Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opakování 1 Název školy: ZŠ Štětí, Ostrovní 300 Autor: Francová Alena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opakování 1 Název školy: ZŠ Štětí, Ostrovní 300 Autor: Francová Alena"— Transkript prezentace:

1 Opakování 1 Název školy: ZŠ Štětí, Ostrovní 300 Autor: Francová Alena
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda_Fyzika Datum: 09/2012 Název materiálu: VY_32_INOVACE_FY.7.A.01_opakovani_1 Číslo operačního programu: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: PRIMA ŠKOLA Opakování 1 Anotace: Materiál je určen pro žáky 7. ročníku. Slouží k opakování učiva šestého ročníku. Zaměření na fyzikální veličiny - délka, obsah, objem, hmotnost a hustota.

2 1. Vyjmenujte několik těles, která se podobají kouli, válci, krychli a kvádru:
koule válec krychle kvádr

3 2. Rozdělte látky mezi látky pevné, kapalné a plynné:
vzduch, železo, mléko, olej, oxid uhličitý, křemen, papír, propan-butan, líh, dřevo, zemní plyn, med, nafta, beton, Kyslík. Látka pevná Látka kapalná Látka plynná železo mléko vzduch křemen olej oxid uhličitý papír líh propan-butan dřevo med zemní plyn beton nafta kyslík

4 3. Rozhodněte, které z následujících pojmů jsou fyzikální veličiny a které nejsou:
rychlost letadla chuť polévky objem kanystru hrubost koberce výška skoku hmotnost činky vůně parfému

5 4. Pojmenujte tato délková měřidla:

6 5. Při měření délky plotu naměřili žáci následující hodnoty: 125 m, 127 m, 124 m, 122 m, 125 m a 126 m. Určete průměrnou délku plotu (aritmetický průměr naměřených hodnot). 124,8 m

7 6. Kolik kroků uděláte na délce 50 metrů
6. Kolik kroků uděláte na délce 50 metrů? Jaká je průměrná délka vašeho kroku? Vyber správnou odpověď: 50 kroků 1 krok-1 m 100 kroků 1 krok-0,5 m 200 kroků 1 krok-0,25 m

8 7. Určete obsah florbalového hřiště s rozměry 40 m a 20 m
7. Určete obsah florbalového hřiště s rozměry 40 m a 20 m. Kolikrát větší obsah má hřiště fotbalové? ŘEŠENÍ: Fotbalové hřiště: a = 110 m b = 75 m S = m2 Florbalové hřiště: a= 40 m b= 20 m S= ? S= a∙b S= 40 ∙20 S= 800 m2 Fotbalové hřiště má přibližně 10krát větší obsah.

9 8. Na obrázku je obdélník. Jaký je jeho obsah
8. Na obrázku je obdélník. Jaký je jeho obsah? (čtvercová síť) Vyber správnou odpověď: 6 cm2 3 cm2 18 cm2

10 9. Převeďte jednotky objemu na jednotky uvedené v závorkách:
10 mm3 = ? (cm3) 5 dl = ? (l) 0,65 hl = ? (l) 200 cl = ? (l) 0,008 m3 = ? (cm3) 2 l = ? (ml) 1,25 l = ? (ml) 250 ml = ? (l) ml = ? (l) 2 m3 = ? (dm3 )

11 10. Na obdélníkovou zahradu s rozměry 15 m a 25 m celý den pršelo
10. Na obdélníkovou zahradu s rozměry 15 m a 25 m celý den pršelo. Mirek si povšiml, že v původně prázdné plechovce dosahuje voda po dešti do výše 20 mm. Kolik litrů vody napršelo na celou zahradu? Úlohu vypočítej a vyber správnou odpověď: Pro výpočet použij vztah: V=a∙b∙c 7 500 l 3 500 l 5 500 l

12 11. Vyberte pojmy, které patří fyzikální veličině HMOTNOST a zvolený pojem vysvětlete:
kilogram odměrný válec m=ρ∙V tuna osobní váha V=a∙a∙a

13 12. Převeďte jednotky hmotnosti na jednotky uvedené v závorkách:
3 kg = ? (g) 6,5 kg = ? (g) g = ? (kg) g = ? (kg) 120 g = ? (kg) 8 t = ? (kg) 0,78 t = ? (kg) 580 mg = ? (g) 9 g = ? (mg)

14 13. Vyberte charakteristiky, které patří fyzikální veličině HUSTOTA:
pipeta kg/ m3 ρ=m/V ρ [ró] hustoměr cm3

15 14. Máte tři krychle stejného objemu, jejichž povrch je natřen tak abyste nepoznali, z jaké jsou látky. Víte jen, že jedna je ze dřeva, druhá z oceli, třetí z olova. Jak poznáte, z jakého materiálu která krychle je?

16 V nádrži je benzin o hmotnosti 31,5 kg.
15. Vypočítejte hmotnost benzinu v plné automobilové nádrži o objemu 45 litrů. Řešení: Nejprve vyhledáme hustotu benzinu ρ= 700 kg/m3 . Z toho usoudíme, že 1 m3 benzinu má hmotnost 700 kg. 0,045 m3 má hmotnost 0,045 ∙ 700 = 31,5 kg V nádrži je benzin o hmotnosti 31,5 kg.

17 16. Doplňte: t Základní jednotka délky ž Způsob zjišťování hmotnosti r
Jednotka odpovídající dm3 r V je symbol fyzikální veličiny b Plynná látka obsažená ve vzduchu k

18 Použité zdroje: doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaedDr. Jiří Bohuněk, Fyzika pro 7. ročník základní školy, nakladatelství Prometheus, 2004, ISBN Tesař J., Jáchim F., Fyzika 1 pro ZŠ, Fyzikální veličiny a jejich měření, pedagogické nakladatelství, a.s., SPN Tesař J., Jáchim F., Fyzika 2 pro ZŠ, Síla a její účinky-Pohyb těles, pedagogické nakladatelství, a.s., SPN Rauner K., Havel V., a kol., Fyzika 7 pro ZŠ a víceletá gymnázia, Nakladatelství Fraus 2005 galerie office [cit: ] .jpg [cit: ] [cit: ]

19 Metodika prezentace: Prezentace slouží k zopakování učiva šestého ročníku. Žák charakterizuje pojem těleso a látka. Žák vysvětlí pojem fyzikální veličina. Žák zná fyzikální veličiny délka, obsah, objem, hmotnost, hustota. Žák vyjmenuje symboly (značky) a základní jednotky výše vypsaných fyzikálních veličin. Žák umí měřit délku a zná délková měřidla, umí převádět jednotky délky. Žák umí určovat obsah výpočtem i pomocí čtvercové sítě. Žák měří objem odměrným válcem, převádí jednotky objemu, určuje objem různých těles. Žák váží různá tělesa. Žák zná vzorec pro výpočet hustoty, dokáže vypočítat hmotnost a objem ze vzorce pro výpočet hustoty. Žák řeší úlohy na vypsané fyzikální veličiny formou výběru nebo výpočtu. Žák doplňuje slova.


Stáhnout ppt "Opakování 1 Název školy: ZŠ Štětí, Ostrovní 300 Autor: Francová Alena"

Podobné prezentace


Reklamy Google