Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 KONFLIKTY jak vznikají, jak je řešit a jak jim předcházet.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 KONFLIKTY jak vznikají, jak je řešit a jak jim předcházet."— Transkript prezentace:

1 1 KONFLIKTY jak vznikají, jak je řešit a jak jim předcházet

2 2 Všichni lidé si přejí žít v harmonii

3 3 Místo toho mezi sebou často máme rozpory

4 4 Konflikt v jednotlivci  Stres  Hněv  Nedostatek sebevědomí  Závislost

5 5 Konflikty mezi lidmi  Napětí v manželství  Rodinné spory  Neshody s přáteli a sousedy  Konflikt v práci nebo ve škole

6 6 Konflikt ve společnosti  Právní spory  Etnické napětí  Zneužívání moci  Války

7 7 Část 1. Jaké jsou základní příčiny konfliktu ? Část 1. Jaké jsou základní příčiny konfliktu ? Část 2. Jakým způsobem můžeme konflikt vyřešit ? Část 2. Jakým způsobem můžeme konflikt vyřešit ? Část 3. Jak konfliktům předcházet? Část 3. Jak konfliktům předcházet?

8 8 Jaké jsou základní příčiny konfliktu?

9 9 Každé bytí má dva účely existence B y t íB y t íB y t íB y t í Účel celku  Užitek pro ostatní Účel jednotlivce  Podporuje jednotlivce

10 10 Nesobeckost Sobectví Účel celku Účel jednotlivce

11 11 Konflikt začíná v jednotlivci SobectvíNesobeckost

12 12 Konflikt v rodině Členové rodiny prosazují vlastní zájem na úkor zájmu rodiny  Nevěra  Zneužívání peněz  Kariérismus  Rivalita mezi sourozenci

13 13 Rodina je místo, kde dochází k mnoha konfliktům, zejména mezi manželi. Je poměrně snadné být milý k někomu, koho vidím jen občas. Vidím jen lepší stránky jeho charakteru. Pokud jsou si dva lidé blízcí a důvěra a očekávání, které k sobě mají, není naplněno, často se cítí zranění a podvedení.

14 14 Konflikt ve společnosti Skupiny a národy prosazují vlastní zájmy na úkor druhých  Zneužití moci  Etnické napětí  Právní spory  Války

15 15Nesobeckost Žití pro ostatní Sebeovládání Péče o druhé Pokora Odpuštění Štědrost Čestnost Základ pro dobré vztahy

16 16 Pokora obrací aroganci Pokora  Připouští, že ne vždy mám pravdu  Otevřenost k učení se od ostatních

17 17 Štědrost obrací chtivost Štědrost  Dávání bez ohledu na výhodnost  Nabídka bez podmínek, nebo očekávání zisku

18 18 Pravé vztahy  Žití pro ostatní  Bezpodmínečné dávání ◆ Investuje a zapomene  Odpuštění

19 19Sobectví Žití jen pro sebe Neschopnost ovládat se Zneužívání Arogance Pomsta Chtivost Podjatost Základ pro falešné vztahy

20 20 Falešné vztahy  Žití jen sám pro sebe  Podmínečné dávání ◆ Propočítává co se vrátí  Udržuje si zášť

21 21  Mění se a mají krátké trvání  Postrádají principy vyššího účelu  Je ovocem slabého charakteru

22 22 Postoje a skutky založené na falešných vztazích podněcují konflikt  Vztek & Žárlivost  Nevěra & Promiskuita  Neúcta & Rebelie  Násilí & Vražda

23 23 Úrovně konfliktu BlokyBloky NárodyNárody SkupinySkupiny Rodiny Rodiny JednotlivciJednotlivci

24 24 Příčiny národních konfliktů  Národní zločiny uvalují břemeno na budoucí generace  Etnické křivdy

25 25 Osobní volba – vyřešit nebo opakovat konflikty z minulosti Každý člověk předává dál buď problém a nebo řešení Minulost Budoucnost

26 26 Jakým způsobem můžeme konflikt vyřešit?

