Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_Inovace_ Vyjmenovaná slova po M

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_Inovace_ Vyjmenovaná slova po M"— Transkript prezentace:

1 VY_32_Inovace_4.1.11 Vyjmenovaná slova po M
Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Bc. Naďa Prejzová Název DUM: VY_32_Inovace_ Vyjmenovaná slova po M Název sady: Český jazyk a literatura 3. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Anotace: Materiál je určen k seznámení s vyjmenovanými slovy po M a slovy příbuznými. Prezentace byla vytvořena pro práci s interaktivní tabulí nebo dataprojektorem a obsahuje animaci.

2 VYJMENOVANÁ SLOVA po M A SLOVA PŘÍBUZNÁ MY MI MÝ MÍ

3 VYJMENOVANÁ SLOVA Be, fe, le, me, pes se veze do slovíček i,y si vleze. Někdy měkké, někdy tvrdé, jak to poznat mám? Já jsem ještě malý žáček, v tom se nevyznám! Budu se učit zas a znova tahle vyjmenovaná slova. Be, fe, le, me, pes se veze, ta čeština nemá meze! Y I

4 VYJMENOVANÁ SLOVA jsou slova, ve kterých píšeme tvrdé y, ý. Vyjmenovaná slova mají hodně kamarádů. Říkáme jim slova PŘÍBUZNÁ. Také v těchto slovech píšeme tvrdé y,ý.

5 VYJMENOVANÁ SLOVA po M MY – MÝT – MYSLIT – MÝLIT SE HMYZ – MYŠ – HLEMÝŽĎ MÝTIT - ZAMYKAT – SMÝKAT – DMÝCHAT CHMÝŘÍ – NACHOMÝTNOUT SE - LITOMYŠL

6 MY – MÝT – MYSLIT – MÝLIT SE
8 + 7 = 16 my všichni umýt, umyvadlo, mýdlo, myčka, mýval, mycí myšlenka, smysl, přemýšlet, myslivec, průmysl omyl, mýlka, zmýlit se, neomylný, mylný

7 HMYZ – MYŠ - HLEMÝŽĎ hmyzí, hmyzožravec myší, myška, myšák, myšlenka, myšina, myšilov, hlemýždí

8 MÝTIT – ZAMYKAT – SMÝKAT - DMÝCHAT
mýtina, vymýtit, vymýcený, Vysoké Mýto, mýtné zamykání, odmykat, odmykání smyk, smyčka, smyčec, smýčit, průsmyk, dmýchání, dmýchadlo

9 CHMÝŘÍ – NACHOMÝTNOUT SE - LITOMYŠL
ochmýřený ochomýtat se litomyšlský Litomyšl

10 Příběh s vyjmenovanými slovy po M
My se každé ráno myjeme, myslíme, ale také se mýlíme. Učíme se, že myš a hlemýžď nejsou hmyz. Až vyrosteme, nedovolíme mýtit lesy a zamykat lesní cesty. Mravenci budou dál smýkat břemena plná chmýří. Vítr bude rozdmýchávat ohýnky pasáčků. A jestliže se auto omylem nachomýtne v lese, zaplatí řidič mýto.

11 Slož slova S Ú NES PRŮ PŘE MYSL

12 Složil jsi slova správně?
SMYSL ÚMYSL VÝMYSL NESMYSL PŘEMYSL PRŮMYSL

13 Pozor na slova!!! my (my všichni) x mi (mi – mně, jedné osob ě) My jsme byli v Praze. Podej mi kapesník. mýt (umývat se) x mít (něco vlastnit,..) Jdu se mýt. X Chtěla jsem mít kotě. Myla jsem ovoce X Milá maminka X teta Míla mýlí X milý Každý se mýlí. Můj milý kamaráde.

