Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením. Téma:MS Excel 2010 – Vytvoření a úpravy grafu. Ročník:2. Datum vytvoření:duben 2014 Název:VY_32_INOVACE_16.3.20. ICT Anotace: Pravidla a zásady tvorby grafů, vytvoření grafu, úpravy grafu. Inovativnost digitálního učebního materiálu spočívá zejména v jeho názornosti, které bylo dosaženo využitím nástroje Výstřižky operačního systému Windows 7. Díky grafice je žák tématem provázen krok za krokem. Interaktivita výuky je zvýšena propojením s prací na Internetu a může být ještě umocněna využitím interaktivní tabule. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad a procvičení. Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Pravidla a zásady tvorby grafů. Graf vytváříme pro zpřehlednění prezentace dat. K vytvoření grafu používáme nejčastěji data z již hotové tabulky. Oblast tabulky, ze které budeme graf vytvářet, nesmí obsahovat sloučené buňky a prázdné řádky a sloupce. Graf reaguje na změnu zdrojových dat – přizpůsobí se. Hotový graf je možné kdykoliv později dotvářet a upravovat. Graf je vhodné doplnit názvy os, legendou, popisky atd., aby se dosáhlo co největší srozumitelnosti dat prezentovaných grafem. Pro správnou prezentaci dat je nutné zvolit správný typ (podtyp) grafu.

3 Vytvoření grafu. V tabulce s daty vybereme oblast pro vytvoření grafu (výběr by měl obsahovat jak čísla, tak text). Na pásu karet Vložení ve skupině Grafy vybereme Sloupcový. Vybraná oblast grafu

4 Vytvoření grafu. Po potvrzení výběru podtypu se graf objeví v rámečku a zároveň ve zdrojové tabulce budou barevně odlišena data, ze kterých se čerpá. Barevně odlišená zdrojová data Graf v rámečku

5 Práce s grafem. Po označení oblasti grafu (rámečku s grafem) se zpřístupní Nástroje grafu – Návrh, Rozložení, Formát. Umístění grafu Na kartě Návrh pomocí tlačítka Přesunout graf je možné zvolit přesunutí grafu na samostatný list, který slouží jen pro zobrazení grafu, nebo ponechat rámeček s grafem u zdrojové tabulky. Výběr umístění grafu v dialogovém okně.

6 Práce s grafem. Název grafu I když do zdrojových dat vybereme název tabulky, graf nebude pojmenován. Pro název grafu je třeba vybrat na kartě Rozložení skupinu Popisky a dále Název grafu. Podle zadaného výběru se v oblasti grafu objeví textový rámec, do kterého se napíše název grafu. Rámec pro název grafu.

7 Práce s grafem. Legenda Legenda grafu usnadňuje orientaci v grafu, obsahuje popisy jednotlivých kategorií grafu. Umístění legendy, případně vypnutí legendy je možné navolit na kartě Rozložení, skupina Popisky, tlačítko Legenda. Formát legendy je možné upravovat přímo z tlačítka Legenda (další možnosti legend…), nebo pomocí kontextové nabídky pod pravým tlačítkem myši. Legenda Dialogové okno – formát legendy

8 Práce s grafem. Popisky dat Pro zpřesnění údajů zobrazovaných dat je možné zapnout Popisky dat. Popisky se zapínají na kartě Rozložení ve skupině Popisky, pomocí šipky pod tlačítkem Popisky dat. Nejrychlejším řešením je vybrat položku Další možnosti popisků dat, kde v oddíle Možnosti štítku jsou volby: Název kategorie, Hodnota a Název řady (zvolíme nejvhodnější možnost). Popisky dat - Hodnota

9 Úpravy grafu. Každý graf se skládá z několika částí, které můžeme samostatně upravovat: Oblast grafu – plocha, kterou zaujímá graf včetně všech svých součástí. Zobrazovaná oblast – plocha, která je vytyčená osami grafu a v jejímž rámci se zobrazují data. Osy grafu – navzájem kolmé úsečky s popisem hodnot nebo číselnou stupnicí. Mřížka – je to síť čar, které vycházejí kolmo z os. Zobrazují se pro snadnější odpočet hodnot v grafu. Řada – grafické prvky (sloupce, bubliny, kruhové výseče…), které znázorňují velikost hodnot z tabulky. Jestliže je v grafu více řad, jsou barevně odlišeny. Legenda - popisuje význam řad v tabulce (co která barva znamená). Názvy – nadpisy grafu, případně nadpisy os. Popisky dat – u každé datové řady je možné uvést její hodnotu.

10 Úpravy grafu. Oblast grafu Zobrazovaná oblast Svislá a vodorovná osa Legenda Řada Popisky Název Mřížka

11 Úpravy grafu. Změna typu grafu Typ grafu je možné změnit na kartě Návrh, skupina Typ – Změnit typ grafu. Touto volbou se vyvolá dialogové okno, ve kterém lze vybírat z kompletní nabídky typů a podtypů grafů v Excelu. Řady v řádcích nebo ve sloupcích U vytvářeného grafu je důležité správně zvolit, jestli budou znázorněné hodnoty vybrány z řádků, nebo sloupců. Tato volba podstatně ovlivňuje smysl grafu a tvůrce se musí zamyslet nad tím, co má graf znázorňovat. Změnu je možné provést v kartě Návrh, skupině Data, tlačítko – Zaměnit řádek za sloupec. Jak se změna projeví, ukazují následující obrázky.

12 Procvičení učiva. Podle vzoru vytvořte tabulku a výsečový graf.

13 Zdroje: NAVRÁTIL, Pavel. S počítačem nejen k maturitě. 7. vyd. Kralice na Hané: Computer Media, 2009, 175 s. ISBN 978-80-7402-020-9. Všechny obrázky vytvořil autor pomocí nástroje „Výstřižky“ při práci s programem MS Excel 2010.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením."

Podobné prezentace


Reklamy Google