Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_52_ INOVACE_21_14_HRADY A ZÁMKY ČESKÉ REPUBLIKY Číslo skupiny: 3 Autor: Mgr. Kateřina Suchá Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A JEHO SVĚT/ VLASTIVĚDA//HRADY A ZÁMKY ČESKÉ RAPUBLIKY Druh učebního materiálu: PREZENTACE Metodický list:NE Anotace: Žáci si prostřednictvím prezentace prověří znalosti, týkající se českých hradů a zámků. Materiál je vytvořen v prezentačním programu Power Point. Je doplněn animačními přechody. Materiál je určen k práci na počítači a interaktivní tabuli. Ověřeno ve třídě: V. C Datum ověření:29. 4. 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum:Podpis:

2 HRADY A ZÁMKY ČESKÉ REPUBLIKY

3 Podle fotografie poznej, o který hrad nebo zámek se jedná, první písmenko ti napoví. Písmenko, které ti vyjde na této značce x, je písmenkem tajenky. V tajence je ukryto hradní strašidlo. Za vlády Habsburků zde byli vězněni představitelé protihabsburského hnutí z různých zemí, proto bývá nazýván „vězení národů.“ Š - - - x - - k Hrad tyčící se nad stejnojmennou obcí poblíž Máchova jezera. Vybudován byl Přemyslem Otakarem II. ve 13. století. B x - - - - Původně gotický hrad byl do dnešní podoby přestavěn v 19. století. B - - x - -

4 Zřícenina hradu, která stojí na hoře sopečného původu. Hrad byl založen husity. K - - - - - - - - x - - - Renesanční zámek (památka UNESCO). Vznikl podle italských vzorů, pozoruhodná je vnější sgrafitová výzdoba. L - - - - - - x Barokní zámek s přilehlým kostelem sv. Markéty. Zámek obklopuje rozlehlá zahrada se sochami antických bohů a bohyň. J x - - - - - - - - n - - R - - - - - - -

5 Hrad v Nízkém Jeseníku, byl postaven ve 13. století, za husitských válek byl významnou pevností husitů. S – x - - - - Zřícenina hradu. V současnosti se tu každý rok koná přehlídka uměleckých kovářů s názvem Hefaiston. H - - - - - x – Gotický hrad, důkladné opevnění bylo budováno po dobu 700 let. Svým souborem hradeb a opevnění je hrad ojedinělý ve střední Evropě. P – x - - - - - -

6 Zřícenina hradu ze 13. století patří k největším u nás, obvodové hradební zdi jsou dlouhé 800 m. H - - - - - - x Hrad postavený z pískovcových kvádrů na výběžku pískovcové skály. Je jedním z nejzachovalejších hradů u nás. (CHKO Český ráj) K - - x

7 Nejrozsáhlejší hradní zřícenina u nás. Při obléhání hradu přišel o druhé oko husitský vojevůdce Jan Žižka. R - - x Barokní zámek s rozsáhlými zahradami (památka UNESCO). K - - - - x - -

8 Podle fotografie poznej, o který hrad nebo zámek se jedná, první písmenko ti napoví. Písmenko, které ti vyjde na této značce x, je písmenkem tajenky. V tajence je ukryto hradní strašidlo. Za vlády Habsburků zde byli vězněni představitelé protihabsburského hnutí z různých zemí, proto bývá nazýván „vězení národů.“ ŠPILBERK Hrad tyčící se nad stejnojmennou obcí poblíž Máchova jezera. Vybudován byl Přemyslem Otakarem II. ve 13. století. BEZDĚZ Původně gotický hrad byl do dnešní podoby přestavěn v 19. století. BOUZOV

9 Zřícenina hradu, která stojí na hoře sopečného původu. Hrad byl založen husity. KUNĚTICKÁ HORA Renesanční zámek (památka UNESCO). Vznikl podle italských vzorů, pozoruhodná je vnější sgrafitová výzdoba. LITOMYŠL Barokní zámek s přilehlým kostelem sv. Markéty. Zámek obklopuje rozlehlá zahrada se sochami antických bohů a bohyň. JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU

10 Hrad v Nízkém Jeseníku, byl postaven ve 13. století, za husitských válek byl významnou pevností husitů. SOVINEC Zřícenina hradu. V současnosti se tu každý rok koná přehlídka uměleckých kovářů s názvem Hefaiston. HELFŠTÝN Gotický hrad, důkladné opevnění bylo budováno po dobu 700 let. Svým souborem hradeb a opevnění je hrad ojedinělý ve střední Evropě. PERNŠTEJN

11 Zřícenina hradu ze 13. století patří k největším u nás, obvodové hradební zdi jsou dlouhé 800 m. HUKVALDY Hrad postavený z pískovcových kvádrů na výběžku pískovcové skály. Je jedním z nejzachovalejších hradů u nás. (CHKO Český ráj) KOST

