Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_5_8_ NACISMUS V NĚMECKU Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_5_8_ NACISMUS V NĚMECKU Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_5_8_ NACISMUS V NĚMECKU Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115 Anotace: Prezentace pro 9. ročník. K výkladu

2 NACISMUS V NĚMECKU VZNIK, VÝVOJ, HLAVNÍ MYŠLENKY, DŮSLEDKY PRO EVROPSKÉ OBYVATELSTVO

3 ANOTACE: Prezentace popisuje poválečná hospodářský a politický vývoj v Německu. Uvádí příčiny a podmínky pro vznik nového politického hnutí – nacismu. Seznamuje žáky s hlavním představitelem nacismu Adolfem Hitlerem. Chronologicky popisuje události vedoucí ke vzniku totalitního režimu v Německu.

4 Co přinesla 20. léta 20. století Německu? Nespokojenost s versailleským systémem Nespokojenost s versailleským systémem Bídu Bídu Inflaci Inflaci Nezaměstnanost Nezaměstnanost Válečné reparace Válečné reparace Rok 1929 s sebou přinesl nevítaný „dárek“ = světovou hospodářskou krizi →VYSOKÁ NEZAMĚSTNANOST Rok 1929 s sebou přinesl nevítaný „dárek“ = světovou hospodářskou krizi →VYSOKÁ NEZAMĚSTNANOST

5 NSDAP 24. února 1920 nácisté Národně socialistická německá dělnická strana (německy: NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) vznikla 24. února 1920 přejmenováním Německé dělnické strany (německy: DAP, Deutsche Arbeiterpartei). Její členové se nazývali nacisté (spojení/zkratka slov národní a socialistické). Současně představila svůj 25bodový program, který stavěl na principu antisemitského rasismu a vizi Velkého Německa, které se mělo stát světovou velmocí.

6 25 bodů programu NSDAP 1) Sjednocení všech Němců do Velkoněmecké říše. 1) Sjednocení všech Němců do Velkoněmecké říše. 2) Odmítnutí versailleské smlouvy a požadavky záruk Německu pro jednání s ostatními národy. 2) Odmítnutí versailleské smlouvy a požadavky záruk Německu pro jednání s ostatními národy. 3) Požadavek na další území vhodných pro zajištění potravin a vhodných pro usazení přírůstků v německé populaci. 3) Požadavek na další území vhodných pro zajištění potravin a vhodných pro usazení přírůstků v německé populaci. 4) Právo na občanství je dáno rasou, žádný Ž id nemůže být Němcem. 4) Právo na občanství je dáno rasou, žádný Ž id nemůže být Němcem. 5) Příslušníci jiných národností jsou v Německu jen hosté a podléhají přísným zákonům o cizincích. 5) Příslušníci jiných národností jsou v Německu jen hosté a podléhají přísným zákonům o cizincích. 6) Úřední místa budou obsazovány na základě osobních zásluh a kvalifikací, ne politickým právem. 6) Úřední místa budou obsazovány na základě osobních zásluh a kvalifikací, ne politickým právem. 7) Blaho občanů bude první povinností státu. Když by došlo k vyčerpání státních zdrojů, lidé bez státní příslušnosti budou vyloučení ze všech státních podpor a dotací. 7) Blaho občanů bude první povinností státu. Když by došlo k vyčerpání státních zdrojů, lidé bez státní příslušnosti budou vyloučení ze všech státních podpor a dotací. 8) Emigrace negermánských jedinců bude zastavená. 8) Emigrace negermánských jedinců bude zastavená. 9) Stejná práva a povinnosti všem občanům. 9) Stejná práva a povinnosti všem občanům. 10) Každý občan bude pracovat pro všeobecné blaho. 10) Každý občan bude pracovat pro všeobecné blaho.

7 11) Každý příjem, který nebude podložený prací bude konfiskován. 11) Každý příjem, který nebude podložený prací bude konfiskován. 12) Všechny vojenské zisky budou konfiskovány. 12) Všechny vojenské zisky budou konfiskovány. 13) Všechny velké obchodné trasty budou znárodněné. 13) Všechny velké obchodné trasty budou znárodněné. 14) Podíl na zisku ve všech vyšších výrobních závodech. 14) Podíl na zisku ve všech vyšších výrobních závodech. 15) Přiměřený podíl pro staré lidi. 15) Přiměřený podíl pro staré lidi. 16) Drobní obchodníci a výrobci budou posíleni a velké obchodní domy přejdou do jejich rukou. 16) Drobní obchodníci a výrobci budou posíleni a velké obchodní domy přejdou do jejich rukou. 17) Reforma vlastnictví půdního fondu a konec půdním spekulacím. 17) Reforma vlastnictví půdního fondu a konec půdním spekulacím. 18) Nemilosrdné potrestání všech vážných zločinů a smrt křesťanům. 18) Nemilosrdné potrestání všech vážných zločinů a smrt křesťanům. 19) Římské právo, jako že je materialistické, bude nahrazené „německým právem“. 19) Římské právo, jako že je materialistické, bude nahrazené „německým právem“. 20) Úplná reforma národního výchovného systému. 20) Úplná reforma národního výchovného systému.

