Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústrojí sluchové. N Á ZEV Š KOLY: Gymn á zium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 Č Í SLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/ N Á ZEV MATERI Á LU: VY_32_INOVACE_6C_01_sluchové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústrojí sluchové. N Á ZEV Š KOLY: Gymn á zium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 Č Í SLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/ N Á ZEV MATERI Á LU: VY_32_INOVACE_6C_01_sluchové."— Transkript prezentace:

1 Ústrojí sluchové

2 N Á ZEV Š KOLY: Gymn á zium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 Č Í SLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1073 N Á ZEV MATERI Á LU: VY_32_INOVACE_6C_01_sluchové ústrojí T É MA SADY: Biologie člověka ROČN Í K: tercie, septima, 3.A DATUM VZNIKU: březen 2013 AUTOR: Mgr. Kateřina Smutn í kov á

3 Anotace Prezentace slouží k seznámení studentů s novým učivem a jeho procvičení. Učivo se zabývá sluchovým ústrojím, jednotlivými oddíly ucha a přenosem zvuku. Tato látka je určena pro studenty septim a třetích ročníků. Prezentace byla vytvořena 28.3.2013.

4 Funkce sluchového ústrojí Umož ň uje rozlišování zvuk ů. Mladý č lov ě k vnímá zvuk v rozsahu 20 – 20000 Hz. Starší č lov ě k dokáže vnímat zvuk v rozmezí 20 – 8000 Hz. Obrázek 1.

5 Anatomie lidského ucha Zevní ucho Ucho (auris) (obrázek 2.) Je složeno z chrupav č itého boltce a zvukovodu. Zvukovod je trubice dlouhá 2,5 cm a ukon č ena bubínkem ( membrana tympani). Výstelka zvukovodu obsahuje mazové žlázy, které produkují ušní maz. Zvukovod má samo č isticí schopnost.

6 Anatomie lidského ucha Střední ucho (obrázek 3.) Za č íná bubínkem, na n ě jž jsou napojeny t ř i sluchové k ů stky- kladívko (malleus), kovadlinka (incus) a t ř mínek (stapes). Je odd ě leno od vnit ř ního ucha oválným okénkem. Ze st ř edního ucha do nosohltanu vyús ť uje Eustachova trubice, která vyrovnává tlak ve st ř edním uchu s tlakem v okolním prost ř edí.

7 Anatomie lidského ucha Vnitřní ucho (obrázek 4.) Leží v kost ě ném labyrintu kosti skalní a je vypln ě n perilymfou. Kost ě ný labyrint se skládá ze: 3 polokruhovitých kanálk ů, p ř edsín ě a hlemýžd ě. Do p ř edsí ň ové č ásti vede oválné a kulaté okénko. V kost ě ném labyrintu se nachází blanitý labyrint, který je vypln ě ný endolymfou a skládá se z vej č itého a kulatého vá č ku. Hlemýž ď je vazivová trubi č ka, která obsahuje vlastní sluchový orgán- Cortiho orgán s osinkovými bu ň kami.

8 Vnímání zvuku Bubínek → sluchové k ů stky → oválné okénko → perilymfa (chv ě ní perilymfy rozkmitá vlákna spodinové blanky) → osinkové bu ň ky (narážejí svými výb ě žky na krycí membránu, a tím se podráždí) → sluchový nerv (prochází vnit ř ním zvukovodem do kmene mozkového) → podkorová jádra mezimozku → sluchové centrum k ů ry mozkové (zadní č ást horního závitu spánkového).

9 Onemocnění sluchového ústrojí Zánět středního ucha (obrázek 5.) Zán ě t st ř edního ucha ( č astý u d ě tí, bolestivý). Tinnitus ( neustálé zvon ě ní nebo pískání v uchu). Vertigo (porucha polokruhovitých kanálk ů vnit ř ního ucha zp ů sobující pocit, že se okolí to č í - závra ť ). Zalepené ucho ( tvorba tekutiny ve st ř edoušní dutin ě, zp ů sobující hluchotu, č asté u d ě tí).

10 Otázky a úkoly Jakou funkci plní sluchové k ů stky? Vysv ě tlete princip vnímání zvuk ů. Co je vlastním sluchovým orgánem? V jakém rozmezí rozlišuje č lov ě k zvuky? Vyztužují sluchové k ů stky st ě ny vnit ř ního ucha? (Svou odpov ěď zd ů vodn ě te.) Je dutina vnit ř ního ucha vypln ě na endolymfou? (Svou odpov ěď zd ů vodn ě te.)

11 Citace RNDR.JELÍNEK, Jan; RNDR.ZICHÁ Č EK, Vladimír a kol. Biologie pro gymnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000, ISBN 80-7182-107-1. 1.,2.,3.,4.,5. WIKIPEDIE. Ucho [online]. [cit. 29.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Uchohttp://cs.wikipedia.org/wiki/Ucho Obrázky dostupné na www. office. microsoft. com


Stáhnout ppt "Ústrojí sluchové. N Á ZEV Š KOLY: Gymn á zium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 Č Í SLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/ N Á ZEV MATERI Á LU: VY_32_INOVACE_6C_01_sluchové."

Podobné prezentace


Reklamy Google