Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registr systému Windows Autor: Václav Šimandl. Obsah referátu •Základní informace •Historie •Členění •Kořenové větve •Umístění souborů •Prohlížení, úprava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registr systému Windows Autor: Václav Šimandl. Obsah referátu •Základní informace •Historie •Členění •Kořenové větve •Umístění souborů •Prohlížení, úprava."— Transkript prezentace:

1 Registr systému Windows Autor: Václav Šimandl

2 Obsah referátu •Základní informace •Historie •Členění •Kořenové větve •Umístění souborů •Prohlížení, úprava a.REG soubory •Výhody a nevýhody •Zajímavé příklady

3 Základní informace •Co je to registr Windows? •Databáze uchovávající nastavení a možnosti systému –Nastavení hardware –Nastavení programů operačního systému –Nastavení uživatelských programů –Uživatelská nastavení

4 Základní informace Příklady •Nastavení hardware –Seznam aktuálně používaného HW –Verze ovladačů –Umístění ovladačů •Nastavení uživatelského SW –Nejrůznější informace o programu •Verze programu •Pracovní adresář •Šířka sloupce panelu v okně programu

5 Historie •Náhrada za INI soubory –Původní „databáze“ nastavení programů a OS –Zvlášť pro každý program –Několik programů pro OS •control.ini •system.ini •win.ini –Problematická údržba •Poprvé pro Windows 3.1

6 Členění •Dva základní prvky –Klíč (key) •Někdy označován jako větev –Hodnota (value) •Data nesena: –Zejména hodnotami –Názvem klíče –Přítomností klíče

7 Klíč •Alternativa složek v souborovém systému •Obsahuje podklíče nebo hodnoty •Hierarchické struktura –HKEY_CURRENT_USER\Software\ BlueJ\BlueJ\2.1.3 •Speciální typ tzv. kořenový klíč (root key) –Alternativa diskových jednotek

8 Hodnota •Alternativa souborů v souborovém systému •Dvojice název – data •Nejčastější typy: –REG_SZ: Řetězcová hodnota –REG_BINARY: Binární hodnota –REG_DWORD: Číslo od 0 do 2 32 -1 –REG_EXPAND_SZ: Řetězcová hodnota umožňující zápis proměnných prostředí

9 Hodnota •Příklady typů: –REG_SZ: http://www.seznam.cz/ –REG_BINARY: 01 00 00 00 –REG_DWORD: 0x00000001 (1) –REG_EXPAND_SZ: %programfiles%\Internet Explorer

10 Kořenový klíč •6 kořenových klíčů: –HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR) –HKEY_CURRENT_USER (HKCU) –HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM) –HKEY_USERS (HKU) –HKEY_CURRENT_CONFIG (HKCC) –HKEY_DYN_DATA

11 HKEY_CLASSES_ROOT •Informace o registrovaných aplikacích –Asociování souborů •Soubory typu html se pro prohlížení otvírají v Mozilla Firefox –Info o OLE propojeních •Úprava grafu z MS Excel v MS PowerPoint •Přehrávaní videa v Mozilla Firefox –Ikony typů souborů •Kompilace klíčů HKCU\Software\Classes a HKLM\Software\Classes (od Win 2000)

12 HKEY_CLASSES_ROOT

13 HKEY_CURRENT_USER •Nastavení aktuálního uživatele •Odkaz do HKU do větve daného uživatele •Nejzajímavější část registru •Uživatelské nastavení programů –Větev HKCU/Software –Typicky velikost okna při posledním spuštění •Uživatelské nastavení systému –Větev HKCU/Control Panel

14 HKEY_CURRENT_USER

15 HKEY_LOCAL_MACHINE •Nastavení počítače a systému •Pro editaci nutná administrátorská práva •Číst mohou všichni uživatelé •Nejzajímavější větev Software –Nastavení programů •Většina hodnot tvořena při instalaci programů •Typicky jazyk instalace a cesta ke knihovnám

16 HKEY_LOCAL_MACHINE

17 HKEY_USERS •Nastavení všech aktivně načtených uživatelů •Každý uživatel má samostatnou větev •Defaultní nastavení pro nové uživatele •Většinou načtena jen větev přihlášených uživatelů a větev defaultního nastavení

18 HKEY_CURRENT_CONFIG •Informace o HW konfiguraci •Informace vytvářeny při startu OS •Odkaz do HKLM\System\ CurrentControlSet\Hardware Profiles \Current

