Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CEFIF Založení FF „Fyzické osoby“ Dana Batelková Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Dana Batelková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CEFIF Založení FF „Fyzické osoby“ Dana Batelková Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Dana Batelková."— Transkript prezentace:

1 CEFIF Založení FF „Fyzické osoby“ Dana Batelková dana.batelkova@nuov.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Dana Batelková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Vznik firmy se řídí především obchodním zákoníkem a živnostenským zákonem

3 Živnostenský zákon ZÁKON č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ZÁKON č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Novela ŽZ k 1. 7. 2005 zavedla nové formuláře a nová pravidla pro zápis do obchodního rejstříku VYHLÁŠKA č. 250/2005 Sb. Novela ŽZ k 1. 7. 2005 zavedla nové formuláře a nová pravidla pro zápis do obchodního rejstříku VYHLÁŠKA č. 250/2005 Sb. Poslední úplné znění z r. 2008 Poslední úplné znění z r. 2008 Velká změna ŽZ k 1. 7. 2008 ZÁKON č. 130/2008 Sb. ze dne 17. 4. 2008 Velká změna ŽZ k 1. 7. 2008 ZÁKON č. 130/2008 Sb. ze dne 17. 4. 2008

4 Živnostenský zákon, v platném znění k 1. 7. 2010

5 Novely ŽZ 1 Vydávají se výpisy z živnostenského Vydávají se výpisy z živnostenského rejstříku. rejstříku. Podnikatel se bude prokazovat ŽL či KL až do doby prvního vydání výpisu z živnostenského rejstříku. Podnikatel se bude prokazovat ŽL či KL až do doby prvního vydání výpisu z živnostenského rejstříku. Místní příslušnost živnostenských úřadů se ruší (může veškerá podání činit na libovolném živnostenském úřadě na území České republiky). Místní příslušnost živnostenských úřadů se ruší (může veškerá podání činit na libovolném živnostenském úřadě na území České republiky).

6 Novely ŽZ 2 Jako průkazy živnostenského oprávnění sloužily živnostenské listy a koncesní listiny. Jako průkazy živnostenského oprávnění sloužily živnostenské listy a koncesní listiny. Novela je nahrazuje jediným dokladem, a to Novela je nahrazuje jediným dokladem, a to výpisem z živnostenského rejstříku. výpisem z živnostenského rejstříku. Podnikat se bude v několika oborech s pouze jediným dokladem. Podnikat se bude v několika oborech s pouze jediným dokladem.

7 Novely ŽZ 3 Zavádí se jediná volná živnost rozčleněná na jednotlivé činnosti. Zavádí se jediná volná živnost rozčleněná na jednotlivé činnosti. Doposud živnostenský zákon upravoval 125 volných živností s 622 předměty činnosti. Doposud živnostenský zákon upravoval 125 volných živností s 622 předměty činnosti. Pro začínající podnikatele se výrazně snižují nároky na povinnou praxi. Pokud má živnostník vzdělání v oboru, může začít podnikat okamžitě. Pro začínající podnikatele se výrazně snižují nároky na povinnou praxi. Pokud má živnostník vzdělání v oboru, může začít podnikat okamžitě.

8 ZALOŽENÍ FIRMY NA CRM (centrální registrační místa) PROSTŘEDNICTVÍM JRF PROSTŘEDNICTVÍM JRF (jednotných registračních formulářů)

9 Rozsáhlou novelou živnostenského zákona (především zákonem č. 214/2006 Sb.) došlo k rozšíření pravomoci živnostenských úřadů jako centrálních registračních míst − CRM. K 1. 7. 2008 byla síť CRM dokončena ve všech regionech. Rovněž byly sjednoceny formuláře, prostřednictvím nichž musí podnikatelský subjekt žádat o živnostenské oprávnění. CEFIF přijímá výhradně JRF. Centrální registrační místa

10 Fyzická osoba

11 Vznik firmy 1 Hodlá-li živnostník podnikat, musí získat živnostenské oprávnění.

12 Funkce CRM 1 Na CRM je možno prostřednictvím jednotného registračního formuláře podat tyto registrace, resp. přihlášky do následujících evidencí: Ve vztahu k živnostenskému úřadu: ohlášení živnosti, ohlášení živnosti, žádost o koncesi. žádost o koncesi. Ve vztahu k úřadu práce: hlášení volného pracovního místa, resp. jeho obsazení. hlášení volného pracovního místa, resp. jeho obsazení.

