Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šablona 32 VY_32_INOVACE_12_20_vědci-chemie. Anotace: prezentace slouží k přehledu o významných vědcích Autor: Mgr. Marcela Matyščáková Jazyk: čeština.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šablona 32 VY_32_INOVACE_12_20_vědci-chemie. Anotace: prezentace slouží k přehledu o významných vědcích Autor: Mgr. Marcela Matyščáková Jazyk: čeština."— Transkript prezentace:

1 Šablona 32 VY_32_INOVACE_12_20_vědci-chemie

2 Anotace: prezentace slouží k přehledu o významných vědcích Autor: Mgr. Marcela Matyščáková Jazyk: čeština Očekávaný výstup:získání základních informací o významných osobnostech Speciální vzdělávací potřeby: dataprojektor, interaktivní tabule Klíčová slova: vědec,zákon Druh učebního materiálu: prezentace Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň Typická věková skupina: 14-15 let

3 Jan Svatopluk Presl český vědec profesor na univerzitě v Praze spoluzakladatel terminologie v chemii dvouslovné pojmenování anorganických sloučenin (sůl-chlorid sodný) a rozlišení oxidačních čísel pomocí přípon (+3  -itý) od r.1821 psal do vědeckého časopisu Krok autor názvu draslík (K), kyslík(O),vápník(Ca) pojmenoval např. cykasy nebo bobra jeho jméno na zdi národního muzea a ulice s jeho jménem v Brně 4.9.1791-6.4.1849

4 Dmitrij Ivanovič Mendělejev (27.1.1834-20.1.1907 ) ruský chemik tvůrce periodické tabulky prvků objevitel periodického zákona 1869 – později “atomová váha”nahrazena výrazem protonové číslo (Z) publikoval 400 prací(př.původ a zpraco- vání ropy) autor učebnice Základy chemie jeho jménem nazván kráter na Měsíci, minerál mendelevit a 10. prvek PT mendelevium portrét od I.J.Repina

5 Název prvku latinský Mendelevium anglický Mendelevium německý das Mendelevium francouzský Mendélévium ruský Менделевий španělský Mendelevio 101 Md Periodická tabulka Periodická soustava chemických prvků

6 Bohuslav Brauner (8.5.1855-15.2.1935) český chemik s Mendělejem se potkal na univerzitě v Heidelbergu profesor na Karlově univerzitě vedl výzkum vzácných zemin člen navrhovatelů Nobelovy ceny za chemii napsal učebnice anorganické chemie předseda komise stanovení atomo- vých vah prvků upřesnil prvky tellur a beryllium popsal neodym a praseodym

7 Amedeo Avogadro (9.8.1776-9.7.1856) fyzik, ale jeho objevy umožnily určit relativní atomovou hmotnost prvků v chemii studoval plyny 1811 vyslovil hypotézu,že ideální plyn obsahuje v objemové jednotce při stá- lém tlaku a teplotě stejný počet mole- kul (Avogadrův zákon, Avogadrova konstanta profesor fyziky ve Vecelli, působil v Turýně Avogadrova konstanta N A nám říká, kolik částic N (atomů, molekul nebo iontů) obsahuje 1 mol látky.

8 Michail Vasilijevič Lomonosov (19.11.1711-15.4.1765) ruský chemik,profesor formuloval zákon zachování hmotnosti a pohybu v r.1748 popsal, že podstatou tepla je pohyb částeček napsal spoustu knih př.Základy matematic- ké chemie je po něm pojmenována Lomonosova univerzita v Moskvě

9 Antoine Laurent Lavosier (26.8.1743-8.5.1794) francouzký chemik ředitel Akademie věd zavedl do chemické analýzy váhy v r.1774 zformuloval Zákon o zachování hmoty vytvořil spis o chemickém názvosloví (1787) v r.1789 publikoval Pojednání o základech chemie zakladatel kalorimetrie a termochemie

10 Antoine Laurent Lavosier objasnil roli kyslíku při spalování, kysličování a dýchání označuje se za otce moderní chemie byl popraven gilotýnou ve francouzské revoluci Popraveni: 21. ledna21. ledna 1793 - Ludvík XVI.1793Ludvík XVI. francouzský král 16. října16. října 1793 - Marie Antoinetta1793Marie Antoinetta francouzská královna

11 Emil Votoček (5.10.1872-11.10.1950) profesor chemie na Karlově uni- verzitě zasloužil se o chemické názvosloví stanovil halogeny zasloužil se o rozvoj chemie cukrů vytvořil Votočkovo činidlo založil v r.1929 časopis Collection of Czechoslovak Chemical Communications

