Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slunce, Země, Střídání dne a noci, ročních období.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slunce, Země, Střídání dne a noci, ročních období."— Transkript prezentace:

1 Slunce, Země, Střídání dne a noci, ročních období

2 VÝUKOVÝ MATERIÁL Zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: 1.3.20. Autor: Mgr. Vladana Nováková Období: 11/2012 - 4/2013 Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Přírodověda Tematický okruh: Rozmanitost přírody

3 Materiál je v souladu s RVP ZV a ŠVP ANOTACE: Prezentace je vytvořena k vysvětlení nebo opakování učiva – ZEMĚ, SLUNCE, střídání dne a noci, střídání ročních období. Žáci se s pomocí seznamují s novými pojmy. v prezentaci je také použito video, které střídání období i dne a noci názorně ukazuje. Očekávaný výstup: Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka Klíčová slova: Země, Slunce, geologie, den, noc, jaro, léto, podzim, zima Druh pracovního materiálu: Power Point

4 Slunce, Země, střídání dne a noci, střídání ročních období Působení gravitace

5 Geologie geos – Země, logos – věda přírodní věda, zabývající se složením, stavbou a vývojem Země.

6 SLUNCE je hvězda, která tvoří střed Sluneční soustavy a je nejblíže ZemiSluneční soustavy zásobuje zemský povrch TEPLEM a SVĚTLEM ovlivňuje děje, probíhající na Zemi: Podnebí, počasí, příliv, odliv Fotosyntézu (produkci kyslíku)

7 ZEMĚ je planeta Sluneční soustavy vznikla přibližně před 4,6 mld. let má kulovitý tvar s poloměrem na rovníku 6378,4 km

8 POHYBY ZEMĚ 365,25 dne 23 hodin 56 minut 6 vteřin kolem vlastní osy kolem Slunce

9 Střídání dne a noci Otáčením Země kolem osy, dochází k přesouvání oblasti odkloněné od Slunce (střídání dne a noci) den noc Proč je celý zemský povrch rozdělen na 24 časových pásem dle poledníků?

10 Střídání ročních období sklon osy Země a tvar oběžné dráhy Země kolem Slunce, ovlivňuje množství tepla a světla ze Slunce Tento jev způsobuje střídání ročních dob JARA, LÉTA, PODZIMU, ZIMY Proč platí, že když je na jižní polokouli léto, je na severní zima a opačně. http://www.youtube.com/watch?v=7XMio1OnH7s

11 PŮSOBENÍ GRAVITACE fyzik matematik astronom přírodní filosof alchymista teolog Sir Isaac Newton 4. ledna 1643 – 31. března 1727 v Londýně http://cs.wikipedia.org/wiki/Sir_Isaac_Newton Působí na všechna tělesa

12

13 Použité zdroje a litetarura WIKIPEDIE - OTEVŘENÁ ENCYKLOPEDIE. [online]. [ 24. 2. 2013]. Dostupné na:. OPEN CLIPART [online]. [24. 2. 2013]. Dostupné na:. YOU TUBE [online]. [24. 2. 2013]. Dostupné na:. WIKIMEDIA COMMONS [online]. [24. 2. 2013]. Dostupné na:. JANOŠKA, M. a kol. Geologie pro učitele. dotisk1. vyd. Olomouc: UP v Olomouci, 1999. 196 s. ISBN 80-7067-961-1.


Stáhnout ppt "Slunce, Země, Střídání dne a noci, ročních období."

Podobné prezentace


Reklamy Google