Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Německá gramatika – slovosled

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Německá gramatika – slovosled"— Transkript prezentace:

1 Německá gramatika – slovosled
Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Slovosled Oznamovací věty hlavní Tázací věty Souvětí slovosled přímý
slovosled nepřímý slovosled vedlejší věty

3 Oznamovací věty hlavní
Zpět na úvodní stránku V oznamovacích větách je přísudek vždy na 2. místě! Ich gehe heute Abend ins Kino.  /  Dnes večer jdu do kina. Heute Abend* gehe ich ins Kino.  *  jedná se o jeden větný člen (příslovečné určení času) Ich will heute Abend ins Kino gehen*.  /  Dnes večer chci jít do kina.  *  infinitiv je zde vždy na konci věty Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

4 Tázací věty Gehst du heute Abend ins Kino? / Jdeš dnes večer do kina?
Zpět na úvodní stránku Existují dva typy těchto vět: Tázací věty začínající slovesem (přísudkem) – otázky zjišťovací. Gehst du heute Abend ins Kino?   /  Jdeš dnes večer do kina? Möchtest du heute Abend ins Kino gehen*?   /  Chtěl bys jít dnes večer do kina? *  infinitiv je zde vždy na konci věty Tázací věty začínající tázacím zájmenem – otázky doplňovací. Wann gehst du ins Kino?   /  Kdy jdeš do kina? Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

5 Souvětí Existují 3 typy slovosledů:
Zpět na úvodní stránku Existují 3 typy slovosledů: Slovosled přímý (v souvětí s hlavními větami) - týká se těchto spojek: und / a; aber / ale; oder / nebo; sondern / nýbrž, ale; denn /neboť. Slovosled nepřímý (v souvětí s hlavními větami) - týká se především těchto spojek: deshalb / proto; sonst / jinak; trotzdem / přesto; außerdem / kromě toho. Slovosled vedlejší věty - týká se především těchto spojek: dass / že, aby; weil / protože; wenn / když, až; als / když (v minulosti u jednorázového děje); damit / aby (u účelových vět). Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

6 Souvětí - přímý slovosled
Zpět na úvodní stránku Při spojení 2 hlavních vět nedojde ke změně slovosledu. Martin geht ins Kino. Peter bleibt zu Hause. Martin geht ins Kino und Peter bleibt zu Hause. / Martin půjde do kina a Petr zůstane doma. - Týká se těchto spojek: und / a; aber / ale; oder / nebo; sondern / nýbrž, ale; denn /neboť. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

7 Souvětí - nepřímý slovosled
Zpět na úvodní stránku Při spojení 2 hlavních vět dojde ke změně pořadí mezi podmětem a přísudkem (u věty po spojce). Heute ist Fußball im Fernsehen. Er bleibt zu Hause. Heute ist Fußball im Fernsehen, deshalb bleibt er zu Hause. / Dnes je v televizi fotbal, proto zůstane doma. - Týká se především těchto spojek: deshalb / proto; sonst / jinak; trotzdem / přesto; außerdem / kromě toho. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

8 Souvětí - slovosled vedlejší věty
Zpět na úvodní stránku Ve vedlejší větě je přísudek vždy na konci věty. Ich glaube, dass er bald kommt. / Myslím, že brzo přijde. Er kommt bald, weil er den Film sehen will. / Přijde brzo, protože chce vidět ten film. Wenn ich nach Hause komme, rufe* ich dich an. / Až přijdu domů, zavolám ti. *Začíná-li souvětí větou vedlejší, začíná hlavní věta přísudkem! Týká se především těchto spojek: dass / že, aby; weil / protože; wenn / když, až; als / když (v minulosti u jednorázového děje); damit / aby (u účelových vět). Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Německá gramatika – slovosled"

Podobné prezentace


Reklamy Google