Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Anotace: Materiál je určen pro žáky 9. ročníku. Žák navazuje na znalosti ze zeměpisu. Žák porovnává poznatky získané v zeměpise a ve fyzice s podrobnějšími.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Anotace: Materiál je určen pro žáky 9. ročníku. Žák navazuje na znalosti ze zeměpisu. Žák porovnává poznatky získané v zeměpise a ve fyzice s podrobnějšími."— Transkript prezentace:

1  Anotace: Materiál je určen pro žáky 9. ročníku. Žák navazuje na znalosti ze zeměpisu. Žák porovnává poznatky získané v zeměpise a ve fyzice s podrobnějšími informacemi o Slunci v literatuře nebo na internetu. Slunce Název školy: ZŠ Štětí, Ostrovní 300 Autor: Francová Alena Vzdělávací oblast: Člověk a příroda_Fyzika_Závěrečný přehled Datum: 03/2012 Název materiálu: VY_32_INOVACE_ FY.ZP.9.A.08_Slunce Číslo operačního programu: CZ.1.07/1.4.00/21.1693 Název projektu: PRIMA ŠKOLA

2  středem naší planetární soustavy,  průměr Slunce je 1 392 530 km,  průměr zhruba 110 krát větší než průměr Země,  teploty na povrchu se pohybují kolem 5500 °C,  směrem k jádru teploty dosahují až několika milionů °C– zde dochází k jaderným reakcím, vodík se nepřetržitě mění na helium,  koule žhavého plazmatu, neustále produkuje ohromné množství energie

3  hmotnost Slunce je asi 330 000 krát větší než hmotnost Země,  představuje 99,8 % hmotnosti sluneční soustavy

4  pohání téměř všechny procesy probíhající na Zemi,  je na ní závislé podnebí, změny počasí i teploty,  Významně se podílí na přílivu a odlivu,  pomáhá udržet na zemském povrchu vodu v kapalném skupenství,  klíčový faktor pro fotosyntézu rostlin,  umožňuje živočichům vidět

5  78,4 % hmoty Slunce tvoří vodík,  19,8 % helium,  na povrchu (fotosféra) nepatrné stopy kyslíku (0,86%), uhlíku (0,4%) a také železa (0,15%),

6  jádro a sluneční atmosféra,  vnitřní atmosféra (fotosféra a chromosféra),  vnější atmosféra (koróna),  400 km vysoká fotosféra,  10 000 km vysoká chromosféra – panují zde teploty kolem 10 000 °C, je složitě strukturována, charakteristické jsou až 1000 km široké obloukovité proudy plynu, tzv. spikule

7 Spikule (výtrysky) na Slunci

8  sahá daleko do meziplanetárního prostoru,  teploty v ní stoupají až ke 2 milionům °C,  její tvar se mění podle sluneční aktivity,  z koróny proudí tzv. sluneční vítr

9  proudí z koróny,  skládá se z elektronů a protonů,  pohybuje se směrem od Slunce rychlostí 3 mil. km/h,  tvoří heliosféru, která zahrnuje magnetická pole a elektrická proudění  vyplňuje prostor sluneční soustavy,  Heliosféra chrání náš planetární systém před kosmickým zářením

10 Záběry geneze slunečního větru ze sondy Hinode z 20.2.2007.

11  na celém povrchu Slunce můžeme najít spikule v chromosféře,  granule ve fotosféře,  sluneční skvrny, objevují se většinou ve skupinách – příčinou jsou silná magnetická pole, která brzdí pohyb tepla v částech fotosféry, tím brzdí i energii snažící se proudit ven Sluneční skvrny

12  těmito tělesy jsou především planety, trpasličí planety, planetky, meteoroidy, komety a kosmický prach

13

14  nastane, když Měsíc vstoupí mezi Zemi a Slunce, takže jej částečně nebo zcela zakryje,  kolem černého středu Slunce je vidět výrazná záře sluneční koróny 11. srpna 1999 viditelné z Evropy

15 A) Zhruba 220 krát. B) Zhruba 110 krát. C) Zhruba 50 krát.

16 Odpověď na otázku č. 2: 78,4 % vodík 19,8 % helium

17 A) Kolem 6 000 K B) Kolem 100 000 °C C) Kolem 5 500 °C

18 Odpověď na otázku č. 4: Směrem k jádru teploty dosahují až několika MILIONŮ °C. Podle fyzikálních propočtů dosahuje teplota uprostřed Slunce 15 milionů °C.

19 A) jádro,konvektivní zóna, zářivá zóna B) fotosféra, chromosféra, koróna

20 Odpověď na otázku č. 6: Dochází k jaderným reakcím, tj. vodík se zde nepřetržitě mění na helium. Při tom vzniká energie, která se šíří do prostoru.

