Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopplerov jav Kód ITMS projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopplerov jav Kód ITMS projektu:"— Transkript prezentace:

1 Dopplerov jav Kód ITMS projektu: 26110130519
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia Dopplerov jav Vzdelávacia oblasť:  Človek a príroda Predmet  Fyzika Ročník, triedy:  2.A Tematický celok: Periodické deje Vypracoval:  RNDr. Marián Koreň Dátum: Január 2014

2 Obsah Christian Johhan Doppler Dopplerov jav Zvuk lietadla
Zdroj sa pohybuje k pozorovateľovi Pozorovateľ sa pohybuje k zdroju Meranie rýchlosti Echolokácia Sonar Červený posun Úloha Použité zdroje

3 Christian Johann Doppler
Dopplerov jav je zmena vlnovej dĺžky (frekvencie). Christiana Johann Doppler opísal jav v roku 1842 

4 Dopplerov jav Dopplerov jav je zmena vlnovej dĺžky (a teda frekvencie) elektromagnetických alebo zvukových vĺn vyvolaná relatívnym pohybom zdroja a pozorovateľa.  VYSVETLENIE: Ak plavec pláva v smere vĺn, potom čas medzi prechodmi vrcholom vlny je dlhší ako keby stál na mieste. Ak by plával proti smeru vĺn, tak by čas bol kratší (teda z jeho pohľadu by vlnová dĺžka bola kratšia ako skutočná dĺžka vlny). 

5 Zvuk lietadla Dopplerov jav možno pozorovať napríklad pri lete lietadla. Rýchlo sa pohybujúce lietadlo blížiace sa k pozorovateľovi vydáva z pohľadu pozorovateľa zvuk s vyššou frekvenciou. Vzďaľujúce sa lietadlo vydáva zvuk s nižšou frekvenciou.

6 Zdroj sa pohybuje k pozorovateľovi
Vlnová dĺžka, ktorú vníma pozorovateľ: Frekvencia, ktorú vníma pozorovateľ: Zdroj sa pohybuje k pozorovateľovi

7 Pozorovateľ sa pohybuje k zdroju
Vlnová dĺžka, ktorú vníma pozorovateľ Frekvencia, ktorú vníma pozorovateľ: Pozorovateľ sa pohybuje k zdroju

8 Meranie rýchlosti Zdroj vyšle spojitý signál ku objektu, tento signál sa od neho odrazí späť ku zdroju signálu. Následne sa porovná frekvencia odrazeného a vysielaného signálu a vyhodnotí rýchlosť objektu.

9 Echolokácia netopier delfín
Netopiere vydávajú vysokofrekvenčné zvuky nepočuteľné pre ľudské uši a na základe odrazov týchto zvukov vedia určiť vzdialenosť, veľkosť aj tvar objektov okolo seba.

10 Sonar Sonar (SOund Navigation And Ranging - zvuková navigácia a zameriavanie)je zariadenie na princípe radaru, ktoré namiesto rádiových vĺn používa ultrazvuk. Sonary sa používajú aj v zdravotníctve (USG). Zdravotnícke sonografy sa používajú v rádiológii, gynekológii, pôrodníctve, v internom lekárstve a ďalších odboroch.

11 Červený posun Je to zníženie frekvencie elektromagnetického žiarenia šíriaceho sa od galaxií, kvazarov a iných vzdialených objektov. Červený posun je tým väčší, čím rýchlejšie sa pozorovaný objekt vzdaľuje. Pôvodné vlnové dĺžky Červený posun Modrý posun Najprirodzenejšie sa interpretuje ako výsledok vzájomného vzďaľovania sa galaxií.

12 Úloha Zdroj zvuku kmitá s frekvenciou  f = 1 kHz. Rýchlosť zvuku vo vzduchu je  v = 340 m s–1. Určte, akú frekvenciu počuje pozorovateľ a aká je vlnová dĺžka zvuku vo vzduchu, ak pozorovateľ je v pokoji a zdroj sa k nemu približuje rýchlosťou vz = 30 m s–1, zdroj je v pokoji a pozorovateľ sa k nemu približuje rýchlosťou vp = 30 m s–1. Možno z výsledku vyvodiť záver, že pri určovaní frekvencie nie je dôležité vedieť, či sa pohybuje zdroj alebo pozorovateľ, ale stačí poznať iba ich vzájomnú rýchlosť?

13 Použité zdroje Fyzika pre 3. ročník gymnázií, Lepil a kol., SPN Bratislava 1986 Fyzika pre 3. ročník gymnázií, Koubek – Lepil, SPN Bratislava 2003


Stáhnout ppt "Dopplerov jav Kód ITMS projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google