Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu INOVACE_32_Koncentrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu INOVACE_32_Koncentrační."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu INOVACE_32_Koncentrační a vyhlazovací tábory I. Autor Mgr. Lenka Nečilová Tematický okruh Antisemitismus a holocaust Ročník třetí Datum tvorby 9. 1.2013 AnotaceNacismus, holocaust Metodický pokynPrezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu. Procvičovací cvičení lze použít jako test. Možnosti využití: promítání ve třídě při výkladu na interaktivní tabuli Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

2 vyhlazení Židů – jeden z hlavních cílů nacistů technické zajištění, součinnost všech složek měl na starost Hlavní šéf říšské bezpečnosti Reinhard Heydrich. hned po vypuknutí 2. světové války jsou na území Polska shromažďováni Židé do ghett. Ghetta a internační tábory vznikají i v jiných zemích. lidé žijí v ghettech stísnění na malém prostoru ve zcela nevyhovujících životních podmínkách - nedostatek jídla, podvýživa, epidemie a vyčerpávající práce Ghetta byla „přestupními stanicemi“ na cestě do – vyhlazovacích táborů na území Polska. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Bundesarchiv _Bild_146-1969-054-16%2C_Reinhard_Heydrich.jpg

3 Největší ghetto – Varšava (až 480 000 lidí), během roku 1942 odvezena většina lidí do vyhlazovacího tábora v Treblince. Po brutálním potlačení povstání bylo ghetto srovnáno se zemí Lodž – (až 160 000 lidí) – ghetto se podílelo na výrobě, proto bylo likvidováno postupně. Židé byli odváženi do koncentračního tábora v Chelmnu. Ghetto bylo zlikvidováno v září 1944 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Bundesarchiv_Bild_101I-270-0298-07%2C_Polen%2C_Ghetto_Warschau%2C_Mauer.jpg

4 Lvov – (150 000 lidí) – většina vězňů zabita v táboře Belzec Minsk (až 100 000 lidí) – zlikvidováno v říjnu 1943, Židé odvezeni do tábora Sobibor nebo zastřeleni. Vilnius (až 57 000) a Bialystok (50 000) – zlikvidovány po potlačení povstání vězňů v dubnu a září 1943 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Bundesarchiv_Bild_101I-134-0766- 06%2C_Polen%2C_Ghetto_Warschau%2C_Stra%C3%9Fenszene.jpg

5 Počátek masového vyvražďování židů je spojen se zahájením války proti Sovětskému svazu. Hned za frontou postupují tzv. Einsatzgruppen (pohotovostní skupiny), vytvořené z příslušníků bezpečnostní policie. Tyto skupiny prohledávaly obsazená území a likvidovaly „nepřátelské“ elementy. Podle neúplných záznamů povraždily tyto skupiny nejméně 900 000 lidí. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Kiev_Jew_Killings_in_Ivangorod_%281942%29.jpg/800px-Kiev_Jew_Killings_in_Ivangorod_%281942%29.jpg

6 Oběti byly většinou postříleny do předem vykopaných jam. Masové popravy však byly pro jejich vykonavatele „příliš psychicky náročné“ a daly se použít pouze na dobytém území Sovětského svazu, kde nebylo třeba brát na obyvatelstvo žádné ohledy. Bylo proto rozhodnuto využít zkušenosti z vyhlazovací akce (před válkou), během níž byli zabiti duševně nemocní a nevyléčitelní lidé, kteří by jinak „zatěžovali“ německou společnost. Jednalo se o 120 000 lidí, kteří byli udušeni v plynových komorách pomocí oxidu uhelnatého. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Children_rounded_up_for_deportation.JPG

7 Mezi lety 1933–1945 založili nacisté kolem 20 000 různých táborů Typy táborů: pracovní tábory (řada firem využívala otrockou pracovní sílu vězňů pro svůj prospěch) tranzitní (průchozí) tábory, kde lidé pouze čekali na další transport vyhlazovací určené výhradně pro hromadné vraždění. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Bundesarchiv_Bild_192- 269%2C_KZ_Mauthausen%2C_H%C3%A4ftlinge_im_Steinbruch.jpg/439px-Bundesarchiv_Bild_192- 269%2C_KZ_Mauthausen%2C_H%C3%A4ftlinge_im_Steinbruch.jpg

