Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk."— Transkript prezentace:

1 PaedDr. Jozef Beňuška

2 Ak balón oprieme o jeden klinec - praskne.
Experimentujeme: Ak balón oprieme o jeden klinec - praskne. Viac klincov znamená rozloženie pôsobiacej sily na väčšiu plochu... 2

3 Ak položíme teleso na podložku, tiažová sila FG pô-
sobí kolmo na povrch plochy S a vyvolá tlak p na plochu daný vzťahom... 2

4 Brownov pohyb Častice kvapaliny konajú ustavičný chaotický pohyb. 2

5 - tlak. Stav kvapaliny v pokoji v istom mieste určuje veličina
Tlaková sila F je spôsobená nárazmi častíc na plochu S, ktorá je v styku s kvapalinou. 2

6 Na rovinnú plochu S uzavretého objemu kvapaliny
Tlak v kvapaline v pokoji môže byť spôsobený: - vonkajšou silou, Na rovinnú plochu S uzavretého objemu kvapaliny pôsobí kolmo sila F ... 2

7 - vonkajšou silou, Tlak v kvapaline v pokoji môže byť spôsobený:
Priblížením molekúl pôsobia väčšie odpudivé medzi- molekulárne sily... 2

8 - vonkajšou silou, Pascalov zákon:
Tlak v kvapaline v pokoji môže byť spôsobený: - vonkajšou silou, Pascalov zákon: Ak pôsobí vonkajšia sila veľkosti F na povrch rovnej plochy s obsahom S uzavretého objemu kvapaliny a žiadne iné sily na kvapalinu nepôsobia, v kvapaline vznikne tlak, ktorý je vo všetkých miestach kvapaliny rovnaký. 2

9 Blaise Pascal (1623-1662), francúzsky fyzik

10 Na jednotlivé molekuly pôsobí tiažová sila FG ...
Tlak v kvapaline v pokoji môže byť spôsobený: - vonkajšou silou, - spôsobený vlastnou tiažovou silou FG. Na jednotlivé molekuly pôsobí tiažová sila FG ... 2

11 Tlak v kvapaline v pokoji môže byť spôsobený: - vonkajšou silou,
- spôsobený vlastnou tiažovou silou FG . - hustota kvapaliny h - hĺbka kvapaliny 2

12 Tlak spôsobený vlastnou tiažovou silou kvapaliny
je hydrostatický tlak... Tlakové pomery v kvapaline matematicky zobrazujeme tlakovým poľom. Tlak je skalár - skalárne pole. 2

13 HYDROSTATICKÝ PARADOX
Veľkosť tlakovej sily na dno nádoby závisí od... HYDROSTATICKÝ PARADOX Veľkosť tlakovej sily kvapaliny na dno nádoby nezá- visí od hmotnosti kvapaliny v nádobe. 2

14 Hydraulický lis je zariadenie, pomocou ktorého je
možné dosiahnuť niekoľkonásobné zväčšenie sily... Niekoľkonásobne zväčšuje silu. Zväčšenie sily je dané pomerom veľkosti plošných obsahov piestov. 2

15 Meranie tlaku vzduchu v balóne
Tlak vzduchu v balóne je väčší o pB ako pa. 2

16 Tlaková sila F pôsobiaca na kolmo na plochu S
Test Tlaková sila F pôsobiaca na kolmo na plochu S v kvapaline v pokoji je spôsobená: a) vírivým pohybom kvapaliny, b) vonkajšou silou pôsobiacou na kvapalinu, c) tiažovou silu pôsobiacou na molekuly kvapaliny, d) nárazmi častíc kvapaliny na túto plochu. 1

17 Podľa Pascalovho zákona, ak pôsobí vonkajšia sila
Test Podľa Pascalovho zákona, ak pôsobí vonkajšia sila na povrch rovnej plochy s obsahom S uzavretého objemu kvapaliny, vznikne v kvapaline tlak, ktorý: závisí od polohy miesta v kvapaline, b) je vo všetkých miestach kvapaliny rovnaký, c) má veľkosť danú vzťahom p=rgh, má veľkosť danú vzťahom 2

18 Test Veľkosť hydrostatického tlaku v kvapaline závisí od: a) hmotnosti kvapaliny a hĺbky kvapaliny pod voľným povrchom, b) objemu kvapaliny a hĺbky kvapaliny pod voľným c) hustoty kvapaliny a hĺbky kvapaliny pod voľným d) tiažovej sily kvapaliny a hĺbky kvapaliny pod voľným povrchom. 3

19 Hydrostatický tlak v kvapaline je spôsobený:
Test Hydrostatický tlak v kvapaline je spôsobený: a) vonkajšou silou pôsobiacou na povrch uzavretého objemu kvapaliny, b) vlastnou tiažovou silou pôsobiacou na kvapalinu, c) odpudivými medzimolekulovými silami medzi časticami kvapaliny, d) príťažlivými medzimolekulovými silami medzi časticami kvapaliny. 4

20 Test Veľkosti tlakových síl pôsobiacich na rovnaké plochy v kvapaline na obrázku sú v pomere: 5


Stáhnout ppt "PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk."

Podobné prezentace


Reklamy Google