Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_52_INOVACE_01_14_PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA Číslo skupiny: 3 Autor: Mgr. Kateřina Suchá Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A JEHO SVĚT/ VLASTIVĚDA/ PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA Druh učebního materiálu: PREZENTACE Metodický list: NE Anotace: Žáci se prostřednictvím prezentace seznamují s příčinami a průběhem první světové války, vznikem Československa. Prezentace zároveň slouží jako podklad pro zápis nové látky do sešitu. Materiál je vytvořen v prezentačním programu Power Point. Je doplněn animačními přechody. Materiál je určen k práci na počítači a interaktivní tabuli. Nutno zapnout internet. Ověřeno ve třídě: V. C Datum ověření: 10.12. 2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 10. 12. 2012Podpis:

2 1. světová válka Směřujeme k samostatnosti

3 Na počátku 20. století  Češi usilovali o rozšíření svých práv.  Zpočátku nepožadovali samostatnost a vytvoření vlastního státu.  Ke změně situace došlo po vypuknutí 1. světové války v červenci 1914.  První světová válka byla důsledkem sporů států o nové rozdělení světa.  Dotkla se 28 států světa a 70 milionů lidí.  Ve válce zahynulo 10 milionů lidí, asi 20 milionů lidí zůstalo zmrzačených.

4 Bojovalo v ní proti sobě: Rakousko- Uhersko Německo a jejich spojenci Velká Británie Francie Rusko Srbsko a další země

5 Červenec 1914 – listopad 1918  Před vypuknutím válečného konfliktu byl spáchán atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este.  Atentátníkem byl Gavrilo Princip.

6 Dějiny udatného českého národa  93. První světová válka http://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/211543116230093- prvni-svetova-valka/ http://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/211543116230093- prvni-svetova-valka/

7 Bojovalo se na zemi, mořích, ve vzduchu  Byly použity nové zbraně – granát, letadlo, kulomet, tank, ponorka, chemické zbraně (dusivé bojové otravné látky).  Pozemní boj – zákopy, kulomety, granáty, tanky.  Boj na moři – ponorka = plavidlo schopné plout pod vodou.  Boj ve vzduchu – vojenské stíhací letouny

8 Odpor proti Rakousko-Uhersku Vznik legií  Česká veřejnost odmítala bojovat „za císaře pána a jeho rodinu.“  Čeští vojáci byli nasazováni na východní frontu proti Rusům, většina z nich raději přebíhala do ruského zajetí.  Od roku 1917 se v Rusku, Francii a také Itálii začaly vytvářet československé legie (z bývalých rakousko-uherských vojáků, kteří zde byli v zajetí).

9 Dějiny udatného českého národa  94. První odboj legie http://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho- naroda/211543116230094-prvni-odboj- legie/ http://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho- naroda/211543116230094-prvni-odboj- legie/

10 Odpor proti Rakousku-Uhersku Zahraniční odboj  Většina českých politiků usilovala o smírné jednání s rakouskou vládou.  Proti dalšímu setrvání českých zemí v rámci Rakouska-Uherska vystoupil Tomáš Garrigue Masaryk, podpořili ho jeho spolupracovníci Milan Rastislav Štefánik a Edvard Beneš = tzv. zahraniční odboj. Pro myšlenku samostatného státu získali české a slovenské krajany v USA, Velké Británii, Francii a Rusku.

11 Život lidí za války  Byl zaveden polovojenský režim (postihoval vše české).  České noviny a časopisy přestaly vycházet.  Činnost Sokola byla ukončena.  Uvěznění českých politiků.  Výroba v továrnách – dle potřeb války (muži narukovali na frontu, pracovaly ženy a děti).  Nedostatek potravin – černý trh (keťasení).  Zaveden tzv. přídělový lístkový systém na potraviny a spotřební zboží.  Zhoršila se úroveň vyučování ve škole.

12 Konec války  Vstup Spojených států amerických do bojů na straně Velké Británie a Francie.  Listopad 1918 – Rakousko-Uhersko a Německa poraženo = konec 1. světové války.  Rozpad dosavadního Rakouska-Uherska.

13 Vznik Československé republiky  28. října 1918 manifestace na Václavském náměstí – domácí politici vyhlásili samostatnost. „Lide československý! Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných kulturních států světa.“  30. října 1918 se k nově vytvořenému státu přihlásili zástupci Slováků v Turčianském Svätém Martině.  Vznik Československé republiky.  Rozpad habsburské monarchie.

14 Dějiny udatného českého národa 95. Vznik Československa http://dejiny.ceskatelevize.cz/2115431162300 95/video/#pageContent http://dejiny.ceskatelevize.cz/2115431162300 95/video/#pageContent

15 Už víme, že:  1. světová válka vypukla v červenci 1914.  Bojovalo v ní proti sobě Rakousko – Uhersko, Německo a jejich spojenci X Velká Británie, Francie, Rusko, Srbsko.  Před vypuknutím 1. světové války byl spáchán atentát na Františka Ferdinanda d´Este.  Ve válce byly použity nové zbraně - granát, letadlo, kulomet, tank, ponorka, chemické zbraně.  Od roku 1917 se vytvářeli v Rusku, Francii, Itálii československé legie.  Známe osobnosti zahraničního odboje – T. G. Masaryk, M. R. Štefánik, E. Beneš.  Československá republika vznikla 28. října 1918. Prvním prezidentem byl zvolen T. G. Masaryk.