21 Odpověď na otázku č. 7: Slunce každou vteřinu promění 4 miliony tun hmoty v elektromagnetické záření, které na Zemi můžeme zachytit jako SVĚTLO, TEPLO, RENTGENOVÉ A ULTRAFIALOVÉ ZÁŘENÍ.

22 A) Sluneční vítr. B) Sluneční erupce. C) Protuberance.

23 A) Z koróny, tvořen alfa částicemi. B) Z koróny, tvořen z elektronů a protonů. C) Z fotosféry, tvořen z elektricky nabitých částic.

24 Odpověď na otázku č. 10:  Prudký výbuch ve sluneční atmosféře s energií srovnatelné miliardě megatun TNT.  Je známa tím, že může zasáhnout elektrické přenosy mnoha pozemských komunikačních zařízení, včetně počítačů, mobilních telefonů, pagerů a automobilů.

25 Sluneční erupce

26 doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaedDr. Jiří Bohuněk, Fyzika pro 9. ročník základní školy, nakladatelství Prometheus, 2008, ISBN 978-80-7196-193-2. http://cs.wikipedia.org/wiki/Sluncehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce [cit.: 2012-03-09] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Sun_in_X-Ray.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Sun_in_X-Ray.png [cit.: 2012-03-09] http://hvr.cz/obr-812/http://hvr.cz/obr-812/ [cit.: 2012-03-09] http://www.astro.cz/_data/images/news/2009/06/02/solar_prominence.jpghttp://www.astro.cz/_data/images/news/2009/06/02/solar_prominence.jpg [cit.: 2012-03-09] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Solar_sys.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Solar_sys.jpg [cit.: 2012-03-09] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Solar_eclips_1999_4.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Solar_eclips_1999_4.jpg [cit.: 2012-03-09] http://apod.nasa.gov/apod/image/1011/spicules_nso.jpghttp://apod.nasa.gov/apod/image/1011/spicules_nso.jpg [cit.: 2012-03-09] http://planetarium.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/planetarium/cs/obrazky-hlavni/korona_500.jpghttp://planetarium.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/planetarium/cs/obrazky-hlavni/korona_500.jpg [cit.: 2012- 03-09] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Magnetosphere_rendition.jpg/300px- Magnetosphere_rendition.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Magnetosphere_rendition.jpg/300px- Magnetosphere_rendition.jpg [cit.: 2012-03-09] http://www.aldebaran.cz/bulletin/2008_19/Hinode_Left.jpghttp://www.aldebaran.cz/bulletin/2008_19/Hinode_Left.jpg [cit.: 2012-03-09] http://www.stranypotapecske.cz/teorie/priliv-8.pnghttp://www.stranypotapecske.cz/teorie/priliv-8.png [cit.: 2012-03-09] http://www.vyjimecnedomy.cz/img/solarni-technika/fotovoltaika/1big.jpghttp://www.vyjimecnedomy.cz/img/solarni-technika/fotovoltaika/1big.jpg [cit.: 2012-03-09] http://apod.nasa.gov/apod/image/0410/sun2_trace_big.jpghttp://apod.nasa.gov/apod/image/0410/sun2_trace_big.jpg [cit.: 2012-03-09] http://slunce.astronomie.cz/data/slunce/sunparts_cz_m.jpghttp://slunce.astronomie.cz/data/slunce/sunparts_cz_m.jpg [cit.: 2012-03-09] http://astronomia.zcu.cz/obr/hvezdy/slunce/budou.gifhttp://astronomia.zcu.cz/obr/hvezdy/slunce/budou.gif [cit.: 2012-03-09] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Solar_prominence_from_STEREO_spacecraft_Septem ber_29,_2008.jpg/220px-Solar_prominence_from_STEREO_spacecraft_September_29,_2008.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Solar_prominence_from_STEREO_spacecraft_Septem ber_29,_2008.jpg/220px-Solar_prominence_from_STEREO_spacecraft_September_29,_2008.jpg [cit.: 2012-03- 09] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Solarflare_hinode.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Solarflare_hinode.png [cit.: 2012-03-09]

27 1) Žák porovnává poznatky získané v zeměpise a ve fyzice s podrobnějšími informacemi o Slunci v literatuře nebo na internetu. 2) Žák se zaměří na fyzikální vlastnosti Slunce. 3) Žák popíše vliv energie Slunečního záření na Zemi. 4) Žák popíše hlavní charakteristiky Slunce. 5) Žák odpovídá na otázky, které slouží k zopakování probraného učiva.


Stáhnout ppt " Anotace: Materiál je určen pro žáky 9. ročníku. Žák navazuje na znalosti ze zeměpisu. Žák porovnává poznatky získané v zeměpise a ve fyzice s podrobnějšími."

Podobné prezentace


Reklamy Google