14 Doplň slova do vět Půjdeme tam všichni. Koupíš nové pastelky? Moje teta. Sestra nádobí. mi my myla milá

15 Doplň slova do vět Babička ovečky. Viděl jsi toho ? Chci samé jedničky. Budu se mýdlem. mívala mývala mýt mít

16 Kouzelná studánka (hledej vyjmenovaná slova)
Za městem Litomyšl byl kdysi dávno krásný, hluboký les. Bydlelo v něm mnoho zvířátek. Veverka Zrzka, hlemýžď Salátek, myška Hryzka, motýl Vánek a beruška Sedmitečka byli velcí kamarádi Často si spolu povídali, hráli si na honěnou a na schovávanou. Občas se k nim nachomýtlo i jiné zvířátko a to pak bylo v lese pořádně veselo.

17 Každý den se scházeli u studánky, o které se říkalo, že její voda má kouzelnou moc. Dokáže prý vyléčit všechny nemoci. Kdo se v ní umyje, uzdraví se. Zvířátka se o studánku pečlivě starala. Čistila ji od listí a různého chmýří, které do studánky napadalo.

18 Jednou ráno je ale probudil velký rámus
Jednou ráno je ale probudil velký rámus. K lesu začaly přijíždět traktory s valníky a na nich seděli dřevorubci s motorovými pilami v rukou. Všechna zvířátka se seběhla u hlemýždě Salátka. Co je? Co se to děje? Snad ti lidé nechtějí kácet náš krásný les?

19 ,,Já jsem nejrychlejší a umím být nenápadný
,,Já jsem nejrychlejší a umím být nenápadný. Já tam poletím a všechno zjistím“, vykřikl motýl a už letěl. Za chvíli byl zpět a v očích měl slzy. ,,Je to tak, už začali les mýtit“. Viděl jsem, jak traktory smýkají klády a nakládají je na traktory. Rozdmýchávají ohně a vypalují les. Je to hrůza!

20 ,,Kdo to jenom vymyslel“. ,,Taková hloupost“
,,Kdo to jenom vymyslel“? ,,Taková hloupost“! ,,Jak to bude v lese vypadat, když tam nebudou stromy“? ,,Kde budeme mít své domečky, kde se budeme scházet a hrát si“? Zvířátka hlasitě přemýšlela. Myška Hryzka si povzdechla. ,,Myslela jsem si, že jsou lidé moudří, ale jak je vidět, mýlila jsem se“. Salátek se přihlásil o slovo ,,Já vím, co uděláme“ ,,Pojďte, napíšeme jim dopis“. My všichni obyvatelé lesa jsme proti tomu, aby se zde kácely stromy. Nechceme mít místo krásného lesa vykácenou mýtinu.

21 Dopis odnesla Zrzka na kraj lesa a připíchla ho na větvičku velkého smrku. Druhý den ráno se zvířátka sešla a netrpělivě, s velkými obavami, čekala, jak to dopadne. Bohužel, motorové pily už zase spustily svou práci. Dělník, který dopis našel, si ho přečetl, zmačkal a vyhodil. Vzal sekyru a smrk pokácel. Když osekával větve, jedna větev ho šlehla do oka. Dělník vykřikl bolestí, odhodil sekyru a chytil se za zraněné oko. ,,Já nevidím, já nic nevidím!“

22 Zvířátka se seběhla ke zraněnému dělníkovi
Zvířátka se seběhla ke zraněnému dělníkovi. Vyprávěli mu o kouzelné studánce a slíbili mu pomoc výměnou za to, že dělníci přestanou mýtit jejich les. Dělník tomu moc nevěřil, ale požádal zvířátka, zdali by mu trochu té vody z kouzelné studánky nepřinesla. Myška rychle běžela ke studánce, nabrala do džbánečku vodu a pospíchala zpátky. Milan, tak se ten dělník jmenoval, si omyl oko a za chvíli začal vidět.

23 Zvířátkům poděkoval a slíbil, že promluví s ostatními dělníky a zkusí je přesvědčit, aby v tomto lese stromy nekáceli. Rozloučil se a odešel k ostatním. Zvířátka netrpělivě sledovala, co se bude dít. Viděli, jak Milan něco dělníkům vysvětluje, rozhazuje rukama a ukazuje směrem k lesu. Pak dělníci začali uklízet své pily a sekyry do aut, zamykali kůlny a odcházeli z lesa. To byla krása! To ticho! Druhý den pak odjely i všechny traktory.

