Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor:Mgr. Jiří Hajn Název DUM:Flóra prvohor – opakování Název sady:Přírodopis – geologie Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3577.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor:Mgr. Jiří Hajn Název DUM:Flóra prvohor – opakování Název sady:Přírodopis – geologie Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3577."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor:Mgr. Jiří Hajn Název DUM:Flóra prvohor – opakování Název sady:Přírodopis – geologie Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3577 - VY_32_Inovace_11.3.11 Anotace:Žáci zopakují základní poznatky o flóře prvohor

2 Prvohory flóra prvohor – opakování

3 Legenda  postupuj dle otázek  symbol znamená nápovědu k možnosti  symbol se objeví po zodpovězení správné odpovědi a objasní, proč právě tato je správná  symbol Tě vrátí k poslední otázce  symbol Tě posune k další otázce

4 1) Prvními a zároveň do dnešní doby nejjednoduššími rostlinami žijícími na planetě Zemi byly a jsou … řasy kvasinky sinice bakterie

5 2) Aby mohly první suchozemské rostliny dosáhnout vyššího vzrůstu než mnohobuněčné řasy a mechorosty, nutně ve svých stoncích a kořenech potřebovaly vytvořit … cévní svazky vodivá pletiva dělivé pletivo zásobní pletivo

6 3) První rostliny na souši netvořily květy, nýbrž se rozmnožovaly podobně jako dnešní kapraďorosty a mechorosty. Jednalo se o rostliny … výtrusné nahosemenné krytosemenné cévnaté

7 4) Ke konci prvohor začaly obrovské pralesy kapraďorostů (tedy kapradin, přesliček a plavuní) ve velkém vymírat. Co bylo příčinou tohoto vymírání? došlo ke změně klimatu na Zemi, celkově se stalo sušším a na vodu rozmnožováním vázané výtrusné rostliny začaly ustupovat vývojově pokročilejším nahosemenným rostlinám objevili se býložraví dinosauři, kteří se živili listy těchto rostlin a spásli je za několik milionů let objevily se nové skupiny hmyzu, které se živily pouze výtrusy těchto rostlin

8 5) Z postupně hynoucích a do bažin padajících stromových kapraďorostů vzniklo procesem tleníplesnivěníhnitírozleptání palivo, kterému říkáme černé uhlíhnědé uhlíropazemní plyn

9 Cévní svazky … tvořené vodivými pletivy umožňují po rostlině rozvádět (a to i do značných výšek):  vodu s rozpuštěnými minerálními látkami  živiny, vyrobené fotosyntézou a dále upravené dalšími procesy probíhajícími v buňkách  barviva, alkaloidy apod.  najdeme je v kořenu, stonku i listu

10 Výtrusné rostliny  nejstaršími cévnatými a zároveň výtrusnými rostlinami byly Rhyniofyta  žijící výtrusné rostliny jsou mechorosty a kapraďorosty  oplození u těchto rostlin je možné pouze ve vodě  samčí pohlavní buňka (spermatozoid) je pohyblivá a pohybuje se právě pouze ve vodě

11 1. rostliny na Zemi … byly před 2,5 miliardami let ŘASY  sinice, které také fotosyntetizovaly necelou miliardu let před rostlinami, ale nejsou rostliny – jejich buňky nemají jádra, tudíž patří do jiné říše – Prokaryotní organismy  bakterie ani kvasinka nejsou rostliny – pomineme-li další znaky, uveďme ten nejdůležitější – nemají chloroplasty

12 Dělivé pletivo  najdeme ho ve vrcholcích kořene a stonku  tvoří nové části rostlinných orgánů  najdeme ho i mezi dřevní a lýkovou částí cévního svazku, kdy toto pletivo zajišťuje tloustnutí stromů (vznik letokruhů)

13 Zásobní pletivo  najdeme ho např. v kořenech, v oddencích, v hlízách a dalších částech rostlin, kde se skladují nějaké látky  voda, barviva, cukry, rostlinné jedy apod.

14 Ústup výtrusných rostlin  co dodat, asi to tak opravdu bylo  na konci devonu/karbonu se ochladilo a klima se stalo celosvětově sušší  oplození u těchto rostlin je možné pouze ve vodě – samčí pohlavní buňka (spermatozoid) je pohyblivá a pohybuje se právě pouze ve vodě  naopak semenné rostliny jsou schopné se rozmnožit i na souši (opylení větrem)

15 Plesnivění  napadení organické hmoty plísní, tedy mikroskopickou houbou nebo skupinou hub

16 Hnití  rozklad pomocí aeorbních bakterií (bakterií, kteří ke svému životu nutně potřebují kyslík)

17 Tlení  rozklad bez přístupu vzduchu působením bakterií (anaerobních), které ke svému životu nepotřebují kyslík

18 Rozleptání  působení kyseliny na povrch tělesa a jeho následný rozklad

19 Černé uhlí  toto fosilní palivo vzniklo procesem tlení  tlení = rozklad bez přístupu vzduchu působením bakterií (anaerobních), které ke svému životu nepotřebují kyslík  hmotou, která tlela, byly stromovité kapraďorosty (plavuně, přesličky a kapradiny)  černé uhlí pochází z prvohor, ze siluru a hlavně karbonu, je starší a tedy kvalitnější (výhřevnější), než hnědé uhlí

20 Konec

21 Zdroje veškeré obrázky použité v prezentaci pochází ze sady Clipartů Office.com


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor:Mgr. Jiří Hajn Název DUM:Flóra prvohor – opakování Název sady:Přírodopis – geologie Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3577."

Podobné prezentace


Reklamy Google