Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy ekologie pro střední školy 1. CZ.1.07./1.5.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy ekologie pro střední školy 1. CZ.1.07./1.5.00/"— Transkript prezentace:

1 Základy ekologie pro střední školy 1. CZ.1.07./1.5.00/34.0727
Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Ing. Hana Ježková Název prezentace (DUMu): 9. Ochrana půdy Název sady: Základy ekologie pro střední školy Ročník: 1. Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/ Datum vzniku: Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 Anotace Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Základy ekologie pro střední školy je ukázat žákům SŠ, kteří se v této oblasti vzdělávají, jak vznikne živý organismus, popisuje vztah člověka k přírodě a vliv prostředí na živý a neživý organismus. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Základy ekologie. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na Ochranu půdy.

3 půda Půda tvoří nejsvrchnější vrstvu zemské kůry.
Půda pokrývá většinu povrchu pevniny. Zbývající části pokrývají ledovce, pouště a skalnaté oblasti.

4 půda Povrchová vrstva je základem půdy zvětralé podložní - matečné horniny.

5 Půda Charakter a rychlost zvětrávání je závislý na složení horniny, tzn. na jejich fyzikálních a chemických vlastnostech a taky na vlivech podnebí, tzn. na teplotě, proudění vzduchu a srážkách.

6 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Půda a organismy Významnou roli při tvorbě půdy hrají i organismy, rostliny, živočichové, houby a mikroorganismy.

7 Půda a organismy Půda je charakterizována jako směs minerálních látek, které vznikají rozkladem horniny a organických látek rozložených těl organismů.

8 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Půda a organismy Živá složka půdy se nazývá edafon (název pro organismy, které žijí v půdě).

9 Půda a organismy Možnosti zvýšit životní úroveň nemají všechny země stejné. Málo pravděpodobné je zvýšení produkce potravin v některých zemích, které trpí nedostatkem.

10 Půda a organismy Částečně rozložené části těl rostlina a živočichů spolu s výkaly půdních živočichů tvoří humus.

11 Ochrana půdy Půda – základní výrobní prostředek v oblasti zemědělství.
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Ochrana půdy Půda – základní výrobní prostředek v oblasti zemědělství. Půda – plní produkční i mimoprodukční funkci.

12 Ochrana půdy? Ochrana půdy – klíčovým úkolem ve vztahu k její:
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Ochrana půdy? Ochrana půdy – klíčovým úkolem ve vztahu k její: úrodnosti proti větrné ochraně vodní erozi zabránění kontaminace nežádoucími látkami

13 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Ochrana půdy V některých oblastech nejsou vhodné podmínky pro pěstování plodin. Neúrodné plochy se přeměňují v produkční. Některé neúrodné pozemky jsou převáděny na louky nebo se zalesňují.

14 Ochrana půdy Opatření pro ochranu půdy:
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Ochrana půdy Opatření pro ochranu půdy: od větrolamů (proti větrné erozi a vysychání) zonální pěstování

15 Ochrana půdy Zonální pěstování – plodiny se nepěstují na velkých lánech několik let po sobě, ale v pásech, které se postupně posouvají a střídají po obhospodařované ploše.

16 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Ochrana půdy Pěstovat a obhospodařovat plodiny lze i bez povrchové orby, a to za současné povrchové aplikace různých druhů hnojiv a osiv.

17 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Ochrana půdy Špatné zacházení s půdou – dalekosáhlé následky, např. snížení úrodnosti a produkce zemědělských produktů. Všichni živočichové, kteří žijí na naší planetě, mají společné, že musí přijímat potravu. Ta má jeden zásadní význam: slouží k doplňování látek, které jsou potřebné pro růst tkání a jejich obnovu a získávání energie pro tělesnou i duševní činnost.

18 Ochrana půdy Co je následkem špatného zacházení s půdou?
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Ochrana půdy Co je následkem špatného zacházení s půdou? Následek degradace půdy – hlad a sociální problémy v některých zemích.

19 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Ochrana půdy Snižování produkce nutí člověka k použití vyšších dávek hnojiv, pesticidů a vody k zavlažování.

20 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Ochrana půdy Používání nadměrného množství hnojiv a pesticidů může způsobit kontaminaci některých potravin, ale také znečištění prostředí, hornin, vody a ovzduší. Půda – základ pro lidskou aktivitu a bydlení.

21 Zdroje pro textovou část
BRANIŠ, M. Základy ekologie a ochrany životního prostředí, Informatorium, Praha: 2004 ISBN: KVASNIČKOVÁ, D., Základy ekologie pro základní a střední školy, nakladatelství FORTUNA, Praha 1.

22 Seznam zdrojů pro použité obrázky
Snímek 3 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: < Snímek 4 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: < Snímek 11 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: < Snímek [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: < Snímek 13 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: < Snímek 14- [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: < Snímek 17 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <


Stáhnout ppt "Základy ekologie pro střední školy 1. CZ.1.07./1.5.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google