Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_52_INOVACE_27_14_EVROPA – SOUSEDNÍ STÁTY ČR Číslo skupiny: 3 Autor: Mgr. Kateřina Suchá Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A JEHO SVĚT/VLASTIVĚDA/EVROPA – SOUSEDNÍ STÁTY ČR Druh učebního materiálu: PREZENTACE Metodický list:NE Anotace: Žáci se prostřednictvím prezentace seznamují se světadílem Evropa. Ověřeno ve třídě: V. C Datum ověření: 3. 6. 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum:3. 6. 2013.Podpis:

2 SOUSEDNÍ STÁTY ČESKÉ REPUBLIKY Česká republika sousedí se čtyřmi státy – SLOVENSKEM, POLSKEM, NĚMECKEM, RAKOUSKEM

3 SLOVENSKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKO Na východě sousedí Česká republika se Slovenskou republikou Slovenská republika vznikla 1. ledna 1993 po rozdělení Československa Česká republika má se Slovenskem dlouholeté kulturní a hospodářské vazby

4 OBYVATELSTVO – asi 5 mil. HLAVNÍ MĚSTO – Bratislava VELKÁ MĚSTA – Košice, Banská Bystrica, Žilina, Nitra, Trenčín, Prešov POVRCH – převážně hornatý, většinu zaujímá pohoří Karpaty – slovenská část = Vysoké Tatry – nejvyšší hora Slovenska = Gerlachovský štít  VODSTVO – Dunaj – protéká Poddunajskou nížinou a Slovensko opouští na hranicích s Maďarskem, nejdelší řekou je Váh  ZEMĚDĚLSTVÍ – v nížinách se pěstuje kukuřice, pšenice, ovoce, zelenina + chov ovcí, skotu, dostatek lesů – dřevozpracující průmysl  PRŮMYSL – hutní (Košice), chemický (Bratislava)  Slovensko je členem NATO a EU

5 NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ MÍSTA VYSOKÉ TATRY NÍZKÉ TATRY BRATISLAVA, KOŠICE, NITRA, TRENČÍN, BANSKÁ ŠTIAVNICA – města s historickými památkami ZÁMEK BOJNICE, ŠPIŠSKÝ HRAD SLOVENSKÝ KRAS, DEMÄNOVSKÉ JESKYNĚ PIEŠŤANY, TRENČIANSKÉ TEPLICE – lázně s termálními prameny ZEMPLÍNSKÁ ŠÍRAVA – rekreační oblast v okolí velké vodní nádrže

6 POLSKÁ REPUBLIKA - POLSKO Česká republika na severu sousedí s Polskou republikou, je to náš největší slovanský soused OBYVATELSTVO – asi 38,6 milionu obyvatel, úředním jazykem je polština, obyvatelé mají silné náboženské cítění HLAVNÍ MĚSTO – Varšava VELKÁ MĚSTA – Krakov, Lodž, Vroclav, Katovice, Štětín

7 POVRCH – převážně nížiny, mnoho jezer, nejvyšší pohoří – Tatry VODSTVO – všechny polské řeky tečou k severu do Baltského moře, řeka Visla – leží na ní Varšava a Krakov, řeka Odra – přístav Štětín, druhým velkým přístavem směrem na východ podél Baltského pobřeží je Gdaňsk PRŮMYSL – zásoby černého uhlí, soli, železné rudy, síry, hutní závody – Katovice, textilní a chemický průmysl – Lodž, rozvinutá výroba lodí a strojírenský průmysl ZEMĚDĚLSTVÍ – polovinu Polska zabírá orná půda – pěstování brambor, důležitým hospodářským odvětvím je rybolov Polsko je členem NATO a EU Varšava, Gdaňsk

8 NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ MÍSTA Pobřeží BALTSKÉHO MOŘE KRKONOŠE, VYSOKÉ TATRY KRAKOV

9 SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO (NĚMECKO) – evropská velmoc Česká republika na západě sousedí se Spolkovou republikou Německo OBYVATELSTVO – 80 milionu obyvatel, druhý nejlidnatější stát Evropy HLAVNÍ MĚSTO – BERLÍN VELKÁ MĚSTA – Hamburk, Mnichov, Kolín nad Rýnem, Frankfurt nad Mohanem, Drážďany

10 POVRCH – jižní část převážně hornatá – velehory = ALPY, nížinný povrch na severu – říční průplavy VODSTVO – řeka LABE – leží na ní město Drážďany a Hamburk = největší německý přístav, řeka MOHAN – vtéká do RÝNA, leží na ní město Frankfurt nad Mohanem = největší letiště ZEMĚDĚLSTVÍ – pěstování chmele, brambor, obilovin, ovoce a zeleniny, vinné révy (oblast v údolí Rýnu) PRŮMYSL – hospodářsky nejsilnější evropský stát, těžba hnědého a černého uhlí a draselné soli, výroba dopravních prostředků (auta, lodě, letadla) a chemických prostředků, výroba piva Spolková republika Německo je významným členem NATO a EU Berlín – Braniborská brána Hamburk

11 RAKOUSKÁ REPUBLIKA - RAKOUSKO Česká republika na jihu sousedí s Rakouskem Je neutrální zemí, není členem NATO ani jiného vojenského spolku, je členem EU Země je republikou, kterou tvoří 9 spolkových zemí OBYVATELSTVO – 8 milionů obyvatel, úředním jazykem je němčina HLAVNÍ MĚSTO – VÍDEŇ VELKÁ MĚSTA – Linec, Salcburk, Graz, Innsbruck

