Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_32_INOVACE_15_19_Světlo a teplo Číslo skupiny: 2 Autor: Mgr. Veronika Gábelová Vzdělávací obor/Předmět/Téma: Člověk a jeho svět/Prvouka/Rozmanitost přírody Druh učebního materiálu: prezentace Metodický list:ne Anotace: Prezentace je určena k vyvození, proč je světlo a teplo základní životní podmínkou. Uvádí co je zdrojem světla a tepla, informuje, co ovlivňuje, proč je potřebné a proč je nebezpečné. Ověřeno ve třídě: III.C Datum ověření: 28.1.2013 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum:28.1.2013Podpis:

2 P ODMÍNKY ŽIVOTA NA Z EMI Světlo a teplo

3 C O JE ZDROJEM TEPLA A SVĚTLA ? SLUNCE Hvězda nejbližší Zemi Žhavá koule z plazmatu Je zdrojem veškerého tepla na Zemi

4 P ROČ SVĚTLO A TEPLO ? Základní podmínka života Ovlivňuje skoro všechny procesy, které na Zemi probíhají: a. Podnebí b. Změny počasí c. Změny teploty d. Příliv a odliv e. Udržuje vodu jako kapalinu f. Umožňuje fotosyntézu g. Umožňuje vidět

5 C O JE PODNEBÍ ? Je dlouhodobý stav počasí Podle průměrů teplot vzduchu a četnosti srážek rozlišujeme podnebné pásy: a. Tropický b. Subtropický c. Mírný d. Polární tropický subtropický mírný polární

6 P OLÁRNÍ PÁS - OBLASTI STUDENÉ A ZALEDNĚNÉ

7 M ÍRNÝ PÁS – STŘÍDÁNÍ ROČNÍCH OBDOBÍ

8 S UBTROPY – MÍRNÉ ROZDÍLY MEZI DNEM A NOCÍ, DLOUHÁ, TEPLÁ A SUCHÁ LÉTA

9 T ROPY – VYSOKÉ TEPLOTY

10 P OČASÍ Sluneční záření ovlivňuje proudění vzduchu a tak i výskyt deště, větru, hromobití, sněhu, mlhy

11 Z MĚNY TEPLOTY – TEPLOTNÍ ROZDÍLY ( ZAHŘÍVÁNÍ POVRCHU ZEMĚ ) VYVOLÁVAJÍ PROUDĚNÍ VZDUCH

12 P ŘÍLIV A ODLIV Slunce a Měsíc působí na oceány svou přitažlivostí

13 F OTOSYNTÉZA Světelná energie se mění v energii chemickou Zelené barvivo v rostlinách zachytí světlo

14 P ROČ VIDÍME ? V oku se nacházejí buňky, které reagují na světelné záření signálem do mozku.

15 ČÍM JE SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ NEBEZPEČNÉ ? UV – ultrafialové paprsky, pomáhají měnit látky v kůži ve vitamíny Dlouhodobý pobyt na slunci může být nebezpečný, způsobit vážná onemocnění, například rakovinu kůže. Důležité je se chránit se přípravky s UV filtrem – (krémy na opalování) čím větší číslo faktoru, tím je větší ochrana.

16 H LAVNÍ VÝZNAM S LUNCE Bez slunce by Země byla tmavá a studená. Světlo a teplo je nezbytné pro život. Bez Slunce by neexistoval na Zemi život.

17 O PAKOVÁNÍ : 1. Co je zdrojem tepla a světla na Zemi? Slunce 2. Co je Slunce? Hvězda, koule ze žhavých plynů 3. Proč je světlo a teplo základní podmínkou života? Bez slunce by Země byla tmavá a studená. Světlo a teplo je nezbytné pro život. Bez Slunce by neexistoval na Zemi život. 4. Co ovlivňuje světlo a teplo? Podnebí, Změny počasí, Změny teploty, Příliv a odliv, Udržuje vodu jako kapalinu, Umožňuje fotosyntézu, Umožňuje vidět

18 Z ÁPIS : T EPLO A SVĚTLO Zdrojem tepla a světla na Zemi je SLUNCE? Slunce je hvězda, koule ze žhavých plynů. Bez Slunce by Země byla tmavá a studená. Bez Slunce by neexistoval na Zemi život. Ovlivňuje: podnebí, změny počasí, změny teploty, příliv a odliv, udržuje vodu jako kapalinu, umožňuje fotosyntézu, umožňuje vidět

19 P OUŽITÝ MATERIÁL A LITERATURA Použity obrázky z galerie programu MICROSOFT POWER POINT 2010 [cit. 2012-1-18]. Použity obrázky z vlastního archivu autora LITERATURA: ŠTIKOVÁ, Věra. Já a můj svět prvouka pro 3.ročník. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2011, ISBN 978-80-7289-266-2


Stáhnout ppt "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google