Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ KAMENY DUCHOVNÍHO ŽIVOTA II. CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ KAMENY DUCHOVNÍHO ŽIVOTA II. CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ KAMENY DUCHOVNÍHO ŽIVOTA II. CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ

2 CHVÁLA JE SOUČÁSTÍ BOŽÍHO SLOVA JAK JSI SPADL Z NEBE, TŘPYTIVÁ HVĚZDO, JITŘENKY SYNU! (…) V SRDCI SIS ŘÍKAL: „VYSTOUPÍM NA NEBESA, VYVÝŠÍM SVŮJ TRŮN NAD BOŽÍ HVĚZDY, (…).“ TEĎ JSI SVRŽEN DO PODSVĚTÍ, DO NEJHLUBŠÍ JÁMY! (IZAJÁŠ, 14. KAPITOLA) JEHO BRATR SE JMENOVAL JÚBAL; TEN SE STAL PRAOTCEM VŠECH HRAJÍCÍCH NA CITARU A FLÉTNU. (1. MOJŽÍŠOVA 4,21) POTOM ZAZPÍVALI CHVALOZPĚV A VYŠLI NA OLIVOVOU HORU. (MATOUŠ 26,30) PĚJTE ŽALMY K SLÁVĚ JEHO JMÉNA, JEHO CHVÁLU ŠIŘTE CHVALOZPĚVEM. (ŽALM 66,2) HLAHOL HOSPODINU, CELÁ ZEMĚ! (…) VSTUPTE DO JEHO BRAN S DÍKŮVZDÁNÍM, DO NÁDVOŘÍ JEHO S CHVALOZPĚVEM! VZDÁVEJTE MU CHVÁLU, DOBROŘEČTE JEHO JMÉNU, NEBOŤ HOSPODIN JE DOBRÝ… (ŽALM 100) ŽALM 148 + ŽALM 150: 22 X SLOVO CHVÁLA …ŽALMY AŽ GRADUJÍ K ZÁVĚRU PLNÉMU CHVAL

3 JAK MŮŽEME BOHA CHVÁLIT ? POSTOJ CHVÁLY – BUDU TĚ CHVÁLIT, AŤ SE DĚJE COKOLI

4 JAK MŮŽEME BOHA CHVÁLIT ? PÍSEŇ VE SHROMÁŽDĚNÍ NEMUSÍ BÝT CHVÁLA A CHVÁLA NEMUSÍ BÝT JEN PÍSEŇ.

5 JAK MŮŽEME BOHA CHVÁLIT ? ANTHONY LEE – KRITÉRIA PRO VÝBĚR NOVÝCH CHVAL: ABY MĚLY ENERGII ABY MLUVILY K NEVĚŘÍCÍM ABY SE JEJICH TEXT SHODOVAL S POSELSTVÍM BIBLE

6 CO ZPŮSOBUJE CHVÁLA V DUCHOVNÍM SVĚTĚ ? SPOJUJE, BUDUJE JEDNOTU UVOLŇUJE BOŽÍ MOC NA DANÉM MÍSTĚ

7 CO ZPŮSOBUJE CHVÁLA V DUCHOVNÍM SVĚTĚ ? VE CHVÁLE MŮŽEME VYZNÁVAT A ZVĚSTOVAT BOŽÍ PODSTATU ZPÍVÁNÍ V JAZYCÍCH („ TAK TAKÉ DUCH PŘICHÁZÍ NA POMOC NAŠÍ SLABOSTI. VŽDYŤ ANI NEVÍME, JAK A ZA CO SE MODLIT, ALE SÁM DUCH SE ZA NÁS PŘIMLOUVÁ NEVYSLOVITELNÝM LKÁNÍM.“ – ŘÍMANŮM 8,26)

8 CO ZPŮSOBUJE POSTOJ CHVÁLY V MÉM SRDCI ? UZDRAVUJE, PROBOUZÍ RADOST OTEVŘENOST NA BOŽÍ VĚCI (POVZBUZENÍ / NAPOMENUTÍ)

9 CO ZPŮSOBUJE POSTOJ CHVÁLY V MÉM SRDCI ? TOUHU NAPLNO BOHA CHVÁLIT ZMĚNU POSTOJŮ

10 CHVÁLA / UCTÍVÁNÍ JE ZVĚSTOVÁNÍ BOŽÍ MOCI DO DUCHOVNÍHO SVĚTA JEDEN Z PROSTŘEDKŮ HLUBŠÍHO SETKÁNÍ S BOHEM NĚCO, CO MÁ BŮH RÁD

11 CHVÁLA / UCTÍVÁNÍ NENÍ ÚTĚK PŘED REÁLNÝM ŽIVOTEM PŘESVĚDČOVÁNÍ BOHA, ABY PROJEVIL SVOU MOC OČEKÁVÁNÍ SKVĚLÉHO PERFORMANCE

12 CHVÁLIT BOHA NENÍ SAMOZŘEJMOST, JE TO DAROVANÁ VÝSADA BOŽÍHO LIDU

13 CHVÁLIT BOHA NENÍ SAMOZŘEJMOST, JE TO DAROVANÁ VÝSADA BOŽÍHO LIDU

14 WORSHIP STREET ULICE CHVAL

15


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ KAMENY DUCHOVNÍHO ŽIVOTA II. CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google