8 21) Stát bude napomáhat mateřské starostlivosti a spolupodílet se na vývoji mládeže. 21) Stát bude napomáhat mateřské starostlivosti a spolupodílet se na vývoji mládeže. 22) Zrušení placené profesionální armády a vytvoření národní armády. 22) Zrušení placené profesionální armády a vytvoření národní armády. 23) Vydavatelstvo novin musí mít německých vlastníků, všichni lidé negermánského původu budou podléhat zákazu v nich pracovat. 23) Vydavatelstvo novin musí mít německých vlastníků, všichni lidé negermánského původu budou podléhat zákazu v nich pracovat. 24) Náboženská svoboda, s výjimkou náboženství, jako by ohrožovala germánskou rasu. Strana se nepřiklání výhradně k jediné víře, ale bude bojovat proti židovskému materializmu. 24) Náboženská svoboda, s výjimkou náboženství, jako by ohrožovala germánskou rasu. Strana se nepřiklání výhradně k jediné víře, ale bude bojovat proti židovskému materializmu. 25) Silná centrální vláda, která by prováděla účinně legislativu. 25) Silná centrální vláda, která by prováděla účinně legislativu.

9 Vlajka NSDAP

10 Vlajka Hitlerjugend

11 Hákový kříž- svastika Svastika je kříž s ohnutými (většinou v polovině) do (obvykle) pravého úhlu a to buď ve směru hodinových ručiček (pravotočivá svastika) nebo proti němu (levotočivá svastika). Svastika se vyskytuje v mnoha kulturách po celém světě buď jako náboženský symbol, symbol různých organizací a politických směrů nebo prostě jako dekorativní prvek. Dnes je v západní kultuře svastika známá jako symbol nacismu.

12 Nacistická hymna Horst Wessel Lied známá též jako Die Fahne hoch byla pochodová píseň SA a hymna NSDAP v dobách Třetí říše i krátce před jejím vznikem. Autorem textu je Horst Wessel, německý nacista zavražděný komunisty v roce 1930. Melodie je mnohem staršího data, její původ lze hledat pravděpodobně v opeře Joseph z roku 1807, jejímž autorem je Étienne Méhul. Píseň se dočkala v roce 1943 své parodie v kresleném filmu Der Fuehrer's Face a její melodie byla použita mimo jiné i v počítačové hře Wolfenstein 3D. https://www.youtube.com/watch?feature=pla yer_detailpage&v=Y2T0qDDo1Dk https://www.youtube.com/watch?feature=pla yer_detailpage&v=Y2T0qDDo1Dk

13 Sieg Heil Sieg Heil je stará německá fráze, která znamená zhruba „Vítězství zdar!“ Sousloví bylo zneužito v dobách nacismu, kdy se stalo všeobecným pozdravem a projevem sympatií k Adolfu Hitlerovi. Bylo využíváno při veškerých setkáních, kdy byl pozdrav doprovázen ještě vztyčením pravice do úrovně ramen (případně o něco výše). Vztyčení pravice se nazývá hajlování (v češtině někdy psáno heilování). Podobným výrazem se postupem času stalo i Heil Hitler (Sláva Hitlerovi).

14 Organizační kniha NSDAP

15

16 Vlajka NSDAP

17 Důstojnické uniformy NSDAP

18 Průkaz člena NSDAP

19 Adolf Hitler Hitlerův pradědeček z matčiny strany se jmenoval Johann von Nepomuk Hüttler. Narodil se 20. dubna 1889 v městečku Braunau am Inn v Rakousku nedaleko bavorských hranic. Matka Klára Hitlerová, vl. jménem Pölzlová, otec Alois Hitler, vl. jménem Schicklgruber. Klára byla třetí ženou Aloise Hitlera a byla jeho vzdálenou sestřenicí. Proto si Hitlerovi rodiče museli vyžádat pro povolení k sňatku církevní dispens. Hitlerův pradědeček z matčiny strany se jmenoval Johann von Nepomuk Hüttler. Hitler se narodil jako čtvrté dítě ze šesti. Všichni jeho sourozenci zemřeli ještě v dětském věku, až na nejmladší sestru Paulu (*1896), která Hitlera přežila o mnoho let.

20 Adolf Hitler jako dítě

21 Jeho politické působení vyvolalo druhou světovou válku. Byl inspirátorem a hlavním organizátorem masového vyvražďování obyvatelstva a vojenských zajatců v okupovaných zemích, hlavně v Sovětském svazu. Za nepřítele Německa považoval Židy, Rómy, Slovany, homosexuály, zdravotně postižené a také své politické oponenty. Byl zodpovědný za hmotné a morální zničení Německa na konci druhé světové války.

