Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Olympijské hry - historie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Olympijské hry - historie"— Transkript prezentace:

1 Olympijské hry - historie
I. Z á k l a d n í š k o l a Z r u č n a d S á z a v o u Multimediální prezentace vzdělávacích oblastí ŠVP Olympijské hry - historie Mgr. Jaroslav Krčmář

2 OLYMPIJSKÉ HRY - historie
Tělesná výchova 7. ročník

3 Olympijské hry jsou hromadná mezinárodní sportovní soutěž v mnoha různých disciplínách a sportech, za účasti sportovců z celého světa, které se pořádají jednou za čtyři roky. Svého předchůdce a vzor mají v antických olympijských hrách, konaných ve starém Řecku v Olympii na poloostrově Peloponés. Jejich zakladatelem byl podle pověsti Hérakles.

4 Historie OH Původ Antických Olympijských her je obklopen mnoha legendami. Jedna z nich tvrdí, že první Olympijské hry souvisí s řeckým pojmem εκεχειρία (ekecheiria) nebo-li Olympijské příměří. Datum vzniku Olympijských her je založeno na datování v Olympii a je časováno do roku 776 př.n.l.

5 První Olympijské hry Moderní sportovní areál - Athény
Panathénský stadion -Řecko Současnost – zbytky stadionu První olympijské hry se oficiálně konaly v roce 776 př. n. l. Tento rok však pravděpodobně není rokem vzniku her, ale rokem, kdy se poprvé začala zaznamenávat jména vítězů a vést o hrách chronologické záznamy Název dostaly podle řeckého města Olympie, kde probíhaly. Stejně jako dnes se konaly jednou za čtyři roky koncem léta, v době našeho srpna a září .

6 Ekecheiriá V období soutěžení byla vyhlášena ekecheiriá neboli "zdržení se rukou od zbraní" - posvátný mír dodržovaný po celém řeckém území po dobu konání olympijských her. Smlouva o tomto míru byla zapsána ve starobylém písmu uloženém v chrámu bohyně Héry v Olympii. Tato smlouva zakazovala v době her války, násilné činy, a dokonce i popravy zločinců. Ve více než tisícileté historii starověkých olympijských her byla tato smlouva porušena snad jen třikrát.

7 Disciplíny Na prvních olympijských hrách roku 776 př.n.l. se závodilo pouze v jediné disciplíně a to v běhu, na délku jednoho stadionu = 600 stop = 192,27 m Na 18. hrách se program rozšířil o zápas a pětiboj zvaný pentathlón, který svou všestranností získal největší oblibu. Skládal se ze skoku do dálky, běhu na 1 stadion, hodu diskem a oštěpem a zápasu. Na 23. hrách (roku 688 př.n.l.) byl zaveden box a na 33. hrách pak nejtvrdší disciplína celých her - pankration, jakási kombinace zápasu a boxu, při níž bylo dovoleno téměř všechno. Proslulý athénský politik Alkibiádés se jednou při přátelském zápasu uchýlil dokonce i ke kousání. Na 65. hrách přibyla další disciplína - běh těžkooděnců. Účastníci závodili v plné zbroji, ale beze zbraní, neboť ty byly v Olympii zakázány. I strážci pořádku byli vyzbrojeni pouze holemi nebo biči.

8 Řekové vyznávali kromě atletických a dostihových disciplín i další sporty: plavání, skoky do vody, veslování či míčové hry - ty se však součástí olympijských her nikdy nestaly

9 OH – soutěž pouze mužů Na soutěž se musel nejméně 10 měsíců připravovat a absolvovat měsíční trénink v místě konání her. Příslušníci neřeckých národů, otroci a ženy se závodů zúčastňovat nesměli. Ženy měly zakázány přístup i mezi diváky. Ženám, které zákaz porušily, hrozila smrt I přes tento zákaz však Calipatura, matka jednoho z atletů, porušila tento zákaz a v přestrojení za muže se na stadion vydala. Tato lest však byla prozrazena a Calipatura byla odsouzena k smrti. Později však byla omilostněna vzhledem k honosnému původu. Od této doby se však museli soutěžící dostavovat na stadión nazí, aby se podobným prohřeškům předešlo. Ani mnozí pozorovatelé nesměli být oblečeni. Pokud ano, pak jen do půl těla Star běhu na 1 stadion

10 Odměna pro vítěze Je pravda, že vítězstvím nezískal závodník nic víc než olivový věnec. Nadšení příznivci, a především domovská obec, však vítězi často zabezpečili pohodlný život až do smrti

11 Na Olympiádu i cizí země…
Asi v roce 736 př. n. l. se zúčastnili i soutěžící z cizí země. V době svého vrcholu se olympijských her zúčastňovalo okolo 400 až 600 závodníků, diváků možná na Zvítězit na olympiádě znamenalo mnoho - především čest a slávu. Vždyť dodnes, po tisíciletí, známe ještě na 800 jmen vítězů. Mezi těmito legendárními sportovci zaujímá 1. místo Milón z Krotónu. Tento silák zvítězil v zápase na sedmi olympiádách v letech

