Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk."— Transkript prezentace:

1 PaedDr. Jozef Beňuška

2 Príklady konania práce...

3 - je daná súčinom veľkosti sily a dráhy.
Mechanická práca W - konaná silou F pôsobiacou na teleso v smere jeho pohybu. - je daná súčinom veľkosti sily a dráhy.

4 Jednotka mechanickej práce
Joule sa rovná práci, ktorú vykoná sila 1 newtona pô- sobiaca v smere posunutia po dráhe 1 metra.

5 James Prescott Joule (1818 - 1889), anglický fyzik

6 Práca vykonaná konštantnou silou F je v pracovnom
Pracovný diagram 3 6 9 12 1 2 4 5 7 8 10 11 Práca vykonaná konštantnou silou F je v pracovnom diagrame daná obsahom vyšrafovaného obdĺžnika.

7 Mechanická práca W - konaná silou F, ktorá nepôsobí v smere pohybu telesa. Zložka F1 koná prácu. Zložka F2 nadľahčuje prednú časť vozíka.

8 Veľkosť práce je daná súčinom veľkosti pôsobiacej
Mechanická práca W - konaná silou F, ktorá nepôsobí v smere pohybu telesa. Veľkosť práce je daná súčinom veľkosti pôsobiacej sily F, dráhy s a cosínusu uhla a medzi smerom pô- sobiacej sily a smerom posunutia.

9 Mechanická práca W - konaná silou, ktorá pôsobí proti smeru pohybu telesa. Ak sila pôsobí proti pohybu telesa (90o< a <180o), potom cosa < 0 a práca vychádza záporná. V takomto prípade hovoríme, že práca sa spotrebúva.

10 Sila s veľkosťou F = 100N pôsobí na teleso tak, že
Riešte úlohu: Sila s veľkosťou F = 100N pôsobí na teleso tak, že so smerom posunutia zviera uhol: a) a = 30o, b) a = 60o, c) a = 90o. Určte vykonanú prácu vo všetkých prípadoch pre dráhu s = 6m. W = 520J, 300J, 0J

11 Riešte úlohu: Keď ťaháme vozík, prekonávame stálu odporovú silu veľkosti 100N, namierenú proti smeru posunutia. Človek, ktorý ťahá vozík rovnomerným pohybom po dráhe 12m, pôsobí naň ťahovou silou: a) rovnobežnou so smerom posunutia, b) zvierajúcou so smerom posunutia uhol 30o, c) zvierajúcou so smerom posunutia uhol 60o. Akou veľkou silou človek pôsobí na vozík a akú prácu v jednotlivých prípadoch vykoná? F = 100N, 115N, 200N W = 1200J

12 Mechanickú prácu koná:
Test Mechanickú prácu koná: a) sila, ktorá pôsobí na teleso a spôsobuje jeho pohyb, b) sila, ktorá pôsobí na teleso, c) sila, ktorá pôsobí v smere pohybu telesa, d) sila, ktorá pôsobí proti smeru pohybu telesa. 1

13 Mechanická práca sily F sa spotrebúva ak:
Test Mechanická práca sily F sa spotrebúva ak: a) sila pôsobí kolmo na smer pohybu telesa, b) ak sila pôsobí v smere pohybu telesa, c) ak sila pôsobí proti smeru pohybu telesa, d) ak sila zviera so smerom posunutia uhol 90o< a <180o. 2

14 Jednotka mechanickej práce vyjadrená v základných
Test Jednotka mechanickej práce vyjadrená v základných jednotkách sústavy SI je: 3

15 Ak sila F pôsobí v smere pohybu telesa, vykonaná mechanická práca je:
Test Ak sila F pôsobí v smere pohybu telesa, vykonaná mechanická práca je: 4

16 Ak sila F pôsobí v proti smeru pohybu telesa, vyko-
Test Ak sila F pôsobí v proti smeru pohybu telesa, vyko- naná mechanická práca je: 5

17 Ak sila F zviera so smerom posunutia uhol a, vyko-
Test Ak sila F zviera so smerom posunutia uhol a, vyko- naná mechanická práca je: 6


Stáhnout ppt "PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk."

Podobné prezentace


Reklamy Google