24 Les je zachráněný! Zvířátka si zas mohla v klidu hrát ve svém lese.

25 Zdůvodni psaní i, y – určitě to zvládneš. Tvoř věty s danými slovy.
milý milovat namířit minout smítko dej mi mihnout se smíšený zmítat se roztomilý zmizet míč mícha míchá míza komín

26 Zdůvodni a doplň i, í, y, ý Veselá m_sl, tvrdá om_tka, m_slivecký pes, prům_slové město, vzpom_nka na přítele, nesm_slná odpověď, nam_řil pušku, dobrý úm_sl, odm_tnul dárek, lom_la rukama, sm_řil se s kolegou, m_nul se s matkou, m_lná odpověď, horský průsm_k, sm_šené zboží, škodlivý hm_z, jedovatá zm_je, pevná sm_čka, zlomený sm_čec, zam_chat kaši, medvídek m_val, m_ všichni, vysm_čit chalupu, m_chat omáčku, nam-řit zbraň

27 Zdůvodni a doplň i, í, y, ý - řešení
Veselá mysl, tvrdá omítka, myslivecký pes, průmyslové město, vzpomínka na přítele, nesmyslná odpověď, namířil pušku, dobrý úmysl, odmítnul dárek, lomila rukama, smířil se s kolegou, minul se s matkou, mylná odpověď, horský průsmyk, smíšené zboží, škodlivý hmyz, jedovatá zmije, pevná smyčka, zlomený smyčec, zamíchat kaši, medvídek mýval, my všichni, vysmýčit chalupu, míchat omáčku, namířit zbraň

28 Zkus doplnit správné i, y do vět.
M_la chce m_t vždycky pravdu. Nam_dlil jsem si ruce m_dlem. Jeho mam_nka nebyla m_lá. M_nulý měsíc m_val chmurné m_šlenky. M_ bychom si dali studenou m_nerálku. M_loš zajel do m_cí linky. Podej m_ tu um_tou m_sku. M_ jsme si vsadili na osm_čku. Jeho nám_tka m_ nebyla m_lá. Um_vadlo bylo plné m_dlinek. Prozradil m_ svůj dům_slný plán. Nam_šlený M_roslav se nechtěl sm_řit se svým om_lem. Medvídek m_val si om_l všechnu zeleninu. M_slivec zamířil k m_stu na m_tině.

29 Zkus doplnit správné i, y do vět. Řešení
Míla chce mít vždycky pravdu. Namydlil jsem si ruce mýdlem. Jeho maminka nebyla milá. Minulý měsíc mýval chmurné myšlenky. My bychom si dali studenou minerálku. Miloš zajel do mycí linky. Podej mi tu umytou misku. My jsme si vsadili na osmičku. Jeho námitka mi nebyla milá. Umyvadlo bylo plné mydlinek. Prozradil mi svůj důmyslný plán. Namyšlený Miroslav se nechtěl smířit se svým omylem. Medvídek mýval si omyl všechnu zeleninu. Myslivec zamířil k místu na mýtině.

30 Tak jak se vám podařilo zvládnout vyjmenovaná slova po M
Tak jak se vám podařilo zvládnout vyjmenovaná slova po M? Zvládli jste je určitě výborně. GRATULUJI!!!

31 Použité zdroje a materiály:
JIRKŮ, Zuzana; TABARKOVÁ, Jana. Vyjmenovaná slova hrou. Brno: Nová škola, 2008, ISBN MACHÁŇ, Jaromír. Pravopis i a y hravě. Praha: Pansofia, 1996, ISBN Obrázky z galerie Klipart Vlastní archiv autora


Stáhnout ppt "VY_32_Inovace_ Vyjmenovaná slova po M"

Podobné prezentace


Reklamy Google