12 Zánik Olympijských her
Tak jako se však olympijské hry zrodily k pobavení bohů, tak kvůli bohům zanikly. Po letech bojů se začalo konečně na území Řecka prosazovat křesťanství a císař Theodorius I., jenž považoval olympijské hry za pozůstatek pohanství, rozhodl o jejich zrušení. 286. hry, které se konaly roku 393 našeho letopočtu tak byly poslední. Znovuzrození se olympijská myšlenka dožila až mezi lety 1875 a 1881.

13 Novodobé olympijské hry
Pierre de Coubertin - francouzský pedagog a historik, nejvíce známý jako zakladatel moderních olympijských her. Okamžitě začal pro tento záměr shánět podporu v okruhu svých známých a přátel a 25. listopadu 1892 vystoupil s touto myšlenkou veřejně na schůzi k 5. výročí založení Francouzské unie atletických sportů. V roce 1896 se tak konaly v Aténách první novodobé letní olympijské hry

14 Olympijská myšlenka Zformuloval ji Pierre de Coubertin ve svém díle Antický ideál tělesné krásy a duchovní dokonalosti tzv. kalokagathía V klasické době se používal jako označení dokonalého aristokrata, řeckého gentlemana Ve všech těchto případech kalokagathie vždy vyjadřovala program tělesné krásy spojené s čestností a poctivostí

15 Olympijské symboly Olympijské symboly a znaky vyjadřují olympijské myšlenky a univerzálnost olympijského hnutí, jeho úkoly a cíle Vlajka Heslo Hymna Maskoty

16 Vlajka – olympijské kruhy
Největším olympijským symbolem jsou olympijské kruhy, které jsou vzájemně propojeny. Pět kruhů představuje pět kontinentů spojených olympijskou myšlenkou, šest barev (včetně bílého podkladu) barvy všech národů světa. Podobu vlajky navrhl v roce 1914 zakladatel moderního olympijského hnutí, baron Pierre de Coubertin a představil ji olympijskému výboru. Plánované první použít vlajky na Olympijských hrách 1916 zhatila první světová válka, takže poprvé zavlála olympijská vlajka až na Letních olympijských hrách v Antverpách v roce 1920.

17 Heslo Součástí historické vlajky je i olympijské heslo
Citius, Altius, Fortius (Rychleji, výše, silněji),

18 Hymna Od roku 1958 je hymnou kantáta Spiridona Samarase na slova Costise Palamase.

19 Olympijský ceremoniál
Olympijský ceremoniál je soubor předepsaných obřadů pro zahájení a ukončení OH a pro rozdílení cen, konající se v hlavním olympijském stadionu.

20 Zahájení olympiády začíná příchodem hlavy státu země pořádající OH v doprovodu předsedy MOV a předsedy organizačního výboru her na olympijský stadion zazní státní hymna pořádající země defilé účastníků – každá delegace je označena standartou se jménem země a státní vlajkou. Defilé zahajuje delegace Řecka a uzavírá je delegace hostitelské země; ostatní národy defilují v abecedním pořádku podle jazyka země, která hry pořádá. předseda MOV přednese uvítací projev a vyzve hlavu pořádajícího státu, aby pronesl zahajovací formuli. ozve se hlas trubek a za zvuků olympijské hymny je vztyčena olympijská vlajka. předání oficiální, olympijské vlajky starostovi pořadatelského města. symbolické vypuštění holubů (poznámka: v současnosti se již neprovádí). příchod olympijské štafety s pochodní. Poslední běžec oběhne olympijský stadion a zažehne olympijský oheň. slavnostní přísaha sportovců a rozhodčích. První přísaha rozhodčích se uskutečnila na Letních olympijských hrách v Mnichově (viz olympijský slib). Na závěr zahajovacího ceremoniálu je hrána státní hymna hostitelské země.

21 OPAKOVÁNÍ Co to je ekecheiria ? Kdy vznikly starořecké olympijské hry?
V jaké státě a na jakém poloostrově leží Olympia? V jaké disciplíně se soutěžilo na prvních olympijských hrách? Kdo se nesměl zúčastňovat starořeckých olympijských her? Co dostal vítěz olympijských her za vítězství? Co bylo důvodem zániku starořeckých olympijských her? Kdo byl zakladatelem novodobých OH? A v jakém roce? Vysvětli pojem „ kalokagathía“ V jakém intervalu se konají OH? Kdy a kde se konaly poslední OH?

22 Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Olympijsk%C3%A9_hry


Stáhnout ppt "Olympijské hry - historie"

Podobné prezentace


Reklamy Google