8 První koncentrační tábor zřízen v Dachau v roce 1933 určen pro politické odpůrce, komunisty, sociální demokraty, také pro homosexuály, Romy, Svědky Jehovovy (a další „asociální živly“) po roce 1935 byli do koncentračních táborů posíláni také Židé. V táborech vězni nosili stejnokroje s číslem a znakem, identifikujícím jejich původ. Životní podmínky v táborech byli otřesné – nedostatek jídla, špatná hygiena, žádná lékařská péče, nemoci, těžká práce… http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Dead_corpses_in_train_da chau.jpg

9 http://upload.wi kimedia.org/wiki pedia/commons/ thumb/2/29/Ozn aczenia_wi%C4% 99%C5%BAni%C 3%B3w_hitlerow skich_oboz%C3% B3w_koncentrac yjnych.png/709p x- Oznaczenia_wi% C4%99%C5%BAn i%C3%B3w_hitle rowskich_oboz% C3%B3w_koncen tracyjnych.png označení vězňů v koncentračních táborech KATEGORIE VĚZŇŮ politický kriminální asociál homosexuál svědek Jehovův emigrant válečný zajatec DODATKOVÁ OZNAČENÍ Žid Žid od 2. pol. 1944 hanobení rasy kárné komando se speciálním označení národnosti se speciálním dozorem (zde „polnisch“ - Polák) nově v táboře v pravomoci táborové číslo podezřelý z pokusu vyžadující „zvláštní“ Wehrmachtu vězně o útěk zacházení PŘÍKLAD OZNAČENÍ č. 31517, Žid, politický, kárné komando

10 Vyhlazovací tábory začaly být zakládány roku 1941 na okupovaných územích Polska. o Chelmno (něm. Kulmhof) o Belzec o Sobibor o Treblinka o Majdanek a Osvětim - Březinka (něm. Auschwitz-Birkenau) Pouze vyhlazovací funkci plnily první čtyři ze jmenovaných táborů, Majdanek a Osvětim plnily zároveň funkci koncentračních táborů, takže (podstatně menší) část vězňů byla určena pro otrockou práci. Termínu „vyhlazovací tábor“ se začalo užívat až po druhé světové válce, sami nacisté se snažili maskovat jejich skutečné určení.

11 mapa koncentračních táborů http://upload.wi kimedia.org/wiki pedia/commons/ thumb/d/d6/Kon zentrazionslager. png/690px- Konzentrazionsla ger.png

12 Buchenwald – spalovna těl http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Horror_chamber_at_the_Buchenwald_concentration_camp_near_Jena%2C_ Germany.jpg/745px-Horror_chamber_at_the_Buchenwald_concentration_camp_near_Jena%2C_Germany.jpg

13 Buchenwald http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Buchenwald_corpse_trailer_ww2-181.jpg/699px- Buchenwald_corpse_trailer_ww2-181.jpg

14 Ravensbrück – kresba vězeňkyně foto autorky

15 Ebensee http://upload. wikimedia.org /wikipedia/co mmons/b/bd/ Ebensee- survivors.jpg

16 Konference ve Wannsee - je označení pro setkání vysokých představitelů nacistického Německa, které se konalo v úterý 20. ledna 1942 v zámečku na břehu jezera Wannsee poblíž Berlína. Jediným bodem jednání byla koordinace technických záležitostí a provedení konečného řešení. Červenec 1941 - dopis Göringa Heydrichovi týkající se „konečného řešení“ židovské otázky http://upload.wikimedia.org/wik ipedia/commons/2/2c/Carta_G %C3%B6ring.JPG

17 Otázky Kdo to byl Reinhard Heydrich? Jakou funkci měla ghetta za druhé světové války? Jaká ghetta znáte? Co dělaly tzv. Einsatzgruppen? Jaké koncentrační tábory byly v Německu?

18 http://commons.wikimedia.org/wiki/ http://cs.wikipedia.org Zdroje použitých obrázků citovány přímo v textu Informace jsem čerpala ze vzdělávacích seminářů pořádaných Památníkem Terezín a Židovským muzeem v Praze Materiál stažen 2.1. 2013 Zdroje:


Stáhnout ppt "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu INOVACE_32_Koncentrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google