27 27 Lze vyřešit konflikt bojem?  Boj může být nezbytný ◆ Kvůli sebeobraně ◆ Z důvodu obrany slabšího  Boj neřeší konflikt ◆ Poražení nepřítele neodpoví na jeho stížnosti a neukončí jeho nenávist ◆ Poražení mají sklony k hledání příležitosti k odplatě

28 28 Základ pro řešení konfliktu Morální & Etickéhodnoty Konflikt musí být napraven spravedlivě, to znamená v souladu s univerzálními morálními & etickými principy

29 29 3 kroky jak postupovat při řešení konfliktu : 1.Každá ze stran musí objevit a uznat svojí část viny. Musí poznat, jak a čím poškodila druhou stranu a co tím způsobila. Obě strany potřebují navázat upřímný rozhovor a snažit se podívat se na danou situaci očima druhého. 2.Viník musí napravit chybu, které se dopustit, tak aby druhá strana byla schopna přijmout nápravu. 3.Znovu navázat dobré vztahy. Dohoda sama o sobě konflikt neřeší. Je třeba dosáhnout úplného usmíření.

30 30 Pozice a úkoly účastníků sporu Viník  Doznat chybu  Provést náhradu  Pokračovat až do odpuštění Oběť  Vzít v úvahu vlastní chyby  Přijmout náhradu  Odpustit Jeden člověk se může ocitnout v obou rolích

31 31 Úrovně náhrady  Omluva  Plné uhrazení škod  Větší náhrada ◆ Kvůli neupřímnosti nebo opakovaným přečinům

32 32 Vytvořit dobré podmínky pro komunikaci. Vystihnout správný okamžik a vybrat místo, kde se oba cítí dobře. Každý by se měl zaměřit spíše na své vlastní chyby a slabosti a neobviňovat druhého. Vyhnout se pokud možno všem výlevům hněvu a křivdy. Vnímat skutečnost jaká je. Často mohou být neshody způsobeny negativními zážitky z minulosti. Jednotlivé kroky pře řešení konfliktu:

33 33 Naučit se přijmout druhého, jaký je. Muž a žena jsou velmi rozdílní ve svých citech i psychice. To jak vnímají realitu, jak reagují na různé situace. Lidé dělají často tu chybu, že se snaží změnit jeden druhého. Některé věci se prostě změnit nedají. Pokud jeden druhého dokáže přijmout takového jaký je, často pak dokážou společně věci, které se dříve zdály nemožné. Vážit si jeden druhého a dokázat ho ocenit. Hledat na druhém spíše jeho přednosti, než chyby. Nejlépe se uvědomíme hodnotu jeden druhého, když přijdou těžkosti. Pokud nejsou lidé schopni vyřešit svůj problém sami, měli by vyhledat prostředníka. Může to být buď odborník, který je k tomu vyškolen nebo člověk, kterého si oba vážíme a respektujeme a víme o něm, že má potřebné zkušenosti..

34 34 Pozice prostředníka ve sporu Musí být nezávislý a respektovaný oběma stranami. Pomáhá najít oběma stranám společnou bázi, na které se mohou shodnout a začít hledat společnou cestu k řešení. Prostředník sám neřeší daný spor. Pouze povzbuzuje obě strany, aby dělaly společně kroky pro vyřešení konfliktu. Musí být nestranný. I ta strana, která je viníkem musí mít pocit, že se jedná v jejím zájmu, a že jí nikdo nechce poškodit. Prostředník musí vytvořit takové podmínky, aby se obě strany cítily uspokojeny. K čemu by bylo např. to, že manželka by vyhrála spor, pokud by tím ztratila lásku svého manžela ? Prostředník musí pomoci oběma stranám povznést se nad jejich pocity křivdy. Potřebuje znát charakter obou, aby je dokázal citlivě vést tak, aby byly schopny převzít zodpovědnost za řešení sporu. Konečným cílem prostředníka je znovu nastolit přátelství mezi oběma.

35 35 Vždy, když řešíme nějaký konflikt, měli bychom mít na paměti, že jeho vyřešením nemůžeme nikdy nic ztratit, ať už jsme viník či poškozený, ale můžeme vždy jen získat. Také s každým úspěšně vyřešeným sporem se rozvine náš charakter a zlepší naše vztahy.

36 36 Jak předcházet konfliktům? Neustále pracovat na sobě, na svém charakteru a správném vnímání reality. Žít v souladu s univerzálními principy. ( Mít správné centrum.) Pohybovat se co nejvíc v okruhu působnosti a trávit co nejvíc času v oblasti důležitých a ne naléhavých věcí Udržovat si vysoký stav svého osobního konta vztahů jak u sebe, tak u druhých

37 37 „Nikdy se nezbavíme nepřítele zápasem nenávisti s nenávistí, nepřítele se zbavíme, když se zbavíme nenávisti.“ Martin Luther King


Stáhnout ppt "1 KONFLIKTY jak vznikají, jak je řešit a jak jim předcházet."

Podobné prezentace


Reklamy Google