12 POVRCH – většinu území Rakouska pokrývají velehorské Alpy VODSTVO – řeka Dunaj – říční doprava, leží na ní průmyslové centrum Linec a hlavní město Vídeň ZEMĚDĚLSTVÍ – obiloviny, zelenina, ovoce, vinná réva – oblast v okolí Vídně, podhorské oblasti – chov hospodářských zvířat PRŮMYSL – lesy – dřevozpracující, těžba soli – Solná komora u Salcburku, horské toky – vodní elektárny

13 NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ MÍSTA ALPY VÍDEŇ SALCBURK INNSBRUCK GRAZ – český ŠTÝRSKÝ HRADEC

14 CITACE Snímek č. 1 – mapa - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.1.6. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Czechia_-_outline_map.svg/800px-Czechia_-_outline_map.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Czechia_-_outline_map.svg/800px-Czechia_-_outline_map.svg.png Snímek č. 2 – slovenská vlajka - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.1.6. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/Flag_of_Slovakia.svg/110px-Flag_of_Slovakia.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/Flag_of_Slovakia.svg/110px-Flag_of_Slovakia.svg.png Snímek č. 3 – mapa - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.1.6. 2013].Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilinsk%C3%BD_kraj http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilinsk%C3%BD_kraj Snímek č. 4 – Vysoké Tatry - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.1.6. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/Vysok%C3%A9_Tatry%2C_v%C3%BDhled_z_vrcholu_Rysy%2C_z%C3%A1%C5%99%C3%AD_2011_%28 29%29.JPG/800px-Vysok%C3%A9_Tatry%2C_v%C3%BDhled_z_vrcholu_Rysy%2C_z%C3%A1%C5%99%C3%AD_2011_%2829%29.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/Vysok%C3%A9_Tatry%2C_v%C3%BDhled_z_vrcholu_Rysy%2C_z%C3%A1%C5%99%C3%AD_2011_%28 29%29.JPG/800px-Vysok%C3%A9_Tatry%2C_v%C3%BDhled_z_vrcholu_Rysy%2C_z%C3%A1%C5%99%C3%AD_2011_%2829%29.JPG Snímek č. 5 – Bratislava - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.1.6. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/BratislavaDonau.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/BratislavaDonau.JPG Snímek č. 6 – Spišský hrad - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Spis_Castle_-_Slovakia.jpg/800px-Spis_Castle_-_Slovakia.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Spis_Castle_-_Slovakia.jpg/800px-Spis_Castle_-_Slovakia.jpg Snímek č. 7 – Demänovská ledová jeskyně - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.1.6. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/Demanova_Ice_Cave_23.jpg/800px-Demanova_Ice_Cave_23.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/Demanova_Ice_Cave_23.jpg/800px-Demanova_Ice_Cave_23.jpg Snímek č. 8 – polská vlajka - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.1.6. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Flag_of_Poland.svg/110px-Flag_of_Poland.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Flag_of_Poland.svg/110px-Flag_of_Poland.svg.png Snímek č. 9 – mapka Polsko dnes - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.1.6. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Mapa_Polska.PNG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Mapa_Polska.PNG Snímek č. 10 – Varšava - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.1.6. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Warsaw6vb.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Warsaw6vb.jpg Snímek č. 11 – Gdańsk - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.1.6. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Old_town_panorama.jpg/745px-Old_town_panorama.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Old_town_panorama.jpg/745px-Old_town_panorama.jpg Snímek č. 12 – Krakov - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.1.6. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Collage_of_views_of_Cracow.PNG/436px-Collage_of_views_of_Cracow.PNG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Collage_of_views_of_Cracow.PNG/436px-Collage_of_views_of_Cracow.PNG Snímek č. 13 – německá vlajka - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.1.6. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Flag_of_Germany.svg/110px-Flag_of_Germany.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Flag_of_Germany.svg/110px-Flag_of_Germany.svg.png Snímek č. 14 – fyzická mapa Německa - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.1.6. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Deutschland_topo.png/497px-Deutschland_topo.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Deutschland_topo.png/497px-Deutschland_topo.png Snímek č. 15 – Berlín, Braniborská brána In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.1.6. 2013].Dostupné z WWW: - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/Brandenburger_Tor_abends.jpg/220px-Brandenburger_Tor_abends.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/Brandenburger_Tor_abends.jpg/220px-Brandenburger_Tor_abends.jpg Snímek č. 16 – Hamburk - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.16.6. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Hamburg_montage.jpg/540px-Hamburg_montage.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Hamburg_montage.jpg/540px-Hamburg_montage.jpg Snímek č. 17 – rakouská vlajka In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.1.6. 2013].Dostupné z WWW: - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Flag_of_Austria.svg/110px-Flag_of_Austria.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Flag_of_Austria.svg/110px-Flag_of_Austria.svg.png Snímek č. 18 – Satelitní snímek Rakouska - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.1.6. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Austria_satellite-map.jpg/800px-Austria_satellite-map.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Austria_satellite-map.jpg/800px-Austria_satellite-map.jpg Snímek č. 19 – Vídeň - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.1.6. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Collage_von_Wien.jpg/600px-Collage_von_Wien.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Collage_von_Wien.jpg/600px-Collage_von_Wien.jpg Snímek č. 20 – Salcburk - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.1.6. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/SalzburgerAltstadt02.JPG/800px-SalzburgerAltstadt02.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/SalzburgerAltstadt02.JPG/800px-SalzburgerAltstadt02.JPG Chalupa, Petr, Štiková Věra. Vlastivěda 5. Brno: NOVÁ ŠKOLA, 2008, ISBN 80-7289-059-X.  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Kateřina Suchá.


Stáhnout ppt "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google