19 Umístění dat v souborech •HKEY_CURRENT_USER –V souborech NTUSER.DAT a USRCLASS.DAT •Umístěny ve složce Documents and Settings uživatele •Migrují společně s uživatelem •HKEY_LOCAL_MACHINE –V souborech SAM, SECURITY, SOFTWARE a SYSTEM •Umístěny ve složce %SystemRoot%\System32\config (%SystemRoot% značí typicky C:\Windows)

20 Umístění dat v souborech

21 Prohlížení a úprava •Prohlížet může každý uživatel –Prohlížení je bezpečné •Změny v registrech nebezpečné –Nemusí fungovat daný program nebo celý OS –Vždy se doporučuje záloha před změnami •Program Editor registru •Specializované nástroje •Podpora v programovacích jazycích

22 Editor registru •Spuštění Start  Spustit  regedit.exe •Vlevo panel se stromem klíčů •Vpravo panel se seznamem hodnot •Možnost vyhledávání •Možnost měnit hodnoty nebo celé klíče –Uživatel musí mít příslušná práva •Možnost importu a exportu klíčů –Šikovné pro zálohování

23 Editor registru

24 Specializované nástroje •Umožňují změnu v některých částech registru –Mění vzhled pracovní plochy,… –Přidávají nebo odebírají automaticky spouštěné aplikace –Uživatel ani netuší, že pracuje s registry –Např. TweakUI •Nástroje na čištění registrů –Odstraňují nepoužívané klíče –Např. CCleaner, Registry Mechanics –Vždy dobré nechat udělat zálohu registru

25 Specializované nástroje

26 Programovací jazyky •Umožňují základní operace s registry •Příklad v C#.NET: using Microsoft.Win32; RegistryKey klic = Registry.CurrentUser.OpenSubKey(nazevKlice); string puvodniHodnota = klic.GetValue(nazevHodnoty); Klic.SetValue(nazevHodnoty, novaHodnota);

27 .REG soubory •Textové soubory •Uchovávají klíče a hodnoty registru •Vytvoření –Ruční –Exportem z Editoru registru nebo jiného programu •Použití –Po spuštění souboru se klíče automaticky naimportují do registru •Šikovné na zálohování registru

28 REG soubory Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] „SoundMan“=„SOUNDMAN.EXE “

29 Výhody a nevýhody (oproti INI souborům) •Výhody –Různé typy uchovávaných dat (text, číslo, …) –Odlišení nastavení pro celý počítač a pro uživatele –Standardizace přístupu k datům –Možnost síťové správy registrů –Snadná záloha –Export do textových.REG souborů a import z nich –Individuální nastavení pro každého uživatele

30 •Nevýhody –Problematická záloha nastavení pro danou aplikaci –Nemožnost práce s registry v některých program. jazycích –Některé aplikace při odinstalaci po sobě neuklidí stopy v registrech –Překážka používání aplikací jako portable •Aplikacím na jiném PC chybí vazby do registru –Množství záznamů v registru zpomaluje systém Výhody a nevýhody (oproti INI souborům)

31 Zajímavé příklady •Automatické spouštění aplikací po startu OS HKLM\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Run Nebo HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Run Přidat hodnotu nazev_aplikace typu REG_SZ a nastavit ji na „cesta k aplikaci“

32 Zajímavé příklady •Odstranění šipek u zástupců HKCR\lnkfile HKCR\piffile V obou případech odstranit (přejmenovat) hodnotu IsShortcut a restartovat PC •Změna cesty k systémovým složkám –Například přemístění složky Dokumenty HKCU\Software\Microsoft\CurrentVersion\Explorer\ ShellFolders

33 Zajímavé příklady •Změna pozadí plochy HKCC\Control Panel\Desktop Hodnotu Wallpaper nastavit na cestu k obrázku •Změna názvu okna MS Internet Exploreru HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main Přidat hodnotu Window Title jako REG_SZ a vložit požadovaný název (čeština podporována)

34 Zdroje •Windows Registry [online]. Wikipedia.org. c2009 [cit. 2009- 10-10]. Dostupný z WWW:. •GREGOR, Pavel. Poznejte registr Windows : Nahlédněte pod pokličku. Technet.cz [online]. 2003 [cit. 2009-10-10]. Dostupný z WWW:. •PECH, Jiří. Administrace Windows. Přednášky z Operačních systémů I [online]. 2009 [cit. 2009-10-10]. Dostupný z WWW:

35 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Registr systému Windows Autor: Václav Šimandl. Obsah referátu •Základní informace •Historie •Členění •Kořenové větve •Umístění souborů •Prohlížení, úprava."

Podobné prezentace


Reklamy Google