Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jan Mittner 29.9.2011.  Ing. Jan Mittner    KH  v případě zájmu vždy po cvičení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jan Mittner 29.9.2011.  Ing. Jan Mittner    KH  v případě zájmu vždy po cvičení."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jan Mittner 29.9.2011

2  Ing. Jan Mittner  e-mail  jan.mittner@vse.cz jan.mittner@vse.cz  KH  v případě zájmu vždy po cvičení

3 1. Eclipse PDT 2. Připojení ke školnímu serveru 3. Práce na projektech 4. Vývojové prostředí 5. Základy Zend Framework 3

4  dostupnost Eclipse PDT  školní PC – Application Explorer > Programování > Java > Eclipse PDT  stažení aplikace z http://4it445.vse.cz/wiki/index.php/N%C3%A1strojehttp://4it445.vse.cz/wiki/index.php/N%C3%A1stroje  připojení k serveru a nastavení IDE  nastavit si viditelnost skrytých souborů ▪ menu Preferences > Remote Systems > Files > zaškrnout Show hidden files  přepnout si na perspektivu Remote Systems Explorer  v levém horním okně přidat nové připojení ▪ pravým tlačítkem kliknout do okna > New Connection > FTP Only atd.  před připojením nastavit UTF-8 kódování ▪ pravým tlačítkem kliknout na vytvořené připojení > Properties > Host > a Default Encoding zvolit na Other a vybrat UTF-8 4

5  po připojení je na FTP složka shared  jedná se o odkaz na centrální složku obsahující ukázky aplikací, se kterými budeme na cvičeních pracovat  máte přístup pouze pro čtení  pozor, ať složku omylem nesmažete!  pro každé cvičení vám bude zkopírován příslušný projekt  teprve s těmito soubory pak na serveru můžete pracovat, v rámci složky shared nemůžete nic ukládat!  je nutné mít aktivovanou viditelnost skrytých souborů, aby se vám zkopírovaly i soubory.htaccess! 5

6  na svém domácím PC, resp. na notebooku si zprovozněte kompletní vývojové prostředí  Apache 2+, PHP 5+, MySQL 4+, aktivovaný mod_rewrite  nejsnazší je využít balíček XAMPP  http://www.apachefriends.org/en/xampp.html http://www.apachefriends.org/en/xampp.html  a aktivovat v něm mod_rewrite  Eclipse PDT 6

7  obecné základy PHP frameworků a Zend Framework viz. starší 4. přednáška  http://4it445.vse.cz/wiki/images/f/fd/Prednaska-04- PHP_frameworky.pptx http://4it445.vse.cz/wiki/images/f/fd/Prednaska-04- PHP_frameworky.pptx  Zend Framework  http://framework.zend.com/ - hlavní stránka http://framework.zend.com/  http://framework.zend.com/manual/en/ - referenční příručka http://framework.zend.com/manual/en/  Hello World  viz. adresář /shared/01-hello-world  aplikace se spouští v rámci podadresáře www 7

8 Cíle PHP frameworků  usnadnit a zkvalitnit vývoj aplikací  zautomatizovat a standardizovat základní funkce při vývoji PHP aplikací 8

9 Zend Framework – základní funkce  vše potřebné  rozsáhlá implementace MVC modelu  abstraktní databázové rozhraní  automatizace zpracování formulářů  podpora Javascriptových frameworků a AJAXu  lokalizace  řízení přístupu a bezpečnosti  cachování  fulltextové vyhledávání 9

10 MVC model  návrhový vzor pro oddělení datové, logické a prezentační vrstvy aplikace  3 základní elementy:  Controller – reaguje na požadavky uživatele s využitím elementů Model a View  Model – realizuje práci s daty  View – transformuje data elementu Model do podoby vhodné pro interakci 10

11 Zend Framework – MVC model  základní elementy:  Router – tvorba objektu požadavku na základě příchozí URL, možnost přepisu URL  Dispatcher – výběr vhodného Controlleru a jeho akce na základě objektu požadavku  Controller, Model, View – viz. předešlý slide 11

12 Zend Framework – struktura aplikací  application – soubor elementů controller, model a view atd.  library – aplikační knihovny jako Zend Framework apod.  tests – soubor všech jednotkových testů  web_root – root webu se spouštěcím souborem aplikace a soubory, které musí být dostupné přímo z webu jako obrázky, CSS apod. kvůli bezpečnosti 12

13  IndexController  v adresáři /application/controllers  úvodní controller každého projektu, jeho metoda indexAction() se spouští, pokud otevřeme v prohlížeči pouze základ URL projektu  název metody akce controlleru musí mít suffix Action  view  v rámci controlleru máme k dispozici interní proměnnou $this->view, která obsahuje instanci objektu Zend_View sloužící pro práci se šablonami ▪ instance objektu je automaticky namapována na příslušející šablony k dané akci controlleru ▪ pomocí metody assign() objektu je možné do view vkládat data použitelná v šablonách coby interní atributy  šablony jsou dostupné v adresáři /application/views/scripts ▪ každý controller zde může mít stejnojmenný vlastní adresář, v rámci něhož jsou k dispozici šablony ke konkrétním akcím controlleru ▪ např. indexAction controlleru IndexController zde má tedy šablonu index.phtml v rámci adresáře index 13

14  layout  standardní view zpravidla řeší pouze hlavní obsah stránky  rozvržení celé stránky (hlavička, patička, menu, postranní sloupce atd. ) by měl mít na starosti layout  šablony layoutů jsou k dispozici v adresáři /layouts/scripts ▪ implicitní šablona layoutu je layout.phtml  systém URL  Zend Framework má vlastní systém URL, dle kterého zjišťuje, co chce klient spustit: ▪ [základ_url]/[controller]/[akce]/[parametr1]/[hodnota1] /[parametr2]/[hodnota2]  URL http://4it445.vse.cz/shared/03-db/www/product/preview/id/2 tedy spouští:http://4it445.vse.cz/shared/03-db/www/product/preview/id/2 ▪ http://4it445.vse.cz/shared/03-db/www - základ URL http://4it445.vse.cz/shared/03-db/www ▪ product – controller ProductController ▪ preview – akce controlleru previewAction ▪ id/2 - parametr ID s hodnotou 2 14

15 1. přidejte obsah do úvodní stránky 2. doplňte do layoutu hlavičku a patičku 3. přidejte novou stránku o nás v rámci controlleru index 4. doplňte do nové stránky proměnnou s textem z controlleru 15


Stáhnout ppt "Ing. Jan Mittner 29.9.2011.  Ing. Jan Mittner    KH  v případě zájmu vždy po cvičení."

Podobné prezentace


Reklamy Google