22 Hitlerův rodokmen

23 1921 Hitler se stal jediným šéfem strany na základě tzv. vůdcovského principu. V roce 1921 se pokusilo vedení strany Hitlera zbavit zveřejněním pamfletu, ve kterém se mluvilo o Hitlerově touze po moci a o tom, že je Žid. Jenomže to už byl Hitler pro stranu, která se v té době již jmenovala NSDAP, příliš cenným, a tak tento „palácový převrat“ skončil nezdarem. Hitler požadoval vedení strany pouze pro sebe. Strana si uvědomila, že bez Hitlera jí hrozí zánik, a tak bylo vedení strany rozpuštěno a Hitler se stal jediným šéfem strany na základě tzv. vůdcovského principu.

24 Pivní puč - 1923 8. listopadu roku 1923 Měšťanský pivovar v Mnichově Na podzim 1923 se Hitler odhodlal převzít moc v Bavorsku. Došlo k tzv. „pivnímu puči“. 8. listopadu roku 1923 nechal jednotkami SA a Jungssturmu obklíčit Měšťanský pivovar v Mnichově, ve kterém se konala veřejná schůze separatisticky orientovaných politiků. V listopadu tohoto roku se kolem Hitlera shromáždila skupina mužů, mezi nimi Hermann Göring, Rudolf Hess, Ernst Röhm a Alfred Rosenberg, kteří se rozhodli provést ozbrojený puč. Ve vězení nadiktoval svoji knihu Mein Kampf (Můj boj) V roce 1923 došlo ke sporům mezi vládou v Berlíně a bavorskou vládou, která usilovala o faktickou samostatnost s pravicovou diktaturou. Při těchto sporech byla Berlínem NSDAP zakázána, ale Bavorsko tuto skutečnost odmítlo přijmout. V listopadu tohoto roku se kolem Hitlera shromáždila skupina mužů, mezi nimi Hermann Göring, Rudolf Hess, Ernst Röhm a Alfred Rosenberg, kteří se rozhodli provést ozbrojený puč. Hitler se pokusil převzít moc, ale tento pokus byl prakticky ihned zmařen bavorskou policií. Po tomto kroku byl odsouzen za velezradu k pěti letům ve vězení v Landsbergu, již 20. prosince 1924 byl však podmínečně propuštěn. Ve vězení nadiktoval svoji knihu Mein Kampf (Můj boj), kde Hitler popsal své cíle, projevil se zde jeho vyhraněný antisemitismus, rasismus a ukázal zde svoji představu o vůdčí roli nordické rasy. NSDAP byla v tuto dobu ve značném rozkladu, ale díky Hitlerovým řečnickým schopnostem, silnému antisemitismu a hospodářské krizi strana nakonec velmi posílila a stala se postupně jednou z nejsilnějších stran v Německu.

25 Hitler kancléřem - 1933 Ve stejném roce skončilo i Hindenburgovo úřední období a Adolf Hitler se rozhodl kandidovat na prezidenta. V té době již NSDAP obsadila klíčové posty v německé vládě. Přesto se mu nepodařilo zvítězit. V prvním kole získal 30,1 % hlasů, zatímco Hindenburg 49,6 %. Ostatní dva kandidáti zůstali s velkým odstupem vzadu. Protože ani jeden kandidát nezískal nadpoloviční většinu, rozhodovalo se ve druhém kole. Ve druhém kole získal 36 % hlasů a Hindenburg přes 53 %, což ukazuje, že si větší část národa Hitlera jako prezidenta nepřála. Zároveň byl Hitler i nadále bohatě podporován německými průmyslovými a obchodními magnáty. To mu umožňovalo spolu s Goebelsem uskutečnit bombastickou volební kampaň, během které vyvinul samotný Hitler obrovské úsilí (jako první politik používal k přepravě po Německu letadlo, a stihl tak promluvit i na čtyřech shromážděních během jednoho dne). Přesto se mu nepodařilo zvítězit. V prvním kole získal 30,1 % hlasů, zatímco Hindenburg 49,6 %. Ostatní dva kandidáti zůstali s velkým odstupem vzadu. Protože ani jeden kandidát nezískal nadpoloviční většinu, rozhodovalo se ve druhém kole. Ve druhém kole získal 36 % hlasů a Hindenburg přes 53 %, což ukazuje, že si větší část národa Hitlera jako prezidenta nepřála. Po neúspěšných pokusech ve vedení vlády kancléři Brünningem, von Papenem a Schlachtem se Hindenburg pod tlakem těchto okolností rozhodl jmenovat říšským kancléřem Adolfa Hitlera. Dne 31. ledna 1933 ho říšský prezident Hindenburg jmenoval říšským kancléřem. Po neúspěšných pokusech ve vedení vlády kancléři Brünningem, von Papenem a Schlachtem se Hindenburg pod tlakem těchto okolností rozhodl jmenovat říšským kancléřem Adolfa Hitlera. Dne 31. ledna 1933 ho říšský prezident Hindenburg jmenoval říšským kancléřem. Požár Říšského sněmu z 27. února 1933, který zinscenovali sami nacisté, mu poskytl příležitost začít s útokem na komunisty. Poté, co se A. Hitler dostal k moci, začal uskutečňovat svoji politiku a pokoušel se zlikvidovat své odpůrce. Požár Říšského sněmu z 27. února 1933, který zinscenovali sami nacisté, mu poskytl příležitost začít s útokem na komunisty.

