Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ Dolní Benešov, p ř ísp ě vková organizace AUTOR: Mgr. Martina Steyerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_15_Hudební výchova – 8. ro č ník TÉMA: Rock.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: ZŠ Dolní Benešov, p ř ísp ě vková organizace AUTOR: Mgr. Martina Steyerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_15_Hudební výchova – 8. ro č ník TÉMA: Rock."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: ZŠ Dolní Benešov, p ř ísp ě vková organizace AUTOR: Mgr. Martina Steyerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_15_Hudební výchova – 8. ro č ník TÉMA: Rock and roll Č ÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.1262

2 ANOTACE Ž áci se formou prezentace seznámí s hudbou rock and rollu a s ž ivotem hlavního p ř edstavitele. Prost ř ednictvím úkolu si prohloubí nabyté v ě domosti.

3 ROCK AND ROLL

4 Rock and roll Č ernošští muzikanti takovou hudbu hráli ji ž d ř íve, nazývali ji rhythm and blues. Ze sm ě sice prvk ů country a rhythm and blues se zrodil v 50. letech 20. století nový hudební styl rock and roll. D ů le ž itost v n ě m hrála hlasitost elektricky zesílených kytar, bicí a p ř edevším zp ě vák.

5 Elvis Presley (1935 – 1977) Nejslavn ě jší p ř edstavitel rock and rollu. Chudý ř idi č nákla ď áku nato č il jako dárek mamince v místním studiu dv ě písn ě s kytarou. Zanedlouho si jej všimli v nahrávací spole č nosti RCA. Z chudého chlapce se tak stal milioná ř, idol mláde ž e celého sv ě ta. Poda ř ilo se mu spojit to nejlepší z hudby č erných i bílých Ameri č an ů.

6 V letech 1958 – 69 ve ř ejn ě nevystupoval. Po 11 letech se vrátil na sv ě tová pódia. Rozpadlo se mu však man ž elství, stres se pokoušel p ř ekonat povzbuzujícími prost ř edky, které mu p ř inesly zdravotní problémy. Dne 16. srpna 1977 zem ř el na srde č ní záchvat v koupeln ě svého p ř epychového sídla v Memphisu.

7 Hudební ukázka: E. Presley – Love Me Tender (v č eské verzi Pár havraních copánk ů )

8 ÚKOL Uve ď alespo ň dva filmy, ve kterých hrál Elvis Presley.

9 Ř EŠENÍ Love Me Tender - 1956 Loving You - 1957

10 CITACE Text je dílem autorky ze dne 24. 6. 2012. Obr. 1. Www.cs.wikipedia.org [online]. c2012 [cit. 2012-06- 24]. Elvis Presley. Dostupné z WWW:.

11 Hudební ukázka Www.youtube.com [online]. c2012 [cit. 2012-06-24]. Elvis Presley – Love Me Tender. Dostupné z WWW:.


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: ZŠ Dolní Benešov, p ř ísp ě vková organizace AUTOR: Mgr. Martina Steyerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_15_Hudební výchova – 8. ro č ník TÉMA: Rock."

Podobné prezentace


Reklamy Google