16 CITACE : Snímek č. 0 – Mapa - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.9.12. 2012]. Dostupné z www: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Europe_1914.jpg/220px-Europe_1914.jpg Snímek č. 1 – Gavrilo Princip - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.9. 12. 2012]. Dostupné z www: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Gavrilloprincip.jpg/220px-Gavrilloprincip.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Gavrilloprincip.jpg/220px-Gavrilloprincip.jpg Snímek č. 2 – František Ferdinand d´Este s rodinou - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.9.12. 2012]. Dostupné z www: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Franzferdinand.jpg/220px-Franzferdinand.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Franzferdinand.jpg/220px-Franzferdinand.jpg Snímek č. 3 – Automobil F. Ferdinanda d´Este - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.9.12. 2012]. Dostupné z www: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/FranzFerdinandCar.jpg/220px-FranzFerdinandCar.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/FranzFerdinandCar.jpg/220px-FranzFerdinandCar.jpg Snímek č. 4 – Dokument – vyhlášení války - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.9.12. 2012]. Dostupné z www: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Kriegserkl%C3%A4rung_Erster_Weltkrieg.jpg/220px- Kriegserkl%C3%A4rung_Erster_Weltkrieg.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Kriegserkl%C3%A4rung_Erster_Weltkrieg.jpg/220px- Kriegserkl%C3%A4rung_Erster_Weltkrieg.jpg Snímek č. 5, 6, 7 – Vojenská technika, boje v zákopech - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.9. 12. 2012]. Dostupné z www: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/WW1_TitlePicture_For_Wikipedia_Article.jpg/300px- WW1_TitlePicture_For_Wikipedia_Article.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/WW1_TitlePicture_For_Wikipedia_Article.jpg/300px- WW1_TitlePicture_For_Wikipedia_Article.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Bundesarchiv_Bild_104-0472A%2C_Flak-MG-Stellung.jpg/220px-Bundesarchiv_Bild_104- 0472A%2C_Flak-MG-Stellung.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Aero_Ae-01.jpg/220px-Aero_Ae-01.jpg Snímek č. 8, 9, 10 – Zahraniční odboj – T. G. M,, M. R. Štefánik, E. Beneš - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.9. 12. 2012]. Dostupné z www: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk_1925.PNG/220px- Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk_1925.PNGhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk_1925.PNG/220px- Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk_1925.PNG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Milan_Rastislav_%C5%A0tef%C3%A1nik.jpg/220px-Milan_Rastislav_%C5%A0tef%C3%A1nik.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Edvard_Bene%C5%A1.jpg/195px-Edvard_Bene%C5%A1.jpg Snímek č. 11 – Hladové děti - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.9.12.2012]. Dostupné z www: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Fronta_hladov%C3%BDch_d%C4%9Bt%C3%AD_%C4%8Dekaj%C3%ADc%C3%AD_na_pol% C3%A9vku_1_WW.jpg/220px-Fronta_hladov%C3%BDch_d%C4%9Bt%C3%AD_%C4%8Dekaj%C3%ADc%C3%AD_na_pol%C3%A9vku_1_WW.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Fronta_hladov%C3%BDch_d%C4%9Bt%C3%AD_%C4%8Dekaj%C3%ADc%C3%AD_na_pol% C3%A9vku_1_WW.jpg/220px-Fronta_hladov%C3%BDch_d%C4%9Bt%C3%AD_%C4%8Dekaj%C3%ADc%C3%AD_na_pol%C3%A9vku_1_WW.jpg Snímek č. 12 – Leták proti bídě - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.9.12.2012]. Dostupné z www: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Trp%C3%ADc%C3%ADmu_lidu.jpg/220px-Trp%C3%ADc%C3%ADmu_lidu.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Trp%C3%ADc%C3%ADmu_lidu.jpg/220px-Trp%C3%ADc%C3%ADmu_lidu.jpg Snímek č. 13 – Mapa - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.9.12. 2012]. Dostupné z www : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Map_Europe_1923-cs.svg/220px-Map_Europe_1923-cs.svg.png Snímek č. 14 – Václavské nám. 28. 10. 1918 - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.9.12.2012]. Dostupné z www: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/28._%C5%99%C3%ADjen_1918.jpg/220px-28._%C5%99%C3%ADjen_1918.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/28._%C5%99%C3%ADjen_1918.jpg/220px-28._%C5%99%C3%ADjen_1918.jpg ČAPKA, František. Vlastivěda 5 Významné události nových českých dějin. Brno: NOVÁ ŠKOLA, 2005, ISBN 80-7289-070-0.  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Kateřina Suchá.


Stáhnout ppt "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google