Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Pracovní skupina pro konzultaci nefinančního reportingu Ing. Hana Šimková Odbor podnikatelského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Pracovní skupina pro konzultaci nefinančního reportingu Ing. Hana Šimková Odbor podnikatelského."— Transkript prezentace:

1 MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Pracovní skupina pro konzultaci nefinančního reportingu Ing. Hana Šimková Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu 14. června 2016

2 MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Pracovní skupina pro konzultaci nefinančního reportingu Ustavena zástupci MPO ve spolupráci s MF, které má na starosti transpozici směrnice 2014/95/EU — tzv. směrnici o nefinančním reportingu — do českého právního řádu,,Vytvoření a činnost Pracovní skupiny při MPO pro konzultaci při transpozici směrnice o nefinančním reportingu”- úkol uložený v aktualizovaném Národním akčním plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice. V rámci kapitoly 3.4 Šíření, implementace a dodržování mezinárodních standardů chování. TERMÍN: do 31.12.2016

3 MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu PS pro konzultaci nefinančního reportingu Členové pracovní skupiny: MPO Rada kvality ČR MF ČEZ Škoda auto, a.s. SPD ČR SOCR HK ČR Česká bankovní asociace První jednání PS pro konzultaci nefinančního reportingu – 16. prosince 2015 Druhé jednání PS – 7. ledna 2016

4 MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu PS pro konzultaci nefinančního reportingu V průběhu srpna, září, října, listopadu 2015 probíhala pracovní a konzultační jednání se zástupci ČEZ, Svazu průmyslu a dopravy ČR, MF, Škoda Auto, a.s. Zjišťování dosavadních zkušeností, názorů, postojů k tzv. nefinančnímu reportování. Zároveň byly osloveny dopisem ředitele odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu dne 13. července 2015: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Svaz průmyslu a dopravy České republiky Hospodářská komora České republiky se žádostí o zaslání stanoviska k výše uvedené směrnici a ke způsobu implementace. Rovněž byl zaslán elektronicky dne 7.9.2015 z SP ČR podklad z ČEZ, který uplatnil ČEZ i přes HK ČR.

5 MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu PS pro konzultaci nefinančního reportingu Z došlých stanovisek vyplynulo: Je nutné zajistit řádnou transpozici směrnice do české legislativy tak, aby odpovídala požadavkům a realitě podniků, podpořila transparentnost a nevyžádala si nadměrnou administrativní zátěž. Hlavním zájmem by mělo být nastavit právní rámec poskytování nefinančních informací tak, aby přinesl dotčeným subjektům prospěch z reportování nefinančních informací bez výrazného nadbytečného administrativního zatěžování. Současně by finální zpráva měla poskytnout veřejnosti přehledné a relevantní informace o odpovědném podnikání, bez současného narušování pravidel upravujících obchodní tajemství či zacházení s citlivými údaji.

6 MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud je o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami (dále jen,,Směrnice 2014/95/EU”) Směrnice má být transponována do českého práva do 6. prosince 2016 v ČR je gestorem transpozice směrnice resort MF – směrnice je transponována do zákona o účetnictví a do zákona o podnikání na kapitálovém trhu – vzhledem k,,politice rozmanitosti, corporate governance” dle nefinanční směrnice. Povinnost uvádět nefinanční informace budou mít velké účetní jednotky, které překračují průměrný počet 500 zaměstnanců v průběhu účetního období a zároveň jsou subjektem veřejného zájmu. Zároveň jsou povinny uvádět nefinanční informace konsolidující účetní jednotky velkých skupin, které překračují počet 500 zaměstnanců v průběhu účetního období a zároveň jsou subjekty veřejného zájmu.