12 Emil Votoček autor učebnic organické a anorganické chemie jeho žákem byl O.Wichterle laboratoř E.Votočka psal skladby pro klavír a malé orchestry (70) Votočkovo činidlo - slouží k důkazu siřičitanů (resp. sulfidů), které se jím odbarvují (analytická chemie)

13 Friedrich August Kekule německý organický chemik,českého původu,profesor na univerzitách v Heidelbergu, Gentu a Bonnu. autor koncepce čtyřmocenství atomů uhlíku, nauky o řetězení atomů uhlíku a cyklické struktury benzenu (vysvětlil stabilitu aromatických uhlovodíků) spolu s A. M. Butlerovem je zakladatelem strukturní nauky organické chemie. potomek českého zemana Diviše Kekula ze Stradonic, který po Bílé hoře emigroval do Německa.

14 Friedrich August Kekule Kekulého vzorecFriedrich August von Stradonitz Kekulé

15 Nikolaj Nikolajevič Beketov (13.1.1827-13.12.1911) přednášel na univerzitách v Charkově a Petrohradě rozdělil kovy na ušlechtilé a neušlechtilé podle reakce s kyselinami kovy seřadil do řady,která je po něm pojmenována LiKBaSrCaNaMgAlZnFeCdCoNiSnPbHCuAgHgPtAu Elektrochemická řada napětí kovů ← záporný potenciál ← Beketova řada 0 → kladnýpotenciál →

16 Marie Curie Sklodowská je polského původu,ale většinu života pracovala ve Francii zabývala se fyzikou a chemií úspěchy: teorie radioaktivity,objev radia a polonia vedla výzkum léčby rakoviny pomocí radioaktivity získala 2 Nobelovy ceny: 1903 - fyzika-za výzkum radioaktivity 1911-chemie-za izolaci čistého radia 7.11.1867-4.7.1934

17 radium izolovala ze smolince pocházejícího z Jáchymova zemřela na leukémii uraninit (starší český název smolinec), chemický vzorec UO 2 (oxid uraničitý), krychlovýUOoxid uraničitý minerál nazvaný podle prvku, kterýminerál obsahuje Pierre Curie extrahuje radium z z uranu,získal Nobelovu cenu za radioaktivitu uraninit

18 fyzikální chemik zakladatel polarografie nositel Nobelovy ceny za chemii z roku 1959 zajímal se o elektrochemii profesor na Karlově Univerzitě r.1922 objevil polarografii - metodu na měření proudu pomocí rtuťové elektrody Jaroslav Heyrovský (20.12.1890-27.3.1967)

19 pamětní deska v Praze Heyrovského polarograf Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a gymnázium v Ostravě

20 Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Svatopluk_Presl http://www.neoseeds.cz/cz/e-shop/c8638/palmy-a- cykasy.html http://www.neoseeds.cz/cz/e-shop/c8638/palmy-a- cykasy.html http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/html05 /foto_018.html http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/html05 /foto_018.html http://cs.wikipedia.org/wiki/Dmitrij_Ivanovič_Menděl ejev http://cs.wikipedia.org/wiki/Dmitrij_Ivanovič_Menděl ejev http://pglbc.cz/files/chemie/Mendelevium.html http://www.tabulka.cz/ http://www.natur.cuni.cz/chemie/informace-o- sekci/vyznamne-osobnosti-1/brauner-bohuslav http://www.natur.cuni.cz/chemie/informace-o- sekci/vyznamne-osobnosti-1/brauner-bohuslav

21 http://cs.wikipedia.org/wiki/Bohuslav_Brauner http://cs.wikipedia.org/wiki/Amedeo_Avogadro http://cs.wikipedia.org/wiki/Lomonosov http://cs.wikipedia.org/wiki/Antoine_Lavoisier http://cs.wikipedia.org/wiki/Gilotina http://www.vscht.cz/homepage/soucasti/historie/e mil_votocek http://leccos.com/index.php/clanky/kekule- friedrich-august http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/arome/vzor ce/kekule.htm http://cs.wikipedia.org/wiki/Nikolaj_Nikolajevič_B eketov

22 http://www.ucenijemuceni.estranky.cz/clanky/che mie/kovy.html http://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_Curie- Sklodowska http://observatory.cz/static/vystavy/castice/4- radioaktivita.php http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Heyrovský


Stáhnout ppt "Šablona 32 VY_32_INOVACE_12_20_vědci-chemie. Anotace: prezentace slouží k přehledu o významných vědcích Autor: Mgr. Marcela Matyščáková Jazyk: čeština."

Podobné prezentace


Reklamy Google