Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tolerancie rozmerov Kód ITMS projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tolerancie rozmerov Kód ITMS projektu:"— Transkript prezentace:

1 Tolerancie rozmerov Kód ITMS projektu: 26110130667
Stredná priemyselná škola dopravná,Sokolská 911/94, Zvolen Tolerancie rozmerov Vzdelávacia oblasť:  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Predmet  technické kreslenie Ročník, triedy:  1.ročník Tematický celok: Kótovanie Vypracoval:  Ing. Lašková Andrea „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

2 Obsah Základné pojmy Sústava uložení Sústava jednotnej diery
Sústava jednotného hriadeľa Príklad č. 1 Príklad č. 2 Príklad č.3

3 Tolerancie rozmerov – základné pojmy

4 Tolerancie rozmerov – základné pojmy
Na výkrese je nutné vyznačiť povolenú odchýlku od menovitého rozmeru, určeného kótou. Menovitý rozmer – prechádza ním nulová čiara, ku ktorej sa zobrazujú odchýlky Kladné odchýlky –zväčšujú rozmer, sú vzdialenejšie od základne Záporné odchýlky –zmenšujú rozmer, sú bližšie k základni Tolerančné pole –plocha medzi hornou a dolnou odchýlkou Diera – označenie vnútorných prvkov súčiastok Hriadeľ –označenie vonkajších prvkov súčiastok

5 Tolerancie rozmerov – základné pojmy
Rozmery súčiastky je dôležité rozdeliť z hľadiska dôležitosti daných rozmerov na: Funkčný rozmer - rozmery, ktoré sú z hľadiska funkčnosti daného zariadenia viazané na plochy iných súčiastok Nefunkčný rozmer – rozmery, ktoré nesúvisia s plochami iných súčiastok Informatívny rozmer – uľahčuje výrobu súčiastky

6 Uloženie – vzájomný vzťah medzi rozmermi dvoch prvkov súčiastok, ktorý vyplýva z rozdielu ich rozmerov pred spojením. a.) uloženie s vôľou – umožňuje vzájomné otáčanie alebo posuv súčiastok, medzi súčiastkami je vždy vôľa b.) uloženie s presahom – zabezpečí nehybnosť spojenia c.) uloženie prechodné – môže sa vyskytnúť vôľa alebo presah

7 Uloženie s vôľou

8 Uloženie s presahom

9 Uloženie prechodné

10 Poloha tolerančných polí
Predpisujú sa písmenami latinskej abecedy. Pre hriadeľ písmenami malej abecedy Pre dieru písmenami veľkej abecedy Norma STN EN uvádza pre výpočet základných odchyliek jednotlivé polohy tolerančných polí. Výpočet sa v praxi nerobí údaje nájdeme v tolerančných a lícovacích tabuľkách.

11 Sústava jednotnej diery
Sústavy uložení Pri združovaní tolerovaných hriadeľov a dier do rôznych uložení sú zavedené dve sústavy uloženia: Sústava jednotnej diery pre všetky uloženia súčiastok rovnakého menovitého rozmeru a rovnakého stupňa presnosti má diera konštantné medzné rozmery v polohe tolerančného poľa H a menia sa podľa druhu Uloženia iba medzné rozmery hriadeľa. Dolná odchýlka diery je nulová.

12 Sústava jednotného hriadeľa
Pre všetky uloženia súčiastok rovnakého menovitého rozmeru a rovnakého stupňa presnosti má hriadeľ konštantné medzné rozmery v polohe tolerančného poľa h a menia sa podľa druhu uloženia iba medzné rozmery diery. Horná odchýlka hriadeľa je nulová.

13

14 Sústavy uložení Najčastejšie sa používa sústava jednotnej diery. Pretože hriadele s rôznymi priemermi je jednoduchšie vyrobiť ako diery s rôznym priemerom. Sústavy jednotného hriadeľa sa používa najmä tam kde sa vyskytuje dlhý hriadeľ, ktorý je osadený niekoľkými súčiastkami s rôznym uložením.

15 Sústavy uložení - príklad
Vypočítajte najmenší a najväčší dovolený rozmer hriadeľa Ø110 g6. Určte či je hriadeľ dobrý, prípadne opraviteľný ak skutočný rozmer vyrobeného hriadeľa je ∅ 110 g6 ( -0,012, -0,034) ∅ 110,01 ∅ 109,95 ∅ 110,00 ∅ 109,97

16 Sústavy uložení ∅ 110 g6 ( -0,012, -0,034)
Vypočítajte najmenší a najväčší dovolený rozmer hriadeľa Ø110 g6. Určte či je hriadeľ dobrý, prípadne opraviteľný ak skutočný rozmer vyrobeného hriadeľa je ∅ 110 g6 ( -0,012, -0,034) Najväčší dovolený rozmer je mh= 110 – 0,012 = 109,988 mm Najmenší dovolený rozmer je md = 110 – 0,034 = 109,966 mm ∅ 110,01 ∅ 109,95 ∅ 110,00 ∅ 109,97

17 Sústavy uložení - riešenie
Vypočítajte najmenší a najväčší dovolený rozmer hriadeľa Ø110 g6. Určte či je hriadeľ dobrý, prípadne opraviteľný ak skutočný rozmer vyrobeného hriadeľa je ∅ 110 g6 ( -0,012, -0,034) md =109,966 mh =109,988 ∅ 110,01 chybný, opraviteľný ∅ 109,95 chybný, neopraviteľný ∅ 110,00 chybný, opraviteľný ∅ 109,97 dobrý

18 Sústavy uložení - príklad
Vypočítajte najmenší a najväčší dovolený rozmer diery Ø80 K7. Určte či je diera dobrá prípadne opraviteľná ak skutočný rozmer vyrobenej diery je ∅ 80,015 ∅ 79,950 ∅ 80,008 ∅ 80,98

19 Sústavy uložení Vypočítajte najmenší a najväčší dovolený rozmer diery Ø80 K7. Určte či je diera dobrá prípadne opraviteľná ak skutočný rozmer vyrobenej diery je ∅ 80 K7 (9, -21) Najväčší dovolený rozmer je mh= ,009 = 80, 009mm Najmenší dovolený rozmer je md = 80 – 0,021 = 79,979 mm Tolerancia je t = 80,009 – 79,979 = 0,030 mm. ∅ 80,015 ∅ 79,950 ∅ 80,008 ∅ 80,98

20 Sústavy uložení - riešenie
Vypočítajte najmenší a najväčší dovolený rozmer diery Ø80 K7. Určte či je diera dobrá prípadne opraviteľná ak skutočný rozmer vyrobenej diery je ∅ 80 K7 (9, -21) mh= 80, 009mm md = 79,979 mm ∅ 80,015 chybný, neopraviteľný ∅ 79,950 chybný, opraviteľný ∅ 80,008 dobrý ∅ 80,98 chybný, neopraviteľný

21 Sústavy uložení Určte o akú sústavu uloženia ide Ø70 H9/d9 diera
diera hriadeľ HO DO M HMR DMR T Sústava Uloženie

22 Sústavy uložení Určte o akú sústavu uloženia ide Ø70 H9/d9 +0,074 -0,1
+0, ,1 0 -0,174 diera hriadeľ HO DO M HMR DMR T Sústava Uloženie

23 Sústavy uložení - riešenie
Ø70 H9/d9 diera hriadeľ HO 0,074 -0,1 DO -0,174 M 70 HMR 70,074 69,9 DMR 69,826 T Sústava SJD Uloženie s vôľou


Stáhnout ppt "Tolerancie rozmerov Kód ITMS projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google