Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Základní škola Choltice, okres Pardubice – „Učíme se pro život“  Šablona: č. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky pomocí ICT  Pořadové číslo: 32  Autor:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Základní škola Choltice, okres Pardubice – „Učíme se pro život“  Šablona: č. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky pomocí ICT  Pořadové číslo: 32  Autor:"— Transkript prezentace:

1  Základní škola Choltice, okres Pardubice – „Učíme se pro život“  Šablona: č. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky pomocí ICT  Pořadové číslo: 32  Autor: Machová Alena  Ověření ve výuce: 8. třída  Datum ověření: 24. 5. 2012

2

3  Žákům promítneme prezentaci, kterou lze doplnit vlastním výkladem.  Z prezentace vybereme několik nejdůležitějších poznámek jako zápis.  Pro kontrolu pozornosti žáků při výkladu je určen závěrečný test.  Klíčová slova: redaktor, kritik, Národní listy, epigramy,

4  Český básník, novinář, ekonom a politik. Je považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky.  Narodil se 31. října 1821 v Borové u Přibyslavi  Zemřel 29. července 1856 v Praze

5 Obrázek č. 1

6  Narodil se v zámožné kupecké rodině, vystudoval gymnázium a dal se zapsat na teologii. Přísný duch semináře se mu nelíbil, po roce seminář opustil a až do konce života se z něho stal kritik římskokatolické církve.  Pracoval jako vychovatel v Moskvě, nadšení pro Rusko a panslovanství, však vzalo brzy za své.  Po návratu do Prahy vzbudil velký rozruch ostrou kritikou Tylovy povídky Poslední Čech.  Byl redaktorem Pražských novin, později založil vlastní noviny = Národní noviny.

7  Kvůli ostrým protivládním kritikám byly Národní noviny zakázány.  Havlíček byl vykázán z Prahy a po delším hledání se i s rodinou usadil v Kutné hoře. V jiných místech totiž odmítali jeho texty tisknout. Havlíček v Kutné hoře založil časopis Slovan, který vycházel 2x týdně.  V roce 1851 byl deportován do vyhnanství v tyrolském Brixenu, zde strávil 4 roky. Byla to doba, kdy napsal svá největší díla.

8 Obrázek č. 2 – Socha K. H. Borovského v Prostějově

9  Karel Havlíček Borovský, pseudonymem Havel, vlastním jménem Karel Havlíček.  Přídomek "Borovský", kterým často podepisoval své články, je odvozen od jeho místa narození (Borová).  Je považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky.

10  Zemřel na tuberkulózu (jako jeho manželka).  Pohřeb zorganizoval sládek Ferdinand Fingerhut- Náprstek, bratr Vojtěcha Náprstka a pořadatelství se ujal Josef Němec, manžel Boženy Němcové, spolu s Josefem Václavem Fričem. Pohřbu se zúčastnilo velké množství lidí a policie jmenovitě zaznamenala přítomnost např. Františka Palackého, Františka Ladislava Riegra, Václava Hanky nebo Karla Jaromíra Erbena. Josef Němec byl po pohřbu následně za svou aktivitu odsouzen k osmi dnům vězení. Na pohřbu Božena Němcová údajně položila na Havlíčkovu rakev trnovou korunu jako symbol mučednictví

11 Obrázek č. 3 – rodný dům Borová Obrázek č. 4 – dům v Brixenu

12  Obrazy z Rus – cestopis; o životě v Rusku.  Tyrolské elegie – žalozpěv; o jeho vyhnanství v Brixenu.  Král Lávra – Alegorická satirická skladba, jejíž námětem je stará irská pověst o králi s oslíma ušima, ale přizpůsobená českému prostředí.  Křest svatého Vladimíra – Příběh boha Peruna (slovanský bůh hromu). Car chtěl, aby mu na jeho svátek Perun zahřměl na oslavu, Perun to odmítl splnit. Car dal Peruna chytit a utopit.  Epigramy – krátké pointované veršované skladby. Většinou se jedná o kritiku, parodii, či satiru.  Duch Národních novin – výbor novinových článků z období působení K. Havlíčka Borovského v Národních novinách.

13 1) Jaké je autorovo vlastní jméno a kde získal přídomek? 2) V které zemi a městě byl ve vyhnanství a proč? 3) Je považován za zakladatele ….? 4) Které významné osobnosti se účastnili pohřbu? 5) Vyjmenuj alespoň tři jeho díla?

