Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením. Téma:MS Excel 2010 – Funkce uvnitř funkcí. Ročník:2. Datum vytvoření:březen 2014 Název:VY_32_INOVACE_16.3.18. ICT Anotace: Vnoření jedné funkce do druhé, vnoření více funkcí. Inovativnost digitálního učebního materiálu spočívá zejména v jeho názornosti, které bylo dosaženo využitím nástroje Výstřižky operačního systému Windows 7. Díky grafice je žák tématem provázen krok za krokem. Interaktivita výuky je zvýšena propojením s prací na Internetu a může být ještě umocněna využitím interaktivní tabule. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad a procvičení. Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Vnoření jedné funkce do druhé Doposud jste při výpočtech využívali pouze jednoduché funkce. Excel ale umožňuje vnořit jednu funkci do druhé, případně vnořit do sebe několik funkcí. To znamená, že výpočty můžete navzájem kombinovat. Výsledek jedné funkce se může stát argumentem další funkce. Takto vytvořené vzorce se stávají silným výpočetním mechanismem.

3 Funkce ve funkci, příklad 1. Zadání: Z několika položek vypočtěte průměr a poté výsledek zaokrouhlete na celá čísla. Je nutné použít dvě funkce: =PRŮMĚR(číslo1;číslo2) – vypočítá průměr ze zadaných čísel nebo oblasti. =ZAOKROUHLIT(číslo; číslice) – zaokrouhlí číslo na počet desetinných míst podle počtu číslic. V podstatě jde o to, že argument „číslo“ z funkce ZAOKROUHLIT bude nahrazený funkcí PRŮMĚR: =ZAOKROUHLIT(PRŮMĚR(číslo1;číslo2);číslice) Funkce je možné vnořovat do mnoha úrovní. V našem případě je funkce ZAOKROUHLIT 1. úroveň, funkce PRŮMĚR 2. úroveň. Pokud by byla ve funkci PRŮMĚR vnořena další funkce, byla by tato funkce 3. úrovně.

4 Příklad 1 – názorné řešení. 1.Úkolem je vypočítat průměr zápůjček knih za pololetí a výsledek zaokrouhlit na celé číslo. 2.Do zvolené buňky (D10) vložte funkci ZAOKROUHLIT. 3.Do řádku „Číslo“ v argumentech funkce vložte funkci PRŮMĚR z rozbalovací nabídky a označte oblast ze které se má průměr vypočítat. 4.Nepotvrzujte tlačítkem OK, ale klikněte levým tlačítkem myši v řádku vzorců na slovo ZAOKROUHLIT. 5.Do řádku “Číslice“ napište číslo pro výběr počtu desetinných míst. Když nezapíšete žádné číslo, bude výsledek zaokrouhlen na celá čísla. Nyní potvrďte. 1.Úkolem je vypočítat průměr zápůjček knih za pololetí a výsledek zaokrouhlit na celé číslo. 2.Do zvolené buňky (D10) vložte funkci ZAOKROUHLIT. 3.Do řádku „Číslo“ v argumentech funkce vložte funkci PRŮMĚR z rozbalovací nabídky a označte oblast ze které se má průměr vypočítat. 4.Nepotvrzujte tlačítkem OK, ale klikněte levým tlačítkem myši v řádku vzorců na slovo ZAOKROUHLIT. 5.Do řádku “Číslice“ napište číslo pro výběr počtu desetinných míst. Když nezapíšete žádné číslo, bude výsledek zaokrouhlen na celá čísla. Nyní potvrďte. LTMLTM

5 Příklad 2 V závislosti na dosaženém průměru známek žáků napíše funkce KDYŽ při průměru 3 a lepším „Dostačující prospěch“, při horším průměru než 3 vypíše o kolik je výsledný průměr známek horší.

6 Příklad 2 – vyplnění argumentů funkce

7 Příklad 2 – vyplnění argumentů ručně Zpravidla je lepší použít takovýto jednoznačný zápis, než využívat vnořené podprůvodce, kde může docházet k chybám. Při používání vnořených funkcí je třeba, aby zadavatel chápal smysl zápisu, předpokládal výsledky jednotlivých funkcí a v případě potřeby uměl zápis opravit. Není možné vnořovat do sebe jakékoliv funkce, například vnořit do funkce, která očekává číselnou hodnotu funkci, jejímž výstupem je logická hodnota. Zpravidla je lepší použít takovýto jednoznačný zápis, než využívat vnořené podprůvodce, kde může docházet k chybám. Při používání vnořených funkcí je třeba, aby zadavatel chápal smysl zápisu, předpokládal výsledky jednotlivých funkcí a v případě potřeby uměl zápis opravit. Není možné vnořovat do sebe jakékoliv funkce, například vnořit do funkce, která očekává číselnou hodnotu funkci, jejímž výstupem je logická hodnota.

8 Procvičení učiva – cvičení 1 V programu Excel vytvořte tabulku dle vzoru. V buňkách E5 – E10 vytvořte vzorec, který zajistí odpovídající slovní hodnocení (1 – výborný; 2 – chvalitebný; 3 – dobrý; 4 – dostatečný; 5 – nedostatečný). V programu Excel vytvořte tabulku dle vzoru. V buňkách E5 – E10 vytvořte vzorec, který zajistí odpovídající slovní hodnocení (1 – výborný; 2 – chvalitebný; 3 – dobrý; 4 – dostatečný; 5 – nedostatečný). Nápověda: Do buňky E5 vložte opakovaně funkci Když s patřičnými podmínkami. Poté vzorec rozkopírujte do ostatních buněk. Nápověda: Do buňky E5 vložte opakovaně funkci Když s patřičnými podmínkami. Poté vzorec rozkopírujte do ostatních buněk.

9 Procvičení učiva – cvičení 2 V programu Excel vytvořte tabulku dle vzoru. Po zadání věku v buňce „Zadej věk“ se v buňce „Kategorie“ objeví správná sportovní kategorie dle věku. Pokud bude zadán věk nižší než 8 let objeví se text „žádná“.

10 Zdroje: NAVRÁTIL, Pavel. S počítačem nejen k maturitě. 7. vyd. Kralice na Hané: Computer Media, 2009, 175 s. ISBN 978-80-7402-020-9. Všechny obrázky vytvořil autor pomocí nástroje „Výstřižky“ při práci s programem MS Excel 2010.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením."

Podobné prezentace


Reklamy Google