26 Koncentrační tábor v Dachau

27 Jeden z nejstarších nacistických koncentračních táborů. Leží zhruba 15 km severozápadně od Mnichova. 20. března 1933 Jeho zřízení oznámil Heinrich Himmler 20. března 1933, tedy necelé dva měsíce po uchvácení moci nacisty. O dva dny později byli do Dachau přivezeni první vězni, především komunisté a sociální demokraté. V červnu 1933 se velitelem tábora stal Theodor Eicke, který v něm zavedl režim, jehož podstatou byla soustavná terorizace vězňů a snaha o jejich co nejdůkladnější ponížení. Eicke nechal tábor obehnat elektrickým plotem se strážními věžemi. Dachau se stalo zároveň "školou vraždění" pro příslušníky SS. Eicke se v roce 1934 stal inspektorem všech koncentračních táborů a jím vyvinutý systém byl zaveden - s jistými odchylkami - také pro ostatní tábory. V Dachau byli zpočátku vězněni političtí odpůrci režimu - především komunisté, sociální demokraté a odboráři.. Později k nim přibývaly další skupiny vězňů - svědkové Jehovovi, Romové či homosexuálové. Přibývali také židovští vězňové. Po křišťálové noci bylo do Dachau zavlečeno více než 10 tisíc Židů z celého Německa. V Dachau byli zpočátku vězněni političtí odpůrci režimu - především komunisté, sociální demokraté a odboráři.. Později k nim přibývaly další skupiny vězňů - svědkové Jehovovi, Romové či homosexuálové. Přibývali také židovští vězňové. Po křišťálové noci bylo do Dachau zavlečeno více než 10 tisíc Židů z celého Německa. Byli propouštěni až po několika týdnech, když slíbili, že opustí Německo. Většina z nich po zkušenosti z koncentračního tábora skutečně raději volila emigraci.

28

29

30

31

32

33 Noc dlouhých nožů - 1934 V roce 1934 se Hitler rozhodl zbavit těch členů SA a NSDAP, kteří stále ještě věřili v socialistickou revoluci a svým násilím začali znervózňovat voliče i konzervativní obchodní kruhy, které tajně podporovaly Hitlera. V roce 1934 se Hitler rozhodl zbavit těch členů SA a NSDAP, kteří stále ještě věřili v socialistickou revoluci a svým násilím začali znervózňovat voliče i konzervativní obchodní kruhy, které tajně podporovaly Hitlera. Zároveň byly SA velkou překážkou na cestě sbližování Hitlera a tradičně konzervativního reichshweru (říšské armády). Zavraždění mnoha politických odpůrců, konkurentů ve vlastní straně a především Röhma vešlo do dějin jako Noc dlouhých nožů. Hitler si uvědomoval, že bez podpory armády a jejích důstojníků se mu nemůže podařit skutečné se dostat k moci. Zavraždění mnoha politických odpůrců, konkurentů ve vlastní straně a především Röhma vešlo do dějin jako Noc dlouhých nožů.

34

35 Norimberské zákony - 1935 Norimberské zákony - základní prostředek, na jehož základě byla prováděna nacistická rasová diskriminace a genocida v Německu a jím okupovaných zemích před a v období druhé světové války.

36 15. září 1935 v NorimberkuZákon o říšském občanství Zákon na ochranu německé krve a německé cti Norimberskými zákony se rozumí především dva ústavní zákony německého Říšského sněmu přijaté 15. září 1935 v Norimberku: Zákon o říšském občanství a Zákon na ochranu německé krve a německé cti. 14. listopadu 1935 kdo má být pro potřebu daných zákonů považován za Žida nebo židovského míšence K realizaci ustanovení zákonů byla postupně vydávána prováděcí nařízení, první z nich 14. listopadu 1935, které stanovovalo, kdo má být pro potřebu daných zákonů považován za Žida nebo židovského míšence. v Protektorátu Čechy a Morava byly principy zakotvené v těchto zákonech poprvé použity v Nařízení Říšského protektora v Čechách a na Moravě o židovském majetku ze dne 21. června 1939. Norimberské zákony byly rozšířeny také do zemí Německem okupovaných, v Protektorátu Čechy a Morava byly principy zakotvené v těchto zákonech poprvé použity v Nařízení Říšského protektora v Čechách a na Moravě o židovském majetku ze dne 21. června 1939.