12 Nejrozsáhlejší hradní zřícenina u nás. Při obléhání hradu přišel o druhé oko husitský vojevůdce Jan Žižka. RABÍ Barokní zámek s rozsáhlými zahradami (památka UNESCO). KROMĚŘÍŽ

13 TAJENKA – HRADNÍ STRAŠIDLO Písmenka, která si získal/la doplň do tajenky B - - - - - - - R - - - - PŘESMYČKY – hledej pohádkové bytosti lábí nípa ceprinzna chud ročanidějce kadr

14 TAJENKA – HRADNÍ STRAŠIDLO - řešení Písmenka, která si získal/la doplň do tajenky BEZHLAVÝ RYTÍŘ PŘESMYČKY – hledej pohádkové bytosti lábí nípa BÍLÁ PANÍ ceprinzna PRINCEZNA chud DUCH ročanidějce ČARODEJNICE kadr DRAK

15 Citace Snímek č. 1 – Špilberk - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit. 30. 3. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Hrad_%C5%A0pilberk_v_Brn%C4%9B.jpg/800px- Hrad_%C5%A0pilberk_v_Brn%C4%9B.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Hrad_%C5%A0pilberk_v_Brn%C4%9B.jpg/800px- Hrad_%C5%A0pilberk_v_Brn%C4%9B.jpg Snímek č. 2 – Bezděz - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit. 30. 3. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/Bezdez_0.jpg/220px-Bezdez_0.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/Bezdez_0.jpg/220px-Bezdez_0.jpg Snímek č. 3 – Bouzov - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit. 30. 3. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Bouzov%2C_vstupn%C3%AD_%C4%8D%C3%A1st.JPG/170px- Bouzov%2C_vstupn%C3%AD_%C4%8D%C3%A1st.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Bouzov%2C_vstupn%C3%AD_%C4%8D%C3%A1st.JPG/170px- Bouzov%2C_vstupn%C3%AD_%C4%8D%C3%A1st.JPG Snímek č. 4 – Kunětická hora – In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit. 30. 3. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Kun%C4%9Btick%C3%A1_hora_hrad2.JPG/250px- Kun%C4%9Btick%C3%A1_hora_hrad2.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Kun%C4%9Btick%C3%A1_hora_hrad2.JPG/250px- Kun%C4%9Btick%C3%A1_hora_hrad2.JPG Snímek č. 5 – Litomyšl – In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit. 30. 3. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Litomysl3.jpg/220px-Litomysl3.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Litomysl3.jpg/220px-Litomysl3.jpg Snímek č. 6 – Jaroměřice nad Rokytnou - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit. 30. 3. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Jaromerice_sv_marketa.jpg/256px-Jaromerice_sv_marketa.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Jaromerice_sv_marketa.jpg/256px-Jaromerice_sv_marketa.jpg Snímek č. 7 – Sovinec - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit. 30. 3. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Castle_Sovinec.jpg/800px-Castle_Sovinec.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Castle_Sovinec.jpg/800px-Castle_Sovinec.jpg Snímek č. 8 – Helfštýn - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit. 30. 3. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Helfst03.JPG/220px-Helfst03.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Helfst03.JPG/220px-Helfst03.JPG Snímek č. 9 – Pernštejn - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit. 30. 3. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Pernstejn6_%28js%29.jpg/220px-Pernstejn6_%28js%29.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Pernstejn6_%28js%29.jpg/220px-Pernstejn6_%28js%29.jpg Snímek č. 10 – Hukvaldy - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit. 30. 3. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Hukv09.JPG/200px-Hukv09.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Hukv09.JPG/200px-Hukv09.JPG Snímek č. 11 – Kost - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit. 30. 3. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/Kost02.jpg/120px-Kost02.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/Kost02.jpg/120px-Kost02.jpg Snímek č. 12 – Rabí - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit. 30. 3. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Hrad_Rab%C3%AD%2C_leteck%C3%BD_sn%C3%ADmek.jpg/220px- Hrad_Rab%C3%AD%2C_leteck%C3%BD_sn%C3%ADmek.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Hrad_Rab%C3%AD%2C_leteck%C3%BD_sn%C3%ADmek.jpg/220px- Hrad_Rab%C3%AD%2C_leteck%C3%BD_sn%C3%ADmek.jpg Snímek č. 13 – Kroměříž - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit. 30. 3. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Flower_Garden_Kromeriz.jpg/220px-Flower_Garden_Kromeriz.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Flower_Garden_Kromeriz.jpg/220px-Flower_Garden_Kromeriz.jpg CHALUPA, Petr; ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5 Česká republika jako součást Evropy. Brno: NOVÁ ŠKOLA, 2004, ISBN 80-7289-059-X.  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Kateřina Suchá.


Stáhnout ppt "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google