Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Skloňovanie cudzích podstatných mien

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Skloňovanie cudzích podstatných mien"— Transkript prezentace:

1 Skloňovanie cudzích podstatných mien
Kód ITMS projektu: Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia Skloňovanie cudzích podstatných mien Vzdelávacia oblasť:  Jazyk a komunikácia Predmet  slovenský jazyk a literatúra Ročník, triedy:  prvý / kvinta Tematický celok: Morfológia – podstatné mená Vypracoval:  Mgr. Lýdia Kalinová Dátum: marec 2013

2 Obsah Idea Ulica Preskúšajte sa Zdroje Chlap Dub Kuli Žena

3 Vzor chlap mužské mená a priezviská ukončené na
-u, -ú, -ü, -ó, -ö, -us, -os, -es, -as, -is (Sofokles, Herkules, Hajdu, Sabó, Sokrates, Aristoteles, Pytagoras a i.)

4 Aristotelovia (Sokrati)
Pád Jednotné číslo Množné číslo N chlap Aristoteles chlapi Aristotelovia (Sokrati) G D A L I chlapa Aristotela chlapov Aristotelov chlapovi Aristotelovi chlapom Aristotelom chlapa Aristotela chlapov Aristotelov (o) chlapovi Aristotelovi (o)chlapoch Aristoteloch chlapom Aristotelom chlapmi Aristotelmi

5 Vzor dub neživotné mužské podstatné mená cudzieho pôvodu ukončené na -us, -os, -es, -r, -l (kozmos, organizmus, cyklus, kanál, revír) podstatné mená ukončené na -r v N pl. píšeme e  (poháre, kalendáre, oltáre) po – l píšeme – y (hotely, tunely) „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

6 Pád Jednotné číslo Množné číslo
dub tunel, kalendár duby tunely, kalendáre G duba tunela, kalendára dubov tunelov, kalendárov D dubu tunelu, kalendáru dubom tunelom, kalendárom A L o dube tuneli, kalendári o duboch tuneloch, kalendároch I s dubom s tunelom, kalendárom s dubmi s tunelmi, s kalendármi

7 Vzor kuli cudzie životné všeobecné podstatné mená ukončené na –i, -í, -y, -e, -ä, -ö, -ü, -ě, -é (Purkyně, Goethe, Pálfy, atašé, café, Verdi, Fándly)

8 Pád Jednotné číslo Množné číslo
kuli Goethe kuliovia Goetheovia G kuliho Goetheho Kuliov Goetheov D kulimu Goethemu kuliom Goetheom A kuliov L o kulim o Giethem o kulioch o Goetheoch I s kulim s Goethem s kuliami s Goetheami

9 Vzor žena ženské podstatné mená ukončené na
–ua, -oa (aloa, Nikaragua, Papua, Samoa) v D a L jednotného čísla majú príponu -i

10 Pád Jednotné číslo Množné číslo
žena Nikaragua ženy Nikaraguy G žien Nikaraguí D žene Nikarague ženám Nikaraguám A ženu Nikaraguu L o žene o Nikarague o ženách o Nikaraguách I so ženou s Nikaraguou so ženami s Nikaraguami

11 Vzor idea ženské podstatné mená ukončené na - ea
(Lea, Andrea, Ikea, orchidea)

12 Pád Jednotné číslo Množné číslo
idea orchidea idey orchidey G ideí orchideí D idei orchidei ideám orchideám A ideu orchideu L o idei o orchidei o ideách o orchideách I s ideou s orchidey s ideami s orchideami

13 Vzor ulica podstatné mená ženského rodu cudzieho pôvodu ukončené na -ia, -ya. (Lýdia, Lívia, havária, koalícia, organizácia, harpya)

14 Pád Jednotné číslo Množné číslo
ulica Lýdia ulice Lýdie G ulíc Lýdií D ulici Lýdii uliciam Lýdiám A ulicu Lýdiu L o ulici o Lýdii o uliciach o Lýdiách I s ulicou s Lýdiou s ulicami s Lýdiami

15 Preskúšajte sa Z každého radu vyberte podstatné meno, ktoré tam nepatrí: - Lívia, orchidea, kalvária, kancelária organizmus, café, kozmos, cyklón Herkules, Sapfó, Ezop, cyklus Podstatné mená, ktoré ste vyškrtli, použite vo vetách.

16 Kórea Verdi chlap Kategória dub Odysea kuli Fándly ulica akcia idea kanál trachea Aristoteles organizmus exkurzia

17 Podľa vzoru chlap sa skloňuje:
Goethe huslista geograf Podľa vzoru dub sa neskloňuje: kozmos cyklón kalendár Podľa vzoru idea sa skloňuje: Lívia orchidea Kórea Podľa vzoru ulica sa neskloňuje: Lea Lýdia harpya

18 Zdroje Krajčovičová, J., Balážiková, K.: Slovenský jazyk pre gymnáziá s osemročným štúdiom I. Bratislava, Poľana, ISBN


Stáhnout ppt "Skloňovanie cudzích podstatných mien"

Podobné prezentace


Reklamy Google