Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Lubomíra Moravcová Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Lubomíra Moravcová Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Lubomíra Moravcová Název materiálu: VY_32_INOVACE_2_EKOLOGIE_13 Odpady Téma sady:Ekologie Obor, ročník:Sociální činnost, Veřejnosprávní činnost, 3. ročník Datum vytvoření:duben 2013 Anotace:Základní přehled o druzích odpadů a nakládání s odpady Metodický obsah:Výklad nového učiva

2 Co je vlastně odpad? Odpad je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Z pohledu práva přesně odpad definuje zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, kde jsou uvedeny i příslušné definice a povinnosti týkající se odpadů v České republice. Odpady http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jakarta_slumlife15.JPG Autor: Jonathan McIntosh, licence CC BY-SA

3 Členění odpadů 1. Podle kategorizace a katalogu odpadů, viz. Vyhláška MŽP č. 337/1997 příloha č.1 2. Podle vlivu člověka na ŽP 3. Podle základních fyzikálních vlastností (plynné, kapalné, tuhé, směsné) 4. Podle možností použití jako druhotné suroviny 5. Podle základních oborů lidské činnosti a) výrobní – z průmyslu, zemědělství, stavebnictví b) spotřební - komunální

4 Druhy odpadů Komunální odpad Zbytkový komunální odpad Tuhý komunální odpad Domovní odpad Biologicky rozlišitelný Odpad http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pile_of_trash_3.jpg

5 Komunální odpad Komunální odpad nebo také směsný odpad je dle legislativy veškerý odpad který vzniká při činnosti fyzických osob - domácností na území obce. Komunální odpad zahrnuje: - tuhý komunální odpad, - domovní odpad - objemný odpad apod. Tento odpad není separován a už ho ani separovat nelze. Skládka komunálního odpadu http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vyskytn%C3%A1_nad_Ji hlavou-skl%C3%A1dka.JPG Autor: Luděk Kovář, licence CC BY-SA

6 Dělení domovního odpadu Objemový odpad – starý nábytek, umyvadla, drobný stavební odpad atd. Obalový odpad – veškeré použité obaly z domácnosti: lahve skleněné a plastové, konzervy, kelímky, krabice atd. Využitelný odpad – papír, lepenka, sklo, folie, kovy, kuchyňský odpad, textil atd. Nebezpečný odpad – zářivky, léky, baterky, barvy, ředidla, oleje atd. Ostatní směsný odpad

7 Průměrné složení domovního odpadu Organický odpad 20% Textil 6% Papír 12% Kovy 4% Plast 12% Zbytek 35% Sklo 9% Nebezpečný odpad2% Z toho: využitelný 55% a nevyužitelný 45% Občan ČR vyprodukuje průměrně za roka asi 150-350kg

8 Co se dnes dělá s odpady? 1. Omezování vzniku – minimalizace 2. Využívání odpadů: a) materiálové (recyklace, kompostování, přepracování - regenerace) b) energetické (spalování) 3. Zneškodňování odpadů – tak, aby to bylo ekologicky únosné a ekonomicky výhodné

9 Recyklace a regenerace Regenerace – znamená navrácení původních užitných vlastností látkám nebo předmětům tak, aby mohly být využity k původnímu účelu a nestaly se odpady. Recyklace – rozumí se tím využití odpadu v původním výrobním procesu (tj. opětné využití materiálů nebo výrobků bez podstatných změn materiálu, z něhož byly vyrobeny).

10 Třídění odpadu Třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odadů (např. papír, sklo, plasty, bioodpad atd. odděleně od ostatních. Tím se tedy rozumí správně roztříděný komunální odpad podle své materiální podstaty, který lze potom opětovně recyklovat a znovu začlenit do výroby. Sběr odpadu probíhá ve speciálních kontejnerech řádně označených konkrétní sběrnou surovinou (plast, papír, sklo…)

11 Sběrné nádoby Sběrné nádoby – tříděný odpad http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oddeleny_sber_ odpadu_Nova_Paka.jpg Autor: Antonín Slejška, licence CC BY-SA Sběrné nádoby – tříděný odpad http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Trideny_odpad.JPG Sběrná nádoba – komunální odpad http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kontejner_na_sm%C4% 9Bsn%C3%BD_odpad,_Topolov%C3%A1.jpg Autor: cs:ŠJů, licence CC BY-SA

12 Nebezpečný odpad Nebezpečný odpad je takový druh odpadu, který se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí. Veškerý nebezpečný odpad v domácnostech se musí sbírat odděleně od domovního odpadu a nosit ho do nejbližšího separačního místa, kde je bezpečně skladován.

13 Mezi nebezpečný odpad patří např.: Barvy, laky, ředidla a mořidla Čistící prostředky a chemikálie Zdravotnický materiál Elektrické baterie a autobaterie Oleje, tuky a ropné produkty Kyseliny, louhy, těkavé látky Tonery, inkousty Chladničky a mrazáky obsahující freony Zářivky a další Kontejner na nebezpečný odpad http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kontejner_na_nebezpe% C4%8Dn%C3%BD_odpad_(baterie_a_akumul%C3%A1tory).j pg Autor: cs:ŠJů, licence CC BY-SA

14 Zdroje, autorská práva citace Zdroje: KVASNIČKOVÁ, Danuše. Základy ekologie. třetí, upravené vydání. Praha: Fortuna, 2004. ISBN 80-7168-902-5. ŠLÉGL, Jiří, František KISLINGER a Jana LANÍKOVÁ. Ekologie a ochrana životního prostředí. první vydání. Praha: Fortuna, 2002. ISBN 80-7168-828-2. BRANIŠ, Martin. Základy ekologie a ochrany životního prostředí. třetí, aktualizované vydání. Praha: Informatorium, 2004. ISBN 80-7333-024-5. Text. Wikipedie [online]. [cit. 2013-04-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpadyhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Odpady Autor: Mgr. Lubomíra Moravcová Název díla: Odpady Datum vzniku: duben 2013 Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.Tato prezentace je autorským dílem.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Lubomíra Moravcová Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google