7 MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud je o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami (dále jen,,Směrnice 2014/95/EU”) S ohledem na výše zmíněná kritéria se uvádění nefinančních informací podle požadavků směrnice bude v ČR týkat zhruba 26 obchodních společností. Dále je nutné vzít v potaz možnost osvobození od uvádění nefinančních informací pro účetní jednotky, které jsou již zahrnuty do konsolidace v rámci vyššího konsolidačního celku. Po zohlednění tohoto osvobození se uvádění nefinančních informací bude v ČR týkat zhruba 5 obchodních společností.

8 MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud je o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami (dále jen,,Směrnice 2014/95/EU”) Ve směrnici se uvádí, že z důvodu zvýšení soudržnosti a srovnatelnosti nefinančních informací v rámci Evropské unie, budou tyto účetní jednotky uvádět nefinanční informace týkající se alespoň environmentálních, sociálních a zaměstnaneckých otázek, dodržování lidských práv a boje proti korupci a úplatkářství. Transpoziční lhůta pro nabytí platnosti návrhu zákona je do 6. prosince 2016. Účinnost zákona se v souladu s článkem 53 směrnice navrhuje od 1. ledna 2017.

9 MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud je o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami (dále jen,,Směrnice 2014/95/EU”) novela zákona o účetnictví – dne 11. prosince 2015 byla rozeslána MF do vnějšího připomínkového řízení K návrhu se vyjádřilo 12 připomínkových míst, z toho 3 uplatnila zásadní připomínky. Veškeré připomínky byly vypořádány a návrh zákona byl předložen vládě bez rozporů. Část Osmá v návrhu novely zákona o UCE obsahuje,,Uvádění nefinančních informací”.

10 MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud je o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami (dále jen,,Směrnice 2014/95/EU”) V MPŘ uplatněno za resort MPO 7 Zásadních a 9 Doporučujících připomínek (relevantní připomínky ze společnosti ČEZ, Svazu průmyslu a dopravy, připomínky MPO a připomínku z Rady kvality). § 32g – Nefinanční informace – uvést,,příslušné podnikatelské činnosti”,,,k jedné nebo více otázek” – tj. zajištění stejného znění dle směrnice. § 32h – Samostatná zpráva – zveřejněna společně s výroční zprávou nebo konsolidovanou výroční zprávou nebo zpřístupněna veřejnosti v přiměřené lhůtě, která nesmí překročit 6 měsíců od rozvahového dne, na internetových stránkách účetní jednotky uvádějící nefinanční informace a ve výroční zprávě nebo konsolidované výroční zprávě je uveden odkaz na její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. § 32i – Ověřování vypracování nefinančních informací auditorem.,,Auditor ověří, zda účetní jednotka uvádějící nefinanční informace vypracovala nefinanční informace a uvedla je ve výroční zprávě nebo konsolidované výroční zprávě nebo zda vypracovala samostatnou zprávu.”

11 MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud je o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami (dále jen,,Směrnice 2014/95/EU”) Projednávání novely zákona o UCE: Dne 18. března 2016 – Komise pro soukromé právo Dne 29. března 2016 – Komise pro veřejné právo II – komise pro finanční právo Dne 5. dubna 2016 – Komise pro veřejné právo IV – komise pro evropské právo Stanovisko předsedy LRV ze dne 21. dubna 2016 Vláda schválila novelu zákona o účetnictví dle připomínek uvedených ve Stanovisku předsedy LRV svým Usnesením č. 354 ze dne 27. dubna 2016

12 MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud je o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami (dále jen,,Směrnice 2014/95/EU”) V usnesení se mj. navrhuje PSP ČR, aby s vládním návrhem vyslovila souhlas v 1. čtení. PSP návrh zákona evidovala dne 12.5.2016 pod tiskem č. 812 V obecné rozpravě projednán dne 31.5.2016 na 47. schůzi – Sněmovna nesouhlasila s projednáním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v 1. čtení Návrh přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu

13 MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "MPO Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Pracovní skupina pro konzultaci nefinančního reportingu Ing. Hana Šimková Odbor podnikatelského."

Podobné prezentace


Reklamy Google