13 Funkce CRM 2 Ve vztahu k finančnímu úřadu: přihláška k daňové registraci pro PO, přihláška k daňové registraci pro PO, přihláška k registraci k dani z příjmů PO, přihláška k registraci k dani z příjmů PO, přihláška k registraci k DPH přihláška k registraci k DPH (dani z přidané hodnoty), (dani z přidané hodnoty), přihláška k dani z nemovitosti, přihláška k dani z nemovitosti, přihláška k dani silniční, přihláška k dani silniční, přihláška k dani z příjmů jako plátci daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. přihláška k dani z příjmů jako plátci daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků.

14 Živnostenský úřad Vydává, zapisuje změny a ruší zápisy v živnostenském rejstříku (živnostenské listy a koncesní listy). Vyplňte příslušný formulář, který je k dispozici na CD CEFIF a který zasíláme novelizovaný vždy na přelomu srpna a září do škol nebo FF nebo použijte jednotný registrační formulář kteréhokoliv centrální registračního místa.

15 Jednotný registrační formulář (JRF) pro „Fyzickou osobu“

16

17 Část A − Podnikatel identifikuje údaje o živnostníkovi a jeho adrese. V tomto případě se živnostník jmenuje „Adam Student“ a provozovna „Podnikatel“.

18 Místo podnikání je VŽDY adresou školy. Rovněž adresa provozovny je VŽDY adresou školy (viz následující strana). Některé tabulky u FF zůstávají prázdné.

19 Předmět podnikání si nemůžete vymyslet. Vyberte ho ze seznamu předmětů podnikání v příloze živnostenského zákona. Pozor, je velmi často aktualizován −platný na CD CEFIF na daný šk. rok v adresáři ŽÚ. VŽDY vyplňte datum.

20 Živnost Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb., přílohy naposledy novelizovány zákonem č. 130/2008 Sb. Přílohy vyjmenovávají názvy živností = předměty podnikání ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (k § 20) ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (k § 20) ŽIVNOSTI VÁZANÉ (k § 23 a 24) ŽIVNOSTI VÁZANÉ (k § 23 a 24) ŽIVNOST VOLNÁ (k § 25 odst. 2) Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského ŽIVNOST VOLNÁ (k § 25 odst. 2) Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (80 oborů činnosti) zákona (80 oborů činnosti) KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (k § 26 a 27) KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (k § 26 a 27)

21 Živnost volná Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Jedná se o 80 oborů činností.

22 Odpovědný zástupce 1 Živnostník nesplňující kvalifikační předpoklady ustanoví odpovědného zástupce. Čtěte celé nadpisy a poznámky pod čarou, tabulku 09 vyplňuje jen zahraniční osoba.

23 Odpovědný zástupce 2 U živností, kde je nutno ustanovit odpovědného zástupce ze zákona, nesmí být datum ustanovení do funkce pozdější než zahájení provozování živnosti. Čtěte celý nadpis tabulky, u tabulky 11 uvádíte pořadové číslo předmětu podnikání, pro který OZ ustanovujete.

24 Finanční úřad Doporučujeme využít JRF, ušetří vám to vyplnění samostatné přihlášky. Povinné daně u FF jsou uvedeny.

25 Pojištění Část C − SOCIÁLNÍ POJISTNÉ Není povinné pro FF, ale ušetří vám vyplnění samostatné přihlášky. Část D − ZDRAVOTNÍ POJISTNÉ Není povinné pro FF, ale ušetří vám vyplnění samostatné přihlášky.

26 Úřad práce Část C − OZNÁMENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA Není povinné vyplnit pro FF. Část D − PŘÍLOHY Vyplníte podle počtu příloh, které jednotlivým úřadům zasíláte.

27 JRF Část E − ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ VŽDY adresa školy. Část F − DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Telefon a fax nejsou povinnými údaji, jen e-mail. Uveďte jména a funkci podavatelů ve firmě.

28 CD CEFIF Doporučujeme používat formuláře z CD CEFIF (na aktuální školní rok) nebo z reálných úřadů ve vašem okolí. Na internetu se vyskytuje řada již neplatných formulářů, které vyplníte a vrátíme vám je k přepracování.

29 Úkol V přílohách této prezentace naleznete probrané formuláře. Otevřete si je, pusťte si prezentaci znovu a pokuste se je sami vyplnit.


Stáhnout ppt "CEFIF Založení FF „Fyzické osoby“ Dana Batelková Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Dana Batelková."

Podobné prezentace


Reklamy Google