Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodický list: Vyjmenovaná slova po „B, L, M“ - shrnutí Jazykové vzdělávání Jazyk: český Věk: 3. ročník ZŠ Anotace: Tato prezentace slouží k procvičování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodický list: Vyjmenovaná slova po „B, L, M“ - shrnutí Jazykové vzdělávání Jazyk: český Věk: 3. ročník ZŠ Anotace: Tato prezentace slouží k procvičování."— Transkript prezentace:

1

2 Metodický list: Vyjmenovaná slova po „B, L, M“ - shrnutí Jazykové vzdělávání Jazyk: český Věk: 3. ročník ZŠ Anotace: Tato prezentace slouží k procvičování a shrnutí učiva vyjmenovaných slov „B, L, M“. Zvolená metoda - oprava a hledání chyb Druh učebního materiálu: Prezentace Power point k použití na interaktivní tabuli + pracovní list, který může být použitý jak na IWB, tak ho můžeme vytisknout a použít k procvičování ve třídě nebo doma. Citace: Použité zdroje: MS Office 2010

3 Najdi a oprav v textu všechny chyby VS po „B“ B y tový úřad, b i cí hodiny, úb y tek vody, nové b y dliště, b i tevní pole, ob ý vací pokoj, b ý ložravec, odb ý t návštěvu, zab ý vat se prací, rozzlob i l se, vesnické ob y dlí, b ý t ve škole, ab y chom odešli, b í lková poleva i i y iií ýý í iyý i í

4 Najdi a oprav v textu všechny chyby VS po „B“ B _ tový úřad, b _ cí hodiny, úb _ tek vody, nové b _ dliště, b _ tevní pole, ob _ vací pokoj, b _ ložravec, odb _ t návštěvu, zab _ vat se prací, rozzlob _ l se, vesnické ob _ dlí, b _ t ve škole, ab _ chom odešli, b _ lková poleva

5 Najdi a oprav ve větách všechny chyby VS po „B“ Kob y lka b í lá kovat se nedá. Honza zab i l draka. Vojáci b y li na rozcvičce. Rychle nab y l, rychle pozb y l. Na dřevěném b i dle visí b y liny. B í lá holub i čka uletěla. Dnes nab í zíme nové knihy. Cesty se sb í haly. yý y y i y i y íi íý

6 Najdi a oprav ve větách všechny chyby VS po „B“ Kob _ lka b _ lá kovat se nedá. Honza zab _ l draka. Vojáci b _ li na rozcvičce. Rychle nab _ l, rychle pozb _ l. Na dřevěném b _ dle visí b _ liny. B _ lá holub _ čka uletěla. Dnes nab _ zíme nové knihy. Cesty se sb _ haly.

7 Najdi a oprav v textu chyby VS „L“ l i dská práce, L i bor, zabl ý sklo se, L í da se l i tuje, spl ý vat s oblohou, skl i zeň ovoce, leské skl í čko, l y sý Honza, rozkvetlá l í pa, pl y nulá řeč, půjdeme na mal i ny, sl í divý pohled, vel i ký ml ý n, bl í ží se Vánoce, l y žařský zájezd, ml í t kávu iiíí yýi ýy íi y ý i íí yý

8 Najdi a oprav v textu chyby VS „L“ l _ dská práce, L _ bor, zabl _ sklo se, L _ da se l _ tuje, spl _ vat s oblohou, skl _ zeň ovoce, leské skl _ čko, l _ sý Honza, rozkvetlá l _ pa, pl _ nulá řeč, půjdeme na mal _ ny, sl _ divý pohled, vel _ ký ml _ n, bl _ ží se Vánoce, l _ žařský zájezd, ml _ t kávu

9 Najdi a oprav ve větách chyby VS „L“ L í skový keř krásně rozkvetl. V pl y nárně vyrábějí svítipl y n. B y lo sl y šet hřmění. Kočka l í že mléko z misky. Žabka skočila do bl í zkého rákosí. Na l i stech se bl ý skala rosa. L ý tko je sval na noze. L í bily se mi pohádky. L y ska hnízdí v rákosí. ýy yi y ý íyý ýý y

10 Najdi a oprav ve větách chyby VS „L“ L _ skový keř krásně rozkvetl. V pl _ nárně vyrábějí svítipl _ n. B _ lo sl _ šet hřmění. Kočka l _ že mléko z misky. Žabka skočila do bl _ zkého rákosí. Na l _ stech se bl _ skala rosa. L _ tko je sval na noze. L _ bily se mi pohádky. L _ ska hnízdí v rákosí.

11 Najdi a oprav chyby v textu VS po „M“ veselá m y sl, pěkný m y slivec, hlasitý sm í ch, Em i lka pracuje, m í rná zima, m i lá mam i nka, M i chalka je neom y lná, platit m ý tné, dobře se nam y dlil, užitečný hm y zožravec, m í t radost, voňavé m ý dlo, vym ý šlet úkoly, m í rová jednání, půjč m i y i í y íi ii i íy yý ý ýíy

12 Najdi a oprav chyby v textu VS po „M“ veselá m _ sl, pěkný m _ slivec, hlasitý sm _ ch, Em _ lka pracuje, m _ rná zima, m _ lá mam _ nka, M _ chalka je neom _ lná, platit m _ tné, dobře se nam _ dlil, užitečný hm _ zožravec, m _ t radost, voňavé m _ dlo, vym _ šlet úkoly, m _ rová jednání, půjč m _

13 Najdi a oprav chyby ve větách VS po „M“ M y chodíme do třetí třídy. Auto dostalo sm y k. Dom ý šlivý člověk je k sm í chu. K lidem buď vždy m í rný. Zm ý lená neplatí. Chci m í t pevné zdraví. Voják musí dobře m í řit. Housátka byla jemně ochm ý řená. Čas rychle m í jí. Zase jsme se usm í řili. i yýý íý ý í í íý

14 Najdi a oprav chyby ve větách VS po „M“ M _ chodíme do třetí třídy. Auto dostalo sm _ k. Dom _ šlivý člověk je k sm _ chu. K lidem buď vždy m _ rný. Zm _ lená neplatí. Chci m _ t pevné zdraví. Voják musí dobře m _ řit. Housátka byla jemně ochm _ řená. Čas rychle m _ jí. Zase jsme se usm _ řili.


Stáhnout ppt "Metodický list: Vyjmenovaná slova po „B, L, M“ - shrnutí Jazykové vzdělávání Jazyk: český Věk: 3. ročník ZŠ Anotace: Tato prezentace slouží k procvičování."

Podobné prezentace


Reklamy Google