Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Německá gramatika – slovosled Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Německá gramatika – slovosled Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným."— Transkript prezentace:

1 Německá gramatika – slovosled Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Slovosled  Oznamovací věty hlavní Oznamovací věty hlavníOznamovací věty hlavní  Tázací věty Tázací větyTázací věty  Souvětí Souvětí  slovosled přímý slovosled přímý slovosled přímý  slovosled nepřímý slovosled nepřímý slovosled nepřímý  slovosled vedlejší věty slovosled vedlejší věty slovosled vedlejší věty

3 Oznamovací věty hlavní Oznamovací věty hlavní  V oznamovacích větách je přísudek vždy na 2. místě! Ich gehe heute Abend ins Kino. / Dnes večer jdu do kina. Heute Abend* gehe ich ins Kino. * jedná se o jeden větný člen (příslovečné určení času) * jedná se o jeden větný člen (příslovečné určení času) Ich will heute Abend ins Kino gehen*. / Ich will heute Abend ins Kino gehen*. / Dnes večer chci jít do kina. * infinitiv je zde vždy na konci věty * infinitiv je zde vždy na konci věty Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Zpět na úvodní stránku

4 Tázací věty Tázací věty  Existují dva typy těchto vět:  Tázací věty začínající slovesem (přísudkem) – otázky zjišťovací. Gehst du heute Abend ins Kino? / Jdeš dnes večer do kina? Möchtest du heute Abend ins Kino gehen*? / Möchtest du heute Abend ins Kino gehen*? / Chtěl bys jít dnes večer do kina? * infinitiv je zde vždy na konci věty  Tázací věty začínající tázacím zájmenem – otázky doplňovací. Wann gehst du ins Kino? / Kdy jdeš do kina? Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Zpět na úvodní stránku

5 Souvětí Souvětí  Existují 3 typy slovosledů:  Slovosled přímý (v souvětí s hlavními větami) - týká se těchto spojek: und / a; aber / ale; oder / nebo; sondern / nýbrž, ale; - týká se těchto spojek: und / a; aber / ale; oder / nebo; sondern / nýbrž, ale; denn /neboť.  Slovosled nepřímý (v souvětí s hlavními větami) - týká se především těchto spojek: deshalb / proto; sonst / jinak; trotzdem / přesto; außerdem / kromě toho.  Slovosled vedlejší věty - týká se především těchto spojek: dass / že, aby; weil / protože; wenn / když, až; als / když (v minulosti u jednorázového děje); damit / aby (u účelových vět). Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Zpět na úvodní stránku

6 Souvětí - přímý slovosled Souvětí - přímý slovosled  Při spojení 2 hlavních vět nedojde ke změně slovosledu. Martin geht ins Kino. Peter bleibt zu Hause. Martin geht ins Kino und Peter bleibt zu Hause. / Martin půjde do kina a Petr zůstane doma. - Týká se těchto spojek: und / a; aber / ale; oder / nebo; sondern / nýbrž, ale; denn /neboť. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Zpět na úvodní stránku

7 Souvětí - nepřímý slovosled Souvětí - nepřímý slovosled  Při spojení 2 hlavních vět dojde ke změně pořadí mezi podmětem a přísudkem (u věty po spojce). Heute ist Fußball im Fernsehen. Er bleibt zu Hause. Heute ist Fußball im Fernsehen, deshalb bleibt er zu Hause. / Dnes je v televizi fotbal, proto zůstane doma. - Týká se především těchto spojek: deshalb / proto; sonst / jinak; trotzdem / přesto; außerdem / kromě toho. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Zpět na úvodní stránku

8 Souvětí - slovosled vedlejší věty Souvětí - slovosled vedlejší věty  Ve vedlejší větě je přísudek vždy na konci věty. Ich glaube, dass er bald kommt. / Myslím, že brzo přijde. Er kommt bald, weil er den Film sehen will. / Přijde brzo, protože chce vidět ten film. Wenn ich nach Hause komme, rufe* ich dich an. / Až přijdu domů, zavolám ti. *Začíná-li souvětí větou vedlejší, začíná hlavní věta přísudkem! -Týká se především těchto spojek: dass / že, aby; weil / protože; wenn / když, až; als / když (v minulosti u jednorázového děje); damit / aby (u účelových vět). Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Zpět na úvodní stránku


Stáhnout ppt "Německá gramatika – slovosled Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným."

Podobné prezentace


Reklamy Google