37 Zákon o říšském občanství Zákon o říšském občanství především odlišil státní příslušnost a říšské občanství. Přitom politická a jiná práva se výslovně spojovala pouze s říšským občanstvím, státní příslušníky naopak zákon deklaratorně chápal jako Říši zvláště zavázané za poskytovanou ochranu. Občanem Říše mohl být podle zákona pouze Němec nebo jiný státní příslušník s „příbuznou krví“. Tím Židé přestali být německými občany. Občanem Říše mohl být podle zákona pouze Němec nebo jiný státní příslušník s „příbuznou krví“. Tím Židé přestali být německými občany. Zákon o říšském občanství byl do roku 1943 postupně doplněn o celkem třináct prováděcích nařízení systematicky zbavujících Židy veškerých občanských práv. Zákon o ochraně německé cti a německé krve Zákon o ochraně německé cti a německé krve především zakázal uzavírání manželství i mimomanželské vztahy mezi Židy a ne-Židy, neuznával jejich uzavření v cizině. Zapovídal také Židům ne-Židy zaměstnávat.

38 V listopadu 1935 bylo vydáno výše zmíněné prováděcí nařízení stanovující kriterium pro posouzení příslušnosti konkrétní osoby mezi Židy bylo „židovství“ určováno nejen současnou nebo dřívější příslušností té které osoby k židovskému náboženství, ale také současným či dřívějším židovským náboženstvím jejích rodičů a prarodičů, případně jejího manželského partnera. V listopadu 1935 bylo vydáno výše zmíněné prováděcí nařízení stanovující kriterium pro posouzení příslušnosti konkrétní osoby mezi Židy – stalo se jí přihlášení k judaismu členstvím v židovské obci. Protože však šlo o „objektivní kriterium krve“ člověka, bylo „židovství“ určováno nejen současnou nebo dřívější příslušností té které osoby k židovskému náboženství, ale také současným či dřívějším židovským náboženstvím jejích rodičů a prarodičů, případně jejího manželského partnera. Nebylo tady možné ji nějakým způsobem „zastřít“: Maďarští Židé se marně pokusili vyhnout se persekuci konverzí ke katolicismu.

39 Zákon o říšském občanství § 2 stanovil, že „říšským občanem je jen státní příslušník německé krve nebo krve podobného charakteru“. Říšské občanství se získávalo udělením dekretu o říšském občanství. V zákoně o ochraně krve bylo mimo jiné stanoveno: § 1: Sňatky mezi Židy a státními příslušníky německé krve nebo krve podobného charakteru jsou zakázány. Uzavřená manželství jsou neplatná, i když byla uzavřena v zahraničí. § 2: Mimomanželský styk mezi Židy a státními příslušníky německé krve nebo krve podobného charakteru je zakázán. § 3: Židé nesmějí zaměstnávat ve své domácnosti ženské státní příslušnice německé krve nebo krve podobného charakteru mladší 45 let. § 4: Židům je zakázáno vyvěšovat říšskou státní vlajku či užívat jejích barev. V následujících paragrafech pak byly uvedeny přísné tresty pro ty, kteří by překročili ustanovení nových zákonů; hrozilo jim vězení či dokonce káznice.

40 První prováděcí nařízení k zákonu o říšském občanství § 2 (2) Židovským míšencem je ten, kdo pochází od jednoho nebo dvou prarodičů, podle rasy plně židovských, není-li podle § 5, odst. 2, židem. Za plně židovského se bez dalšího pokládá prarodič, když příslušel k židovskému náboženskému společenství. §5 (1) Židem je ten, kdo pochází při nejmenším od tří prarodičů, podle rasy plně židovských. Platí (tu) § 2, odst. 2, věta 2. (2) Za žida se také pokládá státní příslušník, je-li židovským míšencem, pocházejícím od dvou plně židovských prarodičů, a) když v době vydání zákona příslušel k židovskému náboženskému společenství nebo potom do něho byl přijat, b) když v době vydání zákona byl v manželství se židem nebo potom do něho vstoupil, c) když pochází z manželství se židem ve smyslu odstavce 1, jestliže bylo toto manželství uzavřeno za účinnosti zákona o ochraně německé krve a německé cti ze dne 15. září 1935, d) když pochází z mimomanželského styku se židem ve smyslu odstavce 1 a narodil se nemanželsky po dni 31. července 1936.

41

42

43

44 Ukázky protižidovských nařízení v českých zemích

45

46

47

48 Anschluss Rakouska - 1938 Anschluss Anschluss byl mezi prvními Hitlerovými kroky v jeho snahách vytvořit, nebo jak nacistická propaganda tvrdila, obnovit Německou říši a navrátit Německu všechna kdy ztracená nebo nově nárokovaná území. 11. března 1938 12. března přijel do Rakouska Adolf Hitler, který prohlásil připojení Rakouska k Třetí říši. 11. března 1938 proběhl v Rakousku ozbrojený převrat, který vedl nacista Seys-Inquart. Ten také povolal do země na pomoc Německé vojsko. 12. března přijel do Rakouska Adolf Hitler, který prohlásil připojení Rakouska k Třetí říši. V lidovém hlasování, které proběhlo 10. března 1938, vyslovilo 99% hlasů souhlas s připojením.

