Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ I MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST DRUHY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ VŠEOBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ LINKY TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ I MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST DRUHY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ VŠEOBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ LINKY TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ."— Transkript prezentace:

1

2 OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ I MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST DRUHY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ VŠEOBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ LINKY TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

3 ANOTACE OBJASNIT ŽÁKŮM, CO JE MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST, VYSVĚTLIT RŮZNÉ DRUHY TĚCHTO UDÁLOSTÍ, JAK SE V TĚCHTO UDÁLOSTECH CHOVAT, OBJASNIT INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM A ZPŮSOB VOLÁNÍ NA TÍSŇOVÉ LINKY VÝUKOVÝ MATERIÁL

4 MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST O Co je mimořádná událost? O = událost, která není v životě běžná ani očekávaná O = událost, která ohrožuje život, zdraví, majetek nebo životní prostředí O = událost, která je vyvolaná škodlivým působením přírodních sil nebo činností člověka O = událost, která může při nepřipravenosti obyvatel způsobit paniku

5 DRUHY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ ŽIVELNÉ POHROMY ČLOVĚK JE NEOVLIVNÍ UDÁLOSTI ZPŮSOBENÉ ČLOVĚKEM O Povodeň O Zemětřesení O Velký požár O Velký sesuv půdy O Tornádo, orkán O Sopečný výbuch, tsunami O Extrémní chlad nebo teplo O NEÚMYSLNÉ = havárie v chemickém provozu, ropná havárie, radiační havárie O ÚMYSLNÉ = teroristický čin, nebezpečná zásilka, oznámení o uložení bomby

6 VŠEOBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH O Zavolej na tísňovou linku - netelefonuj zbytečně! O Nepodceňuj houkání sirén O Nerozšiřuj poplašnou a neověřenou zprávu O Sledujte vysílání rozhlasu a televize O Varujte ostatní ohrožené osoby - sousedy O Chraňte sebe a další osoby – zejména děti, staré a nemocné osoby O Zachovej klid a jednej s rozvahou O Uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek

7 LINKY TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 1. Hasičský záchranný sbor ČR 150 2. Zdravotnická záchranná služba 155 3. Policie ČR 158 Městská policie 156 MEZINÁRODNÍ 112 Koordinovaný ( propojený) postup složek INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU při přípravě na mimořádnou událost a při provádění záchranných a likvidačních prací je velmi důležitý

8

9 KDY VOLAT TÍSŇOVÉ LINKY O KDY VOLAT HASIČE? 150 Při požárech, živelných pohromách, haváriích a různých nehodách. Všude tam, kde je potřeba provádět záchranné a likvidační práce. O KDY VOLAT ZÁCHRANNOU SLUŽBU? 155 Kdy je přímo ohroženo zdraví či dokonce život (poruchy vědomí či dýchání, bezvědomí, vážný úraz, otrava…) O KDY VOLAT POLICII? 158 Když jste obětí nebo svědky trestného činu, když je ohrožena bezpečnost osob nebo jejich majetku O !!! ZNEUŽITÍ TĚCHTO LINEK JE TRESTNÉ !!!

10 JAK VOLAT NA TÍSŇOVOU LINKU O BUĎTE STRUČNÍ, ALE VĚCNÍ O INFORMACE BY MĚLY OBSAHOVAT TYTO INFORMACE: O Co, kdy a kde se stalo O Počet postižených, případná zranění O Jméno a číslo telefonu volajícího O Později odpovíte na dotazy operátora tísňové linky O PO UKONČENÍ HOVORU MŮŽE BÝT USKUTEČNĚN ZPĚTNÝ HOVOR

11 ÚKOLY PRO SAMOSTATNOU PRÁCI O SKUPINOVÁ PRÁCE 1. Popište 5 různých mimořádných událostí 2. Určete, na kterou tísňovou linku budete při těchto mimořádných událostech volat 3. Nacvičte postup volání na tísňové linky

12 CITACE O ING. ZDENĚK RATHAUSKÝ. Co dělat...: aneb Kapesní průvodce krizovými situacemi. 2. vyd. Praha: Centrum pro bezpečný stát, o. s., 2008. O MINISTERSTVO VNITRA. Pro případ ohrožení: Příručka pro obyvatele. Praha: Ministerstvo vnitra - Hasičský záchranný sbor ČR, 2001. O HORSKÁ, Viola, Eva MARÁDOVÁ a Dušan SLÁVIK. Ochrana člověka za mimořádných událostí: Sebeobrana a vzájemná pomoc. 1. vyd. Praha 1: Fortuna, 2002. O MINISTERSTVO VNITRA. Sebeobrana obyvatelstva. Praha: Ministerstvo vnitra - Hasičský záchranný sbor, 2001. O www.office.microsoft.com


Stáhnout ppt "OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ I MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST DRUHY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ VŠEOBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ LINKY TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google