Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Základní škola Karla Klíče Hostinné Autor: Mgr. Lenka Kudrnová Název: VY_32_INOVACE_06_ A 20_Spojky Téma: Německá gramatika pro 8. a 9. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Základní škola Karla Klíče Hostinné Autor: Mgr. Lenka Kudrnová Název: VY_32_INOVACE_06_ A 20_Spojky Téma: Německá gramatika pro 8. a 9. ročník."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Základní škola Karla Klíče Hostinné Autor: Mgr. Lenka Kudrnová Název: VY_32_INOVACE_06_ A 20_Spojky Téma: Německá gramatika pro 8. a 9. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2131

2 Mgr. Lenka Kudrnová

3 spojují dvě hlavní nebo dvě vedlejší věty nikdy nespojují větu hlavní a větu vedlejší 1. spojky, které nemění slovosled aber ale aber ale sondern nýbrž sondern nýbrž und a und a denn neboť denn neboť oder nebo oder nebo

4 Meine Mutti hat den Taller gekauft, denn es war bilig. Maminka koupila talíř, neboť byl levný. Wir waren zu Hause, aber wir haben ins Kino gehen möchten. Byli jsme doma, ale chtěli jsme jít do kina. Heute gehen wir in die Schule und morgen fahren wir nach Prag. Dnes jdeme do školy a zítra jedeme do Prahy.

5 2. spojky, které mění slovosled sonst jinak sonst jinak deshalb proto deshalb proto darum proto (důvod) darum proto (důvod) trotzdem přece, přesto trotzdem přece, přesto

6 po těchto spojkách následuje nepřímý slovosled – sloveso je na prvním místě Wir möchten uns ein Auto kaufen, deshalb sparen wir. Chtěli bychom si koupit auto, proto šetříme. Wir sparen schon lange Zeit, trotzdem haben wir immer wenig Geld. Šetříme už dlouho, přesto máme stále málo peněz.

7 uvozují větu vedlejší, která je závislá na větě hlavní ve větě, která začíná spojkou, používáme rámcový slovosled – určité sloveso až na konci věty dass že dass že weil protože weil protože obwohl ačkoliv obwohl ačkoliv damit aby damit aby

8 Er kann nicht mitgehen, weil er nicht hier ist. Nemůže jít s námi, protože tu není. Er hofft, dass Eva bald kommt. Doufá, že Eva přijde brzy. Er hilft uns, damit wir es schaffen. Pomáhá nám, abychom to stihli.

9 uvozují věty vedlejší časové ve větě, která začíná spojkou, používáme rámcový slovosled – určité sloveso až na konci věty spojka als se používá, pokud se jedná o jednorázový, neopakovaný děj v minulosti, ve všech ostatních případech používáme spojku wenn ve větě hlavní, pokud následuje po větě vedlejší, se objevuje nepřímý slovosled – nejprve přísudek, pak podmět

10 nachdem poté co nachdem poté co als když als když sooft tak často sooft tak často während během während během sobald tak brzy sobald tak brzy wenn když wenn když bevor dříve než bevor dříve než

11 Als ich klein war, war ich in Deutschland. Když jsem byl malý, byl jsem v Německu. Wenn ich ihn besuchte, nahm ich sein Buch mit. Když jsem ho navštívil, vzal jsem jeho knihu s sebou. Nachdem ich nach Hause gekommen war, machte ich die Hausaufgaben. Poté co jsem přišel domů, udělal jsem si domácí úkoly.

12 entweder-oder buď-nebo entweder-oder buď-nebo nicht nur- sondern auch nejen-ale také nicht nur- sondern auch nejen-ale také zwar-aber sice-ale zwar-aber sice-ale sowohl-als auch jak-tak sowohl-als auch jak-tak weder-noch ani-ani weder-noch ani-ani

13 entweder – oder po entweder může být přímý i nepřímý slovosled ve větách s pomocným nebo způsobovým slovesem, může být entweder na začátku věty, nebo až za tímto slovesem po oder následuje přímý pořádek slov Entweder habe ich mein Buch verloren, oder habe ich es zu Hause gelassen. Buď jsem knihu ztratil, nebo jsem ji nechal doma.

14 weder – noch je-li věta v perfektu, může být weder na začátku věty, nebo až za pomocným nebo způsobovým slovesem po noch je vždy nepřímý slovosled Weder hat man mir meine Tasche gestohlen, noch habe ich sie verloren. Ani tašku mi neukradli, ani jsem ji neztratil.

15 zwar – aber zwar může být na začátku věty, pak má věta nepřímý pořádek slov, nebo až za slovesem Zwar hast du recht, aber wir müssen es noch einmal machen. Sice máš pravdu, ale musíme to udělat ještě jednou.

16 nicht nur – sondern auch po sondern následuje vždy přímý slovosled v perfektu můžeme vynechat podmět a pomocné sloveso, pokud je stejné jako v hlavní větě Nicht nur er, sondern auch sie war da. Nejen on, ale také ona tu byla.

17 sowohl – als auch Sowohl er als auch sie haben danach gefragt. Jak on tak i ona se na to ptali. Ich habe sowohl Deutsch als auch Spanisch gesprochen. Mluvil jsem jak německy tak i španělsky.

18 AutorMgr. Lenka Kudrnová Vytvořeno dne11. 06. 2012 Odpilotováno dneve tříděIX. A, IX. B Vzdělávací oblastJazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oborCizí jazyk TémaNěmecká gramatika pro 8. a 9. ročník Název Spojky Klíčová slovaSpojky souřadicí, podřadicí, spojky časové, podvojné

19 ANOTACE 1)Výklad Jedná se o materiál určený k výkladu gramatického učiva – spojek při výuce německého jazyka v devátém ročníku ZŠ. Tento materiál slouží k seznámení se se základními spojkami a jejich použitím. POUŽITÉ ZDROJE Vlastní tvorba, obrázek vložen z otevřené galerie www.office.microsoft.comwww.office.microsoft.com


Stáhnout ppt "Název školy: Základní škola Karla Klíče Hostinné Autor: Mgr. Lenka Kudrnová Název: VY_32_INOVACE_06_ A 20_Spojky Téma: Německá gramatika pro 8. a 9. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google