name) read(name), readString(name)

33 System.Gadget.Settings.closingEvent – při ošetření události onSettingsClosing: System.Gadget.onSettingsClosing = HandleSettingsClosing; function HandleSettingsClosing(e) {... }

34 System.Gadget.Settings.closingEvent – properties: e.closeAction System.Gadget.Settings.closeAction.commit System.Gadget.Settings.closeAction.cancel e.action -.commit nebo.cancel e.cancel – nastavíme na true nebo false e.cancellable – můžeme nastavit cancel na true?

35 Grafické objekty podobně jako v ASP.NET, existují nové objekty kterých vlastnosti můžeme nastavovat jak v skriptu, tak deklarativně nové elementy html: – = objekt gbackground – = objekt gimage – objekt gText (?)

36 Grafické objekty - pozadí – document.body.g.background – nefunguje – musíme přiřadit ID a pak najít podle něj – properties: attributes: src, rotation, opacity blur, brightness, softEdge left, top, height, width – metody: addGlow, addShadow addImageObject, addTextObject, removeObjects move

37 Grafické objekty – obrázky – var image = document.getElementById(id); – properties: jako gbackground – metody: addGlow(color, radius, alpha) addShadow(color, radius, alpha, deltaX, deltaY) addImageObject(path, offsetX, offsetY) addTextObject(text, font, size, color, offsetX, offsetY) removeObjects() – všechny objekty a efekty move(offsetX, offsetY)

38 Tipy Nastavit padding a margin u na 0px Automatický refresh – var timer = window.setInterval(method, interval); Knihovna Math – zaokrouhlování a podobně

39 COM interop můžeme použít zaregistrované objekty ActiveX var axObject = new ActiveXObject(Namespace.Class"); axObject.DoSomething()

40 Zdroje Galerie gadgetů: – http://microsoftgadgets.com/ http://microsoftgadgets.com/ – http://gallery.live.com/ http://gallery.live.com/ Windows Sidebar Reference – http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa965850.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa965850.aspx Články pro začátečníky i pokročilé – http://www.codeproject.com/gadgets http://www.codeproject.com/gadgets


Stáhnout ppt "Vývoj Windows Sidebar Gadgets Jaroslav Klíma, MFF UK 12.4.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google