49

50

51 Mnichovská dohoda 1938 29. září 1938 v Mnichově Neville Chamberlain (Velká Británie), Edouard Daladier (Francie), Adolf Hitler (Německo) a Benito Mussolini (Itálie) se dohodli, že Československo musí do 10. října odstoupit pohraniční území následujícím zemím: Sudety Německu, východní část české části Těšínska Polsku a jižní část Slovenska a Podkarpatské Rusi Maďarsku. Mnichovská dohoda (označována také jako Mnichovská zrada či Mnichovský diktát) byla podepsána 29. září 1938 v Mnichově. Zástupci čtyř zemí – Neville Chamberlain (Velká Británie), Edouard Daladier (Francie), Adolf Hitler (Německo) a Benito Mussolini (Itálie) – se dohodli, že Československo musí do 10. října odstoupit pohraniční území následujícím zemím: Sudety Německu, východní část české části Těšínska Polsku a jižní část Slovenska a Podkarpatské Rusi Maďarsku. Zástupci československé strany byli přítomni, ale k jednání samotnému nebyli přizváni. Mnichovská dohoda byla završením činnosti Sudetoněmecké strany Konráda Henleina a vyvrcholením snah Adolfa Hitlera rozbít demokratické Československo, což bylo jedním z jeho postupných cílů k ovládnutí Evropy. Mnichovská dohoda je dodnes odstrašujícím příkladem politiky ústupků („smiřování“, angl. appeasement).

52 Příčiny Mnichovské dohody Československo se obávalo od roku 1933 nebezpečí, které hrozilo ze strany Německa. Důvodů bylo velmi mnoho, mezi nejvýznamnější lze zařadit zejména tyto: Snaha Německa o revizi Versailleské smlouvy, na jejímž základě Československo fakticky vzniklo. Snaha Německa o revizi Versailleské smlouvy, na jejímž základě Československo fakticky vzniklo. Adolf Hitler se snažil sjednotit veškeré území s německým obyvatelstvem pod Německo. Adolf Hitler se snažil sjednotit veškeré území s německým obyvatelstvem pod Německo. Území Českých zemí bylo po celou dobu středověku pod německou nadvládou (Čeští panovníci byli leníky císaře Svaté říše římské), v novověku poté pod Rakouskou nadvládou. Území Českých zemí bylo po celou dobu středověku pod německou nadvládou (Čeští panovníci byli leníky císaře Svaté říše římské), v novověku poté pod Rakouskou nadvládou. Snaha Hitlera ovládnout svět Snaha Hitlera ovládnout svět velký průmyslový potenciál zejména českých zemí velký průmyslový potenciál zejména českých zemí strategická poloha strategická poloha

53

54

55

56 „Křišťálová noc“ - 1938 9. na 10. listopadu 1938 v Německu k němu připojeném Rakousku a v Sudetech Křišťálová noc, „říšský pogrom“ je označení pro protižidovský pogrom, který se odehrál v noci z 9. na 10. listopadu 1938 v Německu k němu připojeném Rakousku a v Sudetech. Záminkou pro vyvolání pogromu byl atentát Žida Herschela Grynszpana na sekretáře německého velvyslanectví v Paříži Ernsta vom Ratha, který navíc přišel po oslavě výročí Pivnicového puče v Mnichově.

57 Během pogromu bylo zavražděno 91 Židů. Odhad počtu obětí na životech dosahuje 400 po započtení sebevražd a těžkých ublížení na zdraví s následkem smrti. Po Křišťálové noci bylo okolo 30 000 Židů internováno v koncentračních táborech. Během pogromu bylo zavražděno 91 Židů. Odhad počtu obětí na životech dosahuje 400 po započtení sebevražd a těžkých ublížení na zdraví s následkem smrti. Po Křišťálové noci bylo okolo 30 000 Židů internováno v koncentračních táborech. Křišťálová noc způsobila zvýšení exodu židovského obyvatelstva z nacistického Německa, který získal prakticky charakter útěku. Připravila půdu k masovému zavírání Židů do koncentračních táborů. byli naopak Židé ve Třetí říši donuceni zaplatit výpalné ve výši 1 miliardy říšských marek. Následujícího dne se v mnoha městech konaly demonstrace na podporu NSDAP a jejího vůdce. Například v Norimberku se této demonstrace účastnilo 100.000 lidí. Zvláštní předpis později stanovil, že na škody utrpěné za Křišťálové noci se nevztahují platné pojistné smlouvy. Za židovský majetek poškozený jednotkami SA, na který měl z pohledu Göringa nárok německý lid, byli naopak Židé ve Třetí říši donuceni zaplatit výpalné ve výši 1 miliardy říšských marek. To představovalo přibližně 10 % příjmů státní pokladny za rok 1938; vražedná akce a následující administrativní zásahy (především 1. zákon o vyloučení Židů z hospodářského života) tak Třetí říši pravděpodobně zachránily před státním bankrotem, jenž roku 1938 akutně hrozil, a tím i umožnily Hitlerovi udržet se u moci a rozpoutat II. světovou válku.

