Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické učební materiály - I. stupeň Český jazyk 4 Autor: Mgr. Helena Záděrová 1. Vyjmenovaná slova po l mlynář neslyšící plyšová lýtkový polykání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické učební materiály - I. stupeň Český jazyk 4 Autor: Mgr. Helena Záděrová 1. Vyjmenovaná slova po l mlynář neslyšící plyšová lýtkový polykání."— Transkript prezentace:

1 Elektronické učební materiály - I. stupeň Český jazyk 4 Autor: Mgr. Helena Záděrová 1. Vyjmenovaná slova po l mlynář neslyšící plyšová lýtkový polykání blyštět se blýskavý mlýnský slyšitelně lysina lyska Pojmenuj obrázky vyjmenovanými slovy Slova přiřaď ke správným obrázkůmProč k nim patří ? Vyjmenuj všechna vyjmenovaná slova po l

2 Elektronické učební materiály - I. stupeň Český jazyk 4 Autor: Mgr. Helena Záděrová 2. Co již víme Víme, co jsou slova příbuzná. Vysvětli. Najdi slova příbuzná a přiřaď je k vyjmenovaným slovům. plynárna uplynulý plynulý splývání plýtvání neplýtvej vzlyk vzlykot vzlykání lýkový lýkožrout lýčí plynout plýtvat vzlykat lýko

3 Elektronické učební materiály - I. stupeň Český jazyk 4 Autor: Mgr. Helena Záděrová 3. Skrývačky ve větách Pošli posly sýkorám, že přichází zima. Pro děti je vhodný malý kolotoč. Medvídek je plyšová hračka. Mlýnské kolo je poháněné vodou. Na noze je lýtkový sval. Vidím posly, šetří penězi. Najdi ve větách skrytá vyjmenovaná slova Lysý Lýko Plyš Mlýn Lýtko slyšet

4 Elektronické učební materiály - I. stupeň Český jazyk 4 Autor: Mgr. Helena Záděrová 4. Upevnění učiva Utvoř věty s danými slovy. Věta bude mít minimálně 5 slov. lyska mlýn mlít líska blýskat blízko

5 Elektronické učební materiály - I. stupeň Český jazyk 4 Autor: Mgr. Helena Záděrová 5. Procvičení a příklady ml _ nářka ml _ t nesl _ šně bl _ štivé bl _ zko zabl _ sklo se ml _ nské kolo pl _ nárna spl _ vání l _ kožrout nepl _ tvej upl _nulý l _ tkový sval vzl _ kající ml_nář vzl_kot l_ška l _ skový ořech pl _ šová hračka l _ sina sl _ šící bl _ skavice l _ bit se pol _ kání pol _ bek pl _ n nevzl _ kej l _ dstvo taška z l _ čí kl _ dný A B C

6 Elektronické učební materiály - I. stupeň Český jazyk 4 Autor: Mgr. Helena Záděrová 6. Něco navíc pro šikovné Diktáty ml _ nské kameny, léčivé byl _ ny, mosazné kl _ če, pl _ seň okurková, mlhavý l _ stopad, mlhy se rozpl _ nuly, kousl ho do l _ tka, nový pl _ noměr l _ hnou se kuřátka, l _ dé z bl _ zkého okolí, kachny si l _ bují, L _ tovali jsme kamarády z L _ tomyšle. Nesl _ šně se pl _ ží lesem. Mladý ml _ nář ve ml _ nici. Chytrý jako l _ ška. Bl _ ží se Vánoce. Bl _ ská se v bl _ zké vesnici. Upl _ nulý týden. Půjdeme sbírat mal _ ny ?

7 Elektronické učební materiály - I. stupeň Český jazyk 4 Autor: Mgr. Helena Záděrová 7. CLIL Slyšet - hear Mlýn - mill Blýskat se - glitter Polykat - swallow Plynout - flow Plýtvat - waste Vzlykat - sob Lysý - baldLýtko - calf Lýko - bast Lyže - ski Pelyněk - sage-brush Plyš - plush

8 Elektronické učební materiály - I. stupeň Český jazyk 4 Autor: Mgr. Helena Záděrová 8. Test znalostí A B l _ dé z blízkého okolí, b _ lo sl _ šet vzl _ kání, vozí do ml _ na seml _ t ob _ lí, řeka l _ ně pl _ nula, bl _ žící se bouře, chvílemi se bl _ skalo, prudký l _ ják, l _ toval se, l _ čil si obl _ čej l _ dé se vracejí, L _ dka je l _ ná, l _ tostivý vzl _ kot, kl _ dný l _ stopad, čas pl _ ne, l _ žařský vlek, kůň s b _ lou l _ sinkou, L _ tomyšl je bl _ zké město, upl _ nulý rok lidé z blízkého okolí, bylo slyšet vzlykání, vozí do mlýna semlít obilí, řeka líně plynula, blížící se bouře, chvílemi se blýskalo, prudký liják, litoval se, líčil si obličej Lidé se vracejí, Lidka je líná, lítostivý vzlykot, klidný listopad, čas plyne, lyžařský vlek, kůň s bílou lysinkou, Litomyšl je blízké město, uplynulý rok

9 Elektronické učební materiály - I. stupeň Český jazyk 4 Autor: Mgr. Helena Záděrová 9. Použité zdroje http://office.microsoft.com/


Stáhnout ppt "Elektronické učební materiály - I. stupeň Český jazyk 4 Autor: Mgr. Helena Záděrová 1. Vyjmenovaná slova po l mlynář neslyšící plyšová lýtkový polykání."

Podobné prezentace


Reklamy Google