14 1) Karel Havlíček, přídomek: Borovský = podle místa narození. 2) Rakousko (Tyrolsko), město Brixen; kritika vlády. 3) Zakladatel: české žurnalistiky, satiry a literární kritiky. 4) Náprstek, J. V. Frič, J. Němec a B. Němcová, F. Palacký, F. L. Rieger, V. Hanka, K. J. Erben 5) Díla: Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra, Epigramy, atd.

15  Literární výchova pro 2. stupeň základní školy. 1. vyd. Praha: SPN, 2001. ISBN 80-7235-026-9.  VOLHEJNOVÁ, Veronika. Čeští spisovatelé. 3. vyd. Praha: Fragment, 2011. Odkaz. ISBN 978-80-253-1273-5.  SOCHROVÁ, Marie. Literatura v kostce. 2. vyd. Praha: Fragment, 1996. ISBN 80-7200-052-7.  LNĚNIČKOVÁ, Jitka. České země v době obrození. 1. vyd. Praha: Albatros, 1995. ISBN 80-00-00375-9.

16  http://www.google.cz/imgres?q=Karel+Havl%C3%AD%C4%8Dek+Borovsk%C3%BD&hl=cs&sa=X&biw=1366&bi h=667&tbm=isch&prmd=imvnsb&tbnid=6HFFKrgE7FL4DM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Havl% 25C3%25AD%25C4%258Dek_Borovsk%25C3%25BD&docid=OKeSuXP3CxXT_M&imgurl=http://upload.wikimedi a.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/Jan_Vil%2525C3%2525ADmek_- _Karel_Havl%2525C3%2525AD%2525C4%25258Dek_Borovsk%2525C3%2525BD.jpg/250px- Jan_Vil%2525C3%2525ADmek_- _Karel_Havl%2525C3%2525AD%2525C4%25258Dek_Borovsk%2525C3%2525BD.jpg&w=250&h=311&ei=cxVVUP DhEJOAhQetnoDIDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=184&vpy=140&dur=265&hovh=247&hovw=199&tx=103&ty=122&s ig=102017272120240730438&page=1&tbnh=154&tbnw=112&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0,i:73 (Obrázek č. 1 – 24.5. 2012)  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karel_Havlicek_Borovsky_statue_in_Prostejov.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karel_Havlicek_Borovsky_statue_in_Prostejov.jpg (Obrázek č.2 – 24.5. 2012)  http://www.google.cz/imgres?q=Karel+Havl%C3%AD%C4%8Dek+Borovsk%C3%BD&hl=cs&sa=X&biw=1366&bi h=667&tbm=isch&prmd=imvnsb&tbnid=w9AsEB- I4sQTjM:&imgrefurl=http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull05_410.htm&docid=mo2fAHukOYBGqM&imgurl=http://skip. nkp.cz/Bulletin/Obr/405/borova.jpg&w=470&h=395&ei=cxVVUPDhEJOAhQetnoDIDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=32 3&vpy=4&dur=9160&hovh=206&hovw=245&tx=210&ty=138&sig=102017272120240730438&page=3&tbnh=158&t bnw=188&start=50&ndsp=26&ved=1t:429,r:1,s:50,i:236 (Obrázek č. 3 – 24. 5. 2012)

17  http://www.google.cz/imgres?q=Karel+Havl%C3%AD%C4%8Dek+Borovsk%C3%BD&hl=cs&sa=X&biw=1 366&bih=667&tbm=isch&prmd=imvnsb&tbnid=vESdzdsoHqTlBM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wik i/Karel_Havl%25C3%25AD%25C4%258Dek_Borovsk%25C3%25BD&docid=OKeSuXP3CxXT_M&imgurl=h ttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Brixen- Havl%2525C3%2525AD%2525C4%25258Dek%2527s_house3.JPG/220px-Brixen- Havl%2525C3%2525AD%2525C4%25258Dek%2527s_house3.JPG&w=220&h=165&ei=dxdVUMTXFs2ZhQ f0zYDIDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1145&vpy=12&dur=1386&hovh=132&hovw=176&tx=99&ty=31&sig=10 2017272120240730438&page=1&tbnh=132&tbnw=176&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:21,s:0,i:138 (Obrázek č. 4 – 24. 5. 2012)


Stáhnout ppt " Základní škola Choltice, okres Pardubice – „Učíme se pro život“  Šablona: č. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky pomocí ICT  Pořadové číslo: 32  Autor:"

Podobné prezentace


Reklamy Google