58 Křišťálová noc podle rozbitých výloh židovských obchodů Svůj posměšný název získala Křišťálová noc podle rozbitých výloh židovských obchodů. Vypáleny byly desítky synagog, včetně asi padesáti v českém pohraničí na územích, která byla několik týdnů před tím Mnichovskou dohodou připojena k Říši, například v Liberci.

59 Snímek Herschela Grünspana pořízený těsně po jeho zatčení, 7. listopadu 1938.

60 Místa, v nichž byly během tzv. křišťálové noci vypáleny synagogy Místa, v nichž byly během tzv. křišťálové noci vypáleny synagogy.

61 Pohled na hořící synagogu v Horním Ramstadtum, 10. listopadu 1938 ráno.

62 Vypálená synagoga v Liberci

63 Hořící opavská synagoga

64 Lidé procházejí kolem rozbité výlohy židovského obchodu, Berlín

65 Použité zdroje: Obrázky jsou z www.google.cz a nepodléhají žádným autorským právům.www.google.cz Není-li uvedeno jinak je materiál dílem autorky podle učebních osnov odpovídajících ŠVP vyučovaných podle učebnic: CSC. ČAPKA, František doc. PhDr. Dějepis pro 9. ročník. Novověk, moderní dějiny. 1. vydání. Nový Malín: Nová škola, s. r. o., 2010. učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV. ISBN 978-80-7289-185-6. Učebnice je vybavena doložkou: „Schválilo MŠMT čj. 11336/2010-22 dne 24. června 2010 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Dějepis s dobou platnosti šest let.

66 ZDROJE PRO OBRÁZKY: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb /c/cf/Flag_of_the_NSDAP_(1920%E2%80%931945).svg/22 0px-Flag_of_the_NSDAP_(1920%E2%80%931945).svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb /c/cf/Flag_of_the_NSDAP_(1920%E2%80%931945).svg/22 0px-Flag_of_the_NSDAP_(1920%E2%80%931945).svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/ Hitlerjugend_Allgemeine_Flagge.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/ Hitlerjugend_Allgemeine_Flagge.svg http://flagartist.com/FLAGARTIST/flags/S/sodipodi_flags_ germany_swastika.svg http://flagartist.com/FLAGARTIST/flags/S/sodipodi_flags_ germany_swastika.svg https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailp age&v=Y2T0qDDo1Dk https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailp age&v=Y2T0qDDo1Dk http://static.bbc.co.uk/history/img/ic/640/images/resour ces/people/adolf_hitler.jpg http://static.bbc.co.uk/history/img/ic/640/images/resour ces/people/adolf_hitler.jpg http://militaria.polarhaven.net/GermanMilitaria/Organis ationsbuch%20der%20NSDAP.JPG http://militaria.polarhaven.net/GermanMilitaria/Organis ationsbuch%20der%20NSDAP.JPG http://www.oakleafmilitaria.com/images/1202bk4-2.jpg http://www.oakleafmilitaria.com/images/1202bk4-2.jpg

67 http://www.crwflags.com/fotw/images/d/de_nsdap.gif http://www.crwflags.com/fotw/images/d/de_nsdap.gif http://www.od43.com/NSDAP_Ybk_1940_4.jpg http://www.od43.com/NSDAP_Ybk_1940_4.jpg http://www.deathcamps.org/treblinka/pic/bigeberlcard.jpg http://www.deathcamps.org/treblinka/pic/bigeberlcard.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Bundesarchiv_Bil d_183-1989-0322-506,_Adolf_Hitler,_Kinderbild.jpg/220px- Bundesarchiv_Bild_183-1989-0322-506,_Adolf_Hitler,_Kinderbild.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Bundesarchiv_Bil d_183-1989-0322-506,_Adolf_Hitler,_Kinderbild.jpg/220px- Bundesarchiv_Bild_183-1989-0322-506,_Adolf_Hitler,_Kinderbild.jpg http://waffen-ss.cz/wp-content/uploads/Koncentra%C4%8Dn%C3%AD- t%C3%A1bor-Dachau-580x437.jpg http://waffen-ss.cz/wp-content/uploads/Koncentra%C4%8Dn%C3%AD- t%C3%A1bor-Dachau-580x437.jpg http://www.topzine.cz/wp-content/uploads/2010/12/dachau-3.jpg http://www.topzine.cz/wp-content/uploads/2010/12/dachau-3.jpg http://www.detektorweb.cz/images/stories/upload/2010/29410/obr1.jpg http://www.detektorweb.cz/images/stories/upload/2010/29410/obr1.jpg http://www.holocaust.cz/web_data/images/dachau/ushmm16956.jpg http://www.holocaust.cz/web_data/images/dachau/ushmm16956.jpg http://img696.imageshack.us/img696/923/dachauinmates.jpg http://img696.imageshack.us/img696/923/dachauinmates.jpg http://24.media.tumblr.com/tumblr_lmm3b0z2rT1qk5s5jo1_r1_400.jpg http://24.media.tumblr.com/tumblr_lmm3b0z2rT1qk5s5jo1_r1_400.jpg http://img1.fantasticfiction.co.uk/images/n24/n120245.jpg http://img1.fantasticfiction.co.uk/images/n24/n120245.jpg http://www.holocaust.cz/web_data/images/events/nuernberger_gesetze_small. jpg http://www.holocaust.cz/web_data/images/events/nuernberger_gesetze_small. jpg http://www.neztratitviru.net/foto/nzakony2.jpg http://www.neztratitviru.net/foto/nzakony2.jpg http://www.holocaust.cz/web_data/images/events/prohl_o_nezid_puvodu_sma ll.jpg http://www.holocaust.cz/web_data/images/events/prohl_o_nezid_puvodu_sma ll.jpg http://www.holocaust.cz/web_data/images/antisemitism/press/zlin19411224.jp g http://www.holocaust.cz/web_data/images/antisemitism/press/zlin19411224.jp g

68 http://www.holocaust.cz/web_data/images/antisemitism/press/ ceskeslovo19411223.jpg http://www.holocaust.cz/web_data/images/antisemitism/press/ ceskeslovo19411223.jpg http://www.holocaust.cz/web_data/images/antisemitism/press/ narodninoviny19390826.jpg http://www.holocaust.cz/web_data/images/antisemitism/press/ narodninoviny19390826.jpg http://www.holocaust.cz/web_data/images/antisemitism/press/s voboda19401122.jpg http://www.holocaust.cz/web_data/images/antisemitism/press/s voboda19401122.jpg http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20080314160705/necyklo pedie/images/c/cc/An%C5%A1lus.jpg http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20080314160705/necyklo pedie/images/c/cc/An%C5%A1lus.jpg http://vtm.e15.cz/files/imagecache/dust_filerenderer_big/uploa d/story_press/638/an_lus_1938_499ac3dc09.jpg http://vtm.e15.cz/files/imagecache/dust_filerenderer_big/uploa d/story_press/638/an_lus_1938_499ac3dc09.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/B undesarchiv_Bild_183- R69173,_M%C3%BCnchener_Abkommen,_Staatschefs.jpg/300px- Bundesarchiv_Bild_183- R69173,_M%C3%BCnchener_Abkommen,_Staatschefs.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/B undesarchiv_Bild_183- R69173,_M%C3%BCnchener_Abkommen,_Staatschefs.jpg/300px- Bundesarchiv_Bild_183- R69173,_M%C3%BCnchener_Abkommen,_Staatschefs.jpg http://www.druhasvetovavalka.nazory.cz/images/Mnichov.jpg http://www.druhasvetovavalka.nazory.cz/images/Mnichov.jpg http://nd04.jxs.cz/042/315/55436cde58_68537233_o2.jpg http://nd04.jxs.cz/042/315/55436cde58_68537233_o2.jpg

69 http://api.ning.com/files/TwB92txYGZWKA40m*bisxj j9toLOBksX3- wCIWtGkKOTy*86dI78UrVBsb79vqTlqPaXpv4LVBev8f RFOcIorUy00na3zfy7/7thnovHerschelGrynszpan.jpg http://api.ning.com/files/TwB92txYGZWKA40m*bisxj j9toLOBksX3- wCIWtGkKOTy*86dI78UrVBsb79vqTlqPaXpv4LVBev8f RFOcIorUy00na3zfy7/7thnovHerschelGrynszpan.jpg http://www.holocaust.cz/web_data/images/maps/kr istallnacht.jpg http://www.holocaust.cz/web_data/images/maps/kr istallnacht.jpg http://www.jewishvirtuallibrary.org/images/burnsyn. jpg http://www.jewishvirtuallibrary.org/images/burnsyn. jpg http://simonak.eu/images/obrazky_ostatni_strany/h _k/11_9_6.jpg http://simonak.eu/images/obrazky_ostatni_strany/h _k/11_9_6.jpg http://nd01.jxs.cz/713/308/a9635fae11_51800661_o 2.jpg http://nd01.jxs.cz/713/308/a9635fae11_51800661_o 2.jpg http://img.ihned.cz/attachment.php/590/17819590/ ai358BDFGHIKMNjkl6Qbcehpqrz0SURm/kristalova- noc-8_550x367_.jpg http://img.ihned.cz/attachment.php/590/17819590/ ai358BDFGHIKMNjkl6Qbcehpqrz0SURm/kristalova- noc-8_550x367_.jpg


Stáhnout ppt "Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_5_8_ NACISMUS V NĚMECKU Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115."